3. sjednica Izvršnog odbora SSKH

3. sjednica Izvršnog odbora SSKH

U sklopu Ljetne škole SSSH,  održana je 3. sjednica Izvršnog odbora SSKH. Na sjednici je prihvaćeno Izvješće 4. sjednice Predsjedništva  SSKH održane 13. lipnja, a predsjednik Baldo Kovačević obavijestio je o provedbi Facebook kampanje SSKH koja ima za cilj zainteresirati javnost i potencijalne članove za SSKH , ali i povećati broj pratitelja Facebook stranice te promovirati rad i djelovanje SSKH.

Na sjednici su predstavljeni novi promotivni materijali SSKH (letak i plakat) i najavljen edukacijski trening u organizaciji EDUCA@SSSH, Trening pod nazivom „Snažan tim, snažan sindikat“ koji će se održat 28. i 29. kolovoza 2023. u Stubičkim Toplicama.

2. sjednica Izvršnog odbora SSKH

2. sjednica Izvršnog odbora SSKH

3. ožujka u hotelu Patria u Belom Manastiru  održana je 2. sjednica Izvršnog odbora SSKH.

Na dnevnom redu sjednice, kojoj su prisustvovali svi članovi Izvršnog odbora, raspravljalo se o financijskom izvještaju SSKH i podružnica, dostavi podataka o broju članova sindikata za utvrđivanje reprezentativnosti  te planiranim aktivnostima sindikata.

Predsjednik SSKH Baldo Kovačević najavio je održavanje stručno-edukacijskog seminara za članove radničkih vijeća, povjerenike radnika za zaštitu na radu i ovlaštenike poslodavca za zaštitu na radu koji će se održati od 13. do 15. travnja 2023. godine u Stubičkim Toplicama, kao i 3. sjednicu Glavnog odbora planiranu  31. ožujka u Zagrebu u sjedištu  SSKH. Obavijestio je članove Izvršnog odbora o susretima povjerenika koji se ove godine održavaju u Vodicama od 29. rujna do 1. listopada.

Također je obavijestio da su od početka godine osnovane četiri nove podružnice te pohvalio angažman članova Izvršnog odbora i sindikalnih povjerenika koji su sudjelovali u procesu osnivanja. Uz osnivanje novih podružnica, naglasio je da je broj članova SSKH u stalnom porastu.

Na sjednici je bilo prilike i za predstavljanje Facebook stranice SSKH, koja je otvorena od 18. siječnja ove godine i bilježi sve veći broj pratitelja  i pregleda objava.

Nakon sjednice bila je prigoda za susret s bivšim županijskom povjerenikom SSKH za Osječko-baranjsku županiju i članom SSKH u mirovini, Davorinom Gombarovićem.

Više informacija o stručno-edukacijskom seminaru u Stubičkim Toplicama  pročitajte ovdje

Održana je 1. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske

Održana je 1. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske

U Tuheljskim Toplicama održana je 1. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (IO SSKH) 2.prosinca 2022. godine s početkom u 9.00 sati. Prisustvovali su članovi IO SSKH: Mario Banovac, Vinko Fabijan, Dražen Falica, Davor Gotal, Ljiljana Hamedović, Baldo Kovačević, Mario Leljak, Robert Maršanić, Vlaho Radičević, Zdravko Stoilković, Bruna Vlašić-Jakovčić, Marina Abramić, Jasna Požar . Prisustvovali su i Vesnica Bušić – predsjednica Nadzornog odbora (NO) SSKH i Slobodan Kapor – tajnik i pravni savjetnik SSKH. Na sjednici je jednoglasno usvojen predložen dnevni red. Pod prvom točkom predsjednik Kovačević je podnio izvješće o održanoj Skupštini SSKH održanoj u Stubičkim Toplicama i održanim sindikalnim susretima na Plitvičkom jezerima koje su prisutni nakon kraće diskusije jednoglasno prihvatili. Nakon razmatranja predloženog financijskog plana SSKH za 2023. godinu pod drugom točkom jednoglasno je prihvaćen. Pod trećom točkom potvrđene su odluke predsjedništva u svezi izračuna putnih troškova tijela do kraja godine, delegata za Kongres i tijela SSSH, imenovanju članova inventurne komisije  SSKH, prijavljivanje SSKH za euro fondove i projekte uz suradnju sa srodnim Sindikatima u regiji i dr. Četvrta i peta točka su se jednoglasno donijele tj. uz izmjene i dopune Pravilnika o radu donijeta je odluka o zapošljavanju administrativne tajnice SSKH od siječnja 2023. godine. Pod šestom točkom odlučeno je o gašenju dvije neaktivne podružnice a upitno je još tri podružnice koje imaju po nekoliko članova i koje nisu proveli izbore. Na kraju pod razno predsjednik i tajnik i pravni savjetnik SSKH upoznali su namjeri gašenja dodatnih telefonskih usluga radi smanjenja troškova, smanjenje troškova promotivnog materijala, inicijativi prema Udruzi Gradova i ponudama za novi program članstva i vođenje administracije SSKH o čemu će se odlučivati naredne godine.

U hotelu „Jezero“ na Plitvičkim Jezerima održana je 21. sjednica Izvršnog odbora SSKH

U hotelu „Jezero“ na Plitvičkim Jezerima održana je 21. sjednica Izvršnog odbora SSKH

U hotelu „Jezero“ na Plitvičkim Jezerima održana je 21. sjednica Izvršnog odbora SSKH 1. rujna 2022.godine.

Prisustvovali su svi članovi IO SSKH; Mario Banovac, Vinko Fabijan, Dražen Falica, Davor Gotal, Ljiljana Hamedović, Baldo Kovačević, Mario Leljak, Robert Maršanić, Jasna Požar, Vlaho Radičević, Zdravko Stoilković, Bruna Vlašić-Jakovčić, Vladimir Zadravec i Vesnica Bušić – predsjednica Nadzornog odbora SSKH , te Slobodan Kapor – tajnik i pravni savjetnik SSKH.

Prije početka sjednice, predsjednik SSKH Baldo Kovačević zahvalio se dugogodišnjem članu IO SSKH Vladimiru Zadravcu zaduženom za Međimursku, Koprivničko-križevačku i Varaždinsku županiju, na cjelokupnom radu, suradnji i aktivnostima u zaštiti prava i interesa članova na području navedenih županija kao i razvoju sindikalnog pokreta i promicanju interesa i programskih usmjerenja SSKH i SSSH. Nakon dodatnog obrazlaganja pojedinih prijedloga točki dnevnog reda od strane Balda Kovačevića, dnevni red prihvaćen je jednoglasno. Skraćeni zapisnik sa 20. sjednice IO SSKH, održane 30. lipnja 2022.g. u Stubičkim Toplicama, prihvaćen je jednoglasno. Baldo Kovačević iznosi podatke o podružnicama po županijama koje nisu održale redovite izbore za sindikalnog povjerenika. Podružnice koje ne plaćaju članarinu ili su brojem pale ispod minimuma određenog Statutom SSKH treba ugasiti i brisati iz registra podružnica SSKH. Kod podružnica u kojima ne postoji interes članova za izborom sindikalnog povjerenika, imenovat će se sindikalni predstavnik. Baldo Kovačević ukratko obrazlaže dostavljena financijska izvješća podružnica i konsolidirano izvješće za prvih 6.mjeseci 2022.g. Pojedine podružnice dostavile su izvješća izvan roka, djelomično i zbog kašnjenja u dostavi izvoda od strane banaka. U raspravi su sudjelovali Vesnica Bušić, Davor Gotal, Mario Banovac, Bruna Vlašić-Jakovčić, Dražen Falica. Predsjednik SSKH Baldo Kovačević obrazlaže prijedlog hodograma i odluke za IX. Izbornu Skupštinu SSKH, kao i sastav radnih tijela. U radno predsjedništvo predlažu se: Robert Maršanić, Davor Gotal i Bruna Vlašić-Jakovčić, u verifikacijsku komisiju predlažu se: Vinko Fabijan, Jasna Požar i Zdravko Stoilković, u kandidacijsku komisiju predlažu se: Vlaho Radičević, Ljiljana Hamedović i Jasna Požar, za izbornu komisiju predlaže se: Mario Banovac, Mario Leljak i Marina Abramić (glasanje se vrši elektronskim putem), za zapisničara se predlaže Slobodan Kapor, a za ovjerovitelje zapisnika Igor Pavlović i Dario Rastovčan. Predviđen je i dolazak gostiju (predsjednici udruženih sindikata SSSH, gosti iz Srbije, Sjeverne Makedonije i BIH)

Materijali za Skupštinu biti će tiskani i uvezeni u preglednoj mapi, uz napomenu da će u prijedlogu dnevnog reda, koji je predložen u hodogramu, biti ubačena dodatna točka 12. koja se odnosi na usvajanje teksta Statuta SSKH, zbog mnogobrojnih izmjena i dopuna Statuta koje su u konačnici prikazane kroz pročišćeni tekst Statuta SSKH, koji nije pravni akt. Usvojeni Statut izradit će se naknadno u obliku knjižice u prikladnom formatu i podijeliti sudionicima sindikalnih susreta na Plitvičkim jezerima. Baldo Kovačević upoznaje prisutne članove IO SSKH sa terminom održavanja 9. Kongresa SSSH u Tuheljskim Toplicama 1.-3. prosinca 2022.g., nakon čega je planirana sjednica IO SSKH, GO SSKH, Nadzornog odbora i Statutarne komisije, najvjerojatnije tijekom drugog tjedna prosinca 2022.g. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Davor Gotal, Robert Maršanić, Vinko Fabijan, Bruna Vlašić-Jakovčić, Vlaho Radičević, Slobodan Kapor i Vesnica Bušić donesen je zaključak da se glasovanje na IX. Skupštini održi elektronskim putem, preko e maila koji svaki delegat mora prethodno dostaviti tvrtki IDE3 kao operateru provedbe glasovanja te je prihvaćen i hodogram dnevnog reda i aktivnosti skupštine. Zbog povećanja iznosa pričuve i komunalne naknade, podnijet će se prijedlog najmoprimcima za korekcijom cijena najma vanjskih parkirališnih mjesta, unutarnjeg parkirališnog mjesta i skladišne prostorije za 50%. Pokazao je članovima IO SSKH vizualni izgled akreditacija za IX. Skupštinu SSKH kao i torbi, odnosno ruksaka koji će se podijeliti sudionicima Skupštine, uz napomenu da će se nakon ponuda dobavljača odlučiti o najpovoljniji i najkvalitetnijoj ponudi.

Održana 20. sjednica Izvršnog odbora SSKH

Održana je 20. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (IO SSKH) 30. lipnja 2022.godine u hotelu „Matija Gubec“, Viktora Šipeka 31, Stubičke Toplice .

Osim opravdano odsutnog Maria Leljaka sjednici su nazočili svi ostali članovi: Mario Banovac, Vinko Fabijan, Dražen Falica, Davor Gotal, Ljiljana Hamedović, Baldo Kovačević, Robert Maršanić, Jasna Požar, Vlaho Radičević, Zdravko Stoilković, Bruna Vlašić-Jakovčić, Vladimir Zadravec, kao i Vesnica Bušić – predsjednica Nadzornog odbora (NO), Ingrid Stanić – članica NO, Petra Vaci – predsjednica Statutarne komisije SSKH, Slobodan Kapor – tajnik i pravni savjetnik SSKH.

Nakon usvajanja dnevnog reda i  skraćeni zapisnik sa 19. sjednice IO SSKH, održane 18. ožujka 2022.g. u Zagrebu, prihvaćen je jednoglasno. Baldo Kovačević ukratko je iznio raspored održavanih sjednica županijskih povjereništava SSKH . Ukazao je da pojedine podružnice još uvijek nisu dostavile svoja izvješća, upozoravajući na pravne posljedice nedostavljanja obavijesti o izboru poslodavcima. Kod pojedinih podružnica došlo je do razdvajanja trgovačkog društva na dva nova društva zbog čega dosadašnji sindikalni povjerenik ne može više biti povjerenik i u razdvojenoj firmi u kojoj nije zaposlen. U tim društvima treba izabrati nove povjerenike ili imenovati dosadašnje kao sindikalne predstavnike, najkasnije do rujna 2022.g.

Nastavno obrazlaže Registar izabranih županijskih povjerenika i njihovih zamjenika i odluke o imenovanju županijskih povjerenika kao i potrebu dostave potpisanih suglasnosti za sve kandidate za Nadzorni odbor i Statutarnu komisiju SSKH, obrasci kojih će se naknadno dostaviti svim kandidatima putem maila. Početkom rujna 2022.g. planira se održavanje IO radi utvrđivanja sastava skupštinskih komisija i radnih tijela, razmatranja 6 mjesečnog izvješća o poslovanju uz istodobno održavanje sjednica NO i prema potrebi Statutarne komisije. Baldo Kovačević u nastavku obrazlaže prijedloge: odluke o održavanju IX. Skupštine SSKH, odluke broju zastupnika IX. Skupštine SSKH, odluke izboru predsjednika SSKH, odluke o izboru članova GO SSKH, odluke o izboru članova NO i Statutarne komisije SSKH kao i prijedloge kandidata za predsjednika, GO, NO i Statutarnu komisiju SSKH. Nakon rasprave donesena je jednoglasna odluka o održavanju IX. Skupštine SSKH 30. rujna 2022.g. u Stubičkim Toplicama, odluka o broju zastupnika IX. Skupštine SSKH, odluka o izboru predsjednika SSKH, odluka o izboru članova GO SSKH, odluka o izboru članova NO i Statutarne komisije te su podržani prijedlozi kandidata za predsjednika SSKH, članove GO, NO i Statutarnu komisiju SSKH.

Predsjednik SSKH Baldo Kovačević obrazlaže dostavljenu ponudu JU Nacionalni park „Plitvička jezera“ za održavanje XVIII. Sindikalnih susreta od 4. – 6. studenog 2022.g. Nakon rasprave i dodatnih obrazloženja, donesen je zaključak da se prihvati ponuda JU Nacionalni park „Plitvička jezera“ za održavanje XVIII. Sindikalnih susreta od 4. – 6. studenog 2022.g.

Baldo Kovačević upoznaje prisutne sa Revizijskim uvidom u financijske izvještaje za 2021.g., uz konstataciju da je revizija utvrdila da su financijski izvještaji (podružnica i središnjeg ureda) sastavljeni u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Obrazlaže i promjenu u načinu obračunu sindikalne članarine, sukladno statutarnim promjenama, prema kojima je obveza uplate podružnica koje imaju svoje podračune da uplaćuju 50% od 1% neto ustegnute članarine po članu na račun središnjeg ureda. Također podsjeća i na statutarnu promjenu prema kojoj su sve podružnice sa manje od 10 članova dužne svoje financijsko poslovanje voditi preko računa SSKH, odnosno računovodstvene službe SSSH, čime se značajno smanjuju troškovi bankarskih naknada i novac usmjerava na druge aktivnosti.

Baldo Kovačević upoznao je prisutne sa planom seminara za radnička vijeća i povjerenike za zaštitu na radu za razdoblje rujan 2022. – lipanj 2023.g. uz poziv da sve eventualne prijedloge promjene rasporeda seminara, u cilju osiguravanja što većeg broja sindikalnih povjerenika i članova RV, članovi IO dostave do sljedeće sjednice IO SSKH, planirane za početak rujna 2022.g.

Ukratko upoznaje prisutne i sa održanim sastankom sa predstavnicima SSSH (Šobota, Šeperić) i Matejom Brnardićem, vanjskim suradnikom SSSH za osmišljavanje digitalnih kampanja. , na kojem su raspravljana pitanja i potrebe SSKH za marketinški pristup digitalnog oglašavanja SSKH na društvenim mrežama, radi veće vidljivosti, dostupnosti usluga SSKH i u konačnici povećanja članstva.

Daje se informacija o organizaciji sastanka sa predstavnicima Udruge gradova RH, posredstvom kolegice Snježane Sikirić iz Grada Crikvenice, na kojem bi se razgovaralo o mogućnosti sklapanja TKU za radnike zaposlene u komunalnim društvima gradova u RH, u cilju definiranja minimalne razine materijalnih prava koja će se primjenjivati za sva komunalna društva. 

Zdravko Stoilković ukratko obavještava o trenutnoj situaciji u svezi kolektivnog viška radnika u ZGH d.o.o., prosvjedu pred Skupštinom Grada Zagreba, razgovoru sa predsjednikom Skupštine Grada Zagreba g. Joškom Klisovićem i aktivnostima koje se poduzimaju u zaštiti radnika.

Na kraju sjednice svi prisutni podržali su kandidature Mladena Novosela za predsjednika SSSH, Ingrid Stanić za članicu NO SSSH i Tatjana Kordić  za Statutarnu komisiju SSSH.

19. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske

19. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske


19. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (IO SSKH)
 održana je 18. ožujka 2022. godine u prostorijama Ureda SSKH u Zagrebu , Zlatarska 14 sa početkom u 10.00 sati. Prisustvovali su članovi IO SSKH: Mario Banovac, Vinko Fabijan, Dražen Falica, Davor Gotal, Ljiljana Hamedović, Baldo Kovačević, Mario Leljak, Robert Maršanić, Vlaho Radičević, Zdravko Stoilković, , Vladimir Zadravec, a odsutna je bila Jasna Požar i Bruna Vlašić Jakovčić – opravdano. Prisustvovali su i pozvani Vesnica Bušić – predsjednica Nadzornog odbora (NO) SSKH, Mladen Novosel – predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), Boris Feis – tajnik SSSH, Slobodan Kapor – tajnik i pravni savjetnik SSKH. Na zapisnik sa 18. sjednice IO SSKH održane 11. veljače 2022.g., nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno usvojen. Tajnik SSSH Boris Feis iznosi osnovne pokazatelje konsolidiranih izviješća o materijalno-financijskom poslovanju podružnica i Ureda SSKH, koje je prethodno dostavljeno članovima IO SSKH. U okviru navedenih pokazatelja, Boris Feis iznosi podatke o pojedinim stavkama prihoda i rashoda, naglašavajući da je konsolidirano izvješće, a prije dostave Ministarstvu financija, podložno reviziji u svibnju i lipnju 2022.g.

Vesnica Bušić naglašava da će se izvješća razmatrati i na sljedećoj sjednici NO SSKH, planiranoj za 1.4.2022.g. Nakon rasprave, jednoglasno su usvojena konsolidirana financijska izvješća podružnica i Ureda SSKH.  Predsjednik SSKH Baldo Kovačević pod ovom točkom dnevnog reda iznosi podatke o izostanku dostave financijskih izvješća i neredovitosti uplate sindikalne članarine pojedinih podružnica, apelirajući na članove IO SSKH da provjere podatke sa navedenim podružnicama, radi uspostave financijske discipline, sukladno zakonu i odredbama Statuta SSKH. Baldo Kovačević iznosi prijedloge termina za sjednice tijela SSKH u 2022.g. kao izbornoj godini. Sjednica NO SSKH održat će se 1.4.2022.g., Statutarne komisije SSKH 8.4.2022.g., a sjednica GO SSKH i izvanredna skupština SSKH 22.4.2022.g. Nakon održavanja izbora po podružnicama i usvajanja odluka na tijelima prema predloženom kalendaru, u svibnju i lipnju 2022.g. planirane su sjednice županijskih povjereništva SSKH. Jednoglasnom odlukom članova IO SSKH prihvaćen je predloženi kalendar održavanja sjednica i skupština statutarnih tijela SSKH. Baldo Kovačević upoznaje prisutne o dosad pristiglim izvješćima sa izbornih skupština podružnica, naglašavajući da su pojedine podružnice već prethodno, prije određenog termina (1.3.-30.4.2022.g.), odradili svoje izborne skupštine. Apelira na članove IO SSKH da ubrzaju pojedine povjerenike na terenu u dostavi izviješća, posebice na to da iste ne dostavljaju na ugašene mailove jer postoje tehnički problemi sa njihovim otvaranjem. Hodogram termina i mjesta za održavanje županijskih povjereništava SSKH biti će dostavljen svim županijskim povjerenicima, slijedom čega Baldo Kovačević apelira da se vrši međusobno usklađivanje termina po pojedinim županijama kako ne bi došlo do preklapanja i problema u organizaciji skupština. Baldo Kovačević ističe prijedlog da se za dodjelu nagrade „Srce sindikalne solidarnosti“ za 2022.g. predloži sindikalna povjerenica GSKG d.o.o. Zagreb Sandra Crnković, zbog efikasnog sindikalnog rada, aktivnog doprinosa jačanju položaja SSKH i porastu broja članova, kako u okviru vlastite podružnice tako i u Gradu Zagrebu, a posebice aktivnoj ulozi u aktuelnoj zaštiti radnika ZGH d.o.o. Zagreb, uvrštenih u kolektivni višak radnika. Svi članovi IO SSKH jednoglasno podržavaju navedeni prijedlog.

Baldo Kovačević upoznaje članove IO SSKH sa tijekom parnice INFRAGRAD-Obrovac, ističući da su troškovi značajni te je nedavno uplaćeno 12.000,00 kn za troškove vještačenja, nagrade odvjetnika i troškove putovanja odvjetnika. Slobodan Kapor ukratko upoznaje prisutne sa dosadašnjim tijekom postupka i nastojanjima da se zahtjev za naknadu štete, kao i troškovi postupka svedu na najmanju moguću mjeru. Zdravko Stoilković, uz isprike što mora ranije otići sa sjednice, upoznaje prisutne sa najavom uprave ZGH d.o.o. po kojoj će sindikatima biti dostavljene liste kolektivnog viška radnika po podružnicama, na koje bi se trebalo očitovati u zakonskom roku. Predsjednik SSSH Mladen Novosel, nadovezujući se na ovu temu, podsjeća na dogovor o planiranju prosvjednih aktivnosti nakon pristizanja popisa viška po podružnicama, slijedom čega će se sazvati zajednički sastanak koordinacije sindikata koji djeluju u ZGH d.o.o. Mladen Novosel ukratko upoznaje prisutne u svezi proširene pravne pomoći, organizacije i aktivnosti povodom obilježavanja praznika rada 1. svibnja, priopćenja oko potpore Ukrajini i prikupljanja donacija koje će se uputiti kao pomoć ukrajinskim sindikatima, obilježavanju dana zaštite na radu kao i održavanju sastanaka sa povjerenicima udruženih sindikata SSSH po Teritorijalnim uredima SSSH.

Sjednica je završena u 12.05 sati.

Održana je 18. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske

Održana je 18. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske

18. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (IO SSKH) održana je 11. veljače 2022. godine u prostorijama Ureda SSKH u Zagrebu , Zlatarska 14 sa početkom u 10.00 sati. Prisustvovali su članovi IO SSKH: Mario Banovac, Vinko Fabijan, Dražen Falica, Davor Gotal, Ljiljana Hamedović, Baldo Kovačević, Mario Leljak, Robert Maršanić, Vlaho Radičević, Zdravko Stoilković, Bruna Vlašić-Jakovčić, Vladimir Zadravec, Jasna Požar . Prisustvovali su i Vesnica Bušić – predsjednica Nadzornog odbora (NO) SSKH i Slobodan Kapor – tajnik i pravni savjetnik SSKH. Na sjednici je jednoglasno usvojen zapisnik 17. sjednice Izvršnog odbora SSKH koja se održala 10. prosinca 2021. godine u Zagrebu. 

Baldo Kovačević je ukratko konstatirao poboljšanje aktivnosti dostave financijskih izvješća po podružnicama te iznosi podatke po županijama koje je pripremila Emira Silić iz Odjela računovodstva i financija SSSH, te zahtjeva veći angažman oko dostave onih koji to još nisu. Predsjednik Baldo Kovačević podsjeća da je 2022.godina izborna godina u SSKH za izbor povjerenika po podružnicama, gradskih i županijskih povjerenika kao i za sva statutarna tijela SSKH. Sukladno navedenom predlaže hodogram izbornih aktivnosti, dogovoren uz suglasnost potpredsjednika SSKH Davora Gotala i predsjednice NO SSKH Vesnice Bušić na prethodno održanom sastanku (Robert Maršanić bio je opravdano odsutan). Predlaže da se 9. izborna skupština SSKH razdvoji od redovitih sindikalnih susreta, te da se isti održe tijekom listopada 2022.godine, odnosno izborna skupština 30. rujna 2022.g. u prostorijama SSKH u Zagrebu, što bi u svakom slučaju bilo prihvatljivije zbog organizacijske i financijske strane, a sindikalni susreti okvirno 15. listopada 2022.g. na Plitvičkim jezerima, zbog povoljnijih cijena izvan sezone. Nakon izbornih aktivnosti i kod većine drugih udruženih sindikata, planiran je i 9. Kongres SSSH, najvjerojatnije od 1. do 3. prosinca 2022. godine u Tuheljskim Toplicama.

Baldo Kovačević predlaže i da se planira izvanredna skupština SSKH i sjednica GO SSKH 8. travnja 2022.g. (ili 22. travnja 2022.g. kao rezervni termin) radi rasprave o završnom računu, donošenja odluke o raspisivanju izbora za statutarna tijela i rasprave i usvajanja izmjena i dopuna Statuta SSKH.

Nastavno iznesenom, Baldo Kovačević predlaže da se redoviti izbori po podružnicama održe tijekom ožujka i travnja 2022.g. Prethodno će se uskladiti i pojednostaviti obrasci održavanja izbornih skupština kako se nepotrebni podaci ne bi morali navoditi i duplirati. Svibanj i lipanj 2022.g. predviđen je za izbore na gradskoj i županijskoj razini, a konačni raspored pojedinih županijskih skupština, utvrdit će se definitivno do naredne sjednice IO SSKH kako bi se osigurala prisutnost tajnika i/ili predsjednika SSKH na istima i izbjeglo preklapanje termina izbornih skupština. Na izbornim skupštinama svih podružnica poželjno je prisustvovanje županijskih povjerenika, a u većim podružnicama (više od 50 članova) po prethodnom pozivu i zavisnosti od prethodno utvrđenih obveza, moguća je i prisutnost tajnika i/ili predsjednika SSKH. Cjelokupni hodogram razrađenih izbornih aktivnosti biti će prethodno dostavljen povjerenicima, nakon dostave prijedloga termina od strane županijskih povjerenika SSKH. One podružnice koje su već napravile izbore u prethodnoj kalendarskoj godini od predloženog termina redovitih izbora, ne moraju održavati redovite izbore prema utvrđenom hodogramu.

Nakon kraće rasprave donesena je odluka o održavanju izbora po podružnicama od 1. ožujka do 30. travnja 2022.g. i izbora za županijske povjerenike SSKH od 1. svibnja do 30. lipnja 2022.g. Zadužuje se tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor za izradu i dostavu obrazaca izborne dokumentacije prema podružnicama i županijskim povjerenicima.

Baldo Kovačević poziva članove IO da predlože moguće kandidate za nagradu SSSH „Srce sindikalne solidarnosti“ i povelje za povjerenika zaštite na radu, najkasnije do 31. ožujka 2022. godine. 

Baldo Kovačević zahvaljuje članovima IO SSKH na dostavljenim izvješćima o radu, podsjećajući one članove koji to još nisu da to i učine.

Predsjednik SSKH iznosi potrebu za uvođenjem informatičkog programa, koji bi uvelike olakšao organizaciju rada središnjeg ureda SSKH (elektroničke knjige urudžbenog zapisnika, putnih naloga, evidencija članstva, pravne pomoći, objedinjavanja računa i dr.). Podaci se i dalje pohranjuju i prebacuju na zastarjeli način i pretežito ručno, što otežava pretraživanje baza podataka.  Nastavit će se aktivnosti na traženju najoptimalnijih rješenja za izradu programa o čemu će članovi IO SSKH biti pravovremeno obaviješteni.

Baldo Kovačević upoznaje članove IO o planu daljnjeg održavanja seminara o funkcioniranju radničkih vijeća i obvezama zaštite na radu (redoslijedom Beli Manastir, Dugopolje, Stubičke Toplice, Rijeka). Zdravko Stoilković ukratko je upoznao prisutne sa problematikom i tekućim postupkom savjetovanja o kolektivnom višku radnika u ZGH d.o.o. Zagreb.  Sjednica je završena u 12.15 sati.

17. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (IO SSKH)

17. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (IO SSKH)

17. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (IO SSKH) održana je 10. prosinca 2021. godine u prostorijama Ureda SSKH u Zagrebu , Zlatarska 14 sa početkom u 9.00 sati. Prisustvovali su članovi IO SSKH: Mario Banovac, Vinko Fabijan, Dražen Falica, Davor Gotal, Ljiljana Hamedović, Baldo Kovačević, Mario Leljak, Robert Maršanić, Vlaho Radičević, Zdravko Stoilković, Bruna Vlašić-Jakovčić, Vladimir Zadravec, a odsutna je bila Jasna Požar – opravdano. Prisustvovali su i pozvani Vesnica Bušić – predsjednica Nadzornog odbora (NO) SSKH, Mladen Novosel – predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), Boris Feis – tajnik SSSH, Slobodan Kapor – tajnik i pravni savjetnik SSKH. Na sjednici je jednoglasno usvojen zapisnik 16. sjednice Izvršnog odbora SSKH koja se održala u Belom Manastiru 1.listopada 2021. godine. Na sjednici je jednoglasno prihvaćen hodogram aktivnosti vezan uz prijedlog izmjena i dopuna Statuta SSKH. Hodogram aktivnosti vezanim uz prijedlog izmjena i dopuna Statuta SSKH dostavljen je svim članovima IO SSKH sa uputom da se objedinjeni prijedlozi dostave tajniku SSKH Slobodanu Kaporu. Plan poslovanja SSKH za 2022.godinu detaljno je obrazložio Boris Feis – tajnik SSSH temeljem proknjiženih rezultata poslovanja za 10. mjeseci 2021.godine.   Predsjednik SSSH Mladen Novosel obrazložio je način financiranja SSSH, odnosno financijskog doprinosa udruženih sindikata te dodatno objasnio razliku između tri skupine usluga koje SSSH pruža udruženim sindikatima pri čemu je SSKH u prvoj skupini sa paketom usluga. U prvoj grupi su sindikati koji participiraju u financijskom doprinosu prema SSSH sa 20% i više (gdje je i SSKH i većina značajnijih udruženih sindikata) koja obuhvaća usluge tripartitnog dijaloga, međunarodne suradnje i projekata, besplatne pravne pomoći, proširene pravne pomoći (odvjetnički ured), pomoći pri kolektivnom pregovaranju i pomoći pri sindikalnom organiziranju i učlanjivanju. Zbog načina dampinškog poslovanja većine kućnih sindikata, koji ugrožavaju djelovanje podružnica SSKH i ostalih udruženih sindikata i uzrokuju odljev članstva, SSSH će pokrenuti postupak izmjena i dopuna Zakona o reprezentativnosti radi uvođenja reda na sindikalnoj sceni na način da svaki sindikat koji pokreće postupak kolektivnog pregovaranja i sudjeluje u ostalim oblicima radničke participacije (radničko vijeće, povjerenik za zaštitu na radu, član NO) mora biti udružen u sindikalnu udrugu više razine što uključuje također i inicijativu za utvrđivanjem instrumenata razlikovanja člana i nečlana. Jednoglasnom odlukom svih članova IO SSKH usvojen je financijski plan SSKH za 2022.godinu i odobren financijski doprinos SSKH prema SSSH. Nakon detaljnijeg obrazloženja  jednoglasnom odlukom IO SSKH Angela Rašeta imenuje se za v.d. sindikalnog povjerenika sindikalne podružnice Trogir Holding nakon smrti sindikalne povjerenice Nine Slade, Branimir Puhek za sindikalnog predstavnika u trgovačkom društvu Komunalac Koprivnica jer zbog statusnih promjena prelazi na rad u Koprivničke vode, te Erna Kerfurt za sindikalnu predstavnicu u trgovačkom društvu Gospodarenje otpadom Sisak zbog odlaska u mirovinu do provedbe redovitih izbora tijekom 2022.godine. Predloženi su Slobodan Kapor za predsjednika inventurne komisije, Mario Leljak i Igor Pavlović kao članove inventurne komisije SSKH, što je prihvaćeno jednoglasnom odlukom članova IO SSKH. Zdravko Stoilković je obrazložio problematiku o financijskih mogućnostima sa konkurentskim sindikatima općenito sa naglaskom na Plinaru d.o.o. Zagreb, a Bruna Vlašić Jakovčić na istu tematiku sa podružnicom 1. maj d.o.o. Labin čiji je ona predstavnik nakon smrti sindikalnog povjerenika. Prijedlog novog Pravilnika o radu stavljen izvan dnevnog reda zbog nove okolnosti, odnosno najave radnice o odlasku iz SSKH uz uvjet da se okvir prestanka radnog odnosa utvrdi kroz poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu.  Tajnik i pravni savjetnik je upoznao prisutne sa pravnim slijedom navedenoga. Kako je pretpostavka donošenja takve odluke  donošenje prethodne odluke o ukidanju radnog mjesta Administrativne tajnice odluka o ukidanju radnog mjesta Administrativni tajnik/ca  Izvršni odbor donio je navedenu odluku kao i odluku o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu za radnicu Ivanu Šmuljić. Predsjednik SSKH iznio je kronologiju sastanaka sa županijskim povjereništvima SSKH i nastavak aktivnosti po planu radnih sastanaka sa svim županijama u kojima SSKH ima svoje članstvo kao i izradi plakata i pristupnica. Pozvao je i da se da puna podrška kandidatu za člana Statutarne komisije SSSH Tatjani Kordić od strane članova SSKH u Vijeću SSSH. Pohvalio je rad Igora Pavlovića oko seminara Zaštite na radu, Brunu Vlašić Jakovčić oko aktivnosti sekcije žena, Sandru Crnković oko angažmana sekcije mladih i aktivnog rada u svojoj podružnici, Dariu Rastovčanu za ideje i kreativnosti na webu, Vesnici Bušić na ažurnosti i radu Nadzornog odbora, kolegama Maršaniću, Gotalu, Vlašić Jakovčić , Falici, Banovcu i Šupi na angažmanima oko novih i održavanju postojećih podružnica u svojim županijama. Još jednom je zahvalio na dobro organiziranim ovogodišnjim susretima u Belom Manastiru pod vodstvom potpredsjednika Davora Gotala i najavio kako se još nije zbog epidemiološke situacije radilo na mjestu organiziranja narednih susreta. Informirao je o proteklim i narednim sjednicama županijskih povjereništva, promidžbenim materijalima i problematici oko ažuriranja članstva. Sjednica je završena u 11.45 sati.

