Održani su XVIII susreti sindikalnih povjerenika SSKH na Plitvičkim jezerima

Održani su XVIII susreti sindikalnih povjerenika SSKH na Plitvičkim jezerima


Prvi vikend u studenom bio je rezerviran za XVIII Sindikalne susrete SSKH koji su se održali od 4.11-6.11.2022. godine na Plitvičkim jezerima. Susreti su bili radni za tijela SSKH pa su iskorišteni zakonstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora SSKH, kao i za sjednicu Predsjedništva SSKH. Takođersudionici su na zajedničkom skupu od predsjednika SSKH Balda Kovačevića upoznati sa dosadašnjim radom SSKH i budućim aktivnostima na svim područjima djelovanja sindikata, a u nastavku je predsjednik SSSH Mladen Novosel govorio o djelovanju SSSH , izmjenama Zakona o radu i drugim sindikalnim aktivnostima Saveza. Na susretima je sudjelovalo oko 145 sindikalnih povjerenika iz cijele Hrvatske što čini oko dvije trećine sindikalnih podružnica SSKH i gdje su bile zastupljene sve županije Lijepe naše. Iako kišno vrijeme nije bilo naklonjeno sudionicima, veći dio povjerenika pod budnim okom vodiča, upoznalo se sa ljepotama nacionalnog parka Plitvičkih jezera. SSKH susreti su protekli u radnom i veselom tonu uz druženje i razmjenu iskustava sindikalnih povjerenika iz svih krajeva Hrvatske. Na kraju su na oduševljenje svih najavljeni susreti za narednu 2023. godinu na moru u središnjoj Dalmaciji.

Analiza zelene tranzicije u komunalnom sektoru

Analiza zelene tranzicije u komunalnom sektoru

Savez samostalnih sindikata Hrvatske ( SSSH) objavio je poziv za izradu analize o učincima zelene tranzicije na radna mjesta i sindikalne aktivnosti u komunalnom sektoru, s posebnim naglaskom na gospodarenje otpadom. Ciljevi analize su unaprijediti razumijevanje sindikata, ali i stručne i šire javnosti, o utjecaju zelene tranzicije na komunalni sektor te prilagodba sindikalnog djelovanja izradom preporuka i prijedloga mjera.


Zelena tranzicija, prijelaz na održivo, niskougljično gospodarstvo utječe na radnike i radna mjesta, a ti učinci bit će sve izraženiji u godinama pred nama. Zelena tranzicija utječe na otvaranje i zatvaranje pojedinih radnih mjesta, organizaciju i uvjete rada, na infrastrukturne zahtjeve, te istovremeno povećava potrebu za novim znanjima i vještinama. Zelena tranzicija i transformacija sa sobom nose i izazove i prilike za većinu sektora gospodarstva, a time i za zaposlene u komunalnom sektoru i za njihove sindikate. Kako bi se osiguralo da transformacija i tranzicija prema klimatskoj neutralnosti budu pravedne i uključive, tim procesima je potrebno upravljati. To zahtijeva uključenost sindikata u razvoj i provedbu mjera usmjerenih na prilagodbu i zaštitu radnika, njihovih uvjeta rada, ali i prilagodbu načina djelovanja samih sindikata.

Analiza o učincima zelene tranzicije na radna mjesta i sindikalne aktivnosti u komunalnom sektoru trebala bi obuhvatiti sljedeće:


RADNA MJESTA:
• analizirati postojeće stanje utjecaja zelene tranzicije na postojeća radna mjesta (u komunalnom sektoru, uključujući i uvjete rada, s naglaskom na poslovima gospodarenja otpadom)
• mapirati ključne čimbenike koji će utjecati na zaposlenost u sektoru u tijeku tranzicije,
• razraditi scenarije mogućih utjecaja tranzicije u sektoru u smislu kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog utjecaja na radna mjesta, uvjete rada, potrebne vještine te prilike za otvaranje novih radnih mjesta;

SINDIKALNE AKTIVNOSTI:
• analizirati postojeće stanje utjecaja zelene tranzicije na sindikalno djelovanje
• mapirati mogućnosti sindikalnog organiziranja, pružanja usluga članovima sindikata, specifičnih tema za kolektivno pregovaranje, sindikalno osposobljavanje i sl.;
• razraditi scenarije djelovanja sindikata nastavno na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ključne čimbenike zelene tranzicije na radna mjesta, uvjete rada, vještine i dr.
• izraditi preporuke i prijedloge mjera za prilagodbu sindikalnih strategija, politika i djelovanja, s posebnim naglaskom na sindikalno organiziranje i pružanje usluga članovima.

Više o opisu zadatka, očekivanim ishodima, okvirnom vremenskom planu, sadržaju i procesu prijave pogledajte u prilogu i na poveznici.


Prijave je potrebno dostaviti do 11. studenoga 2022. na sssh@sssh.hr uz napomenu „Analiza o učincima zelene tranzicije na radna mjesta i sindikalne aktivnosti u komunalnom sektoru“.


Ponude s prijedlozima analize bit će ocijenjene sukladno sljedećim kriterijima:
– 30% cijena (neto)
– 30% iskustvo/znanje o temi koja je predmet analize
– 40% koherentnost koncepta.

U slučaju zaprimanja više prijedloga približno jednake kvalitete, s kandidatima će biti održani dodatni sastanci.

Analiza učinaka zelene transformacije na radna mjesta i sindikalne aktivnosti u komunalnom sektoru izrađuje se u okviru projekta „Sindikati za pravedni oporavak“, koji se provodi uz financijsku potporu Europske unije.

SSSH

OBAVIJEST SVIM POVJERENICIMA SSKH I POVJERENICIMA ZAŠTITE NA RADU – Ne propustite  radionicu „Sigurno i zdravo radno okruženje“

Sigurno i zdravo radno okruženje

Sigurnost i zdravlje na radu je multidisciplinarno područje koje se bavi zaštitom na radu, zdravljem  i dobrobiti ljudi koji rade, a cilj je osiguranje zdravog radnog okruženja.

Ovogodišnji Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu  obilježava se od 24 – 28. listopada i prilika je za obnovu i stjecanje novih znanja,  u  ostvarivanju zadaća za  dostojanstven, sigurniji i  zdraviji  rad.

Prilika je djelom naglasiti društvenu odgovornost i promicati cjeloživotno učenje za sigurnost i zdravlje na radu ,kao područja od posebnog društvenog interesa.

Znanstveno-stručni časopis „Sigurnost“ i ZIRS – Učilište za obrazovanje  odraslih  u suradnji sa Hrvatskom gosopodarskom komorom ,Udruženjem komunalnog gospodarstva,Europskom poduzetničkom mrežom,Metalurškim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te Veleučilištima u Karlovcu i Rijeci, u ponedjeljak , 24 listopada organiziara u Zagrebu u velikoij vijećnici i HGK  radionicu „Sigurno i zdravo radno okruženje“.

Uočavajući aktualne probleme u području sigurnosti i zdravlja na radu,u djelatnosti  opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša ,ukazuje se  potreba  i interes  organizirati  radionicu  kao suvremeni oblik interaktivnog učenja i poučavanja koji je usmjeren na polaznika s ciljem razvijanja vještina i/ili jačanja osjetljivosti za određene probleme.

Ukupna stopa prijavljenih ozljeda na mjestu rada na 1000 zaposlenih za sve djelatnosti za 2021.godinu u RH iznosi 7,82, dok za  djelatnost opskrbe vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  stopa iznosi visokih 15,79 čime se nastavljaju slični trendovi kao i ranijih godina.

Teme ovog skupa uz pokazatelje o ozljedama na radu u Republici Hrvatskoj i djelatnosti,  bit će organizacija zaštite na radu, prevencija  i praktične mjere  provedbe učinkovitog unutarnjeg nadzora, te  način provedbe nadzora nad vanjskim izvoditeljima radova pri sanaciji sustava otpadnih voda. Budući su u porastu bolesti radne populacije radionica će biti prilika za motivaciju kako učiniti zdravo radno mjesto u okviru čega će se predstaviti  nacionalni program  „Živjeti zdravo“ – Tvrtka prijatelj zdravlja“.Program radionice obuhvaća  i druge aktualne teme iz područja sigurnosti i zdravlja na radu.

Radionica je namijenjena poslodavcima,neposrednim rukovoditeljima , ovlaštenicima poslodavca, stručnjacima za  zaštitu na radu,rukovoditeljima  ljudskih resursa,povjerenicima  radnika za zaštitu na radu, predstavnicima  sindikata,te ostalim  zainteresiranima  za primjenu dobre prakse  u području prevencije sigurnosti i zdravlja na radu.

Prijave  za sudjelovanje na radionici primaju se  do četvrtka 20.listopada 2022. ili do popune slobodnih mjesta, a  za sudjelovanje se ne plaća kotizacija.

Sudionici će dobiti potvrdu, a  sudjelovanje na radionici   vrednovati će se  u skladu s člankom 38. Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (“Narodne novine”, broj 14/21).

                                                                                                              Vitomir Begović

Poziv na stručno edukacijski seminar u organizaciji SSKH – Stubičke Toplice 27.-29. listopad

Poziv na stručno edukacijski seminar u organizaciji SSKH – Stubičke Toplice 27.-29. listopad

Stručno edukacijski seminar

Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske poziva sve zainteresirane da prijave sudjelovanje na stručno edukacijskom seminaru na temu

“Radničkih vijeća, Povjerenika radnika za zaštitu na radu te sindikalnog djelovanja u sklopu EPSU-a (The European Federation of Public Service Union)” .

Seminar će se održati u kongresnoj dvorani hotela Matija Gubec u Stubičkim toplicama od 27.10.2022. – 29.10.2022. godine.

Najistaknutije teme:

•             Radničko vijeće – izbor i djelovanje

•             Povjerenici radnika za zaštitu na radu – izbor i djelovanje

•             Osnivanje i djelovanje EPSU – a

Predavači:

Slobodan Kapor, dipl.iur.

Igor Pavlović, struč.spec.ing.sec.

Miloš Vlaisavljević, EPSU-voditelj za regiju jugoistočne Europe

U hotelu ”Matija Gubec” u Stubičkim Toplicama održajna je u novom sastavu 1.sjednica Glavnog odbora SSKH

U hotelu ”Matija Gubec” u Stubičkim Toplicama održajna je u novom sastavu 1.sjednica Glavnog odbora SSKH

Glavni odbor SSKH – 1.sjednica  SSKH održana je 30. rujna 2022. godine u hotelu ”Matija Gubec” u Stubičkim Toplicama

Konstituirajuća 1. sjednica Glavnog odbora SSKH se održala  u petak, 30. rujna 2022. godine,  s početkom u 11,00 sati , u hotelu ”Matija Gubec” u Stubičkim Toplicama. Prisustvovali su članovi GO SSKH: Jasna Požar, Mario Leljak, Josip Puhelek, Ljiljana Hamedović, Srđan Grujić, Domagoj Fadiga, Boris Ljubić , Davor Gotal, Davor Sandrini, Nino Grgurić, Marina Abramić, Davor Vikert, Tihomir Antolić, Ljilja Ivanić, Vinko Fabijan, Branimir Šupe, Mario  Banovac, Vlaho Radičević, Bruna Vlašić Jakovčić, Robert Maršanić, Nikša Franov, Snježana Sikirić, Nevenka Mršić, Dražen Falica, Zdravko Ivandić, Dario Rastovčan, Zdravko Stoilković, Sandra Crnković, Tomislav Prpić i Baldo Kovačević. Opravdano odsutan je bio Zdravko Halambek.  Sjednici je prisustvovao tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor koji je vodio i zapisnik. Ispred SSSH je prisustvovao tajnik Boris Feis.

Nakon jednoglasnog usvajanja predloženog dnevnog reda GO SSKH je pod prvom točkom donio odluku o konstituiranju Glavnog odbora SSKH kojeg čine članovi izabrani na IX. Skupštini SSKH : Jasna Požar, Mario Leljak, Josip Puhelek, Ljiljana Hamedović, Srđan Grujić, Domagoj Fadiga, Boris Ljubić , Davor Gotal, Davor Sandrini, Nino Grgurić, Marina Abramić, Davor Vikert, Tihomir Antolić, Ljilja Ivanić, Vinko Fabijan, Branimir Šupe, Mario  Banovac, Vlaho Radičević, Bruna Vlašić Jakovčić, Robert Maršanić, Nikša Franov, Snježana Sikirić, Nevenka Mršić, Dražen Falica, Zdravko Ivandić, Dario Rastovčan, Zdravko Stoilković, Sandra Crnković, Tomislav Prpić, Zdravko Halambek i Baldo Kovačević kao predsjednik SSKH po dužnosti je i predsjednik GO SSKH. Pod drugom točkom dnevnog reda za  potpredsjednike SSKH u mandatnom razdoblju 2022.-2026. godine  predsjednik SSKH predlaže dosadašnje potpredsjednike Roberta Maršanića i Davora Gotala koji su jednoglasno i potvrđeni od svih prisutnih članova GO SSKH.

Pod zadnjom trećom točkom dnevnog reda o imenovanju i izboru članova Izvršnog odbora SSKH predloženi su i jednoglasno potvrđeni od članova Glavnog odbora SSKH: Baldo Kovačević, predsjednik SSKH po dužnosti je član i predsjednik Izvršnog odbora SSKH, Robert Maršanić, potpredsjednik SSKH po dužnosti član i potpredsjednik Izvršnog odbora, a u Izvršnom odboru ima posebno zaduženje za Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju, Davor Gotal, potpredsjednik SSKH , po dužnosti član i potpredsjednik  Izvršnog odbora a u Izvršnom odboru ima posebno zaduženje za Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku i Virovitičko-podravsku županiju , Bruna Vlašić Jakovčić s posebnim zaduženjem  za Istarsku županiju;  Ljiljana Hamedović s posebnim zaduženjem za Brodsko-posavsku, Bjelovarsko-bilogorsku i Požeško-slavonsku županiju; Jasna Požar s posebnim zaduženjem za  Karlovačku županiju; Marina Abramić s posebnim zaduženjem za Međimursku, Koprivničko-križevačku i Varaždinsku županiju, Zdravko Stoilković s posebnim zaduženjem za  Grad Zagreb, Vinko Fabijan s posebnim zaduženjem za  Zadarsku i  Šibensko-kninsku županiju; Mario Banovac s posebnim zaduženjem za Splitsko-dalmatinsku županiju; Vlaho Radičević s posebnim zaduženjem za Dubrovačko-neretvansku županiju; Mario Leljak s posebnim zaduženjem za Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku županiju; Dražen Falica s posebnim zaduženjem  za Sisačko -moslavačku županiju.                          

Na kraju se predsjednik SSKH svima zahvalio, izabranima čestitao u nadi što bolje suradnje i  rada, te  najavio naredni Seminar SSKH krajem listopada u Stubičkim Toplicama, sindikalne susrete povjerenika SSKH na Plitvičkim jezerima početkom studenoga, te početkom prosinca Kongres SSSH  i narednu sjednicu Glavnog odbora SSKH.

U hotelu ”Matija Gubec” u Stubičkim Toplicama održana IX. Skupština SSKH

U hotelu ”Matija Gubec” u Stubičkim Toplicama održana IX. Skupština SSKH

IX. Skupština SSKH održana je  29.- 30. rujna 2022. godine u hotelu ”Matija Gubec” u Stubičkim Toplicama

IX. Skupština Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske održana je  od 29.- 30. rujna 2022. godine u hotelu ”Matija Gubec” u Stubičkim Toplicama. Nakon prvog dana zasijedanja Skupštine slijedila je zajednička večera zastupnika i gostiju. Drugi dan u petak 30. rujna 2022. godine održan je drugi, izborni dio Skupštine.

Uz 40 prisutnih od 43 pozvana zastupnika Skupštini je prisustvovalo i petnaestak domaćih i inozemnih gostiju. Na Skupštini je nakon uvodnih pozdravnih riječi predsjednika SSKH  Balda Kovačevića jednoglasno potvrđen izborni odbor u sastavu Robert Maršanić, Davor Gotal i Bruna Vlašić Jakovčić koji je uspješno vodio dvodnevnu Skupštinu SSKH. Nakon izglasavanja članova radnih tijela Skupštine ( Verifikacijska, Kandidacijska i Izborna komisija te zapisničar i ovjerovitelja zapisnika ) donesen je jednoglasno Dnevni red i Poslovnik o radu Skupštine.  

Pozdravne riječi gostiju uputili su  Miloš Vlaisavljević ispred  EPSU, Aleksandar Radojević predsjednik komunalaca iz Srbije, Adnan Himzanija predsjednik komunalaca BIH te je na kraju okupljene j pozdravio Mladen Novosel, predsjednik SSSH koji je naglasio kako u ova inflatorna vremena gramzljivost kapitala pokazuje svoje pravo lice te pozvao  poslodavce i lokalnu samoupravu da pristupe kolektivnim pregovorima i povećanju plaća radnicima.

Predsjednik Baldo Kovačević iznio je Izvješće o radu od 26. listopada 2018. godine do 29. rujna 2022. godine te  Prijedlog programa rada SSKH za razdoblje od 2022.-2026. godine koji su bez primjedbi i rasprave jednoglasno prihvaćeni. U Programu rada Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske za razdoblje 2022. do 2026. godine stavljen je naglasak na unaprjeđenje i efikasniji rad sindikalnih podružnica kao i osiguranje kvalitetnijeg rada županijskih povjerenika i povjereništava. Cilj je organizirati Sekciju mladih koja bi trebaju biti kreator i nositelji novih ideja SSKH. Skupština je većinom glasova nakon svih dosadašnjih izmjena i dopuna usvojila i donijela novi Statut SSKH.

Drugi dan nakon razrješenja svih tijela SSKH pristupilo se glasovanju.

Nakon javnog glasovanja za članove Glavnog odbora sukladno odredbama Statuta i prijedlogu županija i gradova su izabrani: Jasna Požar, Mario Leljak, Josip Puhelek, Ljiljana Hamedović, Srđan Grujić, Domagoj Fadiga, Boris Ljubić , Davor Gotal, Davor Sandrini, Nino Grgurić, Zdravko Halambek, Marina Abramić, Davor Vikert, Tihomir Antolić, Ljilja Ivanić, Vinko Fabijan, Branimir Šupe, Mario  Banovac, Vlaho Radičević, Bruna Vlašić Jakovčić, Robert Maršanić, Nikša Franov, Snježana Sikirić, Nevenka Mršić, Dražen Falica, Zdravko Ivandić, Dario Rastovčan, Zdravko Stoilković, Sandra Crnković i Tomislav Prpić.

Nakon tajnog elektronskog glasovanja jednoglasno je na četverogodišnji mandat za predsjednika SSKH izabran Baldo Kovačević. Nakon tajnog elektronskog glasovanja  od 12 kandidata izabrani su sa najvećim brojem glasova članovi Nadzornog odbora: Vesnica Bušić ,  Ingrid Stanić, Nives Scomersich, Vesna Zaborski i Boris Holetić. Nakon tajnog elektronskog glasovanja  od 13 kandidata izabrani su sa najvećim brojem glasova članovi Statutarne komisije: Tatjana Kordić, Petra Vaci , Nino Pleština, Ivana De Vrgna i Anto Lukenda. Novoizabrani predsjednik SSKH Baldo Kovačević se zatvarajući Skupštinu iskreno zahvalio svim zastupnicima i gostima na dolasku i sudjelovanju u radu Skupštine te i onima zastupnicima koji nisu mogli biti nazočni već su glasovali od kuće. Zahvalio se Tajniku i pravnom savjetniku SSKH Slobodanu Kaporu, kolegici Ivani De Vrgna te kolegama Igoru Pavloviću i Zdravku Ivandiću  koji su pomogli u pripremi i realizaciji same Skupštine kao i domaćinima Hotelu „Matija Gubec“ na pruženoj usluzi.

Na kraju Skupštine predsjednik  je najavio predstojeći seminar SSKH krajem listopada u Stubičkim Toplicama, sindikalne susrete povjerenika SSKH na Plitvičkim jezerima početkom studenoga, Kongres SSSH te sjednice tijela SSKH početkom prosinca.

Delegacija SSKH na „28. Komunalijada 2022. ” na Ohridu

Delegacija SSKH na „28. Komunalijada 2022. ” na Ohridu

Dana 15. – 18. rujna 2022. godine na poziv Sindikata radnika ugostiteljstva, turizma, komunalno-stambene privrede, obrta i zaštitnih društava Republike Sjeverne Makedonije, predsjednika Darka Dimovskog prisustvovali su predsjednik SSKH Baldo Kovačević , Slobodan Kapor, tajnik i pravni savjetnik SSKH , podpredsjednik SSKH Robert Maršanić na „28. Komunalijada 2022. ” u hotelu Desaret na Ohridu, a nazočili su i predstavnici sindikata javnih i komunalnih  djelatnosti iz okolnih zemalja iz regije.

Delegacija SSKH na  međunarodnim susretima RSIK 2022. u Budvi

Delegacija SSKH na  međunarodnim susretima RSIK 2022. u Budvi

Dana 05. – 11. rujna 2022. godine predsjednik SSKH Baldo Kovačević , Slobodan Kapor, tajnik i pravni savjetnik SSKH , podpredsjednik SSKH Robert Maršanić i županijski povjerenik SSKH Dubrovačko-neretvanske županije Vlaho Radičević na poziv  Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije,  predsjednika Aleksandra Radojevića učestvovali su na  susretima RSIK 2022. u Budvi. Održao se okrugli stol, za sve Sindikate komunalaca u regiji, a prema riječima svih učesnika, komunalci imaju manje više slične probleme i nadaju se boljoj međusobnoj suradnji koja bi dovela do zajedničkih inicijativa i akcija u cilju boljeg položaja komunalne djelatnosti u svim državama šire regije.

Županijski sud poništio izbore za radničko vijeće u Vodovod Dubrovnik d.o.o.

Županijski sud poništio izbore za radničko vijeće u Vodovod Dubrovnik d.o.o.

Autor članka: Dubrovački portal

Nakon što je zamjenik šefa financija Miho Balija izbačen iz sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske, stigla je i nepravomoćna presuda Županijskog suda u Dubrovniku kojom se izbori za članove radničkog vijeća Vodovoda održani u ožujku, poništavaju kao nezakoniti. Više detalja otkrio je Baldo Kovačević, predsjednik Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske koji su i podnijeli tužbu.

Nezakoniti izbori za članove radničkog vijeća, što je nedavno potvrdio i Županijski sud u Dubrovniku, otvorili su Pandorinu kutiju unutar Vodovoda i pokrenuli lavinu reakcija. Na sve je reagirao i Vlaho Radičević, sindikalni povjerenik Samostalnog sindikata radnika u Vodovodu, koji je i sam u više navrata prijavljivao nepravilnosti vezano za izbore unutar te gradske tvrtke.

Potpisan novi Kolektivni ugovor u  Komunalcu d.o.o. Samobor

Potpisan novi Kolektivni ugovor u  Komunalcu d.o.o. Samobor

Dana 17.08.2022. godine potpisan je novi Kolektivni ugovor u Komunalcu d.o.o. Samobor.

Nakon više sastanaka pregovaračkih odbora Sindikata i poslodavca Glavna sindikalna povjerenica SSKH u Komunalcu Samobor Ljiljana Šaban i direktor Komunalca Samobor Renato Raguž  potpisali su novi Kolektivni ugovor za radnike Komunalac d.o.o. Samobor.

Pregovarački odbor  Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske vodila je Đurđica Kahlina koordinatorica sindikalnog organiziranja i učlanjivanja SSSH,  a uz sindikalnu povjerenicu SSKH Komunalca Samobor Ljiljanu Šaban u pregovorima su sudjelovali  članovi pregovaračkog odbora SSKH iz Sindikalne podružnica Komunalca d.o.o. Željko KomšićKristina BabojelićJosip RadovanovićJurica MataušićLorena PožgajDražen MikekLana Novosel i tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor.

Ovo je dobar dokaz da se i u ovim teškim vremenima putem kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga mogu postići bolji rezultati po radnike na obostrano zadovoljstvo poslodavca i sindikata, te da se sindikalni rad i trud sindikalnih aktivista isplati jer vidi se zašto vrijedi i treba biti član Sindikata.