Na sjednici GSV-a Grada Zagreba održana prezentacija o komunalnom otpadu sa stajališta djelatnika ZGH-Podružnice Čistoća

Na sjednici GSV-a Grada Zagreba održana prezentacija o komunalnom otpadu sa stajališta djelatnika ZGH-Podružnice Čistoća

U zgradi gradske uprave Grada Zagreba, 3. svibnja, održana je sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća Grada Zagreba. Kao članica GSV-a Grada Zagreba  ispred SSSH, sjednici je prisustvovala Sandra Crnković, glavna sindikalna povjerenica SSKH u GSKG Zagreb.

Središnja tema sjednice bila je Odvajanje otpada, zbrinjavanje komunalnog otpada sa stajališta djelatnika  Zagrebačkog holdinga-Podružnice Čistoća, pri kojoj je Sandra predstavila zanimljivu prezentaciju.

U svom izlaganju  Sandra se osvrnula na količine različitih vrsta prikupljenog otpada tijekom proteklih deset godina od miješanog, bio otpada, papira, stakla, plastike, metala, odjeće, tekstila, glomaznog otpada te otpada prikupljenog putem reciklažnih dvorišta kao i na divljim odlagalištima. Ukazala je na porast broja ozljeda na radu i uzroke tog porasta kao i na teške uvjete rada komunalnih radnika.

Sandra je dodatno objasnila neke od mogućih razloga otežanog pružanja usluge zbog nemogućnosti pristupa otpadu i specifičnih situacija u vezi ručnog utovara  otpada, što u konačnici otežava uvjete rada i utječe na zdravlje radnika. Prezentaciju je zaključila preporukom poslodavcu da što prije osigura potrebne resurse, vozila i radnike te adekvatnu zaštitnu opremu kako bi se usluga građanima mogla pružiti u potpunosti.

Osnovana je nova podružnica u Zagrebačkom holdingu, Gradska groblja Zagreb

Osnovana je nova sindikalna podružnica u Zagrebačkom holdingu, Gradska groblja Zagreb

Zagreb, 5. svibnja 2023.

U Zagrebu u sjedištu SSKH  održana je osnivačka Skupština nove, devete sindikalne podružnice koja djeluje u sklopu Zagrebačkog Holdinga, Gradska groblja Zagreb. Uz predsjednika SSKH Baldu Kovačevića prisustvovali su Zdravko Stoilković, glavni sindikalni povjerenik u Čistoća Zagreb i županijski povjerenik za Grad Zagreb, Sandra Crnković, glavna sindikalna povjerenica u GSKG Zagreb i zamjenica županijskog povjerenika za Grad Zagreb, Igor Pavlović, glavni sindikalni povjerenik u Vodoopskrba i odvodnja Zagreb te nove članice SSKH  Bernardica Terzin, Blanka Mamić, Ivanka Harjaček, Valerija Martinčić, Lidija Koštrun i Lahorka Ivanek.

Za glavnu sindikalnu povjerenicu izabrana je Bernardica Terzin, a za njenog zamjenika Božidar Sačer.

Sastanak povjereništva sindikalne podružnice Čistoća Zagreb

Sastanak povjereništva sindikalne podružnice Čistoća Zagreb

Dana 24.4.2923. u sjedištu SSKH, održan je sastanak povjereništva sindikalne podružnice „Čistoća“ Zagreb, na kojem su uz 8 članova povjereništva, sudjelovali Predsjednik SSKH Baldo Kovačević, predsjednik SSSH Mladen Novosel i tajnik SSKH Slobodan Kapor.

Na sastanku se raspravljalo o stanju i poslovanju podružnice nakon obustave rada u Čistoći krajem siječnja 2023.godine te je istaknuto da su unatoč pritiscima i nepovoljnom okruženju, postignuti ciljevi potpisivanjem sporazuma sa poslodavcem sa snagom i učincima kolektivnog ugovora. Mladen Novosel, Baldo Kovačević i glavni povjerenik sindikalne podružnice Čistoća  Zdravko Stoilković naglasili su ulogu SSKH i SSSH u smirivanju tenzija i aktivnom pristupu rješavanju problema, usmjeravanjem aktivnosti radnika radi postizanja sporazuma sa Upravom društva. Na sastanku je donesena i odluka da se umjesto članova povjereništva Danijele Špičić i Ivice Petričića, zbog odluke o otkazu i osobnih razloga imenuju novi članovi povjereništva Božo Pavić i Miljenko Đuranec.  

Potpisan novi kolektivni ugovor u GSKG Zagreb

Potpisan novi kolektivni ugovor u GSKG Zagreb

Nakon utvrđivanja reprezentativnosti u rujnu 2022. godine i pripreme novog teksta kolektivnog ugovora, pregovori su započeli 22.12.2022. te su nakon šest pregovaračkih sastanaka prekinuti nakon čega je pokrenut proces mirenja.
Pregovarački odbor sindikata imao je sedam članova od kojih su iz redova SSKH sudjelovali u pregovorima članica SSKH Tatjana Tadić, član SSKH Franjo Nevistić, Slobodan Kapor tajnik SSKH i Sandra Crnković glavna sindikalna povjerenica SSKH u GSKG i predsjednica pregovaračkog odbora. Od strane SKRH sudjelovali su Laura Tomkić, sindikalna povjerenica SKRH, Matija Petrović član SKRH i Davor Bučar predsjednik SKRH. Pregovarački odbor poslodavca je predstavljao direktor GSKG Marko Šarić kao predsjednik pregovaračkog odbora poslodavca , Andrea Markešić direktorica Službe za pravne poslove GSKG d.o.o i Željka Šurbek Deduš u ime Zagrebačkog holdinga d.o.o. U postupku mirenja od strane poslodavca pregovarački odbor je bio u istom sastavu dok su od strane sindikata u mirenju sudjelovali Laura Tomkić, Sandra Crnković i Slobodan Kapor. Pregovarački odbori su bili suglasni da se za postupak mirenja imenuje miriteljica Aida Marijan. Mirenje je okončano 22. ožujka. 2023. potpisivanjem Kolektivnog ugovora. Povećana su materijalna prava radnika povećanjem osnovice, međumjesnog prijevoza, nagrade za radne rezultate, povećanje dana godišnjeg odmora, povećanja iznosa solidarnih potpora i ostala prava koja nisu bila zastupljena u ranijem KU GSKG-a.

Potpisan je Kolektivni ugovor za radnike Zagrebačkog Holdinga

Potpisan je Kolektivni ugovor za radnike Zagrebačkog Holdinga

Zagreb, 8. veljače 2023.

Nakon završenog postupka mirenja i sklopljenog Sporazuma  između reprezentativnih sindikata i Uprave Zagrebačkog Holdinga, u srijedu, 8. veljače u prostorijama Zagrebačkog Holdinga potpisan je Kolektivni ugovor za radnike Zagrebačkog Holdinga.

Povjerenici sindikalnih podružnica SSKH u Zagrebačkom Holdingu prethodno su, 1. veljače, održali sastanak u sjedištu SSKH, na kojem ih je županijski povjerenik SSKH za Grad Zagreb Zdravko Stoilković informirao o sadržaju Sporazuma.

Za radnike su ugovorena sljedeća materijalna prava:

 • Osnovica plaće utvrđuje se u iznosu od 425,35 EUR za koeficijent složenosti poslova 1.00 s primjenom od 1. siječnja 2023.
 • Od 1. srpnja osnovica za koeficijent složenosti poslova 1.00 uvećava se za 3 posto, te iznosi 438,11 EUR
 • Cijena sata rada temeljem osnovice za obračun plaće  za koef. složenosti poslova 1.00 za 174 sata rada, iznosit  će 2,44 EUR
 • Cijena sata rada temeljem osnovice za obračun plaće  za koef. složenosti poslova 1.00 za 174 sata rada, iznosit  će od 1. srpnja 2023. godine 2,51 EUR

Stalni dodatak utvrđuje se u bruto iznosu kako slijedi:

 • Za radnike koji obavljaju poslove iz prve i druge grupe složenosti poslova 172,53 EUR bruto
 • Za radnike koji obavljaju poslove iz treće grupe složenosti poslova 146 EUR bruto
 • Za radnike koji obavljaju poslove iz četvrte i pete grupe složenosti poslova te radnike koji obavljaju poslove izvan grupe složenosti poslova utvrđenih Kolektivni ugovorom 132,72 EUR bruto
 • Mjesečna naknada za prehranu u iznosu 1/12 od ukupnog godišnjeg neoporezivog iznosa
 • Dar za djecu do 15. godina starosti u najvećem iznosu priznatom u porezno dopuštene rashode
 • Regres za korištenje godišnjeg odmora utvrđuje se u najvećem neoporezivom neto iznosu prema važećim porezni propisima, ali ne u iznosu većem od 232,26 EUR neto
 • Božićnica se u utvrđuje u  najvećem neoporezivom neto iznosu prema važećim poreznim propisima, ali ne u iznosu većem od 232, 26 EUR, a mora biti isplaćena najkasnije do 20. prosinca tekuće godine
 • Nagrada u najvećem neoporezivom neto iznosu prema važećim propisima, ali ne u iznosu većem od 995,42 EUR
 • Nagrada će se isplaćivati u iznosu od 66,36 EUR neto mjesečno u razdoblju od siječnja do prosinca uključujući i prosinac
 • Preostali dio nagrade u neto iznosu od 199,08 EUR isplaćuje se u prosincu najkasnije do 31. prosinca svim radnicima koji su na dan isplate u radnom odnosu kod Poslodavca.

Također, Poslodavac će snosit trošak periodične izobrazbe radnika koji obavljaju poslove vozača sukladno važećem Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (KOD 95), što je bio jedan od glavnih zahtjeva radnika Čistoće.

Kolektivni ugovor primjenjivat će se do 31. ožujka 2026. godine.

PROSVJED RADNIKA ZAGREBAČKE ČISTOĆE

PROSVJED RADNIKA ZAGREBAČKE ČISTOĆE

Tri sindikata koja djeluju u Zagrebačkom holdingu Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (SSKH), Sindikat hrvatskog vozača i Novi sindikat okupili su oko tisuću radnika zagrebačke Čistoće 7. prosinca 2022. godine  ispred sjedišta Podružnice u Radničkoj 82 na najavljenom prosvjedu, gdje su poručili voditelju podružnice i gradonačelniku da je vrijeme da se njihovi zahtjevi za većim plaćama napokon uvaže.

Nakon što je Upravi zagrebačke Čistoće, 15. studenoga 2022., uručen poziv na sastanak, zajedno sa 1116 potpisa radnika, koji su htjeli još jednom upozoriti na sramotno niske plaće i uvjete rada, nikakav odgovor od poslodavca nije stigao. Sukladno najavama održan je prosvjed koji je okupio blizu tisuću radnika koji su poručili kako su za Božić spremni na štrajk.

Zdravko Stoilković, sindikalni povjerenik u Podružnici Čistoća iz SSKH, istaknuo je koje zahtjeve imaju radnici prema Upravi:

Podizanje koeficijenta složenosti poslova i dodatka na uvjete rada za radnike iz prve grupe složenosti poslova, kao i korekcija dodataka na uvjete rada za sve radnike koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada; usklađivanje koeficijenata složenosti poslova za sva radna mjesta koja su usporediva i istovrsna s poslovima u drugim podružnicama, uključujući i Službu održavanja; izuzimanje zone naplate parkiranja za radnike Čistoće ispred Podružnice. Uvodni govor i vođenje prosvjeda održala je  Đurđica Kahlina, koordinatorica sindikalnog organiziranja i učlanjivanja SSSH na području Grada Zagreba Osim s malim plaćama, radnici se susreću i s administrativnim i operativnim manjkom izazvanim ovogodišnjim masovnim otkazima u Zagrebačkom holdingu. Rezultat svega je neadekvatna usluga koju plaćaju građani Grada Zagreba, zbog koje se na kraju govora Stoilković i ispričao građanima Zagreba.

Govorili su o cijeloj situaciji u Čistoći i čitali pristigle telegrame potpore od kolega  iz cijele Hrvatske Sanja Ožić iz Sindikata hrvatskog vozača, predsjednik Novog sindikata Mario Iveković, predsjednik SSKH Baldo Kovačević, tajnik SSKH Slobodan Kapor, sindikalna povjerenica SSKH u GSKG-u Sandra Crnković i predsjednik SSSH Mladen Novosel koji se osvrnuo na izjave gradonačelnika da je ovo politički motiviran prosvjed i odgovorio mu da laže. Radnici Čistoće poručili su Upravi i gradonačelniku Tomaševiću da ukoliko ih ne primi na razgovor i uvaži njihove zahtjeve mogućnost da na Božić krenu u štrajk. 

Održani su XVIII susreti sindikalnih povjerenika SSKH na Plitvičkim jezerima

Održani su XVIII susreti sindikalnih povjerenika SSKH na Plitvičkim jezerima


Prvi vikend u studenom bio je rezerviran za XVIII Sindikalne susrete SSKH koji su se održali od 4.11-6.11.2022. godine na Plitvičkim jezerima. Susreti su bili radni za tijela SSKH pa su iskorišteni zakonstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora SSKH, kao i za sjednicu Predsjedništva SSKH. Takođersudionici su na zajedničkom skupu od predsjednika SSKH Balda Kovačevića upoznati sa dosadašnjim radom SSKH i budućim aktivnostima na svim područjima djelovanja sindikata, a u nastavku je predsjednik SSSH Mladen Novosel govorio o djelovanju SSSH , izmjenama Zakona o radu i drugim sindikalnim aktivnostima Saveza. Na susretima je sudjelovalo oko 145 sindikalnih povjerenika iz cijele Hrvatske što čini oko dvije trećine sindikalnih podružnica SSKH i gdje su bile zastupljene sve županije Lijepe naše. Iako kišno vrijeme nije bilo naklonjeno sudionicima, veći dio povjerenika pod budnim okom vodiča, upoznalo se sa ljepotama nacionalnog parka Plitvičkih jezera. SSKH susreti su protekli u radnom i veselom tonu uz druženje i razmjenu iskustava sindikalnih povjerenika iz svih krajeva Hrvatske. Na kraju su na oduševljenje svih najavljeni susreti za narednu 2023. godinu na moru u središnjoj Dalmaciji.

Poziv na stručno edukacijski seminar u organizaciji SSKH – Stubičke Toplice 27.-29. listopad

Poziv na stručno edukacijski seminar u organizaciji SSKH – Stubičke Toplice 27.-29. listopad

Stručno edukacijski seminar

Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske poziva sve zainteresirane da prijave sudjelovanje na stručno edukacijskom seminaru na temu

“Radničkih vijeća, Povjerenika radnika za zaštitu na radu te sindikalnog djelovanja u sklopu EPSU-a (The European Federation of Public Service Union)” .

Seminar će se održati u kongresnoj dvorani hotela Matija Gubec u Stubičkim toplicama od 27.10.2022. – 29.10.2022. godine.

Najistaknutije teme:

•             Radničko vijeće – izbor i djelovanje

•             Povjerenici radnika za zaštitu na radu – izbor i djelovanje

•             Osnivanje i djelovanje EPSU – a

Predavači:

Slobodan Kapor, dipl.iur.

Igor Pavlović, struč.spec.ing.sec.

Miloš Vlaisavljević, EPSU-voditelj za regiju jugoistočne Europe

Sjednica povjereništva SSKH Grada Zagreba

Sjednica povjereništva SSKH Grada Zagreba

Sjednica povjereništva SSKH Grada Zagreba održala se 15. lipnja 2022. g.  u 13 sati u sjedištu SSKH, Zlatarska 14 u Zagrebu.

Uz prisutne sindikalne povjerenike sjednici su prisustvovali predsjednik SSKH Baldo Kovačević i tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor.

Nakon izvješća gradskog povjerenika SSKH u proteklom mandatu za gradskog povjerenika SSKH Grada Zagreba  izabran je Zdravko Stoilković, a za njegovu zamjenicu Sandra Crnković.  Za Izbornu skupštinu SSKH imenovani su Zdravko Stoilković, Sandra Crnković, Dario Rastovčan, Igor Pavlović i Boris Holetić. Za predsjednika SSKH nije bilo kandidata, niti se podržala kandidatura dosadašnjeg predsjednika Balda Kovačevića. Za kandidate Glavnog odbora predloženi su Zdravko Stoilković, Sandra Crnković, Dario Rastovčan. Nakon tajnog glasovanja između predloženih Igora Pavlovića i Zdravka Ivandića koji su dobili isti broj glasova, te nakon odustajanja od kandidature Igora Pavlovića za četvrtog kandidata Glavnog odbora predložen je Zdravko Ivandić. Predloženi su kandidati Boris Holetić  za Nadzorni odbor SSKH i Ivana De Vrgna za Statutarnu komisiju SSKH.  Sindikalni povjerenici su govorili o općepoznatim problemima u Holdingu i svojim društvima, te o mogućnosti daljnjih aktivnosti. Predsjednik SSKH upoznao je prisutne sa radom SSKH u proteklom periodu i planovima daljnjih aktivnosti. Tajnik i pravni savjetnik SSKH uputio je sindikalne povjerenike na situaciju oko daljnje procedure u svezi otkaza,  a upoznao ih je sa najavljenim radnjama oko izmjena Zakona o radu.

U Zagrebačkom holdingu d.o.o. osnovane tri nove podružnice SSKH

U Zagrebačkom holdingu d.o.o. osnovane tri nove podružnice SSKH

U zadnjih mjesec dana osnovane su tri nove sindikalne podružnice SSKH u Zagrebačkom holdingu d.o.o.

Uz pet postojećih sindikalnih podružnica Zagrebačke ceste, Ćistoća, Tržnice, Vladimir Nazor i Zrinjevac našoj sindikalnoj zajednici pridružili su se još Zagrebparking, Autobusni kololdvor Zagreb i Zagrebački digitalni grad. S osam sindikalnih podružnica smo postali sindikat s najvećim brojem podružnica u Zagrebačkom holdingu dok u cijeloj grupi imamo još sindikalne podružnice u društvima VIO, Gradska plonara Zagreb, Gradska plinara opskrba i GSKG tako da ukupno brojimo dvanaest sindikalnih podružnica u grupi Zagrebački holding d.o.o. Trenutno u Zagrebačkom holdingu d.o.o. brojimo približno tisuću članova i drugi smo po redu najveći sindikat u društvu dok smo na nivou cijele grupe najveći sindikat po broju članova.

Osnivačka Skupština SSKH  sindikalne podružnice Zagrebparking održana je 13. travnja  2022. godine u Zagrebu. Za glavnog  sindikalnog povjerenika sindikalne podružnice Zagrebparking izabran je Hrvoje Glavan, a za njegovoga zamjenika  Matija Babić.

Osnivačka Skupština SSKH  sindikalne podružnice Autobusni Kolodvor Zagreb  održana je 22. travnja  2022. godine u Zagrebu. Za glavnu  sindikalnu povjerenicu sindikalne podružnice Autobusni kolodvor izabrana  je Gordana Šojić, a za njenu zamjenicu  Gordana Pejić Anić. Tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor i predsjednik SSKH Baldo Kovačević su glavnu sindikalnu povjerenicu u uredu SSKH pobliže upoznali sa funkcioniranjem Sindikata, o pravima i obvezama članova i o tekućoj problematici u ZGH.

Osnivačka Skupština SSKH  sindikalne podružnice Zagrebački digitalni grad  održana je 12. svibnja  2022. godine u Zagrebu. Za glavnu  sindikalnu povjerenicu sindikalne podružnice Zagrebački digitalni grad izabrana  je Sonja Palac, a za njenu zamjenicu Martina Baranj.

Sindikalni povjerenici SSKH iz drugih podružnica Zagrebačkog holdinga pojasnili su novim kolegama rad Sindikata u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske, te ih upoznali s njihovim pravima i obvezama koje imaju kao članovi sindikata.

Svim novim članovima , podružnici i glavnom sindikalnom povjereniku i njegovom zamjeniku želimo što uspješniju borbu za bolja prava na radnim mjestima!