9. sjednica Glavnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske – GO SSKH

9. sjednica Glavnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske – GO SSKH

9. sjednica Glavnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (GO SSKH) održana je 10. prosinca 2021.godine u prostorijama Ureda SSKH u Zagrebu , Zlatarska 14 sa početkom u 12.00 sati. Sjednici su prisustvovali su članovi glavnog odbora Davor Gotal ,Mario Leljak, Ljiljana Hamedović, Robert Potočki, Vladimir Zadravec, Branimir Puhek, Ljilja Ivanić, Vinko Fabijan, Mario Banovac, Baldo Kovačević, Bruna Vlašić Jakovčić, Nives Scomersich, Robert Maršanić, Nikša Franov, Dario Rastovčan, Zdravko Stoilković, Tomislav Prpić, Srđan Grujić, Nino Grgurić, Marina Abramić, Branimir Šupe, Joze Zmijarević, Snježana Sikirić, Sandra Crnković, Domagoj Fadiga, Dražen Falica, Boris Ljubić, Vlaho Radičević, a opravdano su bili odsutni Jasna Požar, Davor Sandrini. Na sjednicu su bili pozvani još Slobodan Kapor, tajnik i pravni savjetnik SSKH, Mladen Novosel, predsjednik SSSH, Boris Feis, tajnik SSSH, članovi Nadzornog odbora Vesnica Bušić, Ingrid Stanić, Mario Marković, Boris Holetić te članovi Statutarne komisije Igor Pavlović, Tatjana Kordić, Roberto Bolković. Sjednicu je otvorio predsjednik SSKH Baldo Kovačević te je utvrdio da je prisutan dovoljan broj članova Glavnog odbora i da su ispunjeni uvjeti za donošenje pravovaljanih odluka i zaključaka. Za zapisničara je određena Vesnica Bušić predsjednica Nadzornog odbora SSKH. Nakon usvajanja predloženog dnevnog reda jednoglasno je bez primjedbi i nadopune usvojen zapisnik sa prošle 8. sjednice Glavnog odbora održane u Belom Manastiru u hotelu Patria. Nakon kraće diskusije prisutnih  i obrazloženja tajnika i pravnog savjetnika  jednoglasno je prihvaćen hodogram aktivnosti vezan uz prijedlog izmjena i dopuna Statuta SSKH. Hodogram aktivnosti vezanim uz prijedlog izmjena i dopuna Statuta SSKH dostavljen je svim članovima IO SSKH sa uputom da se objedinjeni prijedlozi dostave tajniku SSKH Slobodanu Kaporu.

Plan poslovanja SSKH za 2022.godinu temeljito je obrazložio Boris Feis – tajnik SSSH na temelju proknjiženih rezultata poslovanja za deset mjeseci 2021. godine.   Nakon kraće rasprave predsjednik SSKH Baldo Kovačević zahvalio se tajniku SSKH Borisu Feis na suradnji i obrazloženju. Isto tako navodi kako je zadovoljan uplatom članarine od strane sindikalnih podružnica i kako su kolege iz Izvršnog odbora pokrenuli inicijativu da se redovno i u stvarnom iznosu po Statutu ista uplaćuje što se pokazalo pozitivno. Predloženi prijedlog Godišnjeg financijskog plana za 2022. godinu jednoglasno je usvojen. Informaciju o Sekciji žena iznijela je predsjednica ženske sekcije SSKH Bruna Vlašić Jakovčić članica Izvršnog odbora SSKH,  članica Glavnog odbora SSKH i županijska povjerenica SSKH za Istru. Imenovana navodi da je cilj širenja sekcije žena, te je naglasila da su žene jake i osmislila svoj slogan „ŽENA NA PRVOM I PRAVOM MJESTU“. Isto tako navela je  da je sekcija žena SSKH sudjelovala na obilježavanju Dana nasilja nad ženama i diskriminaciji 25.10.2021. godine što je organizirala sekcija žena SSSH. Zatražila je da se žene odazovu tom obilježavanju i da su žene toga dana dostavljale poruku sa fotografijama i sa roza naljepnicom koje su objavljene na našoj web stranici. Slijedeća akcija bit će za Dan žena za koji će poslati materijale. Kaže da nije kritična ali ni zadovoljna odazivom te moli za suradnju. Predsjednik SSKH Baldo Kovačević i predsjednik SSSH Mladen Novosel zahvalili su kolegici Bruni Vlašić Jakovčić na aktivnosti  i radu oko sekcije žena u SSKH i SSSH. Predsjednik SSKH Baldo Kovačević zahvaljuje se članici Glavnog odbora  Sandri Crnković za angažman oko sekcije mladih i na svoj pomoći koju mu je pružila. Također zahvaljuje potpredsjedniku SSKH Davoru Gotalu za izuzetno uspješno odrađene ovogodišnje susrete sindikalnih povjerenika u Belom Manastiru. Zahvalu je uputio i Igoru Pavloviću zamjeniku predsjednice Statutarne komisije na izrađenim priručnicima zaštite na radu, te za angažman oko seminara zaštite na radu i radničkih vijeća i na trudu, jer je uvijek na raspolaganju i oko drugih aktivnosti SSKH. Dariu Rastovčan se zahvaljuje na idejnom uređenju web stranice SSKH i brzom ažuriranju kako bi pravovremeno svi podatci bili dostupni članovima. Istaknuo je potpredsjednika Roberta Maršanića, članove Izvršnog odbora Dražena Falicu i Maria Banovca, te Branimira Šupu člana Glavnog odbora, te zahvalio na radu oko očuvanja podružnica u njihovim županijama, povećanja članstva i osnivanja novih podružnica. Zamoljeni su svi članovi glavnog odbora i ostalih tijela da se angažiraju na svojem terenu kako bi  se dostavio potpuni popis članova sindikalnih podružnica radi ažuriranja baze podataka. Predloženo je  da se dostavljene brošure i promidžbeni materijali stave u podružnice na mjesta da bi bila dostupna članovima kako bi imali što više informacija od sindikata i o SSKH. Također predsjednik je naveo da od SSSH ne koristimo dovoljno resursa koliko je moguće, a imamo predstavnike u raznim tijelima i vijeću SSSH. Isto tako informira da je od strane SSKH Tatjana Kordić, članica statutarne komisije SSKH kandidirana za popunu Statutarne komisije SSSH.

