Statutarna komisija SSKH

Statutarna komisija SSKH

 

Petra Vaci,
predsjednica

Statutarne komisije SSKH
Primorsko-goranska županija
Teritorijalni ured SSSH Rijeka

 Igor Pavlović
Grad Zagreb
Vodoopskrba i odvodnja Zagreb
Tatjana Kordić
Varaždinska županija
Termoplin d.d. Varaždin
 Nino Pleština
Splitsko-dalmatinska županija
KD Grad d.o.o. Supetar
Roberto Bolković
Istarska županija
Tržnica d.o.o. Pula