19. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske

19. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske


19. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (IO SSKH)
 održana je 18. ožujka 2022. godine u prostorijama Ureda SSKH u Zagrebu , Zlatarska 14 sa početkom u 10.00 sati. Prisustvovali su članovi IO SSKH: Mario Banovac, Vinko Fabijan, Dražen Falica, Davor Gotal, Ljiljana Hamedović, Baldo Kovačević, Mario Leljak, Robert Maršanić, Vlaho Radičević, Zdravko Stoilković, , Vladimir Zadravec, a odsutna je bila Jasna Požar i Bruna Vlašić Jakovčić – opravdano. Prisustvovali su i pozvani Vesnica Bušić – predsjednica Nadzornog odbora (NO) SSKH, Mladen Novosel – predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), Boris Feis – tajnik SSSH, Slobodan Kapor – tajnik i pravni savjetnik SSKH. Na zapisnik sa 18. sjednice IO SSKH održane 11. veljače 2022.g., nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno usvojen. Tajnik SSSH Boris Feis iznosi osnovne pokazatelje konsolidiranih izviješća o materijalno-financijskom poslovanju podružnica i Ureda SSKH, koje je prethodno dostavljeno članovima IO SSKH. U okviru navedenih pokazatelja, Boris Feis iznosi podatke o pojedinim stavkama prihoda i rashoda, naglašavajući da je konsolidirano izvješće, a prije dostave Ministarstvu financija, podložno reviziji u svibnju i lipnju 2022.g.

Vesnica Bušić naglašava da će se izvješća razmatrati i na sljedećoj sjednici NO SSKH, planiranoj za 1.4.2022.g. Nakon rasprave, jednoglasno su usvojena konsolidirana financijska izvješća podružnica i Ureda SSKH.  Predsjednik SSKH Baldo Kovačević pod ovom točkom dnevnog reda iznosi podatke o izostanku dostave financijskih izvješća i neredovitosti uplate sindikalne članarine pojedinih podružnica, apelirajući na članove IO SSKH da provjere podatke sa navedenim podružnicama, radi uspostave financijske discipline, sukladno zakonu i odredbama Statuta SSKH. Baldo Kovačević iznosi prijedloge termina za sjednice tijela SSKH u 2022.g. kao izbornoj godini. Sjednica NO SSKH održat će se 1.4.2022.g., Statutarne komisije SSKH 8.4.2022.g., a sjednica GO SSKH i izvanredna skupština SSKH 22.4.2022.g. Nakon održavanja izbora po podružnicama i usvajanja odluka na tijelima prema predloženom kalendaru, u svibnju i lipnju 2022.g. planirane su sjednice županijskih povjereništva SSKH. Jednoglasnom odlukom članova IO SSKH prihvaćen je predloženi kalendar održavanja sjednica i skupština statutarnih tijela SSKH. Baldo Kovačević upoznaje prisutne o dosad pristiglim izvješćima sa izbornih skupština podružnica, naglašavajući da su pojedine podružnice već prethodno, prije određenog termina (1.3.-30.4.2022.g.), odradili svoje izborne skupštine. Apelira na članove IO SSKH da ubrzaju pojedine povjerenike na terenu u dostavi izviješća, posebice na to da iste ne dostavljaju na ugašene mailove jer postoje tehnički problemi sa njihovim otvaranjem. Hodogram termina i mjesta za održavanje županijskih povjereništava SSKH biti će dostavljen svim županijskim povjerenicima, slijedom čega Baldo Kovačević apelira da se vrši međusobno usklađivanje termina po pojedinim županijama kako ne bi došlo do preklapanja i problema u organizaciji skupština. Baldo Kovačević ističe prijedlog da se za dodjelu nagrade „Srce sindikalne solidarnosti“ za 2022.g. predloži sindikalna povjerenica GSKG d.o.o. Zagreb Sandra Crnković, zbog efikasnog sindikalnog rada, aktivnog doprinosa jačanju položaja SSKH i porastu broja članova, kako u okviru vlastite podružnice tako i u Gradu Zagrebu, a posebice aktivnoj ulozi u aktuelnoj zaštiti radnika ZGH d.o.o. Zagreb, uvrštenih u kolektivni višak radnika. Svi članovi IO SSKH jednoglasno podržavaju navedeni prijedlog.

Baldo Kovačević upoznaje članove IO SSKH sa tijekom parnice INFRAGRAD-Obrovac, ističući da su troškovi značajni te je nedavno uplaćeno 12.000,00 kn za troškove vještačenja, nagrade odvjetnika i troškove putovanja odvjetnika. Slobodan Kapor ukratko upoznaje prisutne sa dosadašnjim tijekom postupka i nastojanjima da se zahtjev za naknadu štete, kao i troškovi postupka svedu na najmanju moguću mjeru. Zdravko Stoilković, uz isprike što mora ranije otići sa sjednice, upoznaje prisutne sa najavom uprave ZGH d.o.o. po kojoj će sindikatima biti dostavljene liste kolektivnog viška radnika po podružnicama, na koje bi se trebalo očitovati u zakonskom roku. Predsjednik SSSH Mladen Novosel, nadovezujući se na ovu temu, podsjeća na dogovor o planiranju prosvjednih aktivnosti nakon pristizanja popisa viška po podružnicama, slijedom čega će se sazvati zajednički sastanak koordinacije sindikata koji djeluju u ZGH d.o.o. Mladen Novosel ukratko upoznaje prisutne u svezi proširene pravne pomoći, organizacije i aktivnosti povodom obilježavanja praznika rada 1. svibnja, priopćenja oko potpore Ukrajini i prikupljanja donacija koje će se uputiti kao pomoć ukrajinskim sindikatima, obilježavanju dana zaštite na radu kao i održavanju sastanaka sa povjerenicima udruženih sindikata SSSH po Teritorijalnim uredima SSSH.

Sjednica je završena u 12.05 sati.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *