Održana je 3. sjednica Statutarne komisije SSKH

Održana je 3. sjednica Statutarne komisije SSKH

Treća sjednica Statutarne komisije Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (SSKH) održana je 8. travnja 2022.godine u prostorijama Ureda SSKH u Zagrebu , Zlatarska 14 u 11 sati.

Prisutni su bili članovi Statutarne komisije SSKH: Petra Vaci – predsjednica, Tatjana KordićNino PleštinaIgor Pavlović, a izostanak je opravdao Roberto Bolković . Prisustvovali su i Baldo Kovačević – predsjednik SSKH i Slobodan Kapor – tajnik i pravni savjetnik SSKH.

Predsjednica Statutarne komisije Petra Vaci pozdravila je prisutne i otvarila 3. sjednicu Statutarne komisije, prvu u 2022.godini te utvrdila da je sjednici nazočno čeitri od pet članova Statutarne komisije SSKH, čime su ispunjeni svi preduvjeti za pravovaljano raspravljanje i donošenje odluka. Predloženi dnevni red izmjene i dopune Statuta SSKH te pitanja, prijedlozi, informacije, jednoglasno je prihvaćen.

Petra Vaci je predložila da se o prijedlogu izmjena i dopuna, koji su u dostavljenom tekstu označeni crvenom bojom, raspravlja „članak po članak“, uz mogućnost svih razjašnjenja i odgovora na postavljena pitanja od strane tajnika i pravnog savjetnika SSKH Slobodana Kapora. Slobodan Kapor prije iznošenja prijedloga izmjena i dopuna Statuta ističe da je na 17. sjednici IO SSKH održanoj 10. prosinca 2021.g. donesena odluka o provedbi postupka izmjena i dopuna Statuta zbog potrebe usklađivanja pojedinih odredbi Statuta sa ciljevima i programom djelovanja SSKH kao i zahtjevima članova, a odnose se prije svega na pitanje visine članarine ali i drugih pitanja koja utječu na budući ustroj i funkcioniranje SSKH. Odlukom o pokretanju postupka izmjena i dopuna određeno je da sam postupak traje četiri kalendarska mjeseca što znači da isti završava 10. travnja 2022.g. Svaki član imao je mogućnost dati prijedloge izmjena i dopuna Statuta koji se prosljeđuju županijskim povjerenicima SSKH, a županijska povjereništva SSKH utvrđuju zatim objedinjeni prijedlog svih izmjena i dopuna koji se dostavlja središnjem uredu SSKH. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta SSKH o kojem će se raspravljati na današnjoj sjednici Statutarne komisije SSKH, slijedom navedenog, predstavlja sintezu svih prijedloga izmjena i dopuna pristiglih od strane županijskih povjereništava (prijedloge su dostavili povjereništva Sisačko-moslavačke, Istarske, Dubrovačko-neretvanske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Zadarske, Šibenske, Splitsko-dalmatinske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije) osim prijedloga koji se nisu mogli prihvatiti zbog suprotnosti sa zakonom i usvojenim planom materijalno-financijskog poslovanja SSKH. O prijedlogu izmjena i dopuna Statuta koji će se usvojiti na današnjoj sjednici Statutarne komisije  glasovati će se na izvanrednoj skupštini SSKH, zakazanoj za 22. travnja 2022.g.

Statutarna komisija SSKH, nakon obrazloženja svake pojedine izmjene i dopune članaka Statuta SSKH, upita odnosno prijedloga pojedinih članova Statutarne komisije i dodatnih izmjena (ispravaka) pojedinih članaka, jednoglasno je utvrdilo predložene izmjene i dopune Statuta SSKH koje se upućuju na usvajanje izvanrednoj skupštini SSKH, zakazanoj za 22. travnja 2022.godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *