Sjednica županijskog povjereništva SSKH Krapinsko- zagorske županije

Sjednica županijskog povjereništva SSKH Krapinsko- zagorske županije

Sjednica županijskog povjereništva SSKH Krapinsko- zagorske županije održala se 23. lipnja 2022. g.  u 10 sati u prostorijama Zagorskog vodovoda u Zaboku.

Uz prisutne sindikalne povjerenike sjednici su prisustvovali predsjednik SSKH Baldo Kovačević i tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor. Predsjednik SSKH upoznao je prisutne sa radom SSKH u proteklom periodu i planovima daljnjih aktivnosti.

Za županijskog povjerenika SSKH Krapinsko- zagorske županije jednoglasno je izabran Zdravko Halambek, a za njegovog zamjenika Siniša Jurinjak.  Za predsjednika SSKH podržava se kandidatura dosadašnjeg predsjednika Balda Kovačevića. Za Izbornu skupštinu SSKH imenovan je  Zdravko Halambek. Za kandidata Glavnog odbora predložen je Zdravko Halambek . Tajnik i pravni savjetnik SSKH uputio je sindikalne povjerenike na kolektivne ugovore, izrade i dopune,  a upoznao ih je sa radnjama oko izmjena Zakona o radu. Sindikalni povjerenici su ponajviše govorili o problemima u svojim podružnicama i problematici kolektivnog pregovaranja, ponajviše oko povećanja plaća.

Poziv za IX. Skupštinu SSKH

Poziv za IX. Skupštinu SSKH

Poštovani!

Svim zastupnicama i zastupnicima dostavlja se ovaj poziv koji će se uručiti elektronskom poštom svakom zastupniku. Popratne materijale za našu IX. Skupštinu naknadno će Vam biti istim putem dostavljeni, a prilikom dolaska na Skupštinu i uručeni u pisanom obliku.

Ovim putem Vas samo podsjećamo na vašu obvezu koju ste preuzeli kad ste imenovani za zastupnika Skupštine SSKH da se Skupštini i odazovete.

Dolazak zastupnika predviđen je u četvrtak, 29. rujna 2022. godine za vrijeme ručka od 12,00 do 14,00 sati i za njih je rezerviran ručak i smještaj u hotelu ”Matija Gubec” u Stubičkom Toplicama.

Početak Skupštine predviđen je u četvrtak, 29-og u poslijepodnevnim satima, nakon ručka. Nakon radnog dijela prvog dana organizirana je večera u hotelu. U petak, 30-og nakon doručka Skupština nastavlja sa radom do ručka isto u hotelu. Nakon ručka je povratak kućama.

Molimo da se neizostavno odazovete ovom pozivu i uzmete učešća u radu IX. Skupštine SSKH

Također molimo da ovaj poziv pravovremeno dostavite Vašim poslodavcima kako bi Vas u te dane oslobodili radnih obveza ( plaćeni dopust) sukladno odredbama Zakona o radu.

Predsjednik SSKH :

Baldo Kovačević

Sjednica povjereništva SSKH Grada Zagreba

Sjednica povjereništva SSKH Grada Zagreba

Sjednica povjereništva SSKH Grada Zagreba održala se 15. lipnja 2022. g.  u 13 sati u sjedištu SSKH, Zlatarska 14 u Zagrebu.

Uz prisutne sindikalne povjerenike sjednici su prisustvovali predsjednik SSKH Baldo Kovačević i tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor.

Nakon izvješća gradskog povjerenika SSKH u proteklom mandatu za gradskog povjerenika SSKH Grada Zagreba  izabran je Zdravko Stoilković, a za njegovu zamjenicu Sandra Crnković.  Za Izbornu skupštinu SSKH imenovani su Zdravko Stoilković, Sandra Crnković, Dario Rastovčan, Igor Pavlović i Boris Holetić. Za predsjednika SSKH nije bilo kandidata, niti se podržala kandidatura dosadašnjeg predsjednika Balda Kovačevića. Za kandidate Glavnog odbora predloženi su Zdravko Stoilković, Sandra Crnković, Dario Rastovčan. Nakon tajnog glasovanja između predloženih Igora Pavlovića i Zdravka Ivandića koji su dobili isti broj glasova, te nakon odustajanja od kandidature Igora Pavlovića za četvrtog kandidata Glavnog odbora predložen je Zdravko Ivandić. Predloženi su kandidati Boris Holetić  za Nadzorni odbor SSKH i Ivana De Vrgna za Statutarnu komisiju SSKH.  Sindikalni povjerenici su govorili o općepoznatim problemima u Holdingu i svojim društvima, te o mogućnosti daljnjih aktivnosti. Predsjednik SSKH upoznao je prisutne sa radom SSKH u proteklom periodu i planovima daljnjih aktivnosti. Tajnik i pravni savjetnik SSKH uputio je sindikalne povjerenike na situaciju oko daljnje procedure u svezi otkaza,  a upoznao ih je sa najavljenim radnjama oko izmjena Zakona o radu.

Održana 20. sjednica Izvršnog odbora SSKH

Održana je 20. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (IO SSKH) 30. lipnja 2022.godine u hotelu „Matija Gubec“, Viktora Šipeka 31, Stubičke Toplice .

Osim opravdano odsutnog Maria Leljaka sjednici su nazočili svi ostali članovi: Mario Banovac, Vinko Fabijan, Dražen Falica, Davor Gotal, Ljiljana Hamedović, Baldo Kovačević, Robert Maršanić, Jasna Požar, Vlaho Radičević, Zdravko Stoilković, Bruna Vlašić-Jakovčić, Vladimir Zadravec, kao i Vesnica Bušić – predsjednica Nadzornog odbora (NO), Ingrid Stanić – članica NO, Petra Vaci – predsjednica Statutarne komisije SSKH, Slobodan Kapor – tajnik i pravni savjetnik SSKH.

Nakon usvajanja dnevnog reda i  skraćeni zapisnik sa 19. sjednice IO SSKH, održane 18. ožujka 2022.g. u Zagrebu, prihvaćen je jednoglasno. Baldo Kovačević ukratko je iznio raspored održavanih sjednica županijskih povjereništava SSKH . Ukazao je da pojedine podružnice još uvijek nisu dostavile svoja izvješća, upozoravajući na pravne posljedice nedostavljanja obavijesti o izboru poslodavcima. Kod pojedinih podružnica došlo je do razdvajanja trgovačkog društva na dva nova društva zbog čega dosadašnji sindikalni povjerenik ne može više biti povjerenik i u razdvojenoj firmi u kojoj nije zaposlen. U tim društvima treba izabrati nove povjerenike ili imenovati dosadašnje kao sindikalne predstavnike, najkasnije do rujna 2022.g.

Nastavno obrazlaže Registar izabranih županijskih povjerenika i njihovih zamjenika i odluke o imenovanju županijskih povjerenika kao i potrebu dostave potpisanih suglasnosti za sve kandidate za Nadzorni odbor i Statutarnu komisiju SSKH, obrasci kojih će se naknadno dostaviti svim kandidatima putem maila. Početkom rujna 2022.g. planira se održavanje IO radi utvrđivanja sastava skupštinskih komisija i radnih tijela, razmatranja 6 mjesečnog izvješća o poslovanju uz istodobno održavanje sjednica NO i prema potrebi Statutarne komisije. Baldo Kovačević u nastavku obrazlaže prijedloge: odluke o održavanju IX. Skupštine SSKH, odluke broju zastupnika IX. Skupštine SSKH, odluke izboru predsjednika SSKH, odluke o izboru članova GO SSKH, odluke o izboru članova NO i Statutarne komisije SSKH kao i prijedloge kandidata za predsjednika, GO, NO i Statutarnu komisiju SSKH. Nakon rasprave donesena je jednoglasna odluka o održavanju IX. Skupštine SSKH 30. rujna 2022.g. u Stubičkim Toplicama, odluka o broju zastupnika IX. Skupštine SSKH, odluka o izboru predsjednika SSKH, odluka o izboru članova GO SSKH, odluka o izboru članova NO i Statutarne komisije te su podržani prijedlozi kandidata za predsjednika SSKH, članove GO, NO i Statutarnu komisiju SSKH.

Predsjednik SSKH Baldo Kovačević obrazlaže dostavljenu ponudu JU Nacionalni park „Plitvička jezera“ za održavanje XVIII. Sindikalnih susreta od 4. – 6. studenog 2022.g. Nakon rasprave i dodatnih obrazloženja, donesen je zaključak da se prihvati ponuda JU Nacionalni park „Plitvička jezera“ za održavanje XVIII. Sindikalnih susreta od 4. – 6. studenog 2022.g.

Baldo Kovačević upoznaje prisutne sa Revizijskim uvidom u financijske izvještaje za 2021.g., uz konstataciju da je revizija utvrdila da su financijski izvještaji (podružnica i središnjeg ureda) sastavljeni u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Obrazlaže i promjenu u načinu obračunu sindikalne članarine, sukladno statutarnim promjenama, prema kojima je obveza uplate podružnica koje imaju svoje podračune da uplaćuju 50% od 1% neto ustegnute članarine po članu na račun središnjeg ureda. Također podsjeća i na statutarnu promjenu prema kojoj su sve podružnice sa manje od 10 članova dužne svoje financijsko poslovanje voditi preko računa SSKH, odnosno računovodstvene službe SSSH, čime se značajno smanjuju troškovi bankarskih naknada i novac usmjerava na druge aktivnosti.

Baldo Kovačević upoznao je prisutne sa planom seminara za radnička vijeća i povjerenike za zaštitu na radu za razdoblje rujan 2022. – lipanj 2023.g. uz poziv da sve eventualne prijedloge promjene rasporeda seminara, u cilju osiguravanja što većeg broja sindikalnih povjerenika i članova RV, članovi IO dostave do sljedeće sjednice IO SSKH, planirane za početak rujna 2022.g.

Ukratko upoznaje prisutne i sa održanim sastankom sa predstavnicima SSSH (Šobota, Šeperić) i Matejom Brnardićem, vanjskim suradnikom SSSH za osmišljavanje digitalnih kampanja. , na kojem su raspravljana pitanja i potrebe SSKH za marketinški pristup digitalnog oglašavanja SSKH na društvenim mrežama, radi veće vidljivosti, dostupnosti usluga SSKH i u konačnici povećanja članstva.

Daje se informacija o organizaciji sastanka sa predstavnicima Udruge gradova RH, posredstvom kolegice Snježane Sikirić iz Grada Crikvenice, na kojem bi se razgovaralo o mogućnosti sklapanja TKU za radnike zaposlene u komunalnim društvima gradova u RH, u cilju definiranja minimalne razine materijalnih prava koja će se primjenjivati za sva komunalna društva. 

Zdravko Stoilković ukratko obavještava o trenutnoj situaciji u svezi kolektivnog viška radnika u ZGH d.o.o., prosvjedu pred Skupštinom Grada Zagreba, razgovoru sa predsjednikom Skupštine Grada Zagreba g. Joškom Klisovićem i aktivnostima koje se poduzimaju u zaštiti radnika.

Na kraju sjednice svi prisutni podržali su kandidature Mladena Novosela za predsjednika SSSH, Ingrid Stanić za članicu NO SSSH i Tatjana Kordić  za Statutarnu komisiju SSSH.

Sjednica županijskog povjereništva SSKH Bjelovarsko-bilogorske županije

Sjednica županijskog povjereništva SSKH Bjelovarsko-bilogorske županije

Sjednica županijskog povjereništva SSKH Bjelovarsko-bilogorske županije održala se 24. lipnja 2022. g.  u 13 sati u Bjelovaru.Uz prisutne sindikalne povjerenike sjednici su prisustvovali predsjednik SSKH Baldo Kovačević i tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor. Predsjednik SSKH upoznao je prisutne sa radom SSKH u proteklom periodu i planovima daljnjih aktivnosti.

Nakon izvješća županijske povjerenice SSKH u proteklom mandatu za županijsku povjerenicu SSKH Bjelovarsko-bilogorske županije jednoglasno je izabrana  Ljiljana Ivanić, a za njenog zamjenika Dejan Darvaš.  Za predsjednika SSKH podržava se kandidatura dosadašnjeg predsjednika Balda Kovačevića. Za Izbornu skupštinu SSKH imenovana je  Ljiljana Ivanić. Za kandidata Glavnog odbora predložena je Ljiljana Ivanić. Tajnik i pravni savjetnik SSKH uputio je sindikalne povjerenike na kolektivne ugovore, izrade i dopune,  a upoznao ih je sa radnjama oko izmjena Zakona o radu. Sindikalni povjerenici su ponajviše govorili o problemima u svojim društvima i podružnicama, te o problematici kolektivnog pregovara

Sjednica županijskog povjereništva SSKH Koprivničko-križevačke županije

Sjednica županijskog povjereništva SSKH Koprivničko-križevačke županije

Sjednica županijskog povjereništva SSKH Koprivničko-križevačke županije održala se dopisnim putem kao i samo izjašnjavanje zbog nemogućnosti održavanja u Koprivnici  24. lipnja 2022. g. 

Za županijskog povjerenika SSKH Koprivničko-križevačke županije izabran je Tihomir Antolić, a za njegovog zamjenika Vladimir Cvitković. 

Za predsjednika SSKH podržava se kandidatura dosadašnjeg predsjednika Balda Kovačevića. Za Izbornu skupštinu SSKH imenovan je Tihomir Antolić.  

Za kandidata Glavnog odbora predložen je Tihomir Antolić. Predloženi su kandidati Dubravko Picig za Nadzorni odbor SSKH i Branimir Puhek za Statutarnu komisiju SSKH. 

Sjednica županijskog povjereništva SSKH Karlovačke županije

Sjednica županijskog povjereništva SSKH Karlovačke županije

Sjednica županijskog povjereništva SSKH Karlovačke županije održala se 23. lipnja 2022. g.  u 13  sati u teritorijalnom uredu SSSH u Karlovcu, Šebetićeva 2/I.Uz prisutne sindikalne povjerenike sjednici su prisustvovali predsjednik SSKH Baldo Kovačević  ,  tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor i Gordana Palajsa, voditeljica pravno-kadrovskih poslova i javnih politika u području zaštite na radu SSSH.

Nakon izvješća županijske povjerenice SSKH u proteklom mandatu za županijsku povjerenicu SSKH Karlovačke županije jednoglasno je izabrana Jasna Požar, a za njenog zamjenika Mario Sušanj.  Za predsjednika SSKH podržava se kandidatura dosadašnjeg predsjednika Balda Kovačevića. Za Izbornu skupštinu SSKH imenovana je Jasna Požar. Za kandidata Glavnog odbora predložena je Jasna Požar. Predložen je kandidat Mario Sušanj za Statutarnu komisiju SSKH.  Za Nadzorni odbor predložena je kandidatkinja Vesna Zaborski. Sindikalni povjerenici su govorili o problemima  u svojim podružnicama i nemogućnosti kolektivnog pregovaranja. Tajnik i pravni savjetnik SSKH odgovarao  je na upite  sindikalnih povjerenika, te  ih upoznao sa aktivnostima oko izmjena Zakona o radu. Predsjednik SSKH upoznao je prisutne sa radom SSKH u proteklom periodu i planovima daljnjih aktivnosti.

Sjednica županijskog povjereništva SSKH Istarske županije

Sjednica županijskog povjereništva SSKH Istarske županije

Sjednica županijskog povjereništva SSKH Istarske županije održala se 14. lipnja 2022. g.  u 14.30 sati u prostorijama teritorijalnog ureda SSSH Istarske županije, Krležina 37 u Puli.Uz prisutne sindikalne povjerenike na sjednici su bili prisutni predsjednik SSKH Baldo Kovačević  i tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor.

Nakon opsežnog izvješća županijske povjerenice SSKH u proteklom mandatu za županijsku povjerenice SSKH Istarske županije jednoglasno je izabrana Bruna Vlašić Jakovčić, a za njenu zamjenicu Nives Scomersich.  Za Izbornu skupštinu SSKH imenovani  su Bruna Vlašić Jakovčić, Nives Scomersich i Roberto Bolković. Za predsjednika SSKH podržava se kandidatura dosadašnjeg predsjednika Balda Kovačevića. Za kandidata Glavnog odbora predložena je Bruna Vlašić Jakovčić.  Predloženi su kandidati Nives Scomersich za Nadzorni odbor SSKH i Roberto Bolković za Statutarnu komisiju SSKH.  Sindikalni povjerenici su iznosili  problematike u svojim društvima i problemima oko kolektivnog pregovaranja. Tajnik i pravni savjetnik SSKH odgovarao  je na njihova pitanja , te  ih upoznavao sa radnjama i situaciji  oko izmjena Zakona o radu. Predsjednik SSKH upoznao je prisutne sa radom SSKH u proteklom periodu i planovima daljnjih aktivnosti. 

Sjednica županijskog povjereništva SSKH Primorsko-goranske županije

Sjednica županijskog povjereništva SSKH Primorsko-goranske županije

Sjednica županijskog povjereništva SSKH Primorsko-goranske županije održala se 14. lipnja 2022. g.  u 11 sati u sjedištu teritorijalnog ureda SSSH Primorsko-goranske županije, Krešimirova 4 u Rijeci.

Uz prisutne sindikalne povjerenike sjednici su prisustvovali predsjednik SSKH Baldo Kovačević , tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor i Petra Vaci  predsjednica Statutarne komisije SSKH.

Nakon opsežnog izvješća županijskog povjerenika SSKH Primorsko-goranske  županije u proteklom mandatu za županijskog povjerenika SSKH Primorsko-goranske županije izabran je jednoglasno Robert Maršanić, a za njegovog zamjenika Željko Vidmar. 

Za predsjednika SSKH podržava se kandidatura dosadašnjeg predsjednika Balda Kovačevića. Za Izbornu skupštinu SSKH imenovani su Snježana Sikirić, Robert Maršanić, Nikša Franov, Ingrid Stanić i Petra Vaci ispred Primorsko-goranske županije. Za kandidate Glavnog odbora predloženi su Snježana Sikirić, Robert Maršanić, Nikša Franov, Neveka Mršić. Predloženi su kandidati Ingrid Stanić za Nadzorni odbor SSKH i Petra Vaci za Statutarnu komisiju SSKH.  Sindikalni povjerenici su iznijeli problematiku u svojim podružnicama i probleme oko kolektivnog pregovaranja. Tajnik i pravni savjetnik SSKH odgovarao je na pitanja i uputio je sindikalne povjerenike na kolektivne ugovore, izrade i dopune,  a upoznao ih je sa aktivnostima oko izmjena Zakona o radu. Predsjednik SSKH upoznao je prisutne sa radom SSKH u proteklom periodu i planovima daljnjih aktivnosti.

Sjednica županijskog povjereništva SSKH Međimurske županije

Sjednica županijskog povjereništva SSKH Međimurske županije

Sjednica županijskog povjereništva SSKH Međimurske županije održala se 13. lipnja 2022. g.  u 15 sati u sjedištu teritorijalnog ureda SSSH Međimurske županije, Trg Republike 1 u Čakovcu.

Uz prisutne sindikalne povjerenike sjednici su prisustvovali predsjednik SSKH Baldo Kovačević i tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor. Predsjednik SSKH upoznao je prisutne sa radom SSKH u proteklom periodu i planovima daljnjih aktivnosti.

Nakon izvješća županijskog povjerenika SSKH Vladimira Zadravca u proteklom mandatu za županijskog povjerenika SSKH Međimurske županije jednoglasno je izabran Davor Vikert, a za njegovog zamjenika Hrvoje Krsnik.  Za predsjednika SSKH podržava se kandidatura dosadašnjeg predsjednika Balda Kovačevića. Za Izbornu skupštinu SSKH imenovan je  Davor Vikert. Za kandidata Glavnog odbora predložen je Davor Vikert. Predloženi su kandidati Hrvoje Krsnik za Nadzorni odbor SSKH i Dragan Podvezanec za Statutarnu komisiju SSKH.  Tajnik i pravni savjetnik SSKH uputio je sindikalne povjerenike na kolektivne ugovore, izrade i dopune,  a upoznao ih je sa radnjama oko izmjena Zakona o radu. Sindikalni povjerenici su ponajviše govorili o problemima u svojim podružnicama i problematici kolektivnog pregovaranja.