O nama

O nama

 • Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (u daljnjem tekstu SSKH) utemeljen je 15. ožujka 1990. godine, a prvi predsjednik je bio pok. Ivan Babić. Ovdje valja naglasiti da je to bio prvi sindikat među hrvatskim sindikatima koji se odvojio od tadašnjeg Saveza Sindikata Jugoslavije. SSKH je član Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), najveće hrvatske sindikalne središnjice i međunarodne sindikalne udruge Public Services International (PSI).

 

 • SSKH je do 4. Skupštine, održane 3. prosinca 2004. godine, imao naziv Samostalni sindikat radnika u komunalnim i stambenim djelatnostima Hrvatske, a na navedenoj Skupštini je promijenjeno ime na način kako i sada glasi. Od tada pa do 2020. godine predsjednik je bio pok. Marko Maslić. SSKH danas ima oko 10.000 članova, organiziranih u 218 sindikalnih podružnica rasprostranjenih na području cijele Republike Hrvatske, u svim županijama. Naša sindikalna udruga je samostalna, dragovoljna, interesna organizacija radnika zaposlenim u tvrtkama koje obavljaju komunalnu ili srodnu djelatnost. Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18, 32/20, na snazi od 04.08.2018. godine.) komunalne djelatnosti su: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja i krematorija unutar groblja, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javne rasvjete, usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama, usluge javnih tržnica na malo, usluge ukopa i kremiranje pokojnika u krematoriju unutar groblja, komunalni linijski prijevoz putnika, obavljanje dimnjačarskih poslova, i druge djelatnosti koje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i koja se smatra komunalnom djelatnosti ako se takvom djelatnošću kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području jedinice lokalne samouprave, ako po svom sadržaju i značenju djelatnost predstavlja nezamjenjiv uvjet života i rada u naselju, ako je pretežno uslužnog karaktera i ako se obavlja prema načelima komunalnog gospodarstva.
 • Sindikalna podružnica temeljni je oblik ustrojenosti i djelovanja SSKH, a čine je svi članovi SSKH u jednom trgovačkom društvu. Županijska povjereništva su stalna tijela SSKH organizirana na području županija, a gradsko povjereništvo je tijelo SSKH organizirano na području Grada Zagreba. Tijela SSKH su: Skupština; Glavni odbor; Izvršni odbor; Statutarna komisija; Nadzorni odbor. Ured SSKH sačinjavaju predsjednik; tajnik i pravni savjetnik i administrativna tajnica. Predsjednik SSKH predstavlja i zastupa SSKH u odnosima s drugim sindikatima u zemlji i inozemstvu, kod državnih tijela, međunarodnim institucijama i udruženjima. Skupština je najviše tijelo SSKH. Glavni odbor SSKH je najviše tijelo SSKH između dviju redovitih skupština. Izvršni odbor je izvršno tijelo Glavnog odbora SSKH.
Trgovačka društva u kojima djeluju podružnice SSKH i u kojima je potpisan kolektivni ugovor : 
 1. Komunalac d.o.o. Slavonski Brod
 2. Vodovod d.o.o. Slavonski Brod
 3. Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. N.Gradiška
 4. Komunalac d.o.o.- Novi Marof
 5. Čakom d.o.o.– Čakovec
 6. Međimurske vode d.o.o. Čakovec
 7. Prekom d. o. o. Prelog
 8. Međimurje-plin d. o. o. Čakovec
 9. Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik
 10. Gradska parking d.o.o. Šibenik
 11. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac
 12. Zelenilo d. o. o. Karlovac
 13. Inkasator d o o. Karlovac
 14. Čistoća d. o. o. Karlovac
 15. Toplana d.o.o. Karlovac
 16. 1.Maj – Labin d. o. o. Labin
 17. Usluga d. o. o. Pazin
 18. Vodovod Labin d. o. o. Labin
 19. Vodovod Pula d.o.o. Pula
 20. Usluga d. o. o. Poreč
 21. Pula Herculanea d. o. o. Pula
 22. Tržnice d. o. o. Pula
 23. 6.Maj d. o. o. Umag
 24. Komunalni servis d. o. o. Rovinj
 25. Univerzal d. o. o. Đakovo
 26. GPP d. o. o. Osijek
 27. UKOP d. o. o. Osijek
 28. Dvorac d. o. o. Valpovo
 29. Đakovački vodovod d.o.o. Đakovo
 30. KG Park d.o.o. Donji Miholjac
 31. UNIKOM d. o. o. Osijek
 32. Čistoća d. o. o. Dubrovnik
 1. Sanitat d. o. o. Dubrovnik
 2. Metković d. o. o. Metković
 3. Izvor d.o.o Ploče
 4. Libertas Dubrovnik d. o. o.
 5. Vrtlar d. o. o. Dubrovnik
 6. GKTD Murvica d. o. o. Crikvenica
 7. Vodovod Dubrovnik d. o. o.
 8. Vodovod i čistoća d. o. o. Cres-Mali Lošinj
 9. GKTD Ivanj d.o. o. Novi Vinodolski
 10. Komunalac d. o. o. Opatija
 11. .Parkovi .d. o. o. Opatija
 12. Autotrolej d.o.o. Rijeka
 13. KD Čistoća d. o. o. Rijeka
 14. Kozala d.o.o. Rijeka
 15. Ponikve d.o.o. Krk
 16. RIJEKA PROMET d. o. o. Rijeka
 17. ENERGO d. o. o. Rijeka
 18. Komunalac d.o.o. Koprivnica
 19. Komunalije d.o.o. Đurđevac
 20. Moslavina d.o.o. Kutina
 21. Moslavina plin d. o. o. Kutina
 22. Vodoopskrba Kupa d.o.o. Petrinja
 23. Komunalac d.o.o. Sisak
 24. Sisački vodovod d.o.o. Sisak
 25. Komunalno Topusko d. o. o.
 26. Gradska groblja Viktorovac d.o.o. Sisak
 27. Privreda d.o.o. Petrinja
 28. Komunalac d.o.o. Konjšćina
 29. Krakom d.o.o. Krapina
 30. Komunalno Zabok d. o. o.
 31. Zagorski metalac d.o.o.Zabok
 32. Zagorski vodovod d.o.o. Zabok
 1. Papuk d.o.o. Orahovica
 2. Komrad d.o.o. Slatina
 3. J P Tekija d.o.o. Požega
 4. Komunalac d.o.o. Pakrac
 5. Komunalno društvo Pag d.o.o.
 6. Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac
 7. Komunalac d.o.o. Županja
 8. Komunalac d. o. o. Bjelovar
 9. Gradska tržnica Daruvar d. o. o.
 10. Darkom d. o.o. Daruvar
 11. Dukom d. o. o. Dugo Selo
 12. Zelinske komunalije d.o.o Zelina
 13. Komunalac d.o.o. Samobor
 14. Zaprešić do.o.o. Zaprešić
 15. Vodovod Makarska d.o.o.
 16. Dobrić d.o.o. Trogir
 17. Temeljni KU Grada Zagreba
 18. Gradska plinara Zagreb d.o.o.
 19. Zagrebačke ceste d.o.o.
 20. ZGOS d.o.o. Zagreb
 21. Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci
 22. Novokom d. o. o. Novi Marof
 23. Lukom d. o. o. Ludbreg
 24. Vodovod i kanalizacija d. o. o. Split
 25. Komunalac d.o.o. Vrbovec
 26. Sigurnost d.o.o. Labin
 27. Komunalije d.o.o.Ilok
 28. Vodovod d. o. o. Osijek
 29. Komunalno d. o. o. Vrgorac
 30. Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
 31. Urbanizam d.o.o. Valpovo
 32. Čistoća d.o.o. Zadar
 33. Odvodnja d.o.o. Zadar
 34. Čistoća Pag
 35. K.D. Pag
 36. Obala i Lučica Zadar
 37. VG Vodoopskrba d.o.o.