3. sjednica Glavnog odbora SSKH

3. sjednica Glavnog odbora SSKH

Zagreb, 31. ožujka 2023. godine održana je 3. sjednica Glavnog odbora SSKH. Sjednici su uz prisutne članove Glavnog odbora prisustvovali i gosti iz SSSH, predsjednik Mladen Novosel, tajnik Boris Feis i Jasna Lehpamer, financijski knjigovođa SSSH, koju je ovom prigodom predsjednik Baldo Kovačević predstavio članovima Glavnog odbora. Kolegica Jasna  je od 1. ožujka preuzela poslove financijskog knjigovodstva SSKH i podružnica, nakon odlaska kolegice Emire Silić u mirovinu.

Na dnevnom redu sjednice, osim usvajanja Financijskog plana za prošlu godinu bilo je i usmeno izvješće o prikupljenim podacima o broju članova za postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikalnih središnjica. Detaljna analiza o broju članova po županijama biti će predstavljena naknadno.

ODRŽANA JE 2. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA SSKH

ODRŽANA JE 2. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA SSKH

Održana je druga sjednica Glavnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske u petak 9. prosinca 2022. godine u Zagrebu, sjedištu SSKH, Zlatarska 14, s početkom u 11.00 sati.

Sjednici su prisustvovali i članovi Statutarne komisije i Nadzornog odbora SSKH Tatjana Kordić, Nino Pleština, Ivana De Vrgna , Anto Lukenda, Vesnica Bušić, Ingrid Stanić i Boris Holetić, te tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor, predsjednik SSSH Mladen Novosel, tajnik SSSH Boris Feis i voditeljica ureda SSSH Marijana Jozić. Sjednici su prisustvovali članovi Glavnog odbora SSKH; Marina Abramić, Tihomir Antolić, Mario Banovac, Sandra Crnković, Vinko Fabijan, Domagoj Fadiga, Dražen Falica, Nikša Franov, Davor Gotal, Nino Grgurić, Srđan Grujić, Ljiljana Hamedović, Zdravko Ivandić, Ljilja Ivanić, Boris Ljubić, Robert Maršanić, Nevenka Mršić, Jasna Požar, Tomislav Prpić, Josip Puhelek, Vlaho Radičević, Dario Rastovčan, Davor Sandrini, Snježana Sikirić, Zdravko Stoilković, Branimir Šupe, Davor Vikert, Bruna Vlašić Jakovčić, Baldo Kovačević, a opravdano su bili odsutni Mario Leljak i Zdravko Halabek. Pod prvom točkom jednoglasno je usvojen zapisnik 1. sjednice Glavnog odbora SSKH održane 30. rujna 2022. godine u Stubičkim Toplicama. Drugu točku o godišnjem financijskom planu poslovanja SSKH za 2023. godinu je detaljno obrazložio tajnik  SSSH Boris Feis, te je nakon kraće diskusije i po prijedlogu Nadzornog odbora i Izvršnog Odbora SSKH isti jednoglasno usvojen. Baldo Kovačević se zahvalio predsjedniku  SSSH Mladenu Novoselu  na podršci oko događanja u Zagrebačkom holdingu tijekom godine i na zadnjem prosvjedu ispred zagrebačke Čistoće i svim povjerenicima koji su uputili riječi podrške. Naglasio je da se razmatraju naredni sindikalni susreti u prvom dijelu listopada u Vodicama ili Primoštenu i podsjetio je prisutne na pravovremena financijska izvješća podružnica za 2022 godinu. Predstavio je buduću kolegicu administrativnu tajnicu SSKH Marijanu Jozić koja će započeti s radom od 1.siječnja 2023. godine što su prisutni pozdravili velikim pljeskom. Na kraju je svima zaželio ugodne blagdane i bolju i uspješniju Novu 2023. godinu te prepustio riječ predsjedniku SSSH. Mladen Novosel je upoznao prisutne sa izmjenama i primjenama Zakona o radu, odgovarao je prisutnima na pojedine upite i nejasnoće, te na kraju zahvalio na suradnji svima u SSKH  i uz čestitke poželio svima puno zdravlja i uspješan sindikalni rad i u 2023-oj godini.

U hotelu ”Matija Gubec” u Stubičkim Toplicama održajna je u novom sastavu 1.sjednica Glavnog odbora SSKH

U hotelu ”Matija Gubec” u Stubičkim Toplicama održajna je u novom sastavu 1.sjednica Glavnog odbora SSKH

Glavni odbor SSKH – 1.sjednica  SSKH održana je 30. rujna 2022. godine u hotelu ”Matija Gubec” u Stubičkim Toplicama

Konstituirajuća 1. sjednica Glavnog odbora SSKH se održala  u petak, 30. rujna 2022. godine,  s početkom u 11,00 sati , u hotelu ”Matija Gubec” u Stubičkim Toplicama. Prisustvovali su članovi GO SSKH: Jasna Požar, Mario Leljak, Josip Puhelek, Ljiljana Hamedović, Srđan Grujić, Domagoj Fadiga, Boris Ljubić , Davor Gotal, Davor Sandrini, Nino Grgurić, Marina Abramić, Davor Vikert, Tihomir Antolić, Ljilja Ivanić, Vinko Fabijan, Branimir Šupe, Mario  Banovac, Vlaho Radičević, Bruna Vlašić Jakovčić, Robert Maršanić, Nikša Franov, Snježana Sikirić, Nevenka Mršić, Dražen Falica, Zdravko Ivandić, Dario Rastovčan, Zdravko Stoilković, Sandra Crnković, Tomislav Prpić i Baldo Kovačević. Opravdano odsutan je bio Zdravko Halambek.  Sjednici je prisustvovao tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor koji je vodio i zapisnik. Ispred SSSH je prisustvovao tajnik Boris Feis.

Nakon jednoglasnog usvajanja predloženog dnevnog reda GO SSKH je pod prvom točkom donio odluku o konstituiranju Glavnog odbora SSKH kojeg čine članovi izabrani na IX. Skupštini SSKH : Jasna Požar, Mario Leljak, Josip Puhelek, Ljiljana Hamedović, Srđan Grujić, Domagoj Fadiga, Boris Ljubić , Davor Gotal, Davor Sandrini, Nino Grgurić, Marina Abramić, Davor Vikert, Tihomir Antolić, Ljilja Ivanić, Vinko Fabijan, Branimir Šupe, Mario  Banovac, Vlaho Radičević, Bruna Vlašić Jakovčić, Robert Maršanić, Nikša Franov, Snježana Sikirić, Nevenka Mršić, Dražen Falica, Zdravko Ivandić, Dario Rastovčan, Zdravko Stoilković, Sandra Crnković, Tomislav Prpić, Zdravko Halambek i Baldo Kovačević kao predsjednik SSKH po dužnosti je i predsjednik GO SSKH. Pod drugom točkom dnevnog reda za  potpredsjednike SSKH u mandatnom razdoblju 2022.-2026. godine  predsjednik SSKH predlaže dosadašnje potpredsjednike Roberta Maršanića i Davora Gotala koji su jednoglasno i potvrđeni od svih prisutnih članova GO SSKH.

Pod zadnjom trećom točkom dnevnog reda o imenovanju i izboru članova Izvršnog odbora SSKH predloženi su i jednoglasno potvrđeni od članova Glavnog odbora SSKH: Baldo Kovačević, predsjednik SSKH po dužnosti je član i predsjednik Izvršnog odbora SSKH, Robert Maršanić, potpredsjednik SSKH po dužnosti član i potpredsjednik Izvršnog odbora, a u Izvršnom odboru ima posebno zaduženje za Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju, Davor Gotal, potpredsjednik SSKH , po dužnosti član i potpredsjednik  Izvršnog odbora a u Izvršnom odboru ima posebno zaduženje za Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku i Virovitičko-podravsku županiju , Bruna Vlašić Jakovčić s posebnim zaduženjem  za Istarsku županiju;  Ljiljana Hamedović s posebnim zaduženjem za Brodsko-posavsku, Bjelovarsko-bilogorsku i Požeško-slavonsku županiju; Jasna Požar s posebnim zaduženjem za  Karlovačku županiju; Marina Abramić s posebnim zaduženjem za Međimursku, Koprivničko-križevačku i Varaždinsku županiju, Zdravko Stoilković s posebnim zaduženjem za  Grad Zagreb, Vinko Fabijan s posebnim zaduženjem za  Zadarsku i  Šibensko-kninsku županiju; Mario Banovac s posebnim zaduženjem za Splitsko-dalmatinsku županiju; Vlaho Radičević s posebnim zaduženjem za Dubrovačko-neretvansku županiju; Mario Leljak s posebnim zaduženjem za Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku županiju; Dražen Falica s posebnim zaduženjem  za Sisačko -moslavačku županiju.                          

Na kraju se predsjednik SSKH svima zahvalio, izabranima čestitao u nadi što bolje suradnje i  rada, te  najavio naredni Seminar SSKH krajem listopada u Stubičkim Toplicama, sindikalne susrete povjerenika SSKH na Plitvičkim jezerima početkom studenoga, te početkom prosinca Kongres SSSH  i narednu sjednicu Glavnog odbora SSKH.

10. sjednica Glavnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske

10. sjednica Glavnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske

10. sjednica Glavnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (GO SSKH) održana 22. travnja 2022.godine u prostorijama Ureda SSKH u Zagrebu , Zlatarska 14 u 11 sati.

Prisutni članovi GO SSKH: Abramić Marina, Banovac Mario, Crnković Sandra, Fabijan Vinko, Fadiga Domagoj, Falica Dražen, Franov Nikša, Gotal Davor, Grgurić Nino, Grujić Srđan, Hamedović Ljiljana, Ivanić Ljilja, Kovačević Baldo, Leljak Mario, Ljubić Boris, Maršanić Robert, Prpić Tomislav, Radičević Vlaho, Scomersich Nives, Sikirić Snježana, Stoilković Zdravko, Šupe Branimir, Vlašić Jakovčić Bruna, Zadravec Vladimir, Zmijarević Joze,  Opravdano odsutni: Potočki Robert, Požar Jasna, Puhek Branimir, Rastovčan Dario, Sandrini Davor. Ostali prisutni: Mladen Novosel – predsjednik SSSH, Boris Feis – tajnik SSSH i Slobodan Kapor-tajnik i pravni savjetnik SSKH.

Utvrđena je prisutnost 25 od ukupno 30 članova GO SSKH, čime su ispunjene pretpostavke za pravovaljano donošenje odluka, sukladno čl.49. st.2. Statuta SSKH.

Nakon uvodnog izlaganja i pozdrava svih prisutnih, dodatnog obrazlaganja pojedinih prijedloga točki dnevnog reda od strane Balda Kovačevića, dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  

Skraćeni zapisnik sa 9. sjednice GO SSKH, održane 10. prosinca 2021.g. u Zagrebu, prihvaćen je jednoglasno. Baldo Kovačević ukratko konstatira hodogram aktivnosti u svezi prijedloga izmjena i dopuna Statuta SSKH kao i obvezu da se navedeni prijedlozi, koje je utvrdila Statutarna komisija SSKH na svojoj 3. sjednici održanoj 8 travnja 2022.g., moraju potvrditi na izvanrednoj skupštini SSKH koju saziva GO SSKH. Slijedom navedenog predlaže održavanje izvanredne skupštine odmah po završetku ove sjednice, odnosno 22. travnja 2022.g. s početkom u sati.  Jednoglasnom odlukom svih članova GO SSKH donesena je odluka o sazivanju izvanredne skupštine SSKH. Baldo Kovačević podsjeća da temeljem odredbi Statuta SSKH, GO SSKH saziva redovnu skupštinu koja se održava svake 4 godine. Predlaže se održavanje redovne skupštine SSKH krajem rujna 2022.g. u Stubičkim Toplicama, a točan termin održavanja biti će poznat nakon sjednice IO SSKH koja će se održati tijekom lipnja 2022.g. Jednoglasnom odlukom svih članova GO SSKH donesena je odluka o održavanju redovne  skupštine SSKH krajem mjeseca rujna 2022.g. u Stubičkim Toplicama. Predsjednik SSKH Baldo Kovačević upoznaje nazočne članove GO SSKH da je izvješće o financijskom poslovanju SSKH za 2021.g. bilo na dnevnom redu sjednice Izvršnog odbora SSKH Nadzornog odbora SSKH, održane 1. travnja 2022.g., koji su izvješće jednoglasno podržali.

Boris Feis, tajnik SSSH obrazložio je osnovne dijelove izvješća o financijskom poslovanju SSKH u 2021.g., kako konsolidirano izvješće za sve podružnice tako i za ured SSKH.

Vesnica Bušić ističe da je financijsko izvješće SSKH bilo na dnevnom redu sjednice NO SSKH, održane 1. travnja 2022.g., kada su članovi NO dobili sva potrebna razjašnjenja pojedinih stavki prihoda i rashoda i prihvatili tako prezentirano izvješće. Jednoglasnom odlukom svih članova GO SSKH prihvaćeno je izvješće o financijskom poslovanju SSKH za 2021.g.

Predsjednik SSKH Baldo Kovačević iskazao je zadovoljstvo dinamikom dostave financijskih izvješća od strane podružnica, ustvrdivši da manje od 10 podružnica u konačnici nije dostavilo svoja izvješća. Podsjeća i na obvezu dostavljanja zapisnika i upitnika o provedenim izborima u podružnicama, uz konstataciju da je do danas tek 25% podružnica dostavilo isto. Izrazio je zadovoljstvo što će u 2022.g. nagradu „Srce sindikalne solidarnosti“ primiti sindikalna povjerenica u sindikalnoj podružnici GSKG Sandra Crnković, kao priznanje za njezinu sindikalnu aktivnost na unapređenju prava radnika i povećanju članova sindikata u svojoj podružnici kao i aktivnostima u sklopu savjetovanja o kolektivnom višku radnika u ZGH d.o.o.

Predsjednik SSSH Mladen Novosel informirao je prisutne o skupovima povjerenika udruženih sindikata koji se održavaju po županijama kao i dosadašnjim aktivnostima i problemima suradnje između sindikata u sklopu savjetovanja o kolektivnom višku radnika u ZGH d.o.o. Prosvjedni marš povodom 1. svibnja -Međunarodnog praznika rada počet će okupljanjem prosvjednika ispred Radničkog doma nakon čega slijedi marš ulicama Zagreba do Radničke ceste ispred sjedišta HUP, gdje će biti održani prigodni govori čelnika udruženih sindikata i predsjednika SSSH, uz poruke za povećanje plaća na 1.500 EUR, minimalne plaće na 750 EUR do 2026.g., povećanje pokrivenosti rada sa sektorskim kolektivnim ugovorima i ukazivanje na probleme prijevoznika i poljoprivrednih proizvođača. Predsjednik SSSH na kraju je upoznao prisutne o tijeku aktivnosti radne skupine za izmjene i dopune Zakona o radu.

Zdravko Stoilković upoznao je prisutne članove GO SSKH o stanju u ZGH d.o.o., organiziranom prosvjedu ispred ZGH d.o.o. i aktivnostima SSKH i ostalih udruženih sindikata u SSSH u sklopu savjetovanja o kolektivnom višku radnika kao i o formiranju novih podružnica SSKH u ZGH d.o.o. kao posljedice sindikalnog rada SSKH.

9. sjednica Glavnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske – GO SSKH

9. sjednica Glavnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske – GO SSKH

9. sjednica Glavnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (GO SSKH) održana je 10. prosinca 2021.godine u prostorijama Ureda SSKH u Zagrebu , Zlatarska 14 sa početkom u 12.00 sati. Sjednici su prisustvovali su članovi glavnog odbora Davor Gotal ,Mario Leljak, Ljiljana Hamedović, Robert Potočki, Vladimir Zadravec, Branimir Puhek, Ljilja Ivanić, Vinko Fabijan, Mario Banovac, Baldo Kovačević, Bruna Vlašić Jakovčić, Nives Scomersich, Robert Maršanić, Nikša Franov, Dario Rastovčan, Zdravko Stoilković, Tomislav Prpić, Srđan Grujić, Nino Grgurić, Marina Abramić, Branimir Šupe, Joze Zmijarević, Snježana Sikirić, Sandra Crnković, Domagoj Fadiga, Dražen Falica, Boris Ljubić, Vlaho Radičević, a opravdano su bili odsutni Jasna Požar, Davor Sandrini. Na sjednicu su bili pozvani još Slobodan Kapor, tajnik i pravni savjetnik SSKH, Mladen Novosel, predsjednik SSSH, Boris Feis, tajnik SSSH, članovi Nadzornog odbora Vesnica Bušić, Ingrid Stanić, Mario Marković, Boris Holetić te članovi Statutarne komisije Igor Pavlović, Tatjana Kordić, Roberto Bolković. Sjednicu je otvorio predsjednik SSKH Baldo Kovačević te je utvrdio da je prisutan dovoljan broj članova Glavnog odbora i da su ispunjeni uvjeti za donošenje pravovaljanih odluka i zaključaka. Za zapisničara je određena Vesnica Bušić predsjednica Nadzornog odbora SSKH. Nakon usvajanja predloženog dnevnog reda jednoglasno je bez primjedbi i nadopune usvojen zapisnik sa prošle 8. sjednice Glavnog odbora održane u Belom Manastiru u hotelu Patria. Nakon kraće diskusije prisutnih  i obrazloženja tajnika i pravnog savjetnika  jednoglasno je prihvaćen hodogram aktivnosti vezan uz prijedlog izmjena i dopuna Statuta SSKH. Hodogram aktivnosti vezanim uz prijedlog izmjena i dopuna Statuta SSKH dostavljen je svim članovima IO SSKH sa uputom da se objedinjeni prijedlozi dostave tajniku SSKH Slobodanu Kaporu.

Plan poslovanja SSKH za 2022.godinu temeljito je obrazložio Boris Feis – tajnik SSSH na temelju proknjiženih rezultata poslovanja za deset mjeseci 2021. godine.   Nakon kraće rasprave predsjednik SSKH Baldo Kovačević zahvalio se tajniku SSKH Borisu Feis na suradnji i obrazloženju. Isto tako navodi kako je zadovoljan uplatom članarine od strane sindikalnih podružnica i kako su kolege iz Izvršnog odbora pokrenuli inicijativu da se redovno i u stvarnom iznosu po Statutu ista uplaćuje što se pokazalo pozitivno. Predloženi prijedlog Godišnjeg financijskog plana za 2022. godinu jednoglasno je usvojen. Informaciju o Sekciji žena iznijela je predsjednica ženske sekcije SSKH Bruna Vlašić Jakovčić članica Izvršnog odbora SSKH,  članica Glavnog odbora SSKH i županijska povjerenica SSKH za Istru. Imenovana navodi da je cilj širenja sekcije žena, te je naglasila da su žene jake i osmislila svoj slogan „ŽENA NA PRVOM I PRAVOM MJESTU“. Isto tako navela je  da je sekcija žena SSKH sudjelovala na obilježavanju Dana nasilja nad ženama i diskriminaciji 25.10.2021. godine što je organizirala sekcija žena SSSH. Zatražila je da se žene odazovu tom obilježavanju i da su žene toga dana dostavljale poruku sa fotografijama i sa roza naljepnicom koje su objavljene na našoj web stranici. Slijedeća akcija bit će za Dan žena za koji će poslati materijale. Kaže da nije kritična ali ni zadovoljna odazivom te moli za suradnju. Predsjednik SSKH Baldo Kovačević i predsjednik SSSH Mladen Novosel zahvalili su kolegici Bruni Vlašić Jakovčić na aktivnosti  i radu oko sekcije žena u SSKH i SSSH. Predsjednik SSKH Baldo Kovačević zahvaljuje se članici Glavnog odbora  Sandri Crnković za angažman oko sekcije mladih i na svoj pomoći koju mu je pružila. Također zahvaljuje potpredsjedniku SSKH Davoru Gotalu za izuzetno uspješno odrađene ovogodišnje susrete sindikalnih povjerenika u Belom Manastiru. Zahvalu je uputio i Igoru Pavloviću zamjeniku predsjednice Statutarne komisije na izrađenim priručnicima zaštite na radu, te za angažman oko seminara zaštite na radu i radničkih vijeća i na trudu, jer je uvijek na raspolaganju i oko drugih aktivnosti SSKH. Dariu Rastovčan se zahvaljuje na idejnom uređenju web stranice SSKH i brzom ažuriranju kako bi pravovremeno svi podatci bili dostupni članovima. Istaknuo je potpredsjednika Roberta Maršanića, članove Izvršnog odbora Dražena Falicu i Maria Banovca, te Branimira Šupu člana Glavnog odbora, te zahvalio na radu oko očuvanja podružnica u njihovim županijama, povećanja članstva i osnivanja novih podružnica. Zamoljeni su svi članovi glavnog odbora i ostalih tijela da se angažiraju na svojem terenu kako bi  se dostavio potpuni popis članova sindikalnih podružnica radi ažuriranja baze podataka. Predloženo je  da se dostavljene brošure i promidžbeni materijali stave u podružnice na mjesta da bi bila dostupna članovima kako bi imali što više informacija od sindikata i o SSKH. Također predsjednik je naveo da od SSSH ne koristimo dovoljno resursa koliko je moguće, a imamo predstavnike u raznim tijelima i vijeću SSSH. Isto tako informira da je od strane SSKH Tatjana Kordić, članica statutarne komisije SSKH kandidirana za popunu Statutarne komisije SSSH.

Predsjednik SSSH Mladen Novosel informirao je prisutne o pokretanju prijedloga izmjene Zakona o radu u kojem bi se definirao rad na određeno – neodređeno radno vrijeme, rad od kuće, raspored radnog vremena i dr. Generalno ne očekuje da će morati Zakon o radu braniti na ulici (da se u Zakon ne ubaci nešto što nismo očekivali) te da smo spremni za pregovaranje. Istaknuo je problem oko pojma član i ne član te njegovih prava, da se reguliraju prava radi sklapanja kolektivnih ugovora. Naveo je i problem konkurencije drugih kućnih sindikata koji u središnjicu ne uplaćuju članarinu, već mogu više novca vratiti članovima ali samim tim ne ostvaruju prava udruženih sindikata i središnjice. Smatra da mora biti jednakost sindikata kao i razlika člana i nečlana. Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali Branimir Šupe i Snježana Sikirić oko konkurentnog  sindikata u svojim podružnicama, predsjednik SSSH Mladen Novosel  predložio je da mu se jave radi rješavanja istog. Predsjednik SSSH spomenuo je Zakon o plaćama i naveo da će politika plaće na nacionalnoj razini doći do uređenja plaće da kada raste minimalna plaća da raste plaća i u poduzećima te da će Državni inspektorat i Porezna uprava nadzirati kompletno plaće. Što se tiče covid potvrda dopisi i očitovanja su  proslijeđena i što je bitno da ne umanjuju plaću radnika. Na upit Branimira Šupe i Zdravka Stoilkovića predsjednik je pojasnio mailove i navodi da je nakon saznanja napisao odgovor na e-mail zaposlenice i da je prijedlog novog Pravilnika o radu na sjednici IO skinut sa dnevnog reda i da je donesena odluka za ukidanje radnog mjesta, te da se narednih šest mjeseci neće nitko zaposliti. Tajnik i pravni savjetnik Slobodan Kapor objasnio je pravni slijed donošenja novog Pravilnika o radu, kao i zahtjev zaposlenice da je se oslobodi obveze rada tijekom trajanja otkaznog roka. Pretpostavka donošenja takve odluke je donošenje prethodne Odluke o ukidanju radnog mjesta Administrativne tajnice. Kako nije bilo više pitanja predsjednik se još jednom  zahvalio na dobro organiziranim ovogodišnjim susretima u Belom Manastiru pod vodstvom potpredsjednika SSKH Davora Gotala i najavio kako se još nije zbog epidemiološke situacije radilo na mjestu organiziranja narednih susreta u 2022-oj godini.

U BELOM MANASTIRU ODRŽANA JE 8. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA SSKH

U BELOM MANASTIRU ODRŽANA JE 8. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA SSKH

U petak, 1. listopada 2021. godine u Belom Manastiru u Hotelu Patria, s početkom u 15:00 sati održana je 8. sjednica Glavnog odbora SSKH. Sjednici su prisustvovali članovi Glavnog odbora; Abramić Marina, Banovac Mario, Crnković Sandra, Fabijan Vinko, Fadiga Domagoj, Falica Dražen, Franov Nikša, Gotal Davor, Grgurić Nino, Grujić Srđan,  Hamedović Ljiljana, Ivanić Ljilja, Kovačević Baldo, Leljak Mario, Ljubić Boris, Maršanić Robert, Potočki Robert, Požar Jasna, Prpić Tomislav, Puhek Branimir, Radičević Vlaho, Sandrini Davor, Scomersich Nives, Sikirić Snježana,  Stoilković Zdravko, Vlašić Jakovčić Bruna, Zadravec Vladimir. Opravdano su odsutni Rastovčan Dario, Šupe Branimir i Zmijarević Joze. Sjednici su prisustvovali i Vesnica Bušić, predsjednica Nadzornog odbora SSKH, Boris Feis, tajnik SSSH i Slobodan Kapor, tajnik i pravni savjetnik SSKH. Nakon jednoglasnog usvajanja dnevnog reda usvojen  je jednoglasno i zapisnik sa prethodne 7. sjednice GO SSKH održane 23. travnja 2021. godine, u Stubičkim Toplicama, u Hotelu Matija Gubec.

Boris Feis, tajnik SSSH, upoznao je prisutne članove GO SSKH sa bitnim odrednicama konsolidiranog financijskog izvješća podružnica SSKH za prvih šest mjeseci 2021. godine kao i izvješća o financijskom poslovanju Ureda SSKH za isto razdoblje.

Vesnica Bušić, predsjednica NO SSKH, naglasila je potrebu da se osiguraju dodatna sredstva za raspodjelu članstvu te je u tom pravcu išao i prijedlog da se po izradi završnog računa za 2021.g. ide u izmjene Pravilnika o radu i Pravilnika o financiranju i materijalno-financijskom poslovanju sindikalnih podružnica i tijela SSKH.

Baldo Kovačević, predsjednik SSKH, naglašavajući napredak u dostavi izvješća u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, uputio je apel za redovitom dostavom izvješća što pridonosi financijskoj stabilnosti i konsolidaciji. Upoznao je prisutne o isplatama pomoći podružnicama stradalih u potresu i radi otklanjanja posljedica katastrofalnih poplava i tuče. Smatra da bi za takve i slične slučajeve u budućnosti SSKH trebao osnovati određene fondove o čemu će se raspravljati nakon usvajanja završnih financijskih izvješća za 2021.godinu. Veliki problem predstavlja i evidencija članstva zbog čega je apelirao na sindikalne povjerenike da redovito dostavljaju kako upisnice tako i ispisnice za članove koji se ispisuju iz članstva neovisno o razlozima ispisa ili idu u mirovinu i slično. U tom smislu će se razmotriti i izrada novog programa evidencija članstva kao i izrada novih iskaznica o čemu će IO i NO SSKH donijeti mjerodavne provedbene odluke.

Boris Feis informirao je prisutne i o potrebi zaključivanja novog ugovora o provedbi revizorskih usluga sukladno Zakonu o financiranju neprofitnih organizacija sa trgovačkim društvom Alpha Capitalis. Navedeno društvo u svojem izvješću za 2020.g. nije utvrdilo nikakve povrede zakonskih propisa u financijskom poslovanju SSKH. Naglasio je i da pokazatelji o kretanju plaća u pojedinim sektorima ukazuju na zaostajanje plaća u komunalnim i srodnim djelatnostima od oko 13% u odnosu na prosjek RH, što bi uz trenutno aktualni podatak o porastu troškova života u mjesecu kolovozu 2021.g. od 3,1% mogao biti pokazatelj za aktivniji pristup u zahtjevima za povećanje materijalnih prava kroz pokrenute pregovore za sklapanje kolektivnih ugovora.

Članovi GO SSKH nakon rasprave po navedenom jednoglasno su prihvatili izvješće o financijskom poslovanju za prvih šest mjeseci 2021.godine. 

Vesnica Bušić, predsjednica NO SSKH, naglasila je problematiku neredovite uplate članarine pojedinih podružnica pri čemu neke podružnice kasne s uplatom članarine dok druge to čine kvartalno. Stoga je bio zaključak NO SSKH da se poslodavcima kod kojih djeluju takve podružnice uputi dopis o obvezi uplate članarine u omjeru 50% iznosa na račun sindikalne podružnice odnosno 50% na račun središnjice SSKH.

Predsjednik SSKH Baldo Kovačević naglašava da je broj podružnica koje ne uplaćuju članarinu redovito značajno smanjen na 10 podružnica dok 12 podružnica nije ispunilo svoju obvezu dostave financijskih izvješća za prvih šest mjeseci 2021.g. U raspravi koja je uslijedila naglašen je problem u ispunjavanju financijskih izvješća zbog nedostatka potrebnih znanja pojedinih povjerenika zbog čega Predsjednik SSKH Baldo Kovačević predlaže razmatranje opcije uplate cjelokupne članarine i vođenja računa preko SSSH, posebice za manje podružnice koje nemaju dostatna sredstva za pokriće bankarskih troškova naknade vođenja računa. Na taj način podružnice i sindikalni povjerenici ne gube samostalnost i kontrolu nad dijelom svojih sredstava iz ustegnute članarine, jer u svakom trenutku imaju informaciju o raspoloživom iznosu sredstava koje mogu koristiti za pomoći i druge sindikalne aktivnosti. Tajnik SSSH Boris Feis naglašava da se za potrebe vođenja računa podružnica SSKH godišnje uplaćuju visoke naknade bankama što je praktički bačen novac koji se može uštedjeti usmjeravanjem uplata ustegnute članarine preko računa SSKH. Ono što je također potrebno naglasiti da u tom slučaju ne postoji obveza sastavljanja financijskih izvješća od strane povjerenika već to za njih radi računovodstveno-knjigovodstvena služba SSSH.

Predsjednik SSKH Baldo Kovačević upoznao je prisutne članove GO SSKH sa odlukom IO SSKH o osnivanju Sekcije žena u SSKH i imenovanju Brune Vlašić-Jakovčić za predsjednicu sekcije. Odlukom IO SSKH inicirano je i osnivanje Sekcije mladih, ali za sada nema zainteresiranih za aktivnije učešće u radu ove sekcije. Uključivanje mladih u rad SSKH gorući je problem koji će predstavljati izazov u narednom razdoblju zbog čega je nužno iznaći prihvatljiv model koji će omogućiti veće sudjelovanje mladih članova u radu SSKH.

Predsjednik SSKH Baldo Kovačević informirao je prisutne o organizaciji seminara za povjerenike za zaštitu na radu i sindikalne povjerenike o radu radničkog vijeća, pravima i obvezama povjerenika za zaštitu na radu koji će se održati 21.-23.listopada 2021.godine u Stubičkim Toplicama. To je prvi inicijalni seminar takve vrste na kojem će za cca 15 sudionika-sindikalnih povjerenika troškove snositi SSKH dok za ostale sudionika kotizaciju u iznosu od 900,00 kn plaća poslodavac. Predavači na seminaru će biti Igor Pavlović, Slobodan Kapor i Robert Maršanić te je dogovorena i prezentacija Miloša Vlaisavljevića iz EPSO (Europska konfederacija sindikata u komunalnim djelatnostima) o metodama učlanjivanja i razvoju sindikalne organizacije.

Napravit će se i plan održavanja istovrsnih seminara po županijama, u prostorima SSKH odnosno SSSH, što bi trebalo smanjiti ukupne troškove i osigurati veći broj zainteresiranih sudionika.

Branimir Puhek i Robert Potočki postavili su pitanje valjanosti kolektivnog ugovora i preuzimanja ugovora o radu od strane društva preuzimatelja sukladno odredbama Zakona o vodnim uslugama. Slobodan Kapor, tajnik i pravni savjetnik SSKH, odgovorio je da je Zakonom o radu u slučaju statusnih promjena predviđen postupak preuzimanja svih ugovora o radu od strane društva preuzimatelja sa svim pravima i obvezama koje iz njih proizlaze, što drugim riječima znači da će radnici koji su imali veća materijalna prava od radnika u radnom odnosu društva preuzimatelja, prijenosom ugovora o radu zadržati svoja stečena prava. Kolektivni ugovor sklopljen sa društvom koje se preuzima, ostaje i nadalje na snazi u vremenu od godine dana, a nakon toga društvo preuzimatelj kao i sindikati koji djeluju u novom objedinjenom društvu pružatelja vodnih usluga mogu predložiti sklapanje novog kolektivnog ugovora. Objedinjavanjem vodnih područja i društava koje djeluju na njima, sindikalni povjerenici neće izgubiti svoju funkciju, a eventualni najveći broj povjerenika koji uživaju pravo na zaštitu odredit će se primjenom odredbe ZOR-a o broju članova radničkog vijeća u odnosu na broj sindikalno organiziranih radnika kod poslodavca.

Baldo Kovačević, predsjednik SSKH naglasio je da će se angažirati na tu temu , te je istaknuo je mogućnost inicijativa za sklapanje Temeljnog kolektivnog ugovora (TKU) sa pojedinim općinama i gradovima, koji su i osnivači komunalnih društava, radi ujednačavanja materijalnih prava u komunalnim društvima koja djeluju na tom području.

Sandra Crnković postavila je pitanje o aktivnostima na izradi novog ZOR-a, drugačijoj raspodjeli novca prikupljenog uplatom sindikalne članarine, nedostatkom promidžbenog materijala zbog čega ne možemo značajnije privući mlade ljude u članstvo SSKH.

Baldo Kovačević odgovara da su na IO i NO SSKH donijete određene odluke u pravcu izrade novih akata SSKH koji će omogućiti drugačiju raspodjelu članarine, ali takve aktivnosti nije moguće očekivati prije završnog revizorskog izvješća o financijskom poslovanju SSKH za 2021.g. Također radi se i na novim i kvalitetnijim promidžbenim materijalima. Ovom prilikom se i zahvalio kolegici Sandri na angažmanu oko aktivnosti mladih i uključivanju u rad SSKH na temama mladih.

Slobodan Kapor i Boris Feis naglasili su da su aktivnosti oko izrade novog ZOR odnosno izmjena i dopuna postoječeg ZOR-a u fazi razmatranja i bilateralnih razgovora o određenim prijedlozima te da je SSSH istaknuo određene prijedloge koje idu u pravcu zadržavanja postojećih prava, odnosno protivljenja najavi njihovog smanjenja. O konkretnim prijedlozima koji bi bili podlogo odlučivanju na nadležnim tijelima (Vlada RH, Sabor RH), SSSH će pravovremeno izvijestiti članove udruženih sindikata i predložiti daljnje aktivnosti.