17. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (IO SSKH)

17. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (IO SSKH)

17. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (IO SSKH) održana je 10. prosinca 2021. godine u prostorijama Ureda SSKH u Zagrebu , Zlatarska 14 sa početkom u 9.00 sati. Prisustvovali su članovi IO SSKH: Mario Banovac, Vinko Fabijan, Dražen Falica, Davor Gotal, Ljiljana Hamedović, Baldo Kovačević, Mario Leljak, Robert Maršanić, Vlaho Radičević, Zdravko Stoilković, Bruna Vlašić-Jakovčić, Vladimir Zadravec, a odsutna je bila Jasna Požar – opravdano. Prisustvovali su i pozvani Vesnica Bušić – predsjednica Nadzornog odbora (NO) SSKH, Mladen Novosel – predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), Boris Feis – tajnik SSSH, Slobodan Kapor – tajnik i pravni savjetnik SSKH. Na sjednici je jednoglasno usvojen zapisnik 16. sjednice Izvršnog odbora SSKH koja se održala u Belom Manastiru 1.listopada 2021. godine. Na sjednici je jednoglasno prihvaćen hodogram aktivnosti vezan uz prijedlog izmjena i dopuna Statuta SSKH. Hodogram aktivnosti vezanim uz prijedlog izmjena i dopuna Statuta SSKH dostavljen je svim članovima IO SSKH sa uputom da se objedinjeni prijedlozi dostave tajniku SSKH Slobodanu Kaporu. Plan poslovanja SSKH za 2022.godinu detaljno je obrazložio Boris Feis – tajnik SSSH temeljem proknjiženih rezultata poslovanja za 10. mjeseci 2021.godine.   Predsjednik SSSH Mladen Novosel obrazložio je način financiranja SSSH, odnosno financijskog doprinosa udruženih sindikata te dodatno objasnio razliku između tri skupine usluga koje SSSH pruža udruženim sindikatima pri čemu je SSKH u prvoj skupini sa paketom usluga. U prvoj grupi su sindikati koji participiraju u financijskom doprinosu prema SSSH sa 20% i više (gdje je i SSKH i većina značajnijih udruženih sindikata) koja obuhvaća usluge tripartitnog dijaloga, međunarodne suradnje i projekata, besplatne pravne pomoći, proširene pravne pomoći (odvjetnički ured), pomoći pri kolektivnom pregovaranju i pomoći pri sindikalnom organiziranju i učlanjivanju. Zbog načina dampinškog poslovanja većine kućnih sindikata, koji ugrožavaju djelovanje podružnica SSKH i ostalih udruženih sindikata i uzrokuju odljev članstva, SSSH će pokrenuti postupak izmjena i dopuna Zakona o reprezentativnosti radi uvođenja reda na sindikalnoj sceni na način da svaki sindikat koji pokreće postupak kolektivnog pregovaranja i sudjeluje u ostalim oblicima radničke participacije (radničko vijeće, povjerenik za zaštitu na radu, član NO) mora biti udružen u sindikalnu udrugu više razine što uključuje također i inicijativu za utvrđivanjem instrumenata razlikovanja člana i nečlana. Jednoglasnom odlukom svih članova IO SSKH usvojen je financijski plan SSKH za 2022.godinu i odobren financijski doprinos SSKH prema SSSH. Nakon detaljnijeg obrazloženja  jednoglasnom odlukom IO SSKH Angela Rašeta imenuje se za v.d. sindikalnog povjerenika sindikalne podružnice Trogir Holding nakon smrti sindikalne povjerenice Nine Slade, Branimir Puhek za sindikalnog predstavnika u trgovačkom društvu Komunalac Koprivnica jer zbog statusnih promjena prelazi na rad u Koprivničke vode, te Erna Kerfurt za sindikalnu predstavnicu u trgovačkom društvu Gospodarenje otpadom Sisak zbog odlaska u mirovinu do provedbe redovitih izbora tijekom 2022.godine. Predloženi su Slobodan Kapor za predsjednika inventurne komisije, Mario Leljak i Igor Pavlović kao članove inventurne komisije SSKH, što je prihvaćeno jednoglasnom odlukom članova IO SSKH. Zdravko Stoilković je obrazložio problematiku o financijskih mogućnostima sa konkurentskim sindikatima općenito sa naglaskom na Plinaru d.o.o. Zagreb, a Bruna Vlašić Jakovčić na istu tematiku sa podružnicom 1. maj d.o.o. Labin čiji je ona predstavnik nakon smrti sindikalnog povjerenika. Prijedlog novog Pravilnika o radu stavljen izvan dnevnog reda zbog nove okolnosti, odnosno najave radnice o odlasku iz SSKH uz uvjet da se okvir prestanka radnog odnosa utvrdi kroz poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu.  Tajnik i pravni savjetnik je upoznao prisutne sa pravnim slijedom navedenoga. Kako je pretpostavka donošenja takve odluke  donošenje prethodne odluke o ukidanju radnog mjesta Administrativne tajnice odluka o ukidanju radnog mjesta Administrativni tajnik/ca  Izvršni odbor donio je navedenu odluku kao i odluku o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu za radnicu Ivanu Šmuljić. Predsjednik SSKH iznio je kronologiju sastanaka sa županijskim povjereništvima SSKH i nastavak aktivnosti po planu radnih sastanaka sa svim županijama u kojima SSKH ima svoje članstvo kao i izradi plakata i pristupnica. Pozvao je i da se da puna podrška kandidatu za člana Statutarne komisije SSSH Tatjani Kordić od strane članova SSKH u Vijeću SSSH. Pohvalio je rad Igora Pavlovića oko seminara Zaštite na radu, Brunu Vlašić Jakovčić oko aktivnosti sekcije žena, Sandru Crnković oko angažmana sekcije mladih i aktivnog rada u svojoj podružnici, Dariu Rastovčanu za ideje i kreativnosti na webu, Vesnici Bušić na ažurnosti i radu Nadzornog odbora, kolegama Maršaniću, Gotalu, Vlašić Jakovčić , Falici, Banovcu i Šupi na angažmanima oko novih i održavanju postojećih podružnica u svojim županijama. Još jednom je zahvalio na dobro organiziranim ovogodišnjim susretima u Belom Manastiru pod vodstvom potpredsjednika Davora Gotala i najavio kako se još nije zbog epidemiološke situacije radilo na mjestu organiziranja narednih susreta. Informirao je o proteklim i narednim sjednicama županijskih povjereništva, promidžbenim materijalima i problematici oko ažuriranja članstva. Sjednica je završena u 11.45 sati.

Održana je 15. sjednica Izvršnog odbora SSKH

Održana je 15. sjednica Izvršnog odbora SSKH

15. sjednica Izvršnog odbora SSKH održana je u petak, 10. rujna 2021. godine u Zagrebu, sjedištu SSKH, Zlatarska 14 s početkom u 11:00 sati.

Prisustvovali su svi članovi izvršnog odbora;  Baldo Kovačević, Robert Maršanić, Davor Gotal, Bruna Vlašić Jakovčić, Zdravko Stoilković, Ljiljana Hamedović, Jasna Požar, Vinko Fabijan, Vladimir Zadravec, Mario Banovac, Mario Leljak, Dražen Falica i Vlaho Radičević. Sjednici su prisustvovali Vesnica Bušić, predsjednica Nadzornog odbora SSKH, Slobodan  Kapor, tajnik i pravni savjetnik SSKH, Ivana Šmuljić ,administrativna tajnica SSSH, Mladen Novosel, predsjednik SSSH i Boris Feis tajnik SSSH.

Prije početka sjednice odvjetnica Jasmina Češo Žanić prisutnima je predstavila i objasnila proširenu pravnu pomoć koja se pruža članovima, te odgovarala na upite. Sjednicu je otvorio predsjednik Baldo Kovačević.  Utvrdio je da  su prisutni svi članovi Izvršnog odbora SSKH te da će sve Odluke koje budu usvojene biti pravovaljane. Bez dodatnih primjedbi i nadopune usvojen je predloženi dnevni red i pod prvom točkom skraćeni zapisnik sa 14. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 12. srpnja 2021. godine elektroničkim izjašnjavanjem je jednoglasno usvojen.

Nakon uvodnog izlaganja Vesnice Bušić  i detaljnijeg obrazloženja Borisa Feisa jednoglasno je prihvaćeno izvješće o financijskom poslovanju SSKH za prvo polugodište 2021. godine. Predsjednik je upoznao prisutne o neredovitoj uplati članarine i nepredavanju izvješća pojedinih podružnica. Iako se to radi o samo desetak podružnica jednoglasno je prihvaćen prijedlog Nadzornog odbora da se uputi obavijest poslodavcima  onih podružnica koje to neredovito rade da se temeljem Statuta SSKH dio članarine uplaćuje direktno na račun SSKH, a onim podružnicama koje ne dostavljaju izvještaj obavijest o statutarnoj i zakonskoj obvezi koju moraju ubuduće izvršavati.

Nakon prijedloga i kraće rasprave Izvršni odbor je donio odluku  da se pristupi nabavci uređaja za izradu novih članskih iskaznica i novog programa evidencije članstva. Nakon obrazloženja Balda Kovačevića o zamolbi sindikalne povjerenice  Nede Marčetić jednoglasno je odobrena pomoć sindikalnoj podružnici Komunalac Požega za nastradale članove u proglašenoj elementarnoj nepogodi. Jednoglasno je usvojen prijedlog da se izradi Pravilnik o isplati pomoći i nagradama članovima SSKH za što se zadužuje tajnik i pravni savjetnik SSKH.

Predsjednik je upoznao prisutne o namjeri organizacije seminara za članove radničkih vijeća i povjerenike zaštite na radu u Stubičkim Toplicama sredinom pod organizacijom kolege Igora Pavlovića sredinom listopada. Nakon kraće rasprave inicijativa je prihvaćena. Izvršni odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog predsjednika da se prvog dana sindikalnih susreta sazove sjednica Glavnog odbora SSKH. Također jednoglasno je prihvaćeno da je obveza svakoga sudionika susreta da ima covid putovnicu ili potvrdu da je prebolio covid ili napravio antigenski test. Nakon prezentacije dostavljenih materijala i pregleda dostavljenih ponuda jednoglasno je prihvaćen Promostart za izradu promidžbenih materijala SSKH.

Predsjednik SSSH Mladen Novosel informirao je o tijeku pregovora sa Vladom i HUP-om, oko Zakona o radu, Sektorskom kolektivnom ugovoru, o radu teritorijalnih ureda SSSH i uputio preporuku za većim angažmanom SSKH kroz medije i pregovaranja na razinama gradova i županija.

Održana je 12. sjednica Izvršnog odbora SSKH

Održana je 12. sjednica Izvršnog odbora SSKH

12. sjednica Izvršnog odbora SSKH održana je u petak, 21. svibnja 2021. godine u Zagrebu, sjedištu SSKH, Zlatarska 14 s početkom u 11:00 sati.

Prisustvovali su svi članovi izvršnog odbora;  Baldo Kovačević, Robert Maršanić, Davor Gotal, Bruna Vlašić Jakovčić, Zdravko Stoilković, Ljiljana Hamedović, Jasna Požar, Vinko Fabijan, Vladimir Zadravec, Mario Banovac, Mario Leljak, Dražen Falica i Vlaho Radičević. Sjednici su prisustvovali Vesnica Bušić, predsjednica Nadzornog odbora SSKH i Slobodan  Kapor, kandidat za tajnika i pravnog savjetnika SSKH.

Sjednicu je otvorio predsjednik Baldo Kovačević.  Utvrdio je da  su prisutni svi članovi Izvršnog odbora SSKH te da će sve Odluke koje budu usvojene biti pravovaljane. Zahvalio se svima na odazivu i pozdravio nove kolege u Izvršnom odboru Dražena Falicu i Vlaha Radičevića, kao i Slobodana Kapora kandidata za tajnika i pravnog savjetnika SSKH. Za vođenje zapisnika predložio je Vesnicu Bušić što je jednoglasno i usvojeno.Bez dodatnih primjedbi i nadopune skraćeni zapisnik sa 11. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 26. ožujka 2021. godine je jednoglasno usvojen.

Nakon uvodnog izlaganja Balda Kovačevića o predloženom kandidatu za tajnika i pravnog savjetnika od strane izborne komisije u raspravi su sudjelovali Robert Maršanić, Davor Gotal Zdravko Stoilković, Bruna Vlašić Jakovčić, Vinko Fabijan i Vlaho Radičević. Slobodan Kapor se u kratkim crtama osobno predstavio prisutnima i zahvalio se komisiji na izboru te se nada uspješnoj budućoj suradnji. Slobodan Kapor je jednoglasno potvrđen i imenovan od Izvršnog odbora SSKH za tajnika i pravnog savjetnika SSKH. Ugovor o radu će se potpisati do kraja svibnja, a radni odnos će započeti početkom lipnja.

