Primorsko-goranska županija

Primorsko-goranska  županija

Prvi vikend u listopadu bio je rezerviran za XVII Sindikalne susrete SSKH koji su se …

Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (SSKH) imao je radno i produktivno ljeto, …

OSNOVANA SINDIKALNA PODRUŽNICA KD KOSTRENA D.O.O. Na sastanku dijela radnika KD Kostrena d.o.o. održanog 01. …

POSREDOVANJE U POTROŠAČKOM I STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU Poštovani članovi, MEDIA FORTIS d.o.o. je jedna od …

Odvjetnički ured Jasmine Češo-Žanić pruža članovima sindikata cjelovitu i tzv. širu pravnu pomoć putem upit …

Rijeci – 14.lipnja 2021. godine održao se Skup povjerenika sindikata udruženih u SSSH s područja …

Optika Ghetaldus Članovi sindikata ostvaruju 20 % popusta na sve usluge. Za ostvarivanje popusta članovi …

Croatia Airlines Članovi i članice sindikata udruženih u SSSH do 1. rujna 2021. godine ostvaruju …