Predsjednik SSSH Mladen Novosel informirao je prisutne o pokretanju prijedloga izmjene Zakona o radu u kojem bi se definirao rad na određeno – neodređeno radno vrijeme, rad od kuće, raspored radnog vremena i dr. Generalno ne očekuje da će morati Zakon o radu braniti na ulici (da se u Zakon ne ubaci nešto što nismo očekivali) te da smo spremni za pregovaranje. Istaknuo je problem oko pojma član i ne član te njegovih prava, da se reguliraju prava radi sklapanja kolektivnih ugovora. Naveo je i problem konkurencije drugih kućnih sindikata koji u središnjicu ne uplaćuju članarinu, već mogu više novca vratiti članovima ali samim tim ne ostvaruju prava udruženih sindikata i središnjice. Smatra da mora biti jednakost sindikata kao i razlika člana i nečlana. Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali Branimir Šupe i Snježana Sikirić oko konkurentnog  sindikata u svojim podružnicama, predsjednik SSSH Mladen Novosel  predložio je da mu se jave radi rješavanja istog. Predsjednik SSSH spomenuo je Zakon o plaćama i naveo da će politika plaće na nacionalnoj razini doći do uređenja plaće da kada raste minimalna plaća da raste plaća i u poduzećima te da će Državni inspektorat i Porezna uprava nadzirati kompletno plaće. Što se tiče covid potvrda dopisi i očitovanja su  proslijeđena i što je bitno da ne umanjuju plaću radnika. Na upit Branimira Šupe i Zdravka Stoilkovića predsjednik je pojasnio mailove i navodi da je nakon saznanja napisao odgovor na e-mail zaposlenice i da je prijedlog novog Pravilnika o radu na sjednici IO skinut sa dnevnog reda i da je donesena odluka za ukidanje radnog mjesta, te da se narednih šest mjeseci neće nitko zaposliti. Tajnik i pravni savjetnik Slobodan Kapor objasnio je pravni slijed donošenja novog Pravilnika o radu, kao i zahtjev zaposlenice da je se oslobodi obveze rada tijekom trajanja otkaznog roka. Pretpostavka donošenja takve odluke je donošenje prethodne Odluke o ukidanju radnog mjesta Administrativne tajnice. Kako nije bilo više pitanja predsjednik se još jednom  zahvalio na dobro organiziranim ovogodišnjim susretima u Belom Manastiru pod vodstvom potpredsjednika SSKH Davora Gotala i najavio kako se još nije zbog epidemiološke situacije radilo na mjestu organiziranja narednih susreta u 2022-oj godini.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *