POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNIKE  USLUGA POREČ  d.o.o.

POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNIKE  USLUGA POREČ  d.o.o.

USLUGA POREČ  d.o.o. iz Poreča, zastupana po  direktoru Luki Malešu i ispred SAMOSTALNOG SINDIKATA RADNIKA U KOMUNALNIM I SRODNIM DJELATNOSTIMA HRVATSKE  SindikalnE podružnicE USLUGA POREČ d.o.o. Poreč, zastupana po sindikalnoj povjerenici Vjeri Mušković, te Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije Sindikalna podružnica USLUGA POREČ d.o.o. Poreč zastupana po sindikalnom povjereniku Predrag Glavić sklopili su dana  9.12.2022.  godine KOLEKTIVNI UGOVOR za radnike USLUGA POREČ  d.o.o.

Kako je svaki Kolektivni ugovor  rezultat kompromisa, pa tako i ovaj potpisani ugovor je rezultat kompromisa i pregovaranja u dobroj vjeri. Sindikati su u pregovore ušli s ciljem da dođu do što kvalitetnijeg Kolektivnog ugovora i boljih prava po radnike.

Sklopljenim Kolektivnim ugovorom ne samo da su zadržana postojeća prava, već su se povećala pojedina materijalna prava radnika Usluge Poreč d.o.o. Ovaj Ugovor primjenjivati će se od 01. siječnja 2023. godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *