Statutarna komisija SSKH

Statutarna komisija SSKH

Petra Vaci,
predsjednica

Statutarne komisije SSKH
Primorsko-goranska županija
Teritorijalni ured SSSH Rijeka

 

Tatjana Kordić,
zamjenica predsjednice

Statutarne komisije SSKH
Varaždinska županija
Termoplin d.d. Varaždin

Ivana De Vrgna
Grad Zagreb
Tržnice Zagreb
 Nino Pleština
Splitsko-dalmatinska županija
KD Grad d.o.o. Supetar
Ante Lukenda
Zagrebačka županija
VG Komunalac d.o.o.  Velika Gorica

Održane su prva konstituirajuća sjednica Statutarne komisije SSKH  i 2. sjednica Nadzornog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske …

Treća sjednica Statutarne komisije Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (SSKH) održana je 8. travnja 2022.godine u prostorijama Ureda SSKH …