Održane sjednice konstituirajućih tijela Sindikata komunalnih, prometnih i srodnih djelatnosti Hrvatske

Održane sjednice konstituirajućih tijela Sindikata komunalnih, prometnih i srodnih djelatnosti Hrvatske

U Stubičkim toplicama, 14. lipnja, održane su konstituirajuće sjednice tijela Sindikata komunalnih, prometnih i srodnih djelatnosti Hrvatske, Glavnog i Izvršnog odbora te Statutarne komisije i Nadzornog odbora.

Na sjednicama su potvrđeni članovi tijela do kraja mandatnog razdoblja, odnosno do 2027. godine.

Sjednice Statutarne komisije i Nadzornog odbora SSKH

Sjednice Statutarne komisije i Nadzornog odbora SSKH

Dana 15. ožujka, na dan obilježavanja osnutka SSKH, održane su sjednice Statutarne komisije i Nadzornog odbora SSKH.

Statutarna komisija usvojila je poslovnik o radu, a Nadzorni odbor, osim usvajanja poslovnika, raspravljao je o izvješću o financijskom poslovanju SSKH za 2023. godinu.

ODRŽANA SJEDNICA STATUTARNE KOMISIJE I 2. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA SSKH

Održane su prva konstituirajuća sjednica Statutarne komisije SSKH  i 2. sjednica Nadzornog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (NO SSKH) u petak 9. prosinca 2022. godine u Zagrebu, sjedištu SSKH, Zlatarska 14, s početkom u 10.00 sati.

Konstituirajućoj sjednici Statutarne komisije SSKH prisustvovali su članovi; Tatjana Kordić, Nino Pleština, Ivana De Vrgna i Anto Lukenda, a Petra Vaci je bila opravdano odsutna. Sjednici su prisustvovali predsjednik SSKH Baldo Kovačević i tajnik i pravni savjetnik Slobodan Kapor. Nakon konstituiranja predložena je i jednoglasno izabrana Petra Vaci za predsjednicu, a Tatjana Kordić za zamjenicu predsjednice Statutarne komisije SSKH. Tajnik i pravni savjetnik Slobodan Kapor prisutne je upoznao sa detaljima novog Statuta i proceduri statutarnih promjena.

Sjednici Nadzornog odbora prisustvovali su predsjednica Vesnica Bušić, Ingrid Stanić i Boris Holetić a opravdano su bili odsutni Nives Scomersich i Vesna Zaborski. Prisustvovali su predsjednik Baldo Kovačević, potpredsjednici Robert Maršanić i Davor Gotal i tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor. Usvojen je jednoglasno zapisnik sa prve sjednice NO SSKH održane 5. studenoga 2022. godine. Nakon razmatranja i kraće diskusije podržan  je financijski plan SSKH za 2023. godinu koji se prosljeđuje Glavnom odboru SSKH na usvajanje. Razgovaralo se i odlučeno je o  povećanoj kontroli uplate sindikalne članarine i dostave financijskih izvješća za 2022. godinu. Zaključeno je da se mora izraditi novi Pravilnik o financijskom i materijalnom poslovanju SSKH  zbog prilagodbe Statutarnim promjenama i olakšavanja rada svih tijela SSKH.

Održana je 3. sjednica Statutarne komisije SSKH

Održana je 3. sjednica Statutarne komisije SSKH

Treća sjednica Statutarne komisije Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (SSKH) održana je 8. travnja 2022.godine u prostorijama Ureda SSKH u Zagrebu , Zlatarska 14 u 11 sati.

Prisutni su bili članovi Statutarne komisije SSKH: Petra Vaci – predsjednica, Tatjana KordićNino PleštinaIgor Pavlović, a izostanak je opravdao Roberto Bolković . Prisustvovali su i Baldo Kovačević – predsjednik SSKH i Slobodan Kapor – tajnik i pravni savjetnik SSKH.

Predsjednica Statutarne komisije Petra Vaci pozdravila je prisutne i otvarila 3. sjednicu Statutarne komisije, prvu u 2022.godini te utvrdila da je sjednici nazočno čeitri od pet članova Statutarne komisije SSKH, čime su ispunjeni svi preduvjeti za pravovaljano raspravljanje i donošenje odluka. Predloženi dnevni red izmjene i dopune Statuta SSKH te pitanja, prijedlozi, informacije, jednoglasno je prihvaćen.

Petra Vaci je predložila da se o prijedlogu izmjena i dopuna, koji su u dostavljenom tekstu označeni crvenom bojom, raspravlja „članak po članak“, uz mogućnost svih razjašnjenja i odgovora na postavljena pitanja od strane tajnika i pravnog savjetnika SSKH Slobodana Kapora. Slobodan Kapor prije iznošenja prijedloga izmjena i dopuna Statuta ističe da je na 17. sjednici IO SSKH održanoj 10. prosinca 2021.g. donesena odluka o provedbi postupka izmjena i dopuna Statuta zbog potrebe usklađivanja pojedinih odredbi Statuta sa ciljevima i programom djelovanja SSKH kao i zahtjevima članova, a odnose se prije svega na pitanje visine članarine ali i drugih pitanja koja utječu na budući ustroj i funkcioniranje SSKH. Odlukom o pokretanju postupka izmjena i dopuna određeno je da sam postupak traje četiri kalendarska mjeseca što znači da isti završava 10. travnja 2022.g. Svaki član imao je mogućnost dati prijedloge izmjena i dopuna Statuta koji se prosljeđuju županijskim povjerenicima SSKH, a županijska povjereništva SSKH utvrđuju zatim objedinjeni prijedlog svih izmjena i dopuna koji se dostavlja središnjem uredu SSKH. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta SSKH o kojem će se raspravljati na današnjoj sjednici Statutarne komisije SSKH, slijedom navedenog, predstavlja sintezu svih prijedloga izmjena i dopuna pristiglih od strane županijskih povjereništava (prijedloge su dostavili povjereništva Sisačko-moslavačke, Istarske, Dubrovačko-neretvanske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Zadarske, Šibenske, Splitsko-dalmatinske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije) osim prijedloga koji se nisu mogli prihvatiti zbog suprotnosti sa zakonom i usvojenim planom materijalno-financijskog poslovanja SSKH. O prijedlogu izmjena i dopuna Statuta koji će se usvojiti na današnjoj sjednici Statutarne komisije  glasovati će se na izvanrednoj skupštini SSKH, zakazanoj za 22. travnja 2022.g.

Statutarna komisija SSKH, nakon obrazloženja svake pojedine izmjene i dopune članaka Statuta SSKH, upita odnosno prijedloga pojedinih članova Statutarne komisije i dodatnih izmjena (ispravaka) pojedinih članaka, jednoglasno je utvrdilo predložene izmjene i dopune Statuta SSKH koje se upućuju na usvajanje izvanrednoj skupštini SSKH, zakazanoj za 22. travnja 2022.godine.