Odgoda seminara !!!

Odgoda seminara !!!

Odgađa se do daljnjega seminar za sindikalne povjerenike, članove radnižkih vijeća, povjerenike radnika za zaštitu na radu i ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu koji se trebao u organizaciji SSKH održati 26. studenog 2021. godine u Belom Manastiru u hotelu Patria.

Zbog sve Iošije epidemiološke situacije i opravdanih razloga nedolaska većeg broja sindikalnih povjerenika Osječko-baranjske županije navedeni seminar odgoden je, a o novom terminu održavanja obavijestiti ćemo sve zasinteresirane nakon dogovora sa organizatororm i predavaćem Igororom Pavlovićem i županijskim povjerenikom i potpredsjednikom SSKH Davarom Gotalom. Hvala na razumijevanju.

SASTANAK PREDSTAVNIKA SSKH I UPRAVE  LIBERTASA  U DUBROVNIKU

SASTANAK PREDSTAVNIKA SSKH I UPRAVE  LIBERTASA  U DUBROVNIKU

Sastanak Uprave Libertas Dubrovnik d.o.o. i predstavnika SSKH održao se 27. listopada 2021. godine u 14 sati u prostorijama Libertasa u Komolcu. Sastanku su prisustvovali direktor Franko Mekišić, pomoćnica direktora Marija Bošnjak, predsjednik samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske Baldo Kovačević, tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor, županijski sindikalni povjerenik SSKH Vlaho Radičević, glavni sindikalni povjerenik u Libertas Dubrovnik d.o.o. Pero Matuško, zamjenica glavnog sindikalnog povjerenika u Libertas Dubrovnik d.o.o. Ana Zovkić.

Predsjednik SSKH Baldo Kovačević je  zahvalio Upravi Libertasa na prijemu u nekadašnjoj njegovoj  radnoj sredini. Zahvalio je direktoru Franku Mekišiću na razumijevanju i  čestitao na potpisanom aneksu kolektivnog ugovora, dan prije, u istom vremenu i istom prostoru uz prisustvo Gradonačelnika Mata Frankovića i predsjednika Nadzornog odbora Libertasa Marka Potrebice.

Direktor Mekišić upoznao je sa planovima Uprave oko daljnje konsolidacije Društva, nabavci novih vozila,  poboljšanja uvjeta rada i plaća radnika. Predsjednik SSKH Kovačević upoznaje prisutne oko inicijative za potpisivanjem temeljnog kolektivnog ugovora od strane SSKH na razini Grada, ali i drugih gradova Hrvatske, te o mogućnosti sektorskog kolektivnog ugovora.

Razgovaralo se o mogućnosti realizacije prethodnih aneksa kolektivnog ugovora prema kojima bi se moglo radnicima koji su radili nadoknaditi smanjenje plaća u proteklom periodu i o mogućnosti povećanja osnovice o kojoj se ispregovaralo, ali koja je zaustavljena dolaskom korona krize.

Zaključeno je da će se i nadalje putem socijalnog dijaloga u skladu za Zakonom i prema mogućnostima Društva dogovarati povoljnija prava za radnike u cilju poboljšanja plaća, uvjeta rada i očuvanju radnih mjesta.

Uprava Zagrebačkog holdinga održala sastanak s predstavnicima Sindikata koji djeluju u društvu

Uprava Zagrebačkog holdinga održala sastanak s predstavnicima Sindikata koji djeluju u društvu

U četvrtak 4. studenog održan je sastanak između Uprave Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata unutar cijele Grupe Zagrebačkog holdinga. Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske predstavljao je veliki broj naših povjerenika iz podružnica i povezanih društava. Tako su sastanku prisustvovali naši povjerenici iz Čistoće, Zagrebačkih cesta, Zrinjevca, Vodovoda i odvodnje, Vladimira Nazora, GSKG-a, direkcije Zagrebačkog holdinga i Gradske plinare opskrba, dok su ostali ispričali svoj nedolazak iz opravdanih razloga.

Kao i dan ranije kod Gradonačelnika, reprezentativni sindikati holdinga izvješćeni su o financijskom stanju kako grada tako i holdinga koje je izuzetno teško. Dug grada iznosi 8.2 milijarde, a od toga iznosa dug holdinga iznosi 4.9 milijarde kuna.

U uvodu je predsjednik Uprave g. Novaković iznio navedene podatke o stanju društva, stanju duga i kako se tijekom idućeg tjedna očekuju sastanci Pregovaračkog odbora poslodavca i Pregovaračkog odbora sindikata u svezi odricanja pojedinih materijalnih prava, a koja su vezana uz isplatu božićnice (1.250,00 kn) i isplati “nagrade za poslovanje” u visini (2.500,00 kuna), ali da trenutno Uprava nema namjeru zadirati u plaće radnika Zagrebačkog holidinga ako se navedeno ne bude ispregovaralo kao što je prije bila praksa. Podsjećamo da je Gradonačelnik dan ranije obećao da se neće ići u smanjenje materijalnih prava.

Nakon predsjednika Uprave prezentaciju je održala  g. Matija Subašić Maras, članica Uprave zadužena za ljudske resurse i imovinu. Predstavnike Sindikata Zagrebačkog holdinga i povezanih društava obavijestila je da se aktivno radi na izradi nove sistematizacije poslova i da očekuju od Sindikata pomoć i suradnju. Namjera im je istu završiti do kraja prosinca za koju su Sindikati skeptični poznavajući kompleksnost cijelog procesa. Nakon utvrđivanja radnih mjesta i broja izvršitelja, Poslodavac namjerava uvidjeti višak djelatnika koje namjerava raspodijeliti na druga radna mjesta, a višku podijeliti otkaza što naravno neće ići baš tako lako. Naglasak je stavljen na one koji ne rade, ne dolaze na posao i na djelatnike iznad grupe složenosti poslova po Kolektivnom ugovoru čiji će se rad preispitati. Naglašeno je da postoji veliki manjak operativnih radnika i da oni nisu upitni. Predstavnici Sindikata su izjavili da se  izradom nove sistematizacije nadaju da će se radna mjesta izvan grupa složenosti, dakle radna mjesta sa koeficijentima iznad 4.2 smanjiti na minimum a od Uprave su dobili takvo obećanje jer je i njima u interesu smanjenje troškova.

Predstavnici Sindikata su uputili Upravi pitanje te dobili odgovor da će se u petak ili eventualno slijedeći tjedan znati imena novih voditelja podružnica ili v.d. voditelja. Također su upozorili da radnici koji rade na određeno vrijeme, rade već dulje od 18 mjeseci i da im se trebaju ponuditi ugovori na neodređeno vrijeme, a da agencijski radnici također rade već više od godinu dana i da to ne možemo smatrati privremeni ili povremeni poslovima i da im se trebaju uručiti ugovori o radu.

Sindikati su istaknuli da do izbora novih voditelja Podružnica i izrade novih sistematizacija Pregovarački odbor sindikata se neće odazvati na bilo kakve pregovore vezano za materijalna prava radnika.

Predsjednik Uprave g.Novaković je ipak rekao da će u slučaju da se ne postigne dogovor oko određenih odredbi Kolektivnog ugovora poštivati sve potpisano i da će biti isplaćeno radnicima.

Sindikati su ujedinjeni u stavu  da nikakvo smanjivanje bilo kakvog materijalnog prava ne dolazi obzir i uopće nije predmet razmatranja. Također su naglasili da su razočarani sa sastankom koji je održan, jer nisu čuli kada će doći do zapošljavanja operativnih radnika kojih nedostaje, kakav je plan Uprave Holdinga za povećanjem prihoda, kakav je plan Uprave Holdinga sa iskorištavanjem velike imovine s kojom Holding raspolaže, zašto Uprava Holdinga već nije napravila rez i reducirala određena radna mjesta, što se čeka planira sa revizijom ugovora sa privatnim tvrtkama. Također najavljena reorganizacija i sistematizacija je prijedlog i zahtjev Sindikata, a ne Uprave Holdinga te da ovaj sastanak nije ponudio ništa novo već sve ono što znamo već od prije.

Delagacija SSKH s još 18 drugih sindikata ZGH na sastanku kod Gradonačelnika grada Zagreba

Delagacija SSKH s još 18 drugih sindikata na sastanku kod Gradonačelnika grada Zagreba

U srijedu 3. studenog u poglavarstvu grada Zagreba na poziv gradonačelnika Tomislava Tomaševića održan je sastanak s predstavnicima svi 19 sindikata koji djeluju u Zagrebačkom holdingu i povezanim društvima.

Sastanku su ispred SSKH prisustvovali sindikalni povjerenik SSKH za Grad Zagreb i član Pregovaračkog odbora sindikata Zagrebačkog holdinga Zdravko Stoilković sindikalni povjerenik Čistoće, sindikalni povjerenik u Zagrebačkim cestama i zamjena u Pregovaračkom odboru sindikata Zagrebačkog holdinga Dario Rastovčan i predsjednik SSKH Baldo Kovačević. Tema sastanka je bila ukupno financijsko stanje Grada Zagreba i okvirni planovi za 2022. godinu.

Nakon dužeg izlaganja gradonačelnika o lošoj financijskoj situaciji u Gradu, a osobito u Zagrebačkom holdingu, na navedenu temu prisutni sindikalni predstavnici su se uključili u raspravu.  Ispred SSKH sindikalni povjerenik SSKH za Grad Zagreb Zdravko Stoilković govorio  je o problematici rada i radnika u  Čistoći, a  sindikalni povjerenik iz Zagrebačkih cesta  Dario Rastovčan o situaciji u svojoj podružnici. Gradonačelnik je naglasio da je već putem GSV-a upoznat s situacijama u Podružnicama Holdinga i da će u tom smjeru gledati rješavati navedena problematika. Naveo je da će imati nultu stopu tolerancije prema kriminalu i zlostavljanju na radnom mjestu. Sva pitanja oko holdinga Sindikati će rješavati s novom Upravom Zagrebačkog holdinga u koju ima povjerenje i s kojom odlično surađuje te se nema namjeru baviti micromanagement-om jer Uprava ionako za sve svoje poteze odgovara izravno njemu i upravi Grada kao vlasniku.

Naglasak gradonačelnika koji je naišao na odobrenje svih prisutnih sindikalnih predstavnika je da će  doći do reorganizacije rada i nove sistematizacije, ali se neće ići prema  smanjenju radničkih prava odnosno izmjenama Kolektivnog ugovora.

POTPISAN DODATAK KOLEKTIVNOG UGOVORA U LIBERTAS DUBROVNIK d.o.o.

POTPISAN DODATAK KOLEKTIVNOG UGOVORA U LIBERTAS DUBROVNIK d.o.o.

U prostorijama društva Libertas Dubrovnik u utorak 26. listopada 2021. godine potpisan je Dodatak Kolektivnom ugovoru kojim se nastavlja proces suradnje Uprave društva i Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske. Glavni sindikalni povjerenik Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske za Libertas Dubrovnik d.o.o. Pero Matuško i direktor Libertasa Franko Mekišić su svojim potpisima na dodatak regulirali primanja radnika, te je smjenski rad honoriran uvećanjem od 10%.

„Ovim dodatkom smo određena radnička prava digli na razinu zaštite Kolektivnog ugovora, a smjenski rad smo uvrstili u kolektivni ugovor na način da s dodatnih 10 posto honoriramo rad u drugoj i trećoj smjeni. Poruka koju želim poslati jest da je Libertas jedan veliki sustav koji broji 300 ljudi. Danas će sedamdesetak autobusa biti na cesti, autobuse je netko pregledao, očistio, oprao, netko ih vozi“, kazao je direktor Libertasa Franko Mekišić.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika, Mato Franković istaknuo je kako, nakon potpisivanja Dodatka,  više od milijun kuna godišnje ide na povećanje kolektivnih prava djelatnika u Libertasu.

„Drago mi je da smo došli do ove situacije da možemo honorirati na ovaj način djelatnike Libertasa, nevezano o tome radi li se o vozačima ili drugim službama, dakle  o svima koji rade u smjenskom sustavu rada.  Mislim da je to bilo potrebno napraviti. Nastavljamo i dalje s financijskom konsolidacijom Libertasa. Na sutrašnjoj sjednici Gradskog vijeća donosimo odluku  vezanu za potvrđivanje kreditiranja Libertasa za kupnju novih autobusa koji će biti financirani prvenstveno europskim sredstvima, a onda manjim dijelom vlastitim sredstvima”, kazao je gradonačelnik grada Dubrovnika, Mato Franković.

Predstavnik Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske, Pero Matuško istaknuo je zadovoljstvo potpisanim dodatkom.

„Onima koji budu radili u smjenama, bit će primanja na mjesečnoj razini veća između 300 i 400 kuna, ovisno o tome koliko tko radi u smjeni“, pojasnio je Matuško, te dodao kako ovo povećanje obuhvaća sve djelatnike koji rade u smjenama neovisno o službi u kojoj rade.

Potpisani Dodatak kreće u primjenu od 1. studenog 2021. godine.

Stubičke Toplice – U organizaciji SSKH održan je seminar ” Prava i obveze Radničkog vijeća, povjerenika radnika za zaštitu na radu i sindikalnih povjerenika”

Stubičke Toplice – U organizaciji SSKH održan je seminar ” Prava i obveze Radničkog vijeća, povjerenika radnika za zaštitu na radu i sindikalnih povjerenika”

U Stubičkim Toplicama u periodu od četvrtka 21.10.2021. godine do subote 23.10. u organizaciji našeg Sindikata održan je seminar namijenjen članovima Radničkih vijeća, sindikalnim povjerenicima i povjerenicima zaštite na radu. Tema seminara je bila „Prava i obveze Radničkog vijeća, povjerenika radnika za zaštitu na radu i sindikalnih povjerenika“. Predavači koji su iznjeli program seminara , bili su Slobodan Kapor, dipl.iur. , dugogodišnji teritorijalni pravni savjetnik SSSH, a danas tajnik i pravni savjetnik SSKH s više od 25 godina iskustva u zastupanju prava radnika i Igor Pavlović, struč.spec.ing.sec., dugogodišnji sindikalni povjerenik u sindikalnoj podružnici Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Zagreba  i stručnjak za zaštitu na radu i zaštitu od požara koji je ujedno bio glavni organizator seminara uz pokroviteljstvo predsjednika SSKH Balda Kovačevića. Seminar je okupio veliki broj sudionika iz više Sindikata, njih 32,  koji su u tri dana predavanja obradili teme o Izboru članova Radničkog vijeća te funkcioniranju, pravima i obvezama Radničkog vijeća, o povjereniku radnika za zaštitu na radu i odbor zaštite na radu te postupanje u slučaju potresa i zaštita od korona virusa na radnom mjestu. U subotu, zadnjeg dana seminara, predsjednik SSKH svečano je dodijelio diplome o sudjelovanju svim sudionicima seminara.

Igor Pavlović, organizator i predavač na seminaru

Prije otprilike mjesec dana Izvršni odbor SSKH je donio odluku da organiziram seminar za povjerenike ZNR, članove radničkih vijeća i povjerenike sindikata. Uz pomoć kolegice Ivane De Vrgne i podršku predsjednika SSKH Balda Kovačevića, kao i tajnika i pravnog savjetnika SSKH Slobodana Kapora prihvatio sam se organizacije. Seminar je organiziran u Stubičkim Toplicama u Hotelu Matija Gubec od 21. – 23.10.2021.  i ovim putem zahvaljujem vodstvu i zaposlenicima hotela koji su nam ispunili sva traženja kako bi seminar tekao bez problema. Odaziv sudionika je bio iznenađujuće velik (32) što mi je dalo potvrdu da teme i način seminara zanima dobar dio članova kako našeg tako i drugih sindikata. S aspekta predavača moram priznati da su sudionici bili zainteresirani što dokazuje visoka prisutnost na predavanjima kao i postavljenje raznih potpitanja i diskusije na odrađene teme. Nisam dobio ni jedan negativan komentar, naprotiv svi su se sa superlativima obraćali na temu organizacije i izvođenja. Ponukani takvom reakcijom pripremamo uz podršku Izvršnog odbora SSKH (ja i Ivana De Vrgna) novi seminar krajem studenog (25. – 26. 11.2021.) u Baranji. Ovim putem zahvalio bih kolegici Mirandi Vujčić koja je u zadnji tren zamijenila oboljelu kolegicu Ivanu De Vrgnu, te Dariju Rastovčan koji je fotografirao tijekom održavanja seminara. Zahvaljujem Izvršnom odboru SSKH na povjerenju, predsjedniku SSKH Baldu Kovačeviću na potpori i tajniku i pravnom savjetniku SSKH Slobodanu Kaporu kao predavaču na temi o radničkom  vijeću.

Baldo Kovačević, predsjednik SSKH

Prema našem planu edukacije članstva od 21. do 23. listopada 2021. godine naš Sindikat je organizirao seminar za povjerenike zaštite na radu, članove radničkih vijeća i povjerenike sindikata. S obzirom na trenutačno epidemiološko stanje seminaru se odazvao veći broj sudionika, njih tridesetak. Najveći  dio odnosi se na naše članove od istarske županije, zadarske, primorsko goranske, zagrebačke, karlovačke, naravno ništa bez Grada Zagreba ali bilo je i sudionika iz drugih sindikata  što pokazuje da su ovakve edukacije zanimljive kako našim članovima tako i drugima. Tajnik i pravni savjetnik Slobodan Kapor je obradio temu oko izbora i rada radničkih vijeća , a kolega Igor Pavlović  glavni organizator seminara odradio je temu oko zaštite na radu. Produženje satnice  predavanja te učestala pitanja i razmjena mišljenja  o temama govori kako je ova edukacija uspjela, te više sudionika su postavili upite za naredne seminare i predlagali druge interesantne teme oko radničkih prava. Velika Hvala kolegi Igoru Pavloviću i kolegici Ivani De Vrgna kao organizatorima ,od pripreme materijala, akreditacija do izradi programa seminara. Kolegici Mirandi Vujčić hvala jer je  u zadnji trenutak zamijenila oboljelu kolegicu Ivanu De Vrgnu i pomogla u realizaciji seminara. Zahvaljujem se Dariju Rastovčan uredniku naših web stranica koji je pravovremeno objavio poziv za seminar i tako doprinio zainteresiranosti sudionika. Kako se prema odluci Izvršnog odbora i našem programu ovakvi seminari nastavljaju , sljedeći će biti u Baranji 25. – 26. studenog 2021. Nadamo se da će našim predavačima  kolegi Igoru Pavloviću i našem tajniku i pravnom savjetniku Slobodanu Kaporu pridružiti  još neki naši educirani predavači za navedene i druge sindikalne teme i da ćemo nastaviti s kvalitetnom edukacijom kakva se pokazala na ovom seminaru.
Program seminara

Sastanak u Hrvatskim vodama vezano uz nacrt uredbe o uslužnim područjima

Sastanak u Hrvatskim vodama vezano uz nacrt Uredbe o uslužnim područjima

Na inicijativu SSKH i SSSH, u sjedištu Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220 u Zagrebu, održan je dana 13. listopada 2021.godine radni sastanak između predstavnika SSKH i SSSH sa predstavnicima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskih voda, vezano uz Nacrt prijedloga uredbe o uslužnim područjima. Sastanku su uz predstavnike SSSH i SSKH, Mladena Novosela predsjednika SSSH i Slobodana Kapora tajnika i pravnog savjetnika SSKH, Vesne Trbojević, načelnice Sektora djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje pri MINGOR, Elizabete Kos, ravnateljice Hrvatskih voda i Vladimira Šimića, pravnika u Hrvatskim vodama, sudjelovali i sindikalni povjerenici SSKH sindikalne podružnice Liburnijske vode, Vedran Dorčić i Ingrid Stanić, Vodovod Pula sindikalna povjerenica SSKH Nives Schomersich, Vodovod Labin sindikalna povjerenica SSKH Bruna Vlašić Jakovčić, Vodovod i kanalizacija Karlovac sindikalna povjerenica SSKH Jasna Požar i Vodovod i kanalizacija Ogulin sindikalni povjerenik SSKH Mario Sušanj.

U otvorenom i konstruktivnom razgovoru, sindikalni povjerenici iskazali su dvojbe u objektivnost određivanja uslužnih područja (njih ukupno 41, prema nacrtu prijedloga uredbe) i kriterija za određivanjem društva preuzimatelja, smatrajući da pojedina društva, čije radnike i članove sindikata zastupaju, ostvaruju preduvjete za samostalni nastavak djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, iskazujući pri tome bojazan da će kod statusnih promjena pripajanja društava na uslužnim područjima doći do smanjenja stečenih prava i potrebitog broja radnika koji prelaze u novoosnovano društvo preuzimatelja.

Predstavnici MINGOR i Hrvatskih voda naglasili su da je donošenje Uredbe obveza prema EK u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, gdje je preko 5 mlrd.kn predviđeno za projekte aglomeracija i poboljšanja uvjeta vodoopskrbe. Objedinjavanjem sadašnjih poduzeća unutar predloženih uslužnih područja prema dostupnim analizama trebalo bi doći do smanjenja jedinične cijene vode dok će svi radnici zaposleni na dan 31.prosinca 2018.g. temeljem zakona biti preuzeto u novo društvo preuzimatelja.

Poučeni negativnim iskustvima iz prošlosti, predsjednik SSSH Mladen Novosel predložio je potpisivanje socijalnog sporazuma koji bu garantirao očuvanje stečenih prava radnika pri preuzimanju, te je dogovoreno da će MINGOR i Hrvatske vode proslijediti upute poslodavcima o poštivanju stečenih prava radnika i odredbi Zakona o radu o prijenosu ugovora o radu na novog poslodavca.

Održani su XVII Sindikalni susreti SSKH u Belom Manastiru

XVII Sindikalni susreti SSKH u Belom Manastiru 1.10-3.10.2021.g.

Prvi vikend u listopadu bio je rezerviran za XVII Sindikalne susrete SSKH koji su se održali od 1.10-3.10.2021. godine u Belom Manastiru. Susreti su bili  radni za tijela SSKH pa su iskorišteni za zajedničku 16. sjednicu Izvršnog i Nadzornog odbora SSKH, kao i za 8. sjednicu Glavnog odbora SSKH. Također sudionici su na zajedničkom skupu od predsjednika SSKH Balda Kovačevića upoznati sa radom sindikata i budućim aktivnostima. Tajnik i pravni savjetnik Slobodan Kapor je izvijestio o pravnim radnjama SSKH i odgovarao je pitanja sudionika. Igor Pavlović organizator seminara Zaštite na radu i Radničkih vijeća obrazložio je sustav organizacije seminara koji slijedi po županijama i pozvao 21.10.2021. g. na seminar u Stubičkim toplicama. Boris Feis tajnik SSSH govorio je o organizaciji SSSH i pružanju proširene pravne pomoći i drugim sindikalnim radnjama Saveza. Susretima se slijedeći dan pridružio i predsjednik SSSH Mladen Novosel. Na susretima je sudjelovalo oko 150 sindikalnih povjerenika iz cijele Hrvatske što čini oko dvije trećine sindikalnih podružnica SSKH gdje su bile zastupljene sve županije Lijepe naše. Uz dobro vrijeme i blagodati predivne Baranje pod budnim okom domaćina sindikalnog povjerenika iz Belog manastira Davora Gotala, potpredsjednika SSKH susreti su protekli u veselom tonu. Sudionici XVII sindikalnih susreta SSKH su jednom riječju oduševljeni, pa su neki od komentara glasili: “Najbolji susreti sindikalnih povjerenika komunalaca do sada.” A tek su sedamnaesti…

Posjet povjerenika SSKH vidikovcu u beljskim vinogradima

Riječ, dvije o sindikalnim susretima predsjednika SSKH i naših povjerenika

Baldo Kovačević, predsjednik SSKH

Još dok sam bio samo sindikalni povjerenik nakon svakih susreta i razmjene iskustava primjenjivao sam u sindikalnom radu ta nova saznanja i uvijek dolazio do novih rezultata na lakši ili teži način. Kao što nam povijest govori teorija je mrtvo slovo na papiru ako nemamo praksu, zato razmjena iskustva kolega sindikalnih povjerenika komunalaca iz cijele Hrvatske pomažu u sindikalnom radu i aktivnostima u našim radnim sredinama. Uvelike to određuje smjernice i rad svih naših statutarnih tijela SSKH kao i u zajedničkim akcijama sa SSSH na nacionalnoj razini. Tako je ove godine aktivnost vezana uz goruću problematiku oko nacrta Uredbe o uslužnim područjima i udruživanju javnih isporučitelja vodnih usluga kako se ista ne bi negativno odrazila na prava naših članova i njihovih radnih mjesta. Nadalje se radi i na prijedlogu kolektivnog ugovora sa gradovima i općinama za sva društva u njihovom vlasništvu i mogućnošću potpisivanja sektorskog kolektivnog ugovora. Najveća orijentacija SSKH će u narednom periodu biti učestalo savjetovanje, putem seminara educiranje sindikalnih povjerenika koji su prvi na terenu u svojim sredinama i koji su radnicima, našim članovima prva pomoć. Bez educiranog sindikalnog povjerenika nema kvalitetne prve sindikalne pomoći.

Nevenka Mršić, sindikalna povjerenica u podružnici SSKH KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka

DRUŽENJE SINDIKALNIH POVJERENIKA JE BITNO ZBOG MEĐUSOBNE RAZMJENE ISKUSTAVA U SINDIKALNOM RADU NA PODRUČJU CIJELE RH. STEČENA SAZNANJA KORISTIMO ZA UNAPRJEĐENJE RADA NAŠIH SINDIKALNIH PODRUŽNICA SSKH. TAKOĐER, SUSRETI SLUŽE I ZA UPOZNAVANJE SA KOLEGAMA KOJI RADE ZA DOBROBIT ČLANOVA SINDIKATA ŠTITEĆI NJIHOVA RADNA PRAVA.

Sandra Crnković sindikalna povjerenica u podružnici SSKH Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo Zagreb, zamjenica gradskog povjerenika SSKH za Grad Zagreb i članica Glavnog odbora SSKH.

DRUŽENJE SINDIKALNIH POVJERENIKA JE BITNO ZBOG MEĐUSOBNE RAZMJENE ISKUSTAVA U SINDIKALNOM RADU NA PODRUČJU CIJELE RH. STEČENA SAZNANJA KORISTIMO ZA UNAPRJEĐENJE RADA NAŠIH SINDIKALNIH PODRUŽNICA SSKH. TAKOĐER, SUSRETI SLUŽE I ZA UPOZNAVANJE SA KOLEGAMA KOJI RADE ZA DOBROBIT ČLANOVA SINDIKATA ŠTITEĆI NJIHOVA RADNA PRAVA.

Zdravko Papac, sindikalni povjerenik Vrtlar Dubrovnik d.o.o.

S 35 godina rada u dubrovačkom Vrtlaru,  član sindikata komunalaca 24 godine i već treći mandat glavni sindikalni povjerenik mogu reći samo jedno i ponoviti onaj naš sindikalni slogan „Zajedno smo jači“. Sindikalni susreti i razmjene iskustava nas povjerenika su bolji nego školovanje jer se razmjenjuju životna iskustva nas povjerenika  i ovo što svake godine organizira naš Sindikat komunalaca Hrvatske je odlično, a šteta što se ne  organizira više puta godišnje. Snaga je u iskustvu i zajedništvu, a to se osjetilo i na ovogodišnjim susretima SSKH u Belom Manastiru.

Srđan Grujić,  član glavnog odbora SSKH, sindikalni povjerenik podružnice Baranjska čistoća d.o.o. iz Belog Manastira

Ljudima na terenu je bitno iz puno razloga a neki od njih su da bi se upoznali međusobno iz razloga smjene generacija između sindikalnih povjerenika i razmjena kako pozitivnih tako i negativnih iskustava s kojima se susreću u svakodnevnom radu. U razgovoru sa drugim kolegicama i kolegama vezano na temu 17-tih susreta sindikalnih povjerenika SSKH koji su se održali po drugi puta u Osječko-baranjskoj županiji, u gradu Belom Manastiru kao domaćinu ostale su samo pozitivne kritike i dojmovi. Pozitivni komentari su se odnosili ponajviše na krajolik i bogatstvo koje Baranja pruža kako sa svoje turističke destinacije tako i sa Eno i gastro ponude, te su pojedini sudionici izrazili interes za posjet i u privatnom aranžmanu kako bi upoznali našu sredinu i iz drugih spektara koje Baranja pruža. Jednom riječju oduševljeni su, pa neki od komentara je glasio: “Najbolji susreti sindikalnih povjerenika do sada.” Susreti povjerenika za sindikat i povjerenike ponajviše su zanimljivi iz tog razloga što se razmjenjuju ponajviše iskustva sa kojima se drugi susreću u tvrtkama, problematika, kolektivni ugovori, pravne pomoći te ostale zanimljive teme i nova poznanstva uz koje se neke problematike rješavaju žurno i promptno.

Povelju SSSH za povjerenika zaštite na radu dobio je član SSKH Mumin Hodžić iz Zagrebačkog holdinga, Sindikalna podružnica Čistoća

Povelju SSSH za povjerenika zaštite na radu dobio je član SSKH Mumin Hodžić iz Zagrebačkog holdinga, Sindikalna podružnica Čistoća

Povelju SSSH za povjerenika zaštite na radu dobio je Mumin Hodžić iz Zagrebačkog holdinga, sindikalna podružnica Čistoća Zagreb, član Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske.

Aktivnosti Odbora zaštite na radu i samog povjerenika u prevenciji povreda rezultirale su kontinuiranim smanjenjem broja povreda unazad 4 godine. Rezultat je tim bolji jer se svake godine povećava broj zaposlenih, kao i obim posla i broj sredstava koji se koriste za operativno izvršenje poslova kod kojih i najčešće dolazi do povreda, a broj povreda se smanjuje.

Isto se postiže redovitim praćenjem razloga nastanka povreda i utvrđivanjem činjenica koje do njih dovode. Stoga se nastoje poduzimati odgovarajuće preventivne mjere za suzbijanje takvih povreda kroz promjenu načina rada, korekciju na sredstvima rada ili kroz bolju i kvalitetniju osobnu zaštitnu opremu.

Odbor zaštite na radu održava redovito sjednice, znatno češće no što je Zakonom propisano, a sve u svrhu utvrđivanja razloga nastanka povreda na radu i osiguravanja potrebnih uvjeta i opreme za rad na što sigurniji način.

Odbor zaštite na radu aktivno sudjeluje kod izrade procjene rizika i kod izrade kataloga osobnih zaštitnih sredstava sukladno potrebama pri uvođenju novih radnih procesa i rada u različitim vremenskim uvjetima.

Mumin Hodžić kao koordinator povjerenika radnika zaštite na radu Podružnice Čistoća Zagreb je i nositelj gore navedenih aktivnosti koje su doprinijele smanjenju broja povreda na radu i s toga je s pravom zaslužio nagradu – Povelju SSSH.

Čestitamo Muminu i želimo mu još puno uspjeha u radu.

SSKH zatražio hitan sastanak s ministrom Ćorićem vezano za uredbu o udruživanju javnih isporučitelja vodnih usluga.

SSKH zatražio hitan sastanak s ministrom Ćorićem vezano za uredbu o udruživanju javnih isporučitelja vodnih usluga.

SSKH i SSSH poslali su zamolbu ministru MGOR Tomislavu Ćoriću i ravnateljici Uprave vodnog gospodarstva i zaštite more Elizabeti Kos za održavanje žurnog sastanka u vezi Nacrta Uredbe o uslužnim područjima i udruživanju javnih isporučitelja vodnih usluga.

Zamolba je vezana uz Nacrt Uredbe o uslužnim područjima te Karte uslužnih područja, koji su trenutno predmetom e-savjetovanja (do 10. listopada 2021.), a kojima je predviđeno udruživanje javnih isporučitelja vodnih usluga u uslužna područja, iako pojedina Društva poput Liburnijske vode d.o.o. zadovoljavaju sve zakonske kriterija da ostanu samostalni isporučitelj vodnih usluga o čemu su se i očitovali nadležnom Mlnistarstvu 2019. godine kada je donesen prvi Zakon o vodnim uslugama.

Unatoč tome i stavu Uprave Društva Liburnijske vode d.o.o. da ostanu samostalni isporučitelj vodnih usluga na vlastitom uslužnom području, prema prijedlogu Nacrta Uredbe u uslužnim područjima, Liburnijske vode d.o.o. spajaju se u uslužno područje 26, zajedno sa KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka kao društvom preuzimateljem i svim isporučiteljima vodnih usluga na području Gorskog Kotara.

S obzirom da navedenim pripajanjem Društava nisu donesene nikakve smjernice niti uredba koja definira način spajanja Društava, organizaciju radnih mjesta, stečena prava radnika I očuvanje radnih mjesta, izražavamo zabrinutost zbog mogućeg narušavanja radno-pravnog statusa radnika i opstojnosti radnih mjesta.

Uz Liburnijske vode d.o.o. slična situacija je s Društvima u Istarskoj županiji (Istarski vodovod d.o.o. Buzet, Vodovod Labin d.o.o., Vodovod d.o.o. Pula, 6.Maj Odvodnja d.o.o. Umag ), u Karlovačkoj županiji ( Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin), Krapinska -zagorska županija (Zagorski vodovod d.o.o. Zabok, Krakom d.o.o Krapina).

Slijedom svega navedenog, SSKH i SSSH mole za održavanie žurnog sastanka na kojem će uz predsjednika Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladena Novosela i predsjednika Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske, Bałda Kovačevića, prisustvovati i sindikalni povjerenici.