Baldo Kovačević i Davor Gotal su detaljnije upoznali sa mogućnostima oko sindikalnih susreta u Belom Manastiru početkom listopada i ponudi Hotela „Patria“.Baldo Kovačević je naveo da će obvezno svi prijavljeni sudionici morati dostaviti uz svoje ime i prezime, naziv podružnice, svoj IBAN i adresu, jer će se ubuduće svi troškovi isplaćivati na temelju vjerodostojne hotelske registracije na osobne račune sudionika. Svi prisutni su suglasni sa navedenim i jednoglasno je usvojeno da se XVII sindikalni susreti održe u Belom Manastiru.

Predloženo je da se skladišni prostor, garažna mjesta i parkirna mjesta daju u zakup. Robert Maršanić je podržao prijedlog objašnjavajući kako godinama stoje neiskorišteni. Slobodan Kapor je objasnio proceduru iznajmljivanja putem zatvorenih ponuda. Nakon kraće rasprave prisutnih zaključeno je da se pisanim i usmenim putem obavijeste predstavnik zgrade i stanari o svemu navedenom. Jednoglasno je usvojena odluka o davanju u zakup skladišne prostorije, garažnih i parkirnih mjesta. Predložena je izrada promidžbene knjižice i letka SSKH kako bi se moglo doprijeti do svakoga člana i radnika. Svi prisutni su se uključili u raspravu i donijeli jednoglasnu odluku da se ide u idejno rješenje navedenog. Baldo Kovačević je predložio osnivanje sekcije žena SSKH i sekcije mladih SSKH kako bi se aktivnije mogli uključiti u rad sekcija SSSH. Prisutne članice Izvršnog odbora SSKH su između sebe jednoglasno izabrale za predsjednicu Sekcije žena Brunu Vlašić Jakovčić, za zamjenicu Jasnu Požar, a članice Izvršnog odbora sekcije žena su Ljiljana Hamedović i Vesnica Bušić. Svoj rad i djelokrug će dalje proširiti na žene iz Glavnog odbora i drugih statutarnih tijela SSKH. Prijedlog oko osnivanja sekcije mladih ostaje otvoren dok se ne ustanovi gdje ima mladih povjerenika i tko je zainteresiran za rad na temu te problematike. Izvršni odbor je jednoglasno usvojio sve navedeno.

Temeljem odredbi Statuta SSKH članak 58. i 61. i jednoglasno usvojeno imenovanje u Izvršni odbor SSSH predsjednik Baldo Kovačević kao član, a potpredsjednik Robert Maršanić kao zamjenik člana Izvršnog odbora SSSH.

Predložen je i jednoglasno imenovan Zdravko Stoilković ispred Izvršnog odbora SSKH u Koordinaciju za zaštitu na radu SSSH.  

Predložen je i jednoglasno imenovan u Vijeće SSSH Davor Gotal potpredsjednik SSKH. Predloženi su i jednoglasno potvrđeni dosadašnji članovi Vijeća SSSH Vladimir Zadravec član Izvršnog odbora SSKH, Dario Rastovčan član Glavnog odbora SSKH, Igor Pavlović zamjenik predsjednice statutarne komisije SSKH.

Usvojen je prijedlog dodatne isplate pomoći za stradale u potresu po prethodnoj donesenoj odluci za podružnice VG Komunalac i Komunalac Glina.

Baldo Kovačević je izrazio nezadovoljstvo funkcionalnošću web stranice i iznio svoje viđenje web stranice SSKH u budućnosti  sa podatcima po županijama i sindikalnim podružnicama kako bi bili zanimljiviji i dostupniji sadašnjim i budućim članovima.  Predlaže da se za sve aktivnosti oko održavanja i nadopune stranice odredi Dario Rastovčan, član Glavnog odbora uz prethodni nadzor predsjednika ili tajnika SSKH. Nakon kraće rasprave prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Zdravko Stoilković predlaže da se dostave poslodavcima obavijesti o imenovanju članova u viša tijela SSKH radi ostvarivanja prava iz kolektivnih ugovora na slobodne dane radi sindikalnih obveza. Jednoglasno je prihvaćen navedeni prijedlog. Također predlaže da se prema pravnim mogućnostima na web stranicu pod aktivnosti stavi prijava o povredi na radu. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen samo uz prethodnu provjeru da se ne zadire u pravne probleme.

Na prijedlog Balda Kovačevića jednoglasno je prihvaćeno da se na narednu sjednicu Glavnog odbora pozove Mumin Hodžić dobitnik Povelje SSSH povjereniku radnika za zaštitu na radu za doprinos u 2020. godini članu našeg Sindikata iz Zagrebačkog holdinga, podružnice Čistoća i da mu se i od strane SSKH uruči zahvalnica.