17. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (IO SSKH)

17. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (IO SSKH)

17. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (IO SSKH) održana je 10. prosinca 2021. godine u prostorijama Ureda SSKH u Zagrebu , Zlatarska 14 sa početkom u 9.00 sati. Prisustvovali su članovi IO SSKH: Mario Banovac, Vinko Fabijan, Dražen Falica, Davor Gotal, Ljiljana Hamedović, Baldo Kovačević, Mario Leljak, Robert Maršanić, Vlaho Radičević, Zdravko Stoilković, Bruna Vlašić-Jakovčić, Vladimir Zadravec, a odsutna je bila Jasna Požar – opravdano. Prisustvovali su i pozvani Vesnica Bušić – predsjednica Nadzornog odbora (NO) SSKH, Mladen Novosel – predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), Boris Feis – tajnik SSSH, Slobodan Kapor – tajnik i pravni savjetnik SSKH. Na sjednici je jednoglasno usvojen zapisnik 16. sjednice Izvršnog odbora SSKH koja se održala u Belom Manastiru 1.listopada 2021. godine. Na sjednici je jednoglasno prihvaćen hodogram aktivnosti vezan uz prijedlog izmjena i dopuna Statuta SSKH. Hodogram aktivnosti vezanim uz prijedlog izmjena i dopuna Statuta SSKH dostavljen je svim članovima IO SSKH sa uputom da se objedinjeni prijedlozi dostave tajniku SSKH Slobodanu Kaporu. Plan poslovanja SSKH za 2022.godinu detaljno je obrazložio Boris Feis – tajnik SSSH temeljem proknjiženih rezultata poslovanja za 10. mjeseci 2021.godine.   Predsjednik SSSH Mladen Novosel obrazložio je način financiranja SSSH, odnosno financijskog doprinosa udruženih sindikata te dodatno objasnio razliku između tri skupine usluga koje SSSH pruža udruženim sindikatima pri čemu je SSKH u prvoj skupini sa paketom usluga. U prvoj grupi su sindikati koji participiraju u financijskom doprinosu prema SSSH sa 20% i više (gdje je i SSKH i većina značajnijih udruženih sindikata) koja obuhvaća usluge tripartitnog dijaloga, međunarodne suradnje i projekata, besplatne pravne pomoći, proširene pravne pomoći (odvjetnički ured), pomoći pri kolektivnom pregovaranju i pomoći pri sindikalnom organiziranju i učlanjivanju. Zbog načina dampinškog poslovanja većine kućnih sindikata, koji ugrožavaju djelovanje podružnica SSKH i ostalih udruženih sindikata i uzrokuju odljev članstva, SSSH će pokrenuti postupak izmjena i dopuna Zakona o reprezentativnosti radi uvođenja reda na sindikalnoj sceni na način da svaki sindikat koji pokreće postupak kolektivnog pregovaranja i sudjeluje u ostalim oblicima radničke participacije (radničko vijeće, povjerenik za zaštitu na radu, član NO) mora biti udružen u sindikalnu udrugu više razine što uključuje također i inicijativu za utvrđivanjem instrumenata razlikovanja člana i nečlana. Jednoglasnom odlukom svih članova IO SSKH usvojen je financijski plan SSKH za 2022.godinu i odobren financijski doprinos SSKH prema SSSH. Nakon detaljnijeg obrazloženja  jednoglasnom odlukom IO SSKH Angela Rašeta imenuje se za v.d. sindikalnog povjerenika sindikalne podružnice Trogir Holding nakon smrti sindikalne povjerenice Nine Slade, Branimir Puhek za sindikalnog predstavnika u trgovačkom društvu Komunalac Koprivnica jer zbog statusnih promjena prelazi na rad u Koprivničke vode, te Erna Kerfurt za sindikalnu predstavnicu u trgovačkom društvu Gospodarenje otpadom Sisak zbog odlaska u mirovinu do provedbe redovitih izbora tijekom 2022.godine. Predloženi su Slobodan Kapor za predsjednika inventurne komisije, Mario Leljak i Igor Pavlović kao članove inventurne komisije SSKH, što je prihvaćeno jednoglasnom odlukom članova IO SSKH. Zdravko Stoilković je obrazložio problematiku o financijskih mogućnostima sa konkurentskim sindikatima općenito sa naglaskom na Plinaru d.o.o. Zagreb, a Bruna Vlašić Jakovčić na istu tematiku sa podružnicom 1. maj d.o.o. Labin čiji je ona predstavnik nakon smrti sindikalnog povjerenika. Prijedlog novog Pravilnika o radu stavljen izvan dnevnog reda zbog nove okolnosti, odnosno najave radnice o odlasku iz SSKH uz uvjet da se okvir prestanka radnog odnosa utvrdi kroz poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu.  Tajnik i pravni savjetnik je upoznao prisutne sa pravnim slijedom navedenoga. Kako je pretpostavka donošenja takve odluke  donošenje prethodne odluke o ukidanju radnog mjesta Administrativne tajnice odluka o ukidanju radnog mjesta Administrativni tajnik/ca  Izvršni odbor donio je navedenu odluku kao i odluku o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu za radnicu Ivanu Šmuljić. Predsjednik SSKH iznio je kronologiju sastanaka sa županijskim povjereništvima SSKH i nastavak aktivnosti po planu radnih sastanaka sa svim županijama u kojima SSKH ima svoje članstvo kao i izradi plakata i pristupnica. Pozvao je i da se da puna podrška kandidatu za člana Statutarne komisije SSSH Tatjani Kordić od strane članova SSKH u Vijeću SSSH. Pohvalio je rad Igora Pavlovića oko seminara Zaštite na radu, Brunu Vlašić Jakovčić oko aktivnosti sekcije žena, Sandru Crnković oko angažmana sekcije mladih i aktivnog rada u svojoj podružnici, Dariu Rastovčanu za ideje i kreativnosti na webu, Vesnici Bušić na ažurnosti i radu Nadzornog odbora, kolegama Maršaniću, Gotalu, Vlašić Jakovčić , Falici, Banovcu i Šupi na angažmanima oko novih i održavanju postojećih podružnica u svojim županijama. Još jednom je zahvalio na dobro organiziranim ovogodišnjim susretima u Belom Manastiru pod vodstvom potpredsjednika Davora Gotala i najavio kako se još nije zbog epidemiološke situacije radilo na mjestu organiziranja narednih susreta. Informirao je o proteklim i narednim sjednicama županijskih povjereništva, promidžbenim materijalima i problematici oko ažuriranja članstva. Sjednica je završena u 11.45 sati.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *