Održana 20. sjednica Izvršnog odbora SSKH

Održana je 20. sjednica Izvršnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (IO SSKH) 30. lipnja 2022.godine u hotelu „Matija Gubec“, Viktora Šipeka 31, Stubičke Toplice .

Osim opravdano odsutnog Maria Leljaka sjednici su nazočili svi ostali članovi: Mario Banovac, Vinko Fabijan, Dražen Falica, Davor Gotal, Ljiljana Hamedović, Baldo Kovačević, Robert Maršanić, Jasna Požar, Vlaho Radičević, Zdravko Stoilković, Bruna Vlašić-Jakovčić, Vladimir Zadravec, kao i Vesnica Bušić – predsjednica Nadzornog odbora (NO), Ingrid Stanić – članica NO, Petra Vaci – predsjednica Statutarne komisije SSKH, Slobodan Kapor – tajnik i pravni savjetnik SSKH.

Nakon usvajanja dnevnog reda i  skraćeni zapisnik sa 19. sjednice IO SSKH, održane 18. ožujka 2022.g. u Zagrebu, prihvaćen je jednoglasno. Baldo Kovačević ukratko je iznio raspored održavanih sjednica županijskih povjereništava SSKH . Ukazao je da pojedine podružnice još uvijek nisu dostavile svoja izvješća, upozoravajući na pravne posljedice nedostavljanja obavijesti o izboru poslodavcima. Kod pojedinih podružnica došlo je do razdvajanja trgovačkog društva na dva nova društva zbog čega dosadašnji sindikalni povjerenik ne može više biti povjerenik i u razdvojenoj firmi u kojoj nije zaposlen. U tim društvima treba izabrati nove povjerenike ili imenovati dosadašnje kao sindikalne predstavnike, najkasnije do rujna 2022.g.

Nastavno obrazlaže Registar izabranih županijskih povjerenika i njihovih zamjenika i odluke o imenovanju županijskih povjerenika kao i potrebu dostave potpisanih suglasnosti za sve kandidate za Nadzorni odbor i Statutarnu komisiju SSKH, obrasci kojih će se naknadno dostaviti svim kandidatima putem maila. Početkom rujna 2022.g. planira se održavanje IO radi utvrđivanja sastava skupštinskih komisija i radnih tijela, razmatranja 6 mjesečnog izvješća o poslovanju uz istodobno održavanje sjednica NO i prema potrebi Statutarne komisije. Baldo Kovačević u nastavku obrazlaže prijedloge: odluke o održavanju IX. Skupštine SSKH, odluke broju zastupnika IX. Skupštine SSKH, odluke izboru predsjednika SSKH, odluke o izboru članova GO SSKH, odluke o izboru članova NO i Statutarne komisije SSKH kao i prijedloge kandidata za predsjednika, GO, NO i Statutarnu komisiju SSKH. Nakon rasprave donesena je jednoglasna odluka o održavanju IX. Skupštine SSKH 30. rujna 2022.g. u Stubičkim Toplicama, odluka o broju zastupnika IX. Skupštine SSKH, odluka o izboru predsjednika SSKH, odluka o izboru članova GO SSKH, odluka o izboru članova NO i Statutarne komisije te su podržani prijedlozi kandidata za predsjednika SSKH, članove GO, NO i Statutarnu komisiju SSKH.

Predsjednik SSKH Baldo Kovačević obrazlaže dostavljenu ponudu JU Nacionalni park „Plitvička jezera“ za održavanje XVIII. Sindikalnih susreta od 4. – 6. studenog 2022.g. Nakon rasprave i dodatnih obrazloženja, donesen je zaključak da se prihvati ponuda JU Nacionalni park „Plitvička jezera“ za održavanje XVIII. Sindikalnih susreta od 4. – 6. studenog 2022.g.

Baldo Kovačević upoznaje prisutne sa Revizijskim uvidom u financijske izvještaje za 2021.g., uz konstataciju da je revizija utvrdila da su financijski izvještaji (podružnica i središnjeg ureda) sastavljeni u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Obrazlaže i promjenu u načinu obračunu sindikalne članarine, sukladno statutarnim promjenama, prema kojima je obveza uplate podružnica koje imaju svoje podračune da uplaćuju 50% od 1% neto ustegnute članarine po članu na račun središnjeg ureda. Također podsjeća i na statutarnu promjenu prema kojoj su sve podružnice sa manje od 10 članova dužne svoje financijsko poslovanje voditi preko računa SSKH, odnosno računovodstvene službe SSSH, čime se značajno smanjuju troškovi bankarskih naknada i novac usmjerava na druge aktivnosti.

Baldo Kovačević upoznao je prisutne sa planom seminara za radnička vijeća i povjerenike za zaštitu na radu za razdoblje rujan 2022. – lipanj 2023.g. uz poziv da sve eventualne prijedloge promjene rasporeda seminara, u cilju osiguravanja što većeg broja sindikalnih povjerenika i članova RV, članovi IO dostave do sljedeće sjednice IO SSKH, planirane za početak rujna 2022.g.

Ukratko upoznaje prisutne i sa održanim sastankom sa predstavnicima SSSH (Šobota, Šeperić) i Matejom Brnardićem, vanjskim suradnikom SSSH za osmišljavanje digitalnih kampanja. , na kojem su raspravljana pitanja i potrebe SSKH za marketinški pristup digitalnog oglašavanja SSKH na društvenim mrežama, radi veće vidljivosti, dostupnosti usluga SSKH i u konačnici povećanja članstva.

Daje se informacija o organizaciji sastanka sa predstavnicima Udruge gradova RH, posredstvom kolegice Snježane Sikirić iz Grada Crikvenice, na kojem bi se razgovaralo o mogućnosti sklapanja TKU za radnike zaposlene u komunalnim društvima gradova u RH, u cilju definiranja minimalne razine materijalnih prava koja će se primjenjivati za sva komunalna društva. 

Zdravko Stoilković ukratko obavještava o trenutnoj situaciji u svezi kolektivnog viška radnika u ZGH d.o.o., prosvjedu pred Skupštinom Grada Zagreba, razgovoru sa predsjednikom Skupštine Grada Zagreba g. Joškom Klisovićem i aktivnostima koje se poduzimaju u zaštiti radnika.

Na kraju sjednice svi prisutni podržali su kandidature Mladena Novosela za predsjednika SSSH, Ingrid Stanić za članicu NO SSSH i Tatjana Kordić  za Statutarnu komisiju SSSH.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *