U hotelu „Jezero“ na Plitvičkim Jezerima održana je 21. sjednica Izvršnog odbora SSKH

U hotelu „Jezero“ na Plitvičkim Jezerima održana je 21. sjednica Izvršnog odbora SSKH

U hotelu „Jezero“ na Plitvičkim Jezerima održana je 21. sjednica Izvršnog odbora SSKH 1. rujna 2022.godine.

Prisustvovali su svi članovi IO SSKH; Mario Banovac, Vinko Fabijan, Dražen Falica, Davor Gotal, Ljiljana Hamedović, Baldo Kovačević, Mario Leljak, Robert Maršanić, Jasna Požar, Vlaho Radičević, Zdravko Stoilković, Bruna Vlašić-Jakovčić, Vladimir Zadravec i Vesnica Bušić – predsjednica Nadzornog odbora SSKH , te Slobodan Kapor – tajnik i pravni savjetnik SSKH.

Prije početka sjednice, predsjednik SSKH Baldo Kovačević zahvalio se dugogodišnjem članu IO SSKH Vladimiru Zadravcu zaduženom za Međimursku, Koprivničko-križevačku i Varaždinsku županiju, na cjelokupnom radu, suradnji i aktivnostima u zaštiti prava i interesa članova na području navedenih županija kao i razvoju sindikalnog pokreta i promicanju interesa i programskih usmjerenja SSKH i SSSH. Nakon dodatnog obrazlaganja pojedinih prijedloga točki dnevnog reda od strane Balda Kovačevića, dnevni red prihvaćen je jednoglasno. Skraćeni zapisnik sa 20. sjednice IO SSKH, održane 30. lipnja 2022.g. u Stubičkim Toplicama, prihvaćen je jednoglasno. Baldo Kovačević iznosi podatke o podružnicama po županijama koje nisu održale redovite izbore za sindikalnog povjerenika. Podružnice koje ne plaćaju članarinu ili su brojem pale ispod minimuma određenog Statutom SSKH treba ugasiti i brisati iz registra podružnica SSKH. Kod podružnica u kojima ne postoji interes članova za izborom sindikalnog povjerenika, imenovat će se sindikalni predstavnik. Baldo Kovačević ukratko obrazlaže dostavljena financijska izvješća podružnica i konsolidirano izvješće za prvih 6.mjeseci 2022.g. Pojedine podružnice dostavile su izvješća izvan roka, djelomično i zbog kašnjenja u dostavi izvoda od strane banaka. U raspravi su sudjelovali Vesnica Bušić, Davor Gotal, Mario Banovac, Bruna Vlašić-Jakovčić, Dražen Falica. Predsjednik SSKH Baldo Kovačević obrazlaže prijedlog hodograma i odluke za IX. Izbornu Skupštinu SSKH, kao i sastav radnih tijela. U radno predsjedništvo predlažu se: Robert Maršanić, Davor Gotal i Bruna Vlašić-Jakovčić, u verifikacijsku komisiju predlažu se: Vinko Fabijan, Jasna Požar i Zdravko Stoilković, u kandidacijsku komisiju predlažu se: Vlaho Radičević, Ljiljana Hamedović i Jasna Požar, za izbornu komisiju predlaže se: Mario Banovac, Mario Leljak i Marina Abramić (glasanje se vrši elektronskim putem), za zapisničara se predlaže Slobodan Kapor, a za ovjerovitelje zapisnika Igor Pavlović i Dario Rastovčan. Predviđen je i dolazak gostiju (predsjednici udruženih sindikata SSSH, gosti iz Srbije, Sjeverne Makedonije i BIH)

Materijali za Skupštinu biti će tiskani i uvezeni u preglednoj mapi, uz napomenu da će u prijedlogu dnevnog reda, koji je predložen u hodogramu, biti ubačena dodatna točka 12. koja se odnosi na usvajanje teksta Statuta SSKH, zbog mnogobrojnih izmjena i dopuna Statuta koje su u konačnici prikazane kroz pročišćeni tekst Statuta SSKH, koji nije pravni akt. Usvojeni Statut izradit će se naknadno u obliku knjižice u prikladnom formatu i podijeliti sudionicima sindikalnih susreta na Plitvičkim jezerima. Baldo Kovačević upoznaje prisutne članove IO SSKH sa terminom održavanja 9. Kongresa SSSH u Tuheljskim Toplicama 1.-3. prosinca 2022.g., nakon čega je planirana sjednica IO SSKH, GO SSKH, Nadzornog odbora i Statutarne komisije, najvjerojatnije tijekom drugog tjedna prosinca 2022.g. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Davor Gotal, Robert Maršanić, Vinko Fabijan, Bruna Vlašić-Jakovčić, Vlaho Radičević, Slobodan Kapor i Vesnica Bušić donesen je zaključak da se glasovanje na IX. Skupštini održi elektronskim putem, preko e maila koji svaki delegat mora prethodno dostaviti tvrtki IDE3 kao operateru provedbe glasovanja te je prihvaćen i hodogram dnevnog reda i aktivnosti skupštine. Zbog povećanja iznosa pričuve i komunalne naknade, podnijet će se prijedlog najmoprimcima za korekcijom cijena najma vanjskih parkirališnih mjesta, unutarnjeg parkirališnog mjesta i skladišne prostorije za 50%. Pokazao je članovima IO SSKH vizualni izgled akreditacija za IX. Skupštinu SSKH kao i torbi, odnosno ruksaka koji će se podijeliti sudionicima Skupštine, uz napomenu da će se nakon ponuda dobavljača odlučiti o najpovoljniji i najkvalitetnijoj ponudi.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *