Održana je 12. sjednica Izvršnog odbora SSKH

Održana je 12. sjednica Izvršnog odbora SSKH

12. sjednica Izvršnog odbora SSKH održana je u petak, 21. svibnja 2021. godine u Zagrebu, sjedištu SSKH, Zlatarska 14 s početkom u 11:00 sati.

Prisustvovali su svi članovi izvršnog odbora;  Baldo Kovačević, Robert Maršanić, Davor Gotal, Bruna Vlašić Jakovčić, Zdravko Stoilković, Ljiljana Hamedović, Jasna Požar, Vinko Fabijan, Vladimir Zadravec, Mario Banovac, Mario Leljak, Dražen Falica i Vlaho Radičević. Sjednici su prisustvovali Vesnica Bušić, predsjednica Nadzornog odbora SSKH i Slobodan  Kapor, kandidat za tajnika i pravnog savjetnika SSKH.

Sjednicu je otvorio predsjednik Baldo Kovačević.  Utvrdio je da  su prisutni svi članovi Izvršnog odbora SSKH te da će sve Odluke koje budu usvojene biti pravovaljane. Zahvalio se svima na odazivu i pozdravio nove kolege u Izvršnom odboru Dražena Falicu i Vlaha Radičevića, kao i Slobodana Kapora kandidata za tajnika i pravnog savjetnika SSKH. Za vođenje zapisnika predložio je Vesnicu Bušić što je jednoglasno i usvojeno.Bez dodatnih primjedbi i nadopune skraćeni zapisnik sa 11. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 26. ožujka 2021. godine je jednoglasno usvojen.

Nakon uvodnog izlaganja Balda Kovačevića o predloženom kandidatu za tajnika i pravnog savjetnika od strane izborne komisije u raspravi su sudjelovali Robert Maršanić, Davor Gotal Zdravko Stoilković, Bruna Vlašić Jakovčić, Vinko Fabijan i Vlaho Radičević. Slobodan Kapor se u kratkim crtama osobno predstavio prisutnima i zahvalio se komisiji na izboru te se nada uspješnoj budućoj suradnji. Slobodan Kapor je jednoglasno potvrđen i imenovan od Izvršnog odbora SSKH za tajnika i pravnog savjetnika SSKH. Ugovor o radu će se potpisati do kraja svibnja, a radni odnos će započeti početkom lipnja.

Baldo Kovačević i Davor Gotal su detaljnije upoznali sa mogućnostima oko sindikalnih susreta u Belom Manastiru početkom listopada i ponudi Hotela „Patria“.Baldo Kovačević je naveo da će obvezno svi prijavljeni sudionici morati dostaviti uz svoje ime i prezime, naziv podružnice, svoj IBAN i adresu, jer će se ubuduće svi troškovi isplaćivati na temelju vjerodostojne hotelske registracije na osobne račune sudionika. Svi prisutni su suglasni sa navedenim i jednoglasno je usvojeno da se XVII sindikalni susreti održe u Belom Manastiru.

Predloženo je da se skladišni prostor, garažna mjesta i parkirna mjesta daju u zakup. Robert Maršanić je podržao prijedlog objašnjavajući kako godinama stoje neiskorišteni. Slobodan Kapor je objasnio proceduru iznajmljivanja putem zatvorenih ponuda. Nakon kraće rasprave prisutnih zaključeno je da se pisanim i usmenim putem obavijeste predstavnik zgrade i stanari o svemu navedenom. Jednoglasno je usvojena odluka o davanju u zakup skladišne prostorije, garažnih i parkirnih mjesta. Predložena je izrada promidžbene knjižice i letka SSKH kako bi se moglo doprijeti do svakoga člana i radnika. Svi prisutni su se uključili u raspravu i donijeli jednoglasnu odluku da se ide u idejno rješenje navedenog. Baldo Kovačević je predložio osnivanje sekcije žena SSKH i sekcije mladih SSKH kako bi se aktivnije mogli uključiti u rad sekcija SSSH. Prisutne članice Izvršnog odbora SSKH su između sebe jednoglasno izabrale za predsjednicu Sekcije žena Brunu Vlašić Jakovčić, za zamjenicu Jasnu Požar, a članice Izvršnog odbora sekcije žena su Ljiljana Hamedović i Vesnica Bušić. Svoj rad i djelokrug će dalje proširiti na žene iz Glavnog odbora i drugih statutarnih tijela SSKH. Prijedlog oko osnivanja sekcije mladih ostaje otvoren dok se ne ustanovi gdje ima mladih povjerenika i tko je zainteresiran za rad na temu te problematike. Izvršni odbor je jednoglasno usvojio sve navedeno.

Temeljem odredbi Statuta SSKH članak 58. i 61. i jednoglasno usvojeno imenovanje u Izvršni odbor SSSH predsjednik Baldo Kovačević kao član, a potpredsjednik Robert Maršanić kao zamjenik člana Izvršnog odbora SSSH.

Predložen je i jednoglasno imenovan Zdravko Stoilković ispred Izvršnog odbora SSKH u Koordinaciju za zaštitu na radu SSSH.  

Predložen je i jednoglasno imenovan u Vijeće SSSH Davor Gotal potpredsjednik SSKH. Predloženi su i jednoglasno potvrđeni dosadašnji članovi Vijeća SSSH Vladimir Zadravec član Izvršnog odbora SSKH, Dario Rastovčan član Glavnog odbora SSKH, Igor Pavlović zamjenik predsjednice statutarne komisije SSKH.

Usvojen je prijedlog dodatne isplate pomoći za stradale u potresu po prethodnoj donesenoj odluci za podružnice VG Komunalac i Komunalac Glina.

Baldo Kovačević je izrazio nezadovoljstvo funkcionalnošću web stranice i iznio svoje viđenje web stranice SSKH u budućnosti  sa podatcima po županijama i sindikalnim podružnicama kako bi bili zanimljiviji i dostupniji sadašnjim i budućim članovima.  Predlaže da se za sve aktivnosti oko održavanja i nadopune stranice odredi Dario Rastovčan, član Glavnog odbora uz prethodni nadzor predsjednika ili tajnika SSKH. Nakon kraće rasprave prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Zdravko Stoilković predlaže da se dostave poslodavcima obavijesti o imenovanju članova u viša tijela SSKH radi ostvarivanja prava iz kolektivnih ugovora na slobodne dane radi sindikalnih obveza. Jednoglasno je prihvaćen navedeni prijedlog. Također predlaže da se prema pravnim mogućnostima na web stranicu pod aktivnosti stavi prijava o povredi na radu. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen samo uz prethodnu provjeru da se ne zadire u pravne probleme.

Na prijedlog Balda Kovačevića jednoglasno je prihvaćeno da se na narednu sjednicu Glavnog odbora pozove Mumin Hodžić dobitnik Povelje SSSH povjereniku radnika za zaštitu na radu za doprinos u 2020. godini članu našeg Sindikata iz Zagrebačkog holdinga, podružnice Čistoća i da mu se i od strane SSKH uruči zahvalnica.

Održana je 10. sjednica Izvršnog odbora

10. sjednica Izvršnog odbora SSKH održana je 19. veljače 2021. godine u Zagrebu, u sjedištu SSKH, Zlatarska 14

Na sjednici se raspravljalo o sljedećim točkama dnevnog reda:

 • Razmatranje prijedloga Igora Pavlovića o održavanju seminara na temu izbora za radnička vijeća;
 • Usvajanje zabilježbe 9. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 14. prosinca 2020. godine elektronskim putem;
 • Razmatranje pomoći članovima Sisačko-moslavačke županije;
 • Pregled uplata članarina po županijama za 2020. godinu;
 • Pristigla financijska izvješća za 2020. godinu;
 • Analiza članstva po podružnicama/županijama;
 • Izvješća o radu članova Izvršnog odbora za 2020. godinu;
 • Pripremne radnje za održavanje Izvanredne skupštine SSKH;
 • Izvješće o stanju sudskog spora – Infra grad d.o.o. Obrovac;
 • Članstvo SSKH u EPSU;
 • Pitanja, prijedlozi, informacije.

Prije usvajanja dnevnog reda, Robert Maršanić uručio je zahvalnice za dugogodišnje članstvo u SSKH i doprinosu njegovu razvitku te uručio prigodne poklone Davorinu Gombaroviću, Ivi Klaiću, dok je za Marinka Mileusnića (nije došao zbog zdravstvenih razloga) zahvalnicu i prigodan poklon uručio Davoru Gotalu.

Sjednica je završila s radom u 14,30 sati.