Potpisan II. Sporazum o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za Međimurske vode d.o.o.

Nakon tri mjeseca kolektivnih pregovora potpisan je II. Sporazum o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za Međimurske vode d.o.o. Ugovorena su neka od sljedećih prava s primjenom od 1. rujna 2023. godine:

  • Povećanje osnovne plaće primjenom novopredložene satnice i stalnog mjesečnog dodatka, čime iznosi plaće rastu otprilike u rasponu od 3 do 10% bruto. Najviši porast plaće za poslove I. grupe složenosti poslova, odnosno najmanji za poslove VIII. grupe složenosti poslova, što znači će najniže plaće najviše rasti
  • Povećanje satnice radnog mjesta za 150% za rad na dane blagdana i praznika.
  • Naknada za pripravnost u visini 6% satnice radnog mjesta za svaki sat proveden u pripravnosti u tekućem mjesecu.
  • Poboljšanje materijalnog položaja radnika plaćanjem premije radnicima za III. stup mirovinskog osiguranjau iznosu od 13,27 eura mjesečno od strane poslodavca od 01. siječnja 2024. godine, za sve radnike koji iskažu interes.

Ovom prilikom izrađen je i  Pročišćeni tekst odnosno usklađenje Kolektivnog ugovora s Izmjenama i dopunama Zakona o radu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2023. godine.

U pregovaračkom odboru ispred SSKH sudjelovali su glavni sindikalni povjerenik Hrvoje Krsnik i članovi pregovaračkog odbora Miljenko Pintarić i Saša Mesarić

Održana sjednica Povjereništva VG Vodoopskrba

Održana sjednica Povjereništva VG Vodoopskrba

11. rujna 2023., u sjedištu SSKH u Zagrebu, održana je sjednica Povjereništva sindikalne podružnice VG Vodoopskrba. Na sjednici se raspravljalo o tekućim problemima unutar podružnice kao i tijeku pregovora za temeljni kolektivni ugovor za radnike u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Velike Gorice.

Sjednici su uz članove Povjereništva sindikalne podružnice, prisustvovali Mario Leljak, županijski povjerenik SSKH za Zagrebačku županiju i Baldo Kovačević, predsjednik SSKH.

Dosadašnji povjerenik podružnice Almir Omerović, odstupio je sa dužnosti glavnog sindikalnog povjerenika, a članovi Povjereništva jednoglasno su donijeli Odluku o izboru Ante Šućura za novog glavnog  sindikalnog povjerenika, dok je Almir Omerović izabran za zamjenika.

Dodatna materijalna prava za radnike Pula Herculanea

Dodatna materijalna prava za radnike Pula Herculanea

27. srpnja u Puli  potpisan je 6. aneks Kolektivnog ugovora Pula Herculanea d.o.o. kojim su regulirana sljedeća prava radnika:

Osnovna plaća radnika uvećava se za:

-rad noću 40 %

-prekovremeni rad 50%

-rad nedjeljom 50%

-rad subotom kad je radni tjedan raspoređen na šest radnih dana 20% i rad u smjeni 10%

-neodložan rad po kiši 30% i drugi dodaci u otežanim  ili specifičnim uvjetima rada.

Uvedena je i odredba prema kojoj radnik ima na 200 % veću plaću ukoliko radi na dane blagdana i neradne dane utvrđene zakonom.

Povećan je i  dodatak na plaću za radnike s posebnim uvjetima rada s 2% na 4%;

Dodatno, ističemo i ugovorenu naknadu za podmirenje troškova prehrane  u visini 63 EUR-a.

U pregovorima na strani SSKH sudjelovali su glavni sindikalni povjerenik Nijaz Delić, tajnik i pravni savjetnik Slobodan Kapor te članovi  Vanja Čakić, Zoran Matić i Dario Tomišić.

Aneks 6. kolektivnog ugovora primjenjuje se od 1. srpnja 2023.

Novi kolektivni ugovori u tvrtkama u Primorsko-goranskoj županiji- Parkovi d.o.o. Opatija i Ustanova Dom mladih Rijeka

Novi kolektivni ugovori u tvrtkama u Primorsko-goranskoj županiji- Parkovi d.o.o. Opatija i Ustanova Dom mladih Rijeka

13. srpnja u Opatiji za radnike Parkovi d.o.o. potpisan je novi kolektivni ugovor. Pregovarački odbor na čelu sa sindikalnom povjerenicom Amelom Ilić i Petrom Vaci, dipl.iur, pravnom povjerenicom SSSH uspio je izborit povećanje osnovice koja se povećava s 297 eur na 310 eur i bruto dodatak u iznosu 200 eur za sve radnike.

U srpnju je potpisan i Kolektivni ugovor u Ustanovi Dom mladih Rijeka,  a jedna od glavnih ugovorenih stavki je povećanje  osnovice plaće s 5.330,00 kuna / 707,41 eura na 6.792,00 kuna / 902,08 eura. Pravna povjerenica SSSH Petra Vaci, ujedno i članica Pregovaračkog odbora naglasila je da se iz sustava bodova s prelazi na sustav koeficijenata, a plaće djelatnika koji rade u ugostiteljskoj djelatnosti poput kuharica, domaćica Doma mladih su znatno iznad minimalnih plaća propisanih granskim kolektivnim za ugostiteljstvo.

Od ostalih materijalnih prava ugovorena je isplata regresa, božićnice, naknade za topli obrok u iznosu od 400,00 kn / 53,09 eura, a ukida se odredba o stimulativnom dijelu plaće prema kojoj je  ravnatelj, mogao radniku proizvoljno odrediti stimulativni dio plaće.

U pregovorima su ispred SSKH sudjelovali, Josip Šarlija sindikalni povjerenik, Robert Maršanić, županijski povjerenik SSKH za Primorsko-goransku županiju, Petra Vaci, pravna povjerenica SSSH i Sandra Jagodin, članica pregovaračkog Odbora, a Kolektivni ugovor primjenjuje se od 1. kolovoza 2023.

Potpisan novi kolektivni ugovor za radnike Čvorkovac d.o.o. Dalj

Potpisan novi kolektivni ugovor za radnike Čvorkovac d.o.o. Dalj

U Dalju, 20. srpnja, potpisan je kolektivni ugovor za radnike Čvorkovac Dalj. Potpisivanju su prisustvovali članovi pregovaračkog odbora u sastavu Davor Gotal, županijski povjerenik SSKH Osječko-baranjske županije, Ksenija Bešlić, pravna povjerenica SSSH, Goran Vučković, sindikalni povjerenik te članovi Goran Šlingar, Melita Kovčalija, Gorana Mihić, a ispred poslodavca direktorica tvrtke Anđelka Tomašević.

U nastavku donosimo neke od bitnijih ugovorenih odredbi:

– osnovica za izračun osnovne mjesečne plaće u visini minimalne bruto plaće u RH

– ugovoreni dodatni dani godišnjeg odmora prema radnom stažu, stručnoj spremi, uvjetima rada, socijalnim i obiteljskim prilikama  (maksimalno 30dana)

– sistematizacija radnih mjesta s opisom radnih mjesta i koeficijentima je dio Kolektivnog ugovora ( uvedena nova radna mjesta i za neka radna mjesta je povećan koeficijent)

– ugovoren je dodatak na staž na osnovnu plaću za 0,5 posto za svaku navršenu godinu ukupnog radnog staža

– ugovoreno pravo na  regres, božićnicu i uskrsnicu, svaki u iznosu od najmanje 100 eura do najvišeg neoporezivog iznosa

– ugovoreno pravo na prigodni dar u naravi u iznosu 30 eura do najvišeg neoporezivog iznosa

– poklon za svako dijete do 15 godina u iznosu od 60 eura

– pravo na isplatu jubilarne nagrade za 10 godina – 140 eura, za 20 godina

– 270 eura, za 30 godina – 400 eura, za 35 godina – 470 eura, za 40 godina – 540 eura

– otpremnina za mirovinu u visini najvišeg neoporezivog iznosa

– potpore i pomoći:  u slučaju smrti radnika pravo na jednokratnu materijalnu potporu obitelji radnika u nabavci pogrebne opreme i usluge, pokopa, te u slučaju smrti radnika pravo djeteta umrlog radnika na dio troškova školovanja do završetka srednjoškolskog obrazovanja u iznosu 80 eura

– pravo na potporu zbog nastanka teške bolesti radnika do 400 eura

– pravo na pomoć za rođenje djeteta 150 eura

Ugovorena su i druga brojna materijalna i nematerijalna prava, a Kolektivni ugovor zaključen je na rok od dvije godine.

3. sjednica Izvršnog odbora SSKH

3. sjednica Izvršnog odbora SSKH

U sklopu Ljetne škole SSSH,  održana je 3. sjednica Izvršnog odbora SSKH. Na sjednici je prihvaćeno Izvješće 4. sjednice Predsjedništva  SSKH održane 13. lipnja, a predsjednik Baldo Kovačević obavijestio je o provedbi Facebook kampanje SSKH koja ima za cilj zainteresirati javnost i potencijalne članove za SSKH , ali i povećati broj pratitelja Facebook stranice te promovirati rad i djelovanje SSKH.

Na sjednici su predstavljeni novi promotivni materijali SSKH (letak i plakat) i najavljen edukacijski trening u organizaciji EDUCA@SSSH, Trening pod nazivom „Snažan tim, snažan sindikat“ koji će se održat 28. i 29. kolovoza 2023. u Stubičkim Toplicama.

U Komunalcu Vrbovec potpisan novi Kolektivni ugovor

U Komunalcu Vrbovec potpisan novi Kolektivni ugovor

Dobra vijest stiže iz Vrbovca. Iako je početkom godine bilo  upitno da li će pregovori  za novi kolektivni ugovor za zaposlene u  u Komunalac Vrbovec uopće započeti, nakon  kulminacije nezadovoljstva radnika  i četiri  održana sastanka pregovaračkog odbora, danas je u prostorijama tvrtke potpisan novi Kolektivi ugovor.

Ugovoreno je sljedeće:

Od 1.5. 2023. povećanje osnovice 10 %

Dodatno povećanja osnovice od 5% od 1.1. 2024.

Povećanje stalnog dodatka s 79,63 EUR na 132,72 EUR bruto

Maksimalni neoporezivi iznos božićnice i regresa (663,61 EUR)

Nagrada za radne rezultate u iznosu 132,72 EUR

Također je dogovorena korekcija najmanjih  koeficijenata

Poslodavac je obećao da će ovisno o poslovnom rezultatu tvrtke moguće isplatiti i veće iznose nagrade za radne rezultate.

Čestitamo našoj povjerenici Jasni Cvok i članovima pregovaračkog odbora Zlatku Sučića, Vanji Šaško, i Đurđici Kahlina  koji su uz našeg tajnika i pravnog savjetnika Slobodana Kapora uspjeli  izborit povećanje materijalnih prava radnika.

Potpisan novi Kolektivni ugovor za Urbanizam Valpovo

Potpisan novi Kolektivni ugovor za Urbanizam Valpovo

Potpisan novi Kolektivni ugovor za Urbanizam Valpovo

U četvrtak, 1. lipnja u Valpovu potpisan je novi kolektivni ugovor za radnike Urbanizam d.o.o. iz Valpova.

S obzirom da se bližio istek važećeg kolektivnog ugovora, pregovori  sa sklapanje novog pokrenuti  su u veljači ove godine, a u pregovaračkom timu ispred SSKH bili su  Dragan Vidošić, glavni sindikalni povjerenik, Siniša Repček zamjenik glavnog sindikalnog povjerenika, Davor Gotal, županijski povjerenik SSKH za Osječko-baranjsku županiju i Ksenija Bešlić, pravna povjerenica SSKH. Ugovoreno je sljedeće:

-veći broj dana godišnjeg odmora s obzirom na uvjete rada, dužinu radnog staža, socijalne uvjete i zdravstveno stanje te mogućnost povećanja za nadprosječne rezultate u radu

-plaćeni dopust za školovanje, osposobljavanje i usavršavanje za potrebe poslodavca, RV i Sindikata

-pravo na odsutnost s posla dva dana u kalendarskoj godini zbog važnog i hitnog obiteljskog razloga

-mogućnost isplate stimulativnog dijela plaće zbog veće produktivnosti na radu

-dodatak za svaku navršenu godinu radnog staža

-pravo na prigodnu nagradu

-pravo na otpremninu zbog odlaska u mirovinu u iznosu dvije prosječne neto plaće u RH

-pravo na isplatu solidarne pomoći (u slučaju smrti radnika, supružnika, roditelja, djeteta, bolovanja dužeg od 90 dana, nastanka teške invalidnosti, troškove sahrane radnika)

-pravo na dnevnicu za službeno putovanje, mogućnost isplate dnevnice za rad na terenu, pravo na naknadu za odvojeni život,, pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla,

-mogućnost isplate jubilarne nagrade, mogućnost poklona djetetu do 15 godina starosti

-mogućnost isplate nagrade za radne rezultate

-osigurani uvjeti za rad sindikata, uz prostor i tehničke uvjete, pravo na odsustvo s rada uz naknadu plaće do 7 dana u tijeku kalendarske godine za vrijeme obavljanja sindikalnih aktivnosti i sindikalne edukacije

Osnovana je nova podružnica u Zagrebačkom holdingu, Gradska groblja Zagreb

Osnovana je nova sindikalna podružnica u Zagrebačkom holdingu, Gradska groblja Zagreb

Zagreb, 5. svibnja 2023.

U Zagrebu u sjedištu SSKH  održana je osnivačka Skupština nove, devete sindikalne podružnice koja djeluje u sklopu Zagrebačkog Holdinga, Gradska groblja Zagreb. Uz predsjednika SSKH Baldu Kovačevića prisustvovali su Zdravko Stoilković, glavni sindikalni povjerenik u Čistoća Zagreb i županijski povjerenik za Grad Zagreb, Sandra Crnković, glavna sindikalna povjerenica u GSKG Zagreb i zamjenica županijskog povjerenika za Grad Zagreb, Igor Pavlović, glavni sindikalni povjerenik u Vodoopskrba i odvodnja Zagreb te nove članice SSKH  Bernardica Terzin, Blanka Mamić, Ivanka Harjaček, Valerija Martinčić, Lidija Koštrun i Lahorka Ivanek.

Za glavnu sindikalnu povjerenicu izabrana je Bernardica Terzin, a za njenog zamjenika Božidar Sačer.

Sastanak predstavnika SSKH s gradonačelnikom grada Slatine Denisom Ostrošićem, direktorom Slatina-KOM d.o.o. i suradnicima

Sastanak predstavnika SSKH s gradonačelnikom grada Slatine Denisom Ostrošićem, direktorom Slatina-KOM d.o.o. i suradnicima

U Gradskoj vijećnici Grada Slatine, održan je 4.5.2023. radni sastanak predstavnika SSKH u sastavu predsjednik Baldo Kovačević, tajnik i pravni savjetnik Slobodan Kapor, Mato Stanković pravni povjerenik u Teritorijalnom uredu SSSH Slavonski Brod, Nino Grgurić, županijski povjerenik SSKH za Virovitičko-podravsku županiju, članovi povjereništva sindikalne podružnice SLATINA KOM d.o.o. s glavnim sindikalnim povjerenikom Danijelom Oužečkim te gradonačelnik Grada Slatine Denis Ostrošić sa suradnicima i direktor Slatina-KOM d.o.o. Sanjin Hmelik sa suradnicima. Sastanak je sazvan na inicijativu SSKH, zbog  pronalaženja adekvatnih rješenja za težak materijalnopravni status i položaj radnika Slatina-KOM d.o.o.

Sugovornici su suglasni da bez povećanja fiksnog dijela cijene komunalne usluge, zbog financijske situacije u društvu Slatina-KOM nije moguće podići razinu plaća i ostalih materijalnih prava radnika.

Dogovoreno je da će se do iduće sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine koja će se održati sredinom svibnja  pripremiti odgovarajuća odluka o povećanju komunalne usluge uz subvenciju  Grada Slatine od 50% , s ciljem usvajanja odluke i stvaranja pretpostavki za nastavak kolektivnog pregovaranja u kojem bi se materijalna prava radnika mogla povećati i uskladiti sa porastom inflacije i troškova života.