Dodatna materijalna prava za radnike Pula Herculanea

Dodatna materijalna prava za radnike Pula Herculanea

27. srpnja u Puli  potpisan je 6. aneks Kolektivnog ugovora Pula Herculanea d.o.o. kojim su regulirana sljedeća prava radnika:

Osnovna plaća radnika uvećava se za:

-rad noću 40 %

-prekovremeni rad 50%

-rad nedjeljom 50%

-rad subotom kad je radni tjedan raspoređen na šest radnih dana 20% i rad u smjeni 10%

-neodložan rad po kiši 30% i drugi dodaci u otežanim  ili specifičnim uvjetima rada.

Uvedena je i odredba prema kojoj radnik ima na 200 % veću plaću ukoliko radi na dane blagdana i neradne dane utvrđene zakonom.

Povećan je i  dodatak na plaću za radnike s posebnim uvjetima rada s 2% na 4%;

Dodatno, ističemo i ugovorenu naknadu za podmirenje troškova prehrane  u visini 63 EUR-a.

U pregovorima na strani SSKH sudjelovali su glavni sindikalni povjerenik Nijaz Delić, tajnik i pravni savjetnik Slobodan Kapor te članovi  Vanja Čakić, Zoran Matić i Dario Tomišić.

Aneks 6. kolektivnog ugovora primjenjuje se od 1. srpnja 2023.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *