Sjednica županijskog povjereništva SSKH Istarske županije

Sjednica županijskog povjereništva SSKH Istarske županije

Sjednica županijskog povjereništva SSKH Istarske županije održala se 14. lipnja 2022. g.  u 14.30 sati u prostorijama teritorijalnog ureda SSSH Istarske županije, Krležina 37 u Puli.Uz prisutne sindikalne povjerenike na sjednici su bili prisutni predsjednik SSKH Baldo Kovačević  i tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor.

Nakon opsežnog izvješća županijske povjerenice SSKH u proteklom mandatu za županijsku povjerenice SSKH Istarske županije jednoglasno je izabrana Bruna Vlašić Jakovčić, a za njenu zamjenicu Nives Scomersich.  Za Izbornu skupštinu SSKH imenovani  su Bruna Vlašić Jakovčić, Nives Scomersich i Roberto Bolković. Za predsjednika SSKH podržava se kandidatura dosadašnjeg predsjednika Balda Kovačevića. Za kandidata Glavnog odbora predložena je Bruna Vlašić Jakovčić.  Predloženi su kandidati Nives Scomersich za Nadzorni odbor SSKH i Roberto Bolković za Statutarnu komisiju SSKH.  Sindikalni povjerenici su iznosili  problematike u svojim društvima i problemima oko kolektivnog pregovaranja. Tajnik i pravni savjetnik SSKH odgovarao  je na njihova pitanja , te  ih upoznavao sa radnjama i situaciji  oko izmjena Zakona o radu. Predsjednik SSKH upoznao je prisutne sa radom SSKH u proteklom periodu i planovima daljnjih aktivnosti. 

Nove podružnice SSKH u Dubrovniku i Puli

Nove podružnice SSKH u Dubrovniku i Puli

Osnovana je nova sindikalna podružnica  SSKH Gradska Uprava Grada Dubrovnika u Dubrovniku i nova sindikalna podružnica Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom Pula.

Dana 4. travnja 2022. godine osnovana je nova sindikalna podružnica SSKH u Dubrovniku u Gradskoj upravi Grada Dubrovnika.

Županijski povjerenik SSKH Vlaho Radičević uveo ih je u rad Sindikata u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske, te ih upoznao s njihovim pravima i obvezama koje imaju kao članovi sindikata.

Na skupštini podružnice izabrano je sindikalno povjereništvo: Marko BeletićIvica Cumeljan i Darijo Mage.

Razmatrali su se dosadašnji neuspješni pregovori sa Gradonačelnikom oko problematike materijalnih prava komunalnih i prometnih redara, ali i druga problematika na radnim mjestima, te su se odredile smjernice u daljnjem radu sindikalne podružnice.

Za glavnog sindikalnog povjerenika sindikalne podružnice SSKH Gradska Uprava Grada Dubrovnika izabran je Marko Beletić, a za zamjenika glavnog sindikalnog povjerenika Ivica Cumeljan.

Nova sindikalna podružnica SSKH Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom Pula osnovana je 10. ožujka  2022. godine u Puli.

Tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor uveo ih je u rad Sindikata u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske, te ih upoznao s njihovim pravima i obvezama koje imaju kao članovi sindikata.

Za glavnog  sindikalnog povjerenika sindikalne podružnice SSKH Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom Pula izabran je Aleksandar Frančešević, a za njegovoga zamjenika  Igor Koroman.

Svim novim članovima , podružnici i glavnom sindikalnom povjereniku želimo što uspješniju borbu za bolja prava na radnim mjestima!

Sastanak vodstva SSSH i sindikalnih povjerenika udruženih sindikata koji djeluju na području Istarske županije

Sastanak vodstva SSSH i sindikalnih povjerenika udruženih sindikata koji djeluju na području Istarske županije

Sastanak vodstva SSSH i sindikalnih povjerenika udruženih sindikata koji djeluju na području Istarske županije održao se 28. siječnja 2022. godine u 11,00 sati u Hotelu Pula tijekom jednodnevnog Seminara SSKH.

Sastanak je bio u vezi organizacije rada Teritorijalnog ureda SSSH u Puli temeljem su svi povjerenici obavješteni kako  Slobodan Kapor poslove „pravnog povjerenika“ za područje

Teritorijalnog ureda SSSH u Puli i Rijeci više ne obavlja od 31. prosinca 2021. godine već od 1. siječnja 2022. godine u Teritorijalnom uredu SSSH u Puli se na poslovima „sindikalnog organizatora“

zaposlio kolega Damir Lučić  dugogodišnji član STUH-a i bivši sindikalni povjerenik, dobitnik je dvije Povelje SSSH i ima dugogodišnje sindikalno iskustvo.

Poslove „sindikalnog organizatora“ (uključivo učlanjivanje, pomoć pri kolektivnom pregovaranju i razne druge pomoći sindikalnim povjerenicima i predsjednicima radničkih vijeća prema opisu poslova)

obavljati će za područje Istarske županije, a po potrebi i pozivu i za područje Primorsko – goranske županije. Svi sindikalni povjerenici i članovi udruženih sindikata kolegi Damiru Lučiću se mogu obraćati

osobno u Teritorijalnom uredu SSSH u Puli, na adresi Krležina 37, tel./fax. 052/392-186, mob.br. 098 2621 19, e-mail: ured.pula@sssh.hr. Do povratka kolegice Petre Vaci sa roditeljskog dopusta, zakazana ročišta u sudskim sporovima

članova udruženih sindikata odnosno zastupanja članova udruženih sindikata pred sudovima obavljati će  odvjetnica iz Rijeke, Štefanija Vicić sa sjedištem Riva boduli 1, tel. 051 312 057; dok će se za ostalo pravno

savjetovanje koje će se obavljati putem telekomunikacijskih sredstava, članovi udruženih sindikata moći obraćati Gordani Palajsa, voditeljici pravnih i kadrovskih poslova u SSSH putem mob. br. 098 196 71 50 ili maila gordana.palajsa@sssh.hr.

Nakon povratka kolegice Petre Vaci s roditeljskog dopusta, ista će nastaviti obavljati poslove „pravne povjerenice“ na području Teritorijalnog ureda SSSH u Rijeci i po potrebi na području Teritorijalnog ureda SSSH u Puli….

U Puli održan seminar na temu prava i ovlasti Radničkog vijeća i Povjerenika radnika za zaštitu na radu

U Puli održan seminar na temu prava i ovlasti Radničkog vijeća i Povjerenika radnika za zaštitu na radu

Dana 21. siječnja 2022. godine održan je seminar na temu prava i ovlasti Radničkog vijeća i Povjerenika radnika za zaštitu na radu. Seminar je održan u Puli u hotelu Pula i istome su prisustvovali povjerenici sindikata, te članovi radničkog vijeća i povjerenici radnika za zaštitu na radu kao i stručnjaci zaštite na radu koji djeluju u podružnicama našeg  sindikata u Istarskoj i Primorsko -goranskoj županiji županiji. Radnas atmosfera je bila odlična kao i rasprava kojoj je naglasak bio na organizaciji izbora radničkog vijeća i o pravima i ovlastima kako sindikalnih povjerenika, tako i članova radničkog vijeća,  povjerenika radnika zaštite na radu. Prema povratnim informacijama polaznici su bili zadovoljni organizacijom i temom kao i raspravom, jer im je odgovoreno na sva pitanja koja su imali, te razjašnjene nedoumice. Na seminaru su predavali  Slobodan Kapor  (tajnik i pravni savjetnik SSKH) na temu radničkih vijeća i Igor Pavlović (sindikalni povjerenik u VIO Zagreb) na temu Povjerenika radnika za zaštitu na radu.

Održana je 18. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske

Održana je 18. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske

18. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (IO SSKH) održana je 11. veljače 2022. godine u prostorijama Ureda SSKH u Zagrebu , Zlatarska 14 sa početkom u 10.00 sati. Prisustvovali su članovi IO SSKH: Mario Banovac, Vinko Fabijan, Dražen Falica, Davor Gotal, Ljiljana Hamedović, Baldo Kovačević, Mario Leljak, Robert Maršanić, Vlaho Radičević, Zdravko Stoilković, Bruna Vlašić-Jakovčić, Vladimir Zadravec, Jasna Požar . Prisustvovali su i Vesnica Bušić – predsjednica Nadzornog odbora (NO) SSKH i Slobodan Kapor – tajnik i pravni savjetnik SSKH. Na sjednici je jednoglasno usvojen zapisnik 17. sjednice Izvršnog odbora SSKH koja se održala 10. prosinca 2021. godine u Zagrebu. 

Baldo Kovačević je ukratko konstatirao poboljšanje aktivnosti dostave financijskih izvješća po podružnicama te iznosi podatke po županijama koje je pripremila Emira Silić iz Odjela računovodstva i financija SSSH, te zahtjeva veći angažman oko dostave onih koji to još nisu. Predsjednik Baldo Kovačević podsjeća da je 2022.godina izborna godina u SSKH za izbor povjerenika po podružnicama, gradskih i županijskih povjerenika kao i za sva statutarna tijela SSKH. Sukladno navedenom predlaže hodogram izbornih aktivnosti, dogovoren uz suglasnost potpredsjednika SSKH Davora Gotala i predsjednice NO SSKH Vesnice Bušić na prethodno održanom sastanku (Robert Maršanić bio je opravdano odsutan). Predlaže da se 9. izborna skupština SSKH razdvoji od redovitih sindikalnih susreta, te da se isti održe tijekom listopada 2022.godine, odnosno izborna skupština 30. rujna 2022.g. u prostorijama SSKH u Zagrebu, što bi u svakom slučaju bilo prihvatljivije zbog organizacijske i financijske strane, a sindikalni susreti okvirno 15. listopada 2022.g. na Plitvičkim jezerima, zbog povoljnijih cijena izvan sezone. Nakon izbornih aktivnosti i kod većine drugih udruženih sindikata, planiran je i 9. Kongres SSSH, najvjerojatnije od 1. do 3. prosinca 2022. godine u Tuheljskim Toplicama.

Baldo Kovačević predlaže i da se planira izvanredna skupština SSKH i sjednica GO SSKH 8. travnja 2022.g. (ili 22. travnja 2022.g. kao rezervni termin) radi rasprave o završnom računu, donošenja odluke o raspisivanju izbora za statutarna tijela i rasprave i usvajanja izmjena i dopuna Statuta SSKH.

Nastavno iznesenom, Baldo Kovačević predlaže da se redoviti izbori po podružnicama održe tijekom ožujka i travnja 2022.g. Prethodno će se uskladiti i pojednostaviti obrasci održavanja izbornih skupština kako se nepotrebni podaci ne bi morali navoditi i duplirati. Svibanj i lipanj 2022.g. predviđen je za izbore na gradskoj i županijskoj razini, a konačni raspored pojedinih županijskih skupština, utvrdit će se definitivno do naredne sjednice IO SSKH kako bi se osigurala prisutnost tajnika i/ili predsjednika SSKH na istima i izbjeglo preklapanje termina izbornih skupština. Na izbornim skupštinama svih podružnica poželjno je prisustvovanje županijskih povjerenika, a u većim podružnicama (više od 50 članova) po prethodnom pozivu i zavisnosti od prethodno utvrđenih obveza, moguća je i prisutnost tajnika i/ili predsjednika SSKH. Cjelokupni hodogram razrađenih izbornih aktivnosti biti će prethodno dostavljen povjerenicima, nakon dostave prijedloga termina od strane županijskih povjerenika SSKH. One podružnice koje su već napravile izbore u prethodnoj kalendarskoj godini od predloženog termina redovitih izbora, ne moraju održavati redovite izbore prema utvrđenom hodogramu.

Nakon kraće rasprave donesena je odluka o održavanju izbora po podružnicama od 1. ožujka do 30. travnja 2022.g. i izbora za županijske povjerenike SSKH od 1. svibnja do 30. lipnja 2022.g. Zadužuje se tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor za izradu i dostavu obrazaca izborne dokumentacije prema podružnicama i županijskim povjerenicima.

Baldo Kovačević poziva članove IO da predlože moguće kandidate za nagradu SSSH „Srce sindikalne solidarnosti“ i povelje za povjerenika zaštite na radu, najkasnije do 31. ožujka 2022. godine. 

Baldo Kovačević zahvaljuje članovima IO SSKH na dostavljenim izvješćima o radu, podsjećajući one članove koji to još nisu da to i učine.

Predsjednik SSKH iznosi potrebu za uvođenjem informatičkog programa, koji bi uvelike olakšao organizaciju rada središnjeg ureda SSKH (elektroničke knjige urudžbenog zapisnika, putnih naloga, evidencija članstva, pravne pomoći, objedinjavanja računa i dr.). Podaci se i dalje pohranjuju i prebacuju na zastarjeli način i pretežito ručno, što otežava pretraživanje baza podataka.  Nastavit će se aktivnosti na traženju najoptimalnijih rješenja za izradu programa o čemu će članovi IO SSKH biti pravovremeno obaviješteni.

Baldo Kovačević upoznaje članove IO o planu daljnjeg održavanja seminara o funkcioniranju radničkih vijeća i obvezama zaštite na radu (redoslijedom Beli Manastir, Dugopolje, Stubičke Toplice, Rijeka). Zdravko Stoilković ukratko je upoznao prisutne sa problematikom i tekućim postupkom savjetovanja o kolektivnom višku radnika u ZGH d.o.o. Zagreb.  Sjednica je završena u 12.15 sati.

SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POVJERENIŠTVA SSKH ISTARSKE ŽUPANIJE

SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POVJERENIŠTVA SSKH ISTARSKE ŽUPANIJE

U gradu Puli je 27. prosinca 2021. godine održana sjednica županijskog povjereništva SSKH Istarske županije na kojoj su bili prisutni sindikalna povjerenica Vodovod Labin Bruna Vlašić Jakovčić, županijska sindikalna povjerenica SSKH i članica Izvršnog odbora SSKH, sindikalna povjerenica Vodovod Pula Nives Scomersich, članica Glavnog odbora SSKH, Nijaz Delić i Dean Buršić, sindikalni povjerenici Pula Herculanea, Roberto Bolković sindikalni povjerenik Tržnica Pula,  Dražen Puškadija sindikalni povjerenik Komunela Umag, Silvano Peruško sindikalni povjerenik Komunalni servis Rovinj , te Slobodan Kapor, tajnik i pravni savjetnik SSKH. Na sjednici se razgovaralo o problematici oko teritorijalnog ureda u Puli, reorganizaciji rada unutar ureda SSKH, o pokrenutom postupku izmjena i dopuna Statuta SSKH, zapisniku sa sjednice Glavnog odbora od 10. prosinca 2021. godine  i tekućim problemima unutar sindikalnih podružnica.

Od odlaska Slobodana Kapora iz Pule, teritorijalni ured u Puli nema zaposlenika od strane SSSH te je zbog potreba od strane sindikalnih povjerenika SSKH zatraženo rješenje nastalog problema. Dosada je poslove pravnog savjetnika u razdoblju od lipnja do prosinca 2021. godine povremeno obavljao Slobodan Kapor ali je zbog povećanih radnih obveza to postalo sve teže tako da je od 01. siječnja 2022. godine došlo do promjene organizacije rada teritorijalnog ureda u Puli. Prema obavijesti koja je zaprimljena od strane ureda SSSH ali i na sjednici od strane Slobodana Kapora, od 1. siječnja 2022. godine u teritorijalnom uredu u Puli će na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu na poslovima „sindikalnog organizatora“ biti zaposlen kolega Damir Lučić. Sudske sporove će do povratka Petre Vaci sa rodiljnog dopusta rješavati pravna služba SSSH. Za ostale pravne pomoći članovima SSKH na raspolaganju je i dalje tajnik i pravni savjetnik SSKH za proširenu pravnu pomoć odvjetnica Jasmina Češo-Žanić, sve prema uobičajenom postupku, a što je dostupno i na web stranici SSKH.

Sindikalni povjerenici su zadovoljni da se je pronašlo trenutno rješenje oko rada Teritorijalnog ureda u Puli ali i dalje ostaju pri svojem zahtjevu od početka da u Puli bude zaposlen pravnik koji će pokrivati potrebe sindikalnih povjerenika SSSH na području Istarske županije. Prihvaćaju činjenicu da nije lako pronaći prikladnu i kvalitetnu osobu koja će biti idealna za odrađivanje sindikalnih i pravnih procesa ali smatraju da se financijski doprinos SSKH prema SSSH nije umanjio i  iz razloga što trenutno nema zaposlenika u Teritorijalnom uredu u Puli i ne vide razlog ovakvog stanja. Sindikalni povjerenici SSKH Istarske županije ponovno će uputiti zahtjev za zapošljavanjem pravnika koji bi radio u teritorijalnom uredu u Puli ali bi se složili i sa rješenjem da barem nekoliko dana u tjednu u uredu u Puli, uz zaposlenika koji nije pravne struke, bude prisutna Petra Vaci, pravna savjetnica SSSH zaposlena u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije, znajući da je osoba kvalitetna pravnica sa iskustvom u radu sindikata. Vjerujemo da bi i takvo rješenje zadovoljilo potrebe naših sindikalnih povjerenika i članova SSKH, ali i ostalih članova SSSH na području Istarske županije.

Prisutni sindikalni povjerenici, iako su ranije zaprimili pismenu obavijest, detaljno su informirani o promjenama do kojih je došlo u organizaciji rada ureda SSKH u Zagrebu, razlozima i rješenju trenutne situacije. Sindikalni povjerenici na terenu, a niti članovi SSKH neće biti zakinuti u ničemu što je dosada bilo odrađivano.

Slobodan Kapor je sa pravne strane objasnio povjerenicima o aktima Sindikata i nadležnosti svih tijela SSKH prema pojedinim aktima. Što se tiče postupka za pokretanje izmjena i dopuna Statuta SSKH, sindikalni povjerenici su upoznati sa hodogramom aktivnosti oko navedenog procesa te je dogovoreno da svaki povjerenik osobno prouči trenutni Statut SSKH i da su slobodni dostavljati svoje prijedloge za izmjenu i dopunu istog. Datum prikupljanja prijedloga u županiji odrediti će naknadno ali će pokušati to odraditi unutar narednih mjesec dana a po potrebi će se rok produljiti što sve ovisi o planovima za odrađivanje daljnjih postupaka.

Postavilo se pitanje oko financijskog plana poslovanja SSKH u pojedinim  stavkama jer je preopćenito napisano i nije u potpunosti jasno što u to ulazi. Slobodan Kapor je objasnio da je došlo do smanjenja troškova u svakom pogledu u odnosu na ranije, naveo je nekoliko primjera uštede i potvrdio da se i dalje radi na uštedama u svakom pogledu, da se sve transparentno prikazuje, da svaki povjerenik pa i član našeg sindikata može slobodno zatražiti sve detaljne informacije i dokumentaciju na uvid.

Pri kraju sjednice povjereništva razgovaralo se o tekućim problemima unutar sindikalnih podružnica. Potvrđeno je da se sindikalni povjerenici moraju truditi da zadrže članstvo, da je sve teže vršiti učlanjenje novih članova i da je komunikacija sa poslodavcem u većini slučajeva otežana. Sindikalni povjerenici imaju odgovornu zadaću ali su aktivni i ne odustaju od svojih namjera i ciljeva. Cilj svih povjerenika je da članovi sindikata budu zadovoljni i na tome se redovito radi.  Svaki je član slobodan da se obrati u ured, predsjedniku SSKH ili tajniku i pravnom savjetniku. Kontakti su poznati svima od ranije ali su i ponovno navedeni u obavijesti koja je dostavljena svim sindikalnim povjerenicima SSKH.

U SSKH JE 25. STUDENOG OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

U SSKH JE 25. STUDENOG OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Ženska sekcija SSSH organizirala je akciju povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenoga 2021. godine. Članice Ženske sekcije SSSH pripremile su letak „Žena na prvom i pravom mjestu“ sa ciljem objave na oglasnim pločama i širenjem poruka navedenih na letku

U akciji i aktivnostima obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama sudjelovale su i članice Sekcije žena SSKH i doprinijele organizaciji i uspjehu akcije. Fotografirale su se u svojoj sindikalnoj podružnici uz prenošenje pojedinačnih snažnih poruka kako bi u svakom pogledu pokazale svoju snagu i moć u borbi protiv nasilja u bilo kojem području života, posebice sa osvrtom na radnom mjestu i u sindikatu.

Također su prisustvovale online edukaciji pod nazivom „Kako se boriti protiv nasilja nad ženama na radnom mjestu“ što se pokazalo vrlo edukativnim i korisnim za naše članice, ali i za daljnji rad sekcije.


Podružnica GSKG Zagreb

Velikom broju radnica je u njihovom radnom okruženju onemogućeno sindikalno udruživanje. U našoj mladoj i aktivnoj sindikalnoj podružnici žene čine većinu članstva, aktivne su  i principijelne članice.

Snaga je u ženama i njihovoj energiji !!!

Borbeni pozdrav od Sindikalne podružnice SSKH-Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. iz Zagreba 

LIBURNIJSKE VODE i LIBUKOM iz Opatije

Poruka od  žena: LIBURNIJSKE VODE i LIBUKOM iz Opatije

Živimo život BEZ NASILJA !

ZAJEDNIŠTVOM DO SVOJIH PRAVA !


VODOVOD LABIN d.o.o. Labin

Poruka od  žena: VODOVOD LABIN d.o.o.

ŽENE SU SVOJIM TRUDOM I RADOM DOKAZALE USPJEH I KVALITETU.

TRAŽE POŠTIVANJE I OČEKUJU DALJNJI NAPREDAK BEZ PREPREKA.

ŽENA ZASLUŽUJE  PRILIKU ZA USPJEH!

Sastanak u Hrvatskim vodama vezano uz nacrt uredbe o uslužnim područjima

Sastanak u Hrvatskim vodama vezano uz nacrt Uredbe o uslužnim područjima

Na inicijativu SSKH i SSSH, u sjedištu Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220 u Zagrebu, održan je dana 13. listopada 2021.godine radni sastanak između predstavnika SSKH i SSSH sa predstavnicima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskih voda, vezano uz Nacrt prijedloga uredbe o uslužnim područjima. Sastanku su uz predstavnike SSSH i SSKH, Mladena Novosela predsjednika SSSH i Slobodana Kapora tajnika i pravnog savjetnika SSKH, Vesne Trbojević, načelnice Sektora djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje pri MINGOR, Elizabete Kos, ravnateljice Hrvatskih voda i Vladimira Šimića, pravnika u Hrvatskim vodama, sudjelovali i sindikalni povjerenici SSKH sindikalne podružnice Liburnijske vode, Vedran Dorčić i Ingrid Stanić, Vodovod Pula sindikalna povjerenica SSKH Nives Schomersich, Vodovod Labin sindikalna povjerenica SSKH Bruna Vlašić Jakovčić, Vodovod i kanalizacija Karlovac sindikalna povjerenica SSKH Jasna Požar i Vodovod i kanalizacija Ogulin sindikalni povjerenik SSKH Mario Sušanj.

U otvorenom i konstruktivnom razgovoru, sindikalni povjerenici iskazali su dvojbe u objektivnost određivanja uslužnih područja (njih ukupno 41, prema nacrtu prijedloga uredbe) i kriterija za određivanjem društva preuzimatelja, smatrajući da pojedina društva, čije radnike i članove sindikata zastupaju, ostvaruju preduvjete za samostalni nastavak djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, iskazujući pri tome bojazan da će kod statusnih promjena pripajanja društava na uslužnim područjima doći do smanjenja stečenih prava i potrebitog broja radnika koji prelaze u novoosnovano društvo preuzimatelja.

Predstavnici MINGOR i Hrvatskih voda naglasili su da je donošenje Uredbe obveza prema EK u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, gdje je preko 5 mlrd.kn predviđeno za projekte aglomeracija i poboljšanja uvjeta vodoopskrbe. Objedinjavanjem sadašnjih poduzeća unutar predloženih uslužnih područja prema dostupnim analizama trebalo bi doći do smanjenja jedinične cijene vode dok će svi radnici zaposleni na dan 31.prosinca 2018.g. temeljem zakona biti preuzeto u novo društvo preuzimatelja.

Poučeni negativnim iskustvima iz prošlosti, predsjednik SSSH Mladen Novosel predložio je potpisivanje socijalnog sporazuma koji bu garantirao očuvanje stečenih prava radnika pri preuzimanju, te je dogovoreno da će MINGOR i Hrvatske vode proslijediti upute poslodavcima o poštivanju stečenih prava radnika i odredbi Zakona o radu o prijenosu ugovora o radu na novog poslodavca.

Održani su XVII Sindikalni susreti SSKH u Belom Manastiru

XVII Sindikalni susreti SSKH u Belom Manastiru 1.10-3.10.2021.g.

Prvi vikend u listopadu bio je rezerviran za XVII Sindikalne susrete SSKH koji su se održali od 1.10-3.10.2021. godine u Belom Manastiru. Susreti su bili  radni za tijela SSKH pa su iskorišteni za zajedničku 16. sjednicu Izvršnog i Nadzornog odbora SSKH, kao i za 8. sjednicu Glavnog odbora SSKH. Također sudionici su na zajedničkom skupu od predsjednika SSKH Balda Kovačevića upoznati sa radom sindikata i budućim aktivnostima. Tajnik i pravni savjetnik Slobodan Kapor je izvijestio o pravnim radnjama SSKH i odgovarao je pitanja sudionika. Igor Pavlović organizator seminara Zaštite na radu i Radničkih vijeća obrazložio je sustav organizacije seminara koji slijedi po županijama i pozvao 21.10.2021. g. na seminar u Stubičkim toplicama. Boris Feis tajnik SSSH govorio je o organizaciji SSSH i pružanju proširene pravne pomoći i drugim sindikalnim radnjama Saveza. Susretima se slijedeći dan pridružio i predsjednik SSSH Mladen Novosel. Na susretima je sudjelovalo oko 150 sindikalnih povjerenika iz cijele Hrvatske što čini oko dvije trećine sindikalnih podružnica SSKH gdje su bile zastupljene sve županije Lijepe naše. Uz dobro vrijeme i blagodati predivne Baranje pod budnim okom domaćina sindikalnog povjerenika iz Belog manastira Davora Gotala, potpredsjednika SSKH susreti su protekli u veselom tonu. Sudionici XVII sindikalnih susreta SSKH su jednom riječju oduševljeni, pa su neki od komentara glasili: “Najbolji susreti sindikalnih povjerenika komunalaca do sada.” A tek su sedamnaesti…

Posjet povjerenika SSKH vidikovcu u beljskim vinogradima

Riječ, dvije o sindikalnim susretima predsjednika SSKH i naših povjerenika

Baldo Kovačević, predsjednik SSKH

Još dok sam bio samo sindikalni povjerenik nakon svakih susreta i razmjene iskustava primjenjivao sam u sindikalnom radu ta nova saznanja i uvijek dolazio do novih rezultata na lakši ili teži način. Kao što nam povijest govori teorija je mrtvo slovo na papiru ako nemamo praksu, zato razmjena iskustva kolega sindikalnih povjerenika komunalaca iz cijele Hrvatske pomažu u sindikalnom radu i aktivnostima u našim radnim sredinama. Uvelike to određuje smjernice i rad svih naših statutarnih tijela SSKH kao i u zajedničkim akcijama sa SSSH na nacionalnoj razini. Tako je ove godine aktivnost vezana uz goruću problematiku oko nacrta Uredbe o uslužnim područjima i udruživanju javnih isporučitelja vodnih usluga kako se ista ne bi negativno odrazila na prava naših članova i njihovih radnih mjesta. Nadalje se radi i na prijedlogu kolektivnog ugovora sa gradovima i općinama za sva društva u njihovom vlasništvu i mogućnošću potpisivanja sektorskog kolektivnog ugovora. Najveća orijentacija SSKH će u narednom periodu biti učestalo savjetovanje, putem seminara educiranje sindikalnih povjerenika koji su prvi na terenu u svojim sredinama i koji su radnicima, našim članovima prva pomoć. Bez educiranog sindikalnog povjerenika nema kvalitetne prve sindikalne pomoći.

Nevenka Mršić, sindikalna povjerenica u podružnici SSKH KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka

DRUŽENJE SINDIKALNIH POVJERENIKA JE BITNO ZBOG MEĐUSOBNE RAZMJENE ISKUSTAVA U SINDIKALNOM RADU NA PODRUČJU CIJELE RH. STEČENA SAZNANJA KORISTIMO ZA UNAPRJEĐENJE RADA NAŠIH SINDIKALNIH PODRUŽNICA SSKH. TAKOĐER, SUSRETI SLUŽE I ZA UPOZNAVANJE SA KOLEGAMA KOJI RADE ZA DOBROBIT ČLANOVA SINDIKATA ŠTITEĆI NJIHOVA RADNA PRAVA.

Sandra Crnković sindikalna povjerenica u podružnici SSKH Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo Zagreb, zamjenica gradskog povjerenika SSKH za Grad Zagreb i članica Glavnog odbora SSKH.

DRUŽENJE SINDIKALNIH POVJERENIKA JE BITNO ZBOG MEĐUSOBNE RAZMJENE ISKUSTAVA U SINDIKALNOM RADU NA PODRUČJU CIJELE RH. STEČENA SAZNANJA KORISTIMO ZA UNAPRJEĐENJE RADA NAŠIH SINDIKALNIH PODRUŽNICA SSKH. TAKOĐER, SUSRETI SLUŽE I ZA UPOZNAVANJE SA KOLEGAMA KOJI RADE ZA DOBROBIT ČLANOVA SINDIKATA ŠTITEĆI NJIHOVA RADNA PRAVA.

Zdravko Papac, sindikalni povjerenik Vrtlar Dubrovnik d.o.o.

S 35 godina rada u dubrovačkom Vrtlaru,  član sindikata komunalaca 24 godine i već treći mandat glavni sindikalni povjerenik mogu reći samo jedno i ponoviti onaj naš sindikalni slogan „Zajedno smo jači“. Sindikalni susreti i razmjene iskustava nas povjerenika su bolji nego školovanje jer se razmjenjuju životna iskustva nas povjerenika  i ovo što svake godine organizira naš Sindikat komunalaca Hrvatske je odlično, a šteta što se ne  organizira više puta godišnje. Snaga je u iskustvu i zajedništvu, a to se osjetilo i na ovogodišnjim susretima SSKH u Belom Manastiru.

Srđan Grujić,  član glavnog odbora SSKH, sindikalni povjerenik podružnice Baranjska čistoća d.o.o. iz Belog Manastira

Ljudima na terenu je bitno iz puno razloga a neki od njih su da bi se upoznali međusobno iz razloga smjene generacija između sindikalnih povjerenika i razmjena kako pozitivnih tako i negativnih iskustava s kojima se susreću u svakodnevnom radu. U razgovoru sa drugim kolegicama i kolegama vezano na temu 17-tih susreta sindikalnih povjerenika SSKH koji su se održali po drugi puta u Osječko-baranjskoj županiji, u gradu Belom Manastiru kao domaćinu ostale su samo pozitivne kritike i dojmovi. Pozitivni komentari su se odnosili ponajviše na krajolik i bogatstvo koje Baranja pruža kako sa svoje turističke destinacije tako i sa Eno i gastro ponude, te su pojedini sudionici izrazili interes za posjet i u privatnom aranžmanu kako bi upoznali našu sredinu i iz drugih spektara koje Baranja pruža. Jednom riječju oduševljeni su, pa neki od komentara je glasio: “Najbolji susreti sindikalnih povjerenika do sada.” Susreti povjerenika za sindikat i povjerenike ponajviše su zanimljivi iz tog razloga što se razmjenjuju ponajviše iskustva sa kojima se drugi susreću u tvrtkama, problematika, kolektivni ugovori, pravne pomoći te ostale zanimljive teme i nova poznanstva uz koje se neke problematike rješavaju žurno i promptno.

SSKH zatražio hitan sastanak s ministrom Ćorićem vezano za uredbu o udruživanju javnih isporučitelja vodnih usluga.

SSKH zatražio hitan sastanak s ministrom Ćorićem vezano za uredbu o udruživanju javnih isporučitelja vodnih usluga.

SSKH i SSSH poslali su zamolbu ministru MGOR Tomislavu Ćoriću i ravnateljici Uprave vodnog gospodarstva i zaštite more Elizabeti Kos za održavanje žurnog sastanka u vezi Nacrta Uredbe o uslužnim područjima i udruživanju javnih isporučitelja vodnih usluga.

Zamolba je vezana uz Nacrt Uredbe o uslužnim područjima te Karte uslužnih područja, koji su trenutno predmetom e-savjetovanja (do 10. listopada 2021.), a kojima je predviđeno udruživanje javnih isporučitelja vodnih usluga u uslužna područja, iako pojedina Društva poput Liburnijske vode d.o.o. zadovoljavaju sve zakonske kriterija da ostanu samostalni isporučitelj vodnih usluga o čemu su se i očitovali nadležnom Mlnistarstvu 2019. godine kada je donesen prvi Zakon o vodnim uslugama.

Unatoč tome i stavu Uprave Društva Liburnijske vode d.o.o. da ostanu samostalni isporučitelj vodnih usluga na vlastitom uslužnom području, prema prijedlogu Nacrta Uredbe u uslužnim područjima, Liburnijske vode d.o.o. spajaju se u uslužno područje 26, zajedno sa KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka kao društvom preuzimateljem i svim isporučiteljima vodnih usluga na području Gorskog Kotara.

S obzirom da navedenim pripajanjem Društava nisu donesene nikakve smjernice niti uredba koja definira način spajanja Društava, organizaciju radnih mjesta, stečena prava radnika I očuvanje radnih mjesta, izražavamo zabrinutost zbog mogućeg narušavanja radno-pravnog statusa radnika i opstojnosti radnih mjesta.

Uz Liburnijske vode d.o.o. slična situacija je s Društvima u Istarskoj županiji (Istarski vodovod d.o.o. Buzet, Vodovod Labin d.o.o., Vodovod d.o.o. Pula, 6.Maj Odvodnja d.o.o. Umag ), u Karlovačkoj županiji ( Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin), Krapinska -zagorska županija (Zagorski vodovod d.o.o. Zabok, Krakom d.o.o Krapina).

Slijedom svega navedenog, SSKH i SSSH mole za održavanie žurnog sastanka na kojem će uz predsjednika Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladena Novosela i predsjednika Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske, Bałda Kovačevića, prisustvovati i sindikalni povjerenici.