Potpisan novi kolektivni ugovor za radnike Čvorkovac d.o.o. Dalj

Potpisan novi kolektivni ugovor za radnike Čvorkovac d.o.o. Dalj

U Dalju, 20. srpnja, potpisan je kolektivni ugovor za radnike Čvorkovac Dalj. Potpisivanju su prisustvovali članovi pregovaračkog odbora u sastavu Davor Gotal, županijski povjerenik SSKH Osječko-baranjske županije, Ksenija Bešlić, pravna povjerenica SSSH, Goran Vučković, sindikalni povjerenik te članovi Goran Šlingar, Melita Kovčalija, Gorana Mihić, a ispred poslodavca direktorica tvrtke Anđelka Tomašević.

U nastavku donosimo neke od bitnijih ugovorenih odredbi:

– osnovica za izračun osnovne mjesečne plaće u visini minimalne bruto plaće u RH

– ugovoreni dodatni dani godišnjeg odmora prema radnom stažu, stručnoj spremi, uvjetima rada, socijalnim i obiteljskim prilikama  (maksimalno 30dana)

– sistematizacija radnih mjesta s opisom radnih mjesta i koeficijentima je dio Kolektivnog ugovora ( uvedena nova radna mjesta i za neka radna mjesta je povećan koeficijent)

– ugovoren je dodatak na staž na osnovnu plaću za 0,5 posto za svaku navršenu godinu ukupnog radnog staža

– ugovoreno pravo na  regres, božićnicu i uskrsnicu, svaki u iznosu od najmanje 100 eura do najvišeg neoporezivog iznosa

– ugovoreno pravo na prigodni dar u naravi u iznosu 30 eura do najvišeg neoporezivog iznosa

– poklon za svako dijete do 15 godina u iznosu od 60 eura

– pravo na isplatu jubilarne nagrade za 10 godina – 140 eura, za 20 godina

– 270 eura, za 30 godina – 400 eura, za 35 godina – 470 eura, za 40 godina – 540 eura

– otpremnina za mirovinu u visini najvišeg neoporezivog iznosa

– potpore i pomoći:  u slučaju smrti radnika pravo na jednokratnu materijalnu potporu obitelji radnika u nabavci pogrebne opreme i usluge, pokopa, te u slučaju smrti radnika pravo djeteta umrlog radnika na dio troškova školovanja do završetka srednjoškolskog obrazovanja u iznosu 80 eura

– pravo na potporu zbog nastanka teške bolesti radnika do 400 eura

– pravo na pomoć za rođenje djeteta 150 eura

Ugovorena su i druga brojna materijalna i nematerijalna prava, a Kolektivni ugovor zaključen je na rok od dvije godine.

Potpisan novi Kolektivni ugovor za Urbanizam Valpovo

Potpisan novi Kolektivni ugovor za Urbanizam Valpovo

Potpisan novi Kolektivni ugovor za Urbanizam Valpovo

U četvrtak, 1. lipnja u Valpovu potpisan je novi kolektivni ugovor za radnike Urbanizam d.o.o. iz Valpova.

S obzirom da se bližio istek važećeg kolektivnog ugovora, pregovori  sa sklapanje novog pokrenuti  su u veljači ove godine, a u pregovaračkom timu ispred SSKH bili su  Dragan Vidošić, glavni sindikalni povjerenik, Siniša Repček zamjenik glavnog sindikalnog povjerenika, Davor Gotal, županijski povjerenik SSKH za Osječko-baranjsku županiju i Ksenija Bešlić, pravna povjerenica SSKH. Ugovoreno je sljedeće:

-veći broj dana godišnjeg odmora s obzirom na uvjete rada, dužinu radnog staža, socijalne uvjete i zdravstveno stanje te mogućnost povećanja za nadprosječne rezultate u radu

-plaćeni dopust za školovanje, osposobljavanje i usavršavanje za potrebe poslodavca, RV i Sindikata

-pravo na odsutnost s posla dva dana u kalendarskoj godini zbog važnog i hitnog obiteljskog razloga

-mogućnost isplate stimulativnog dijela plaće zbog veće produktivnosti na radu

-dodatak za svaku navršenu godinu radnog staža

-pravo na prigodnu nagradu

-pravo na otpremninu zbog odlaska u mirovinu u iznosu dvije prosječne neto plaće u RH

-pravo na isplatu solidarne pomoći (u slučaju smrti radnika, supružnika, roditelja, djeteta, bolovanja dužeg od 90 dana, nastanka teške invalidnosti, troškove sahrane radnika)

-pravo na dnevnicu za službeno putovanje, mogućnost isplate dnevnice za rad na terenu, pravo na naknadu za odvojeni život,, pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla,

-mogućnost isplate jubilarne nagrade, mogućnost poklona djetetu do 15 godina starosti

-mogućnost isplate nagrade za radne rezultate

-osigurani uvjeti za rad sindikata, uz prostor i tehničke uvjete, pravo na odsustvo s rada uz naknadu plaće do 7 dana u tijeku kalendarske godine za vrijeme obavljanja sindikalnih aktivnosti i sindikalne edukacije

Na inicijativu SSKH zbog zastoja u kolektivnim  pregovorima, održan sastanak s upravom Đakovačkog vodovoda

Na inicijativu SSKH zbog zastoja u kolektivnim  pregovorima, održan sastanak s upravom Đakovačkog vodovoda

U Đakovu je u srijedu, 26. travnja 2023., s početkom u 11,00 sati,  na inicijativu Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske zbog zastoja u kolektivnim  pregovorima, održan sastanak s Upravom Đakovačkog Vodovoda.

Ispred SSKH sastanku su prisustvovali predsjednik Baldo Kovačević, tajnik i pravni savjetnik Slobodan Kapor, potpredsjednik i županijski povjerenik za Osječko-baranjsku županiju Davor Gotal, glavni sindikalni povjerenik podružnice Dražen Rajher i pravna povjerenica SSSH Ksenija Bešlić te direktor Đakovačkog Vodovoda Ivan Kočiš, dipl. ing. sa suradnicima.

Tijekom sastanka usklađeni su stavovi predstavnika sindikata i Uprave, prihvaćen je dio prijedloga SSKH za povećanjem materijalnih prava radnika, a prvi korak poslodavca u daljnjem nastavku pregovora bit će dostava odgovora na prethodno dostavljeni prijedlog izmjena i dopuna kolektivnog ugovora od strane sindikata.

Sjednica Županijskog povjereništva Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

Sjednica Županijskog povjereništva Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

Osijek, 3. ožujka 2023.

U Osijeku je u petak, 3. ožujka u hotelu Osijek održana sjednica Županijskog povjereništva Osječko-baranjske  i Vukovarsko-srijemske županije.

Sjednici je uz vodstvo SSKH, prisustvovalo 14 povjerenika iz Osječko-baranjske županije.

Predsjednik SSKH Baldo Kovačević informirao je povjerenike o aktivnostima sindikata u proteklom razdoblju i najavio aktivnosti planirane za ovu godinu.  Također je zamolio sindikalne povjerenike na pravovremenu  dostavu podataka o broju članova sindikata temeljem javnog poziva udrugama sindikata više razine za utvrđivanje reprezentativnosti.

Tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor, obavijestio je o najvažnijim izmjenama i dopunama Zakona o radu koje su stupile na snagu 1. siječnja 2023. te dodatno obrazložio članak 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu koji uređuje mogućnost ugovaranja većih prava za članove sindikata.

Skupovi povjerenika sindikata udruženih u SSSH

Skupovi povjerenika sindikata udruženih u SSSH

Skupovi povjerenika sindikata udruženih u SSSH, u organizaciji SSSH, održani su tijekom proteklog tjedna u Slavonskom Brodu i Osijeku.

Skup u Slavonskom Brodu za povjerenike s područja Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije, održan je 1. ožujka u Radničkom domu, a skup u Osijeku, za povjerenike s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije 3. ožujka u hotelu Osijek. Na skupovima je govorio predsjednik SSSH Mladen Novosel sa suradnicima, a predstavljene su izmjene i dopune Zakona o radu koje su stupile na snagu 1. siječnja 2023. Središnja tema skupa bila je rasprava o prioritetima na području kolektivnog pregovaranja.

Skupovi su bili dobro posjećeni, a  istima je prisustvovalo 28 povjerenika SSKH.

Sljedeći skup održat će se u Varaždinu 16. ožujka, a do kraja ožujka planirani su skupovi u Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Zagrebu.

Sastanak  županijskih povjereništava SSKH za Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku i Virovitičko-podravsku županiju u Belom Manastiru

Sastanak  županijskih povjereništava SSKH za Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku i Virovitičko-podravsku županiju u Belom Manastiru

Sjednica županijskih povjereništava SSKH za Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku i Virovitičko-podravsku županiju održala se 25. studenog 2022. g.  u 18 sati u Belom Manastiru.

Uz prisutne sindikalne povjerenike sjednici su prisustvovali predsjednik SSKH Baldo Kovačević, tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor i  pravna povjerenica SSSH Ksenija Bešlić.

Predsjednik SSKH upoznao je prisutne sa radom SSKH u proteklom periodu i planovima daljnjih aktivnosti.

Sindikalni povjerenici su iznijeli problematiku u svojim podružnicama, ponajviše oko kolektivnog pregovaranja i kolektivnih ugovora, nerazumijevanju poslodavaca i vlasnika društava i teškoći oko uspostavljanja socijalnog dijaloga.

Tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor odgovarao je na upite sindikalnih povjerenika i upoznao ih sa aktivnostima oko izmjena Zakona o radu.

POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR U UNIKOM d.o.o.  OSIJEK

POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR U UNIKOM d.o.o.  OSIJEK

Kolektivni ugovor za radnike Unikom d.o.o. Osijek je potpisan 25.studenog 2022.godine na određeno vrijeme, a primjenjivati će se od 01.01.2023.g. do 31. 12.2025.godine.

Kolektivnim ugovorom radnici su ostvarili pravo na dva slobodna dana za svako darivanje krvi ( prije je bio jedan dan), ostvarili su povećanje osnovice za obračun osnovne plaće sa 4.118 kn na 5.274,15 kn ( 700 eura), te je

uvedeno pravo na naknadu troškova prijevoza i uvedeno je pravo na naknadu za topli obrok u iznosu od 301,38 kn ( 40 eura) mjesečno.

Ugovoreno je i povećanje dara u naravi sa 600 kn na 753,45 kn ( 100 eura) godišnje kao i povećanje dara za djecu do 15 godina sa 600 kn na 753,45 kn (100 eura).

Dosadašnje pravo na solidarnu pomoć u slučajevima smrti člana uže obitelji je proširen i na braću i sestre, a uvedena je obveza  poslodavca da radnicima svake druge godine omogući sistematski pregled u vrijednosti od 1.205,52 kn (160 eura)

Čestitke sindikalnom povjereniku SSKH Ivici Žulju na uspješnim pregovorima i potpisivanju Kolektivnog ugovora.

Održani su XVIII susreti sindikalnih povjerenika SSKH na Plitvičkim jezerima

Održani su XVIII susreti sindikalnih povjerenika SSKH na Plitvičkim jezerima


Prvi vikend u studenom bio je rezerviran za XVIII Sindikalne susrete SSKH koji su se održali od 4.11-6.11.2022. godine na Plitvičkim jezerima. Susreti su bili radni za tijela SSKH pa su iskorišteni zakonstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora SSKH, kao i za sjednicu Predsjedništva SSKH. Takođersudionici su na zajedničkom skupu od predsjednika SSKH Balda Kovačevića upoznati sa dosadašnjim radom SSKH i budućim aktivnostima na svim područjima djelovanja sindikata, a u nastavku je predsjednik SSSH Mladen Novosel govorio o djelovanju SSSH , izmjenama Zakona o radu i drugim sindikalnim aktivnostima Saveza. Na susretima je sudjelovalo oko 145 sindikalnih povjerenika iz cijele Hrvatske što čini oko dvije trećine sindikalnih podružnica SSKH i gdje su bile zastupljene sve županije Lijepe naše. Iako kišno vrijeme nije bilo naklonjeno sudionicima, veći dio povjerenika pod budnim okom vodiča, upoznalo se sa ljepotama nacionalnog parka Plitvičkih jezera. SSKH susreti su protekli u radnom i veselom tonu uz druženje i razmjenu iskustava sindikalnih povjerenika iz svih krajeva Hrvatske. Na kraju su na oduševljenje svih najavljeni susreti za narednu 2023. godinu na moru u središnjoj Dalmaciji.

