Nove podružnice SSKH u Dubrovniku i Puli

Nove podružnice SSKH u Dubrovniku i Puli

Osnovana je nova sindikalna podružnica  SSKH Gradska Uprava Grada Dubrovnika u Dubrovniku i nova sindikalna podružnica Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom Pula.

Dana 4. travnja 2022. godine osnovana je nova sindikalna podružnica SSKH u Dubrovniku u Gradskoj upravi Grada Dubrovnika.

Županijski povjerenik SSKH Vlaho Radičević uveo ih je u rad Sindikata u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske, te ih upoznao s njihovim pravima i obvezama koje imaju kao članovi sindikata.

Na skupštini podružnice izabrano je sindikalno povjereništvo: Marko BeletićIvica Cumeljan i Darijo Mage.

Razmatrali su se dosadašnji neuspješni pregovori sa Gradonačelnikom oko problematike materijalnih prava komunalnih i prometnih redara, ali i druga problematika na radnim mjestima, te su se odredile smjernice u daljnjem radu sindikalne podružnice.

Za glavnog sindikalnog povjerenika sindikalne podružnice SSKH Gradska Uprava Grada Dubrovnika izabran je Marko Beletić, a za zamjenika glavnog sindikalnog povjerenika Ivica Cumeljan.

Nova sindikalna podružnica SSKH Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom Pula osnovana je 10. ožujka  2022. godine u Puli.

Tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor uveo ih je u rad Sindikata u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske, te ih upoznao s njihovim pravima i obvezama koje imaju kao članovi sindikata.

Za glavnog  sindikalnog povjerenika sindikalne podružnice SSKH Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom Pula izabran je Aleksandar Frančešević, a za njegovoga zamjenika  Igor Koroman.

Svim novim članovima , podružnici i glavnom sindikalnom povjereniku želimo što uspješniju borbu za bolja prava na radnim mjestima!

Održana je 18. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske

Održana je 18. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske

18. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (IO SSKH) održana je 11. veljače 2022. godine u prostorijama Ureda SSKH u Zagrebu , Zlatarska 14 sa početkom u 10.00 sati. Prisustvovali su članovi IO SSKH: Mario Banovac, Vinko Fabijan, Dražen Falica, Davor Gotal, Ljiljana Hamedović, Baldo Kovačević, Mario Leljak, Robert Maršanić, Vlaho Radičević, Zdravko Stoilković, Bruna Vlašić-Jakovčić, Vladimir Zadravec, Jasna Požar . Prisustvovali su i Vesnica Bušić – predsjednica Nadzornog odbora (NO) SSKH i Slobodan Kapor – tajnik i pravni savjetnik SSKH. Na sjednici je jednoglasno usvojen zapisnik 17. sjednice Izvršnog odbora SSKH koja se održala 10. prosinca 2021. godine u Zagrebu. 

Baldo Kovačević je ukratko konstatirao poboljšanje aktivnosti dostave financijskih izvješća po podružnicama te iznosi podatke po županijama koje je pripremila Emira Silić iz Odjela računovodstva i financija SSSH, te zahtjeva veći angažman oko dostave onih koji to još nisu. Predsjednik Baldo Kovačević podsjeća da je 2022.godina izborna godina u SSKH za izbor povjerenika po podružnicama, gradskih i županijskih povjerenika kao i za sva statutarna tijela SSKH. Sukladno navedenom predlaže hodogram izbornih aktivnosti, dogovoren uz suglasnost potpredsjednika SSKH Davora Gotala i predsjednice NO SSKH Vesnice Bušić na prethodno održanom sastanku (Robert Maršanić bio je opravdano odsutan). Predlaže da se 9. izborna skupština SSKH razdvoji od redovitih sindikalnih susreta, te da se isti održe tijekom listopada 2022.godine, odnosno izborna skupština 30. rujna 2022.g. u prostorijama SSKH u Zagrebu, što bi u svakom slučaju bilo prihvatljivije zbog organizacijske i financijske strane, a sindikalni susreti okvirno 15. listopada 2022.g. na Plitvičkim jezerima, zbog povoljnijih cijena izvan sezone. Nakon izbornih aktivnosti i kod većine drugih udruženih sindikata, planiran je i 9. Kongres SSSH, najvjerojatnije od 1. do 3. prosinca 2022. godine u Tuheljskim Toplicama.

Baldo Kovačević predlaže i da se planira izvanredna skupština SSKH i sjednica GO SSKH 8. travnja 2022.g. (ili 22. travnja 2022.g. kao rezervni termin) radi rasprave o završnom računu, donošenja odluke o raspisivanju izbora za statutarna tijela i rasprave i usvajanja izmjena i dopuna Statuta SSKH.

Nastavno iznesenom, Baldo Kovačević predlaže da se redoviti izbori po podružnicama održe tijekom ožujka i travnja 2022.g. Prethodno će se uskladiti i pojednostaviti obrasci održavanja izbornih skupština kako se nepotrebni podaci ne bi morali navoditi i duplirati. Svibanj i lipanj 2022.g. predviđen je za izbore na gradskoj i županijskoj razini, a konačni raspored pojedinih županijskih skupština, utvrdit će se definitivno do naredne sjednice IO SSKH kako bi se osigurala prisutnost tajnika i/ili predsjednika SSKH na istima i izbjeglo preklapanje termina izbornih skupština. Na izbornim skupštinama svih podružnica poželjno je prisustvovanje županijskih povjerenika, a u većim podružnicama (više od 50 članova) po prethodnom pozivu i zavisnosti od prethodno utvrđenih obveza, moguća je i prisutnost tajnika i/ili predsjednika SSKH. Cjelokupni hodogram razrađenih izbornih aktivnosti biti će prethodno dostavljen povjerenicima, nakon dostave prijedloga termina od strane županijskih povjerenika SSKH. One podružnice koje su već napravile izbore u prethodnoj kalendarskoj godini od predloženog termina redovitih izbora, ne moraju održavati redovite izbore prema utvrđenom hodogramu.

Nakon kraće rasprave donesena je odluka o održavanju izbora po podružnicama od 1. ožujka do 30. travnja 2022.g. i izbora za županijske povjerenike SSKH od 1. svibnja do 30. lipnja 2022.g. Zadužuje se tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor za izradu i dostavu obrazaca izborne dokumentacije prema podružnicama i županijskim povjerenicima.

Baldo Kovačević poziva članove IO da predlože moguće kandidate za nagradu SSSH „Srce sindikalne solidarnosti“ i povelje za povjerenika zaštite na radu, najkasnije do 31. ožujka 2022. godine. 

Baldo Kovačević zahvaljuje članovima IO SSKH na dostavljenim izvješćima o radu, podsjećajući one članove koji to još nisu da to i učine.

Predsjednik SSKH iznosi potrebu za uvođenjem informatičkog programa, koji bi uvelike olakšao organizaciju rada središnjeg ureda SSKH (elektroničke knjige urudžbenog zapisnika, putnih naloga, evidencija članstva, pravne pomoći, objedinjavanja računa i dr.). Podaci se i dalje pohranjuju i prebacuju na zastarjeli način i pretežito ručno, što otežava pretraživanje baza podataka.  Nastavit će se aktivnosti na traženju najoptimalnijih rješenja za izradu programa o čemu će članovi IO SSKH biti pravovremeno obaviješteni.

Baldo Kovačević upoznaje članove IO o planu daljnjeg održavanja seminara o funkcioniranju radničkih vijeća i obvezama zaštite na radu (redoslijedom Beli Manastir, Dugopolje, Stubičke Toplice, Rijeka). Zdravko Stoilković ukratko je upoznao prisutne sa problematikom i tekućim postupkom savjetovanja o kolektivnom višku radnika u ZGH d.o.o. Zagreb.  Sjednica je završena u 12.15 sati.

SASTANAK PREDSTAVNIKA SSKH I UPRAVE  LIBERTASA  U DUBROVNIKU

SASTANAK PREDSTAVNIKA SSKH I UPRAVE  LIBERTASA  U DUBROVNIKU

Sastanak Uprave Libertas Dubrovnik d.o.o. i predstavnika SSKH održao se 27. listopada 2021. godine u 14 sati u prostorijama Libertasa u Komolcu. Sastanku su prisustvovali direktor Franko Mekišić, pomoćnica direktora Marija Bošnjak, predsjednik samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske Baldo Kovačević, tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor, županijski sindikalni povjerenik SSKH Vlaho Radičević, glavni sindikalni povjerenik u Libertas Dubrovnik d.o.o. Pero Matuško, zamjenica glavnog sindikalnog povjerenika u Libertas Dubrovnik d.o.o. Ana Zovkić.

Predsjednik SSKH Baldo Kovačević je  zahvalio Upravi Libertasa na prijemu u nekadašnjoj njegovoj  radnoj sredini. Zahvalio je direktoru Franku Mekišiću na razumijevanju i  čestitao na potpisanom aneksu kolektivnog ugovora, dan prije, u istom vremenu i istom prostoru uz prisustvo Gradonačelnika Mata Frankovića i predsjednika Nadzornog odbora Libertasa Marka Potrebice.

Direktor Mekišić upoznao je sa planovima Uprave oko daljnje konsolidacije Društva, nabavci novih vozila,  poboljšanja uvjeta rada i plaća radnika. Predsjednik SSKH Kovačević upoznaje prisutne oko inicijative za potpisivanjem temeljnog kolektivnog ugovora od strane SSKH na razini Grada, ali i drugih gradova Hrvatske, te o mogućnosti sektorskog kolektivnog ugovora.

Razgovaralo se o mogućnosti realizacije prethodnih aneksa kolektivnog ugovora prema kojima bi se moglo radnicima koji su radili nadoknaditi smanjenje plaća u proteklom periodu i o mogućnosti povećanja osnovice o kojoj se ispregovaralo, ali koja je zaustavljena dolaskom korona krize.

Zaključeno je da će se i nadalje putem socijalnog dijaloga u skladu za Zakonom i prema mogućnostima Društva dogovarati povoljnija prava za radnike u cilju poboljšanja plaća, uvjeta rada i očuvanju radnih mjesta.

Sastanak sindikalnih povjerenika SSKH s neretvanskog područja

Sastanak sindikalnih povjerenika SSKH s neretvanskog područja

Sastanak sindikalnih povjerenika SSKH sa područja Neretve se održao 28. listopada 2021. godine u Opuzenu. Sastanku su prisustvovali predsjednik Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske Baldo Kovačević, tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor, član Glavnog odbora SSKH i sindikalni povjerenik u Izvor-Ploče Joze Zmijarević, sindikalni povjerenik u Čistoća Metković Branko Arnaut i sindikalni povjerenikMetković d.o.o. Mate Brečić.

Predsjednik SSKH upoznao je prisutne o inicijativi za potpisivanje temeljnog kolektivnog ugovora od strane SSKH na razini Grada ali i drugih gradova Hrvatske te o mogućnosti sektorskog kolektivnog ugovora. Nakon kraće rasprave zaključeno je da u Metkoviću najveći problem predstavlja nepostojanja kolektivnog ugovora koji nakon više dugogodišnjih pokušaja kolektivnog pregovaranja nije potpisan te da se mora poslati inicijativa prema Upravama i vlasniku Gradu Metković.

Predsjednik SSKH izvijestio  je prisutne o rezultatima proteklog seminara SSKH u Stubičkim Toplicama te najavio početkom naredne godine seminar za područje Dalmacije u Dugopolju kako bi se pokrilo područje od Dubrovnika do Zadra.

Tajnik i pravni savjetnik SSKH upoznao je o rezultatima sastanka u Hrvatskim vodama i slijedom daljnjih radnji. Također je upoznao  prisutne o tijeku aktualne rasprave o izmjenama Zakona o radu te savjetovao o proceduri izbora povjerenika zaštite na radu, članova radničkih vijeća i predstavnika radnika u nadzornim odborima društava. Joze Zmijarević je objasnio konačno rješenje problema koji je imao u JKP Izvor Ploče zbog nepostojanja predstavnika radnika u nadzornom odboru.

SASTANAK SINDIKALNIH POVJERENIKA SSKH U DUBROVNIKU

SASTANAK  SINDIKALNIH POVJERENIKA SSKH DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE U DUBROVNIKU

Sastanak sindikalnih povjerenika Dubrovačko neretvanske županije s područja Grada Dubrovnika održao se 27. listopada 2021. godine u prostorijama Teritorijalnog ureda SSSH. Sastanku su prisustvovali predsjednik Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske Baldo Kovačević, tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor, županijski sindikalni povjerenik SSKH i sindikalni povjerenik u Vodovod Dubrovnik Vlaho Radičević, zamjenik županijskog sindikalnog povjerenika SSKH i sindikalni povjerenik u Vrtlaru Zdravko Papac, sindikalni povjerenik u Libertas Dubrovnik Pero Matuško, sindikalni povjerenik u Sanitatu Tomislav Raić.

Predsjednik SSKH je  čestitao kolegama u Sanitatu i Vrtlaru na izboru za predstavnike radnika u nadzornim odborima društava. Razgovaralo se o problematici sindikalne nesuradnje sa drugim sindikatima u Vodovodu, Čistoći, Libertasu i Vrtlaru, te specifičnosti   problematike s istima.  Stav SSKH ostaje isti, otvorenost prema svima ali sve u skladu za zakonom.

Pero Matuško je upoznao prisutne sa aneksom kolektivnog ugovora koji je potpisan dan prije sa Direktorom uz prisustvo Gradonačelnika i predsjednika Nadzornog odbora Libertasa. Predsjednik je upoznao prisutne o tematici za potpisivanjem temeljnog kolektivnog ugovora od strane SSKH na razini Grada ali i drugih gradova Hrvatske te o mogućnosti sektorskog kolektivnog ugovora.

Tajnik i pravni savjetnik SSKH upoznao je prisutne o tijeku rasprave o izmjenama Zakona o radu, te savjetovao o proceduri izbora povjerenika zaštite na radu, članova radničkih vijeća i predstavnika radnika u nadzornim odborima društava.

Predsjednik SSKH izvijestio  je o protekloj edukaciji SSKH u Stubičkim Toplicama te najavio početkom godine seminar za područje Dalmacije u Dugopolju kako bi se pokrilo područje od Zadra do Dubrovnika.

POTPISAN DODATAK KOLEKTIVNOG UGOVORA U LIBERTAS DUBROVNIK d.o.o.

POTPISAN DODATAK KOLEKTIVNOG UGOVORA U LIBERTAS DUBROVNIK d.o.o.

U prostorijama društva Libertas Dubrovnik u utorak 26. listopada 2021. godine potpisan je Dodatak Kolektivnom ugovoru kojim se nastavlja proces suradnje Uprave društva i Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske. Glavni sindikalni povjerenik Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske za Libertas Dubrovnik d.o.o. Pero Matuško i direktor Libertasa Franko Mekišić su svojim potpisima na dodatak regulirali primanja radnika, te je smjenski rad honoriran uvećanjem od 10%.

„Ovim dodatkom smo određena radnička prava digli na razinu zaštite Kolektivnog ugovora, a smjenski rad smo uvrstili u kolektivni ugovor na način da s dodatnih 10 posto honoriramo rad u drugoj i trećoj smjeni. Poruka koju želim poslati jest da je Libertas jedan veliki sustav koji broji 300 ljudi. Danas će sedamdesetak autobusa biti na cesti, autobuse je netko pregledao, očistio, oprao, netko ih vozi“, kazao je direktor Libertasa Franko Mekišić.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika, Mato Franković istaknuo je kako, nakon potpisivanja Dodatka,  više od milijun kuna godišnje ide na povećanje kolektivnih prava djelatnika u Libertasu.

„Drago mi je da smo došli do ove situacije da možemo honorirati na ovaj način djelatnike Libertasa, nevezano o tome radi li se o vozačima ili drugim službama, dakle  o svima koji rade u smjenskom sustavu rada.  Mislim da je to bilo potrebno napraviti. Nastavljamo i dalje s financijskom konsolidacijom Libertasa. Na sutrašnjoj sjednici Gradskog vijeća donosimo odluku  vezanu za potvrđivanje kreditiranja Libertasa za kupnju novih autobusa koji će biti financirani prvenstveno europskim sredstvima, a onda manjim dijelom vlastitim sredstvima”, kazao je gradonačelnik grada Dubrovnika, Mato Franković.

Predstavnik Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske, Pero Matuško istaknuo je zadovoljstvo potpisanim dodatkom.

„Onima koji budu radili u smjenama, bit će primanja na mjesečnoj razini veća između 300 i 400 kuna, ovisno o tome koliko tko radi u smjeni“, pojasnio je Matuško, te dodao kako ovo povećanje obuhvaća sve djelatnike koji rade u smjenama neovisno o službi u kojoj rade.

Potpisani Dodatak kreće u primjenu od 1. studenog 2021. godine.

Održani su XVII Sindikalni susreti SSKH u Belom Manastiru

XVII Sindikalni susreti SSKH u Belom Manastiru 1.10-3.10.2021.g.

Prvi vikend u listopadu bio je rezerviran za XVII Sindikalne susrete SSKH koji su se održali od 1.10-3.10.2021. godine u Belom Manastiru. Susreti su bili  radni za tijela SSKH pa su iskorišteni za zajedničku 16. sjednicu Izvršnog i Nadzornog odbora SSKH, kao i za 8. sjednicu Glavnog odbora SSKH. Također sudionici su na zajedničkom skupu od predsjednika SSKH Balda Kovačevića upoznati sa radom sindikata i budućim aktivnostima. Tajnik i pravni savjetnik Slobodan Kapor je izvijestio o pravnim radnjama SSKH i odgovarao je pitanja sudionika. Igor Pavlović organizator seminara Zaštite na radu i Radničkih vijeća obrazložio je sustav organizacije seminara koji slijedi po županijama i pozvao 21.10.2021. g. na seminar u Stubičkim toplicama. Boris Feis tajnik SSSH govorio je o organizaciji SSSH i pružanju proširene pravne pomoći i drugim sindikalnim radnjama Saveza. Susretima se slijedeći dan pridružio i predsjednik SSSH Mladen Novosel. Na susretima je sudjelovalo oko 150 sindikalnih povjerenika iz cijele Hrvatske što čini oko dvije trećine sindikalnih podružnica SSKH gdje su bile zastupljene sve županije Lijepe naše. Uz dobro vrijeme i blagodati predivne Baranje pod budnim okom domaćina sindikalnog povjerenika iz Belog manastira Davora Gotala, potpredsjednika SSKH susreti su protekli u veselom tonu. Sudionici XVII sindikalnih susreta SSKH su jednom riječju oduševljeni, pa su neki od komentara glasili: “Najbolji susreti sindikalnih povjerenika komunalaca do sada.” A tek su sedamnaesti…

Posjet povjerenika SSKH vidikovcu u beljskim vinogradima

Riječ, dvije o sindikalnim susretima predsjednika SSKH i naših povjerenika

Baldo Kovačević, predsjednik SSKH

Još dok sam bio samo sindikalni povjerenik nakon svakih susreta i razmjene iskustava primjenjivao sam u sindikalnom radu ta nova saznanja i uvijek dolazio do novih rezultata na lakši ili teži način. Kao što nam povijest govori teorija je mrtvo slovo na papiru ako nemamo praksu, zato razmjena iskustva kolega sindikalnih povjerenika komunalaca iz cijele Hrvatske pomažu u sindikalnom radu i aktivnostima u našim radnim sredinama. Uvelike to određuje smjernice i rad svih naših statutarnih tijela SSKH kao i u zajedničkim akcijama sa SSSH na nacionalnoj razini. Tako je ove godine aktivnost vezana uz goruću problematiku oko nacrta Uredbe o uslužnim područjima i udruživanju javnih isporučitelja vodnih usluga kako se ista ne bi negativno odrazila na prava naših članova i njihovih radnih mjesta. Nadalje se radi i na prijedlogu kolektivnog ugovora sa gradovima i općinama za sva društva u njihovom vlasništvu i mogućnošću potpisivanja sektorskog kolektivnog ugovora. Najveća orijentacija SSKH će u narednom periodu biti učestalo savjetovanje, putem seminara educiranje sindikalnih povjerenika koji su prvi na terenu u svojim sredinama i koji su radnicima, našim članovima prva pomoć. Bez educiranog sindikalnog povjerenika nema kvalitetne prve sindikalne pomoći.

Nevenka Mršić, sindikalna povjerenica u podružnici SSKH KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka

DRUŽENJE SINDIKALNIH POVJERENIKA JE BITNO ZBOG MEĐUSOBNE RAZMJENE ISKUSTAVA U SINDIKALNOM RADU NA PODRUČJU CIJELE RH. STEČENA SAZNANJA KORISTIMO ZA UNAPRJEĐENJE RADA NAŠIH SINDIKALNIH PODRUŽNICA SSKH. TAKOĐER, SUSRETI SLUŽE I ZA UPOZNAVANJE SA KOLEGAMA KOJI RADE ZA DOBROBIT ČLANOVA SINDIKATA ŠTITEĆI NJIHOVA RADNA PRAVA.

Sandra Crnković sindikalna povjerenica u podružnici SSKH Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo Zagreb, zamjenica gradskog povjerenika SSKH za Grad Zagreb i članica Glavnog odbora SSKH.

DRUŽENJE SINDIKALNIH POVJERENIKA JE BITNO ZBOG MEĐUSOBNE RAZMJENE ISKUSTAVA U SINDIKALNOM RADU NA PODRUČJU CIJELE RH. STEČENA SAZNANJA KORISTIMO ZA UNAPRJEĐENJE RADA NAŠIH SINDIKALNIH PODRUŽNICA SSKH. TAKOĐER, SUSRETI SLUŽE I ZA UPOZNAVANJE SA KOLEGAMA KOJI RADE ZA DOBROBIT ČLANOVA SINDIKATA ŠTITEĆI NJIHOVA RADNA PRAVA.

Zdravko Papac, sindikalni povjerenik Vrtlar Dubrovnik d.o.o.

S 35 godina rada u dubrovačkom Vrtlaru,  član sindikata komunalaca 24 godine i već treći mandat glavni sindikalni povjerenik mogu reći samo jedno i ponoviti onaj naš sindikalni slogan „Zajedno smo jači“. Sindikalni susreti i razmjene iskustava nas povjerenika su bolji nego školovanje jer se razmjenjuju životna iskustva nas povjerenika  i ovo što svake godine organizira naš Sindikat komunalaca Hrvatske je odlično, a šteta što se ne  organizira više puta godišnje. Snaga je u iskustvu i zajedništvu, a to se osjetilo i na ovogodišnjim susretima SSKH u Belom Manastiru.

Srđan Grujić,  član glavnog odbora SSKH, sindikalni povjerenik podružnice Baranjska čistoća d.o.o. iz Belog Manastira

Ljudima na terenu je bitno iz puno razloga a neki od njih su da bi se upoznali međusobno iz razloga smjene generacija između sindikalnih povjerenika i razmjena kako pozitivnih tako i negativnih iskustava s kojima se susreću u svakodnevnom radu. U razgovoru sa drugim kolegicama i kolegama vezano na temu 17-tih susreta sindikalnih povjerenika SSKH koji su se održali po drugi puta u Osječko-baranjskoj županiji, u gradu Belom Manastiru kao domaćinu ostale su samo pozitivne kritike i dojmovi. Pozitivni komentari su se odnosili ponajviše na krajolik i bogatstvo koje Baranja pruža kako sa svoje turističke destinacije tako i sa Eno i gastro ponude, te su pojedini sudionici izrazili interes za posjet i u privatnom aranžmanu kako bi upoznali našu sredinu i iz drugih spektara koje Baranja pruža. Jednom riječju oduševljeni su, pa neki od komentara je glasio: “Najbolji susreti sindikalnih povjerenika do sada.” Susreti povjerenika za sindikat i povjerenike ponajviše su zanimljivi iz tog razloga što se razmjenjuju ponajviše iskustva sa kojima se drugi susreću u tvrtkama, problematika, kolektivni ugovori, pravne pomoći te ostale zanimljive teme i nova poznanstva uz koje se neke problematike rješavaju žurno i promptno.

Sastanak sindikalnih povjerenika SSKH sa područja Neretve

Sastanak sindikalnih povjerenika SSKH sa područja Neretve

Sastanak sindikalnih povjerenika SSKH je održan 16. rujna 2021. godine s početkom u 08.00 sati. Sastanku su prisustvovali predsjednik Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske Baldo Kovačević, županijski sindikalni povjerenik SSKH Vlaho Radičević, član Glavnog odbora SSKH i sindikalni povjerenik u Izvor-Ploče Joze Zmijarević, sindikalni povjerenik u Čistoća Metković Branko Arnaut . Uredno pozvani kolege Mate Brečić (Metković) i Mate Ostojić (Ploče) su se ispričali iznenadnim poslovnim obvezama.

Predsjednik Sindikata je uvodno upoznao prisutne sa trenutnom financijskom situacijom nakon prikupljenih polugodišnjih izvještaja po podružnicama koja nam daje za pravo istaknuti da smo financijski stabilan Sindikat. Također je obavijestio nazočne s načinom rada ureda SSKH koji je konačno ekipiran prema potrebama Sindikata. Napomenuo je trenutno aktualnu akciju izrade reklamnih materijala i nadu da će se uskoro pokrenuti akcija po regijama dodatnog osposobljavanja sindikalnih povjerenika i zainteresiranih radnika za kolektivno pregovaranje, rad u povjereništvu zaštite na radu i ostale sindikalne aktivnosti. Nazočni su još jednom upoznati sa
programom sindikalnih susreta koji bi se sukladno epidemiološkim mjerama trebali održati od 01-03. listopada 2021. godine. Prema prijedlogu Nadzornog, a odluci Izvršnog odbora SSKH svi povjerenici će morati predočiti COVID potvrdu o cijepljenju, potvrdu o preboljenju bolesti ili negativan test. Kolega Zmijarević je još jednom istaknuo problem koji ima u JKP Izvor Ploče zbog ne postojanja predstavnika radnika u Nadzornom odboru. Istaknuto je da će se što prije dostaviti sva potrebna dokumentacija kako bi se pokrenula inicijativa izbora predstavnika radnika u organu poslodavca. Kolega Arnaut je naglasio dugogodišnju problematiku kolektivnog
pregovaranja i nepotpisivanja kolektivnog ugovora.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je IMG-Neretva-V-768x1024.jpg

POSREDOVANJE U POTROŠAČKOM I STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU

POSREDOVANJE U POTROŠAČKOM I STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU

Poštovani članovi,

MEDIA FORTIS d.o.o. je jedna od vodećih tvrtka za posredovanje u potrošačkom kreditiranju s licencom Ministarstva financija. Surađuju s vodećim bankama u Republici Hrvatskoj, po tri modela ovisno o korisnicima usluga (redovni platiše, platiše s povremenim neplaćanjem, problematični platiše.)

Djelatnici tvrtke Media Fortis d.o.o. za svoje klijente upućuju upit za mogućnost realiziranja kredita u različite banke, po nalogu klijenta prikupljaju svu potrebnu dokumentaciju i pregovaraju s bankama partnerima o mogućnosti realiziranja najpovoljnijeg  kredita. Svoje usluge pružaju na području cijele Hrvatske uz mogućnost organiziranja isplate kredita u bankama partnerima blizu mjesta stanovanja klijenta. Imaju personaliziran pristup svakom klijentu, pa tako smatraju da je najbolji način realizacije bilo kakve suradnje s krajnjim korisnikom – osobni pristup uživo (bilo u njihovoj poslovnici, bilo na mjestu rada korisnika ili nekom trećem mjestu).

Cilj je svakom klijentu, prema njegovim zahtjevima i specifičnostima, pronaći i prezentirati najpovoljnije uvjete kreditiranja na tržištu te olakšati komunikaciju s bankom i proceduru potrebnu za realizaciju kredita. 

Tvrtka se financira isključivo preko dovođenja potencijalnih korisnika bankama za što ih i banke plaćaju.

Tvrtka u svojoj ponudi ima paletu usluga za krajnje korisnike članove: 

  • Pomaganje pri zatvaranju ovrha i postojećih obveza i dugovanja tvrtkama koje su otkupile dugovanja korisnika
  • Reprogram kredita
  • Stambeni, nenamjenski krediti, gotovinski krediti u kunama i eurima (krediti u većem iznosu; stambeni krediti do 300.000,00 eura,potrošački krediti do 300.000,00 kn) 

 Svoje usluge pružaju klijentima iz cijele Hrvatske uz mogućnost isplate kredita u određenoj banci po mjestu stanovanja

                                      Kontakt ovlaštenih osoba u tvrtci MEDIA FORTIS d.o.o. su

 ing.Jurica Barbarić i Zdenko Vuković

Mob: 091/9540-988,095/5305-009 ili 01/5623-403

Email: mediafortis1@gmail.com

 

 Ured tvrtke je u Zagrebu, Šubićeva ulica 42 (tržnica Kvatrić), radno vrijeme: (pon.-pet.) od 09-17h.

MEDIA FORTIS d.o.o. posreduje u realizaciji kredita do 300.000,00 kn, reprogramu starih kredita, djelomičnom zatvaranju postojećih kredita, te novom kreditiranju na ostatak primanja.

                        

Predsjednik SSKH Baldo Kovačević: Spriječili smo smanjenje plaća u Libertasu za 10 posto

predsjednik SSKH Baldo Kovačević

Predsjednik SSKH Baldo Kovačević: Spriječili smo smanjenje plaća u Libertasu za 10 posto

Dubrovnik, 19. srpnja 2021. – Koronakriza odrazila se negativno na niz sektora, a sektor komunalnih djelatnosti, pogotovo gradskog prijevoza, jedan je od najizloženijih pandemiji. Predsjednik Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (SSKH) Baldo Kovačević u intervju za Dubrovački List otkrio je kako je na početku pandemije u JGP Libertas bilo zaposleno 370 djelatnika, no loša prošlogodišnja turistička sezona učinila je svoje – početkom ove godine, taj je broj pao na 290. No i s tim brojem, oko 50 posto vozača nije bilo angažirano. Ipak, kroz kvalitetan socijalni dijalog, SSKH dobio je obećanje gradonačelnika Mate Frankovića da se u otpuštanja radnika neće ići te da su radna mjesta svih radnika (i oni koji nisu svakodnevno angažirani) – sigurna.

Iako u kolektivnom ugovoru stoji kako se zbog nepovoljne financijske situacije plaća može umanjiti za 10 posto, što i jest bio slučaj prošle godine, ove se godine to neće dogoditi, rekao je Kovačević te naglasio kako su na prošlogodišnje umanjenje plaće pristali jedino zbog očuvanja radnih mjesta.

Na sastanku s dubrovačkim gradonačelnikom krajem lipnja, Kovačević je iznio inicijativu za izradom općeg kolektivnog ugovora za sva komunalna društva u vlasništvu jedinica lokalne samouprave (granski ili gradski kolektivni ugovori) kojim bi ugovorila osnovna radnička prava, a ostatak bi se ugovarao kućnim kolektivnim ugovorima. Inicijativu je tada podržao gradonačelnik Franković te izrazio spremnost za nastavak razgovora.