NA XVII SINDIKALNIM SUSRETIMA SSKH U BELOM MANASTIRU ODRŽANA JE 16. SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SSKH

NA XVII SINDIKALNIM SUSRETIMA SSKH U BELOM MANASTIRU ODRŽANA JE 16. SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SSKH

U petak, 1. listopada 2021. godine u hotelu “Patria” u Belom Manastiru s početkom u 14 sati održana je 16. sjednica Izvršnog odbora SSKH. Sjednici su prisustvovali svi članovi Izvršnog odbora: Baldo Kovačević, Robert Maršanić, Davor Gotal, Ljiljana Hamedović, Zdravko Stoilković, Mario Banovac, Vlaho Radičević, Mario Leljak, Bruna Vlašić Jakovčić, Jasna Požar, Vinko Fabijan, Dražen Falica i Vladimir Zadravec. Sjednici su prisustvovali i Vesnica Bušić, predsjednica Nadzornog odbora SSKH, Ingrid Stanić, članica NO SSKH, Boris Holetić, član NO SSKH, Đurđica Oršulić, članica NO SSKH, Mario Marković, član NO SSKH, Boris Feis, tajnik SSSH i Slobodan Kapor, tajnik i pravni savjetnik SSKH.

Na temelju prethodnih zaključaka sa 7. sjednice NO SSKH održane 7. rujna 2021.godine i 15. sjednice IO SSKH održane 10. rujna 2021.godine sjednica IO SSKH održala se uz prisustvo članova NO SSKH. Nakon usvajanja dnevnog reda usvojen  je zapisnik sa prethodne 15. sjednice IO SSKH održane 10. rujna 2021. godine, u sjedištu SSKH, Zlatarska 14, Zagreb.

Predsjednik SSKH Baldo Kovačević upoznao je prisutne o minornom, ali prisutnom problemu neredovite uplate članarine i nedostavljanju financijskih izvješća od strane pojedinih podružnica. U raspravi koja je uslijedila naglašene su velike razlike po podružnicama zbog čega bi trebalo razmisliti o uvođenju modela raspodjele članarine kod kojega bi svi članovi SSKH imali podjednaki položaj i pristup materijalnim pogodnostima koje se isplaćuju iz iznosa prikupljene članarine.

Podržavajući određene promjene u načinu distribucije prikupljene članarine, predsjednik SSKH Baldo Kovačević i tajnik SSSH Boris Feis upozoravaju da je odluka o tome moguća nakon usvajanja završnog godišnjeg financijskog izvješća za 2021.g. predvidivo do travnja 2022.g. i nakon potvrde revizijskog nalaza financijskih izvješća.

Članovi IO SSKH suglasni su da različiti načini obračuna, prikupljanja i distribucije sindikalne članarine (1% na neto iznos plaće, 1% na bruto iznos plaće) ostaju i nadalje u primjeni do usvajanja i objave završnih godišnjih financijskih izvješća. Na sjednicama IO i NO u prosincu 2021.g. razmotrit će se mogući modeli nove raspodjele članarine, a nakon usvajanja godišnjih financijskih izvješća za 2022.godinu sazvat će se Statutarna komisija SSKH i NO SSKH radi razmatranja prijedloga i donošenja odluka koje će omogućiti izmjenu Statuta SSKH. Parametri pri odlučivanju moraju biti ujednačeni za sve podružnice i omogućiti funkcioniranje podružnice kao i održivo funkcioniranje središnjeg ureda SSKH. Model mora biti zajednički pri čemu male podružnice moraju imati sigurnost financijske pomoći i potpore na načelima solidarnosti i uzajamnosti.

Predsjednik SSKH Baldo Kovačević informirao je prisutne o izradi promidžbenog letka SSKH, koji će sadržavati i pristupnicu. Vizualni izgled budućeg promidžbenog letka sa pristupnicom trebao bi biti gotov do kraja idućeg tjedna kada bi se donijela odluka o trošku tiskanja i broju letaka. Jednoglasnom odlukom podržana je izrada i tiskanje promidžbenih letaka sa pristupnicom za članove SSKH.

Predsjednik SSKH Baldo Kovačević informirao je prisutne o organizaciji seminara za radnička vijeća, povjerenike radnika za zaštitu na radu i ovlaštenike poslodavca za zaštitu na radu, koji će se održati u Stubičkim Toplicama od 21.-23.listopada 2021.godine te će se za potrebe sudionika seminara, u dogovoru sa Igorom Pavlovićem kao organizatorom razmotriti troškovi tiskanja knjižice sa temama seminara o čemu će se prethodno informirati IO SSKH. Izrada knjižica dio je usvojenog plana održavanja istovrsnih seminara po županijama što će značajno sniziti troškove (troškovi prijevoza, smještaj) i osigurati prisustvo većeg broja povjerenika kojima poslodavci ne žele refundirati troškove sudjelovanja u drugim mjestima.

Predsjednica Nadzornog odbora predlaže da se što prije pripremi prijedlog novog Pravilnika o radu i da se dostavi svima na očitovanje sa svim prethodnim pravilnicima i izmjenama pravilnika, kako bi se isti mogao usvojiti na narednoj sjednici , sa čime su suglasni svi članovi IO SSKH.

Održana je 15. sjednica Izvršnog odbora SSKH

Održana je 15. sjednica Izvršnog odbora SSKH

15. sjednica Izvršnog odbora SSKH održana je u petak, 10. rujna 2021. godine u Zagrebu, sjedištu SSKH, Zlatarska 14 s početkom u 11:00 sati.

Prisustvovali su svi članovi izvršnog odbora;  Baldo Kovačević, Robert Maršanić, Davor Gotal, Bruna Vlašić Jakovčić, Zdravko Stoilković, Ljiljana Hamedović, Jasna Požar, Vinko Fabijan, Vladimir Zadravec, Mario Banovac, Mario Leljak, Dražen Falica i Vlaho Radičević. Sjednici su prisustvovali Vesnica Bušić, predsjednica Nadzornog odbora SSKH, Slobodan  Kapor, tajnik i pravni savjetnik SSKH, Ivana Šmuljić ,administrativna tajnica SSSH, Mladen Novosel, predsjednik SSSH i Boris Feis tajnik SSSH.

Prije početka sjednice odvjetnica Jasmina Češo Žanić prisutnima je predstavila i objasnila proširenu pravnu pomoć koja se pruža članovima, te odgovarala na upite. Sjednicu je otvorio predsjednik Baldo Kovačević.  Utvrdio je da  su prisutni svi članovi Izvršnog odbora SSKH te da će sve Odluke koje budu usvojene biti pravovaljane. Bez dodatnih primjedbi i nadopune usvojen je predloženi dnevni red i pod prvom točkom skraćeni zapisnik sa 14. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 12. srpnja 2021. godine elektroničkim izjašnjavanjem je jednoglasno usvojen.

Nakon uvodnog izlaganja Vesnice Bušić  i detaljnijeg obrazloženja Borisa Feisa jednoglasno je prihvaćeno izvješće o financijskom poslovanju SSKH za prvo polugodište 2021. godine. Predsjednik je upoznao prisutne o neredovitoj uplati članarine i nepredavanju izvješća pojedinih podružnica. Iako se to radi o samo desetak podružnica jednoglasno je prihvaćen prijedlog Nadzornog odbora da se uputi obavijest poslodavcima  onih podružnica koje to neredovito rade da se temeljem Statuta SSKH dio članarine uplaćuje direktno na račun SSKH, a onim podružnicama koje ne dostavljaju izvještaj obavijest o statutarnoj i zakonskoj obvezi koju moraju ubuduće izvršavati.

Nakon prijedloga i kraće rasprave Izvršni odbor je donio odluku  da se pristupi nabavci uređaja za izradu novih članskih iskaznica i novog programa evidencije članstva. Nakon obrazloženja Balda Kovačevića o zamolbi sindikalne povjerenice  Nede Marčetić jednoglasno je odobrena pomoć sindikalnoj podružnici Komunalac Požega za nastradale članove u proglašenoj elementarnoj nepogodi. Jednoglasno je usvojen prijedlog da se izradi Pravilnik o isplati pomoći i nagradama članovima SSKH za što se zadužuje tajnik i pravni savjetnik SSKH.

Predsjednik je upoznao prisutne o namjeri organizacije seminara za članove radničkih vijeća i povjerenike zaštite na radu u Stubičkim Toplicama sredinom pod organizacijom kolege Igora Pavlovića sredinom listopada. Nakon kraće rasprave inicijativa je prihvaćena. Izvršni odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog predsjednika da se prvog dana sindikalnih susreta sazove sjednica Glavnog odbora SSKH. Također jednoglasno je prihvaćeno da je obveza svakoga sudionika susreta da ima covid putovnicu ili potvrdu da je prebolio covid ili napravio antigenski test. Nakon prezentacije dostavljenih materijala i pregleda dostavljenih ponuda jednoglasno je prihvaćen Promostart za izradu promidžbenih materijala SSKH.

Predsjednik SSSH Mladen Novosel informirao je o tijeku pregovora sa Vladom i HUP-om, oko Zakona o radu, Sektorskom kolektivnom ugovoru, o radu teritorijalnih ureda SSSH i uputio preporuku za većim angažmanom SSKH kroz medije i pregovaranja na razinama gradova i županija.