Poziv na stručno edukacijski seminar u organizaciji SSKH – Stubičke Toplice 27.-29. listopad

Poziv na stručno edukacijski seminar u organizaciji SSKH – Stubičke Toplice 27.-29. listopad

Stručno edukacijski seminar

Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske poziva sve zainteresirane da prijave sudjelovanje na stručno edukacijskom seminaru na temu

“Radničkih vijeća, Povjerenika radnika za zaštitu na radu te sindikalnog djelovanja u sklopu EPSU-a (The European Federation of Public Service Union)” .

Seminar će se održati u kongresnoj dvorani hotela Matija Gubec u Stubičkim toplicama od 27.10.2022. – 29.10.2022. godine.

Najistaknutije teme:

•             Radničko vijeće – izbor i djelovanje

•             Povjerenici radnika za zaštitu na radu – izbor i djelovanje

•             Osnivanje i djelovanje EPSU – a

Predavači:

Slobodan Kapor, dipl.iur.

Igor Pavlović, struč.spec.ing.sec.

Miloš Vlaisavljević, EPSU-voditelj za regiju jugoistočne Europe

Sjednica županijskih povjereništava SSKH Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Virovitičko-podravske županije

Sjednica županijskih povjereništva SSKH za Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku i Virovitičko-podravsku županiju

Sjednica županijskih povjereništva SSKH za Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku i Virovitičko-podravsku županiju održala se 31. svibnja 2022. g.  u 15 sati u sjedištu teritorijalnog ureda SSSH Osječko-baranjske županije, Trg A. Starčevića 10 u Osijeku.

Uz prisutne sindikalne povjerenike sjednici su prisustvovali predsjednik SSKH Baldo Kovačević, tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor i pravna povjerenica SSSH Ksenija Bešlić.

Nakon izvješća županijskih povjerenika SSKH u proteklom mandatu za županijskog povjerenika SSKH Osječko-baranjske županije jednoglasno je izabran Davor Gotal, a za njegovog zamjenika Srđan Grujić. Za županijskog povjerenika SSKH Virovitičko-podravske županije izabran je Nino Grgurića, za njegovoga zamjenika Jurica Tonković. Za v. d. županijskog povjerenika SSKH Vukovarsko-srijemske županije izabran je Davor Gotal,  za njegovoga zamjenika Zoran Galović. Za predsjednika SSKH podržava se kandidatura dosadašnjeg predsjednika Balda Kovačevića. Za Izbornu skupštinu SSKH imenovani su Davor Gotal, Srđan Grujić, Domagoj Fadiga, Boris Ljubić iz Osječko-baranjske županije, Zoran Galović iz Vukovarsko-srijemske županije i Nino Grgurić iz Virovitičko-podravske županije. Za kandidate Glavnog odbora predloženi su Davor Gotal, Srđan Grujić, Domagoj Fadiga, Boris Ljubić i Nino Grgurić. Predsjednik SSKH upoznao je prisutne sa radom SSKH u proteklom periodu i planovima daljnjih aktivnosti. Sindikalni povjerenici su iznijeli problematiku u svojim podružnicama, ponajviše oko kolektivnog pregovaranja i kolektivnih ugovora. Tajnik i pravni savjetnik SSKH odgovarao je na upite sindikalnih povjerenika i upoznao ih sa aktivnostima oko izmjena Zakona o radu.