8.sjednica Nadzornog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (NO SSKH)

8.sjednica Nadzornog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (NO SSKH)

8.sjednica Nadzornog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (NO SSKH) održana je u srijedu 15. prosinca 2021. godine u Zagrebu, sjedištu SSKH, Zlatarska 14, s početkom u 13.00 sati. Prisustvovali su Vesnica Bušić, predsjednica, Ingrid Stanić, Boris Holetić i Mario Marković, članovi, a opravdano je odsutna Đurđica Oršulić. Sjednici su prisustvovali Baldo Kovačević-predsjednik SSKH, Davor Gotal-potpredsjednik SSKH i Slobodan Kapor-tajnik i pravni savjetnik SSKH. Sjednicu je otvorila predsjednica Nadzornog odbora SSKH Vesnica Bušić i utvrdila prisutnost četiri od pet članova Nadzornog odbora, slijedom čega su ispunjeni svi uvjeti za donošenje pravovaljanih odluka i zaključaka. Zapisnik sa 7. sjednice NO SSKH jednoglasno je usvojen bez ispravke i nadopuna. Predsjednica Nadzornog odbora SSKH Vesnica Bušić iznijela je izvješće o reviziji financijskog poslovanja i svih materijalnih primanja zaposlenika SSKH, prema odluci IO SSKH sa 15. sjednice održane 10. rujna 2021. godine. Također je iznijela kronologiju radnji koje su prethodile obavljanju revizije, a na temelju  radnice koja je uputila  zahtjev prema svim članovima IO SSKH i predsjedniku SSKH o nepravilnostima glede isplate plaće i isplati dijela primanja te je temeljem takvog zahtjeva IO SSKH naložio NO SSKH provedbu sveobuhvatnog nadzora na poslovanjem ureda SSKH, a prvenstveno isplate svih materijalnih prava zaposlenih u SSKH u navedenom periodu radi utvrđenja možebitnih nepravilnosti i nezakonitosti. Osnovom zahtjeva IO SSKH, Vesnica Bušić predsjednica nadzornog odbora SSKH zatražila je od knjigovodstvene službe Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) detaljan uvid u dokumentaciju materijalno-financijskog poslovanja Ureda SSKH što obuhvaća nadzor nad isplaćenim računima i svim materijalnim primanjima zaposlenih u SSKH, uključujući plaće, naknade plaće, nagrade i dr. Nakon sveobuhvatne analize računa i isplata predsjednica nadzornog odbora SSKH sa konstatira činjenicu da nije bilo osnova za zaključak da je radnica bila zakinuta u ostvarenju određenih materijalnih prava već su naprotiv istoj isplaćivane naknade i nagrade koje nisu imale podlogu u odlukama IO SSKH, a koje je ostvarila. Nakon kraće rasprave prisutnih zaključeno je da su sve isplate osim jedne iz prethodne godine imale podlogu u odlukama v.d. predsjednika i predsjednika SSKH odnosno IO SSKH te da i sve daljnje odluke moraju biti transparentne  uz prethodnu izričitu suglasnost IO SSKH. Predsjednik SSKH je naglasio je da se sve radi transparentno i da se sve sadašnje kao i buduće odluke o isplatama donose uz isključivu suglasnost i saznanje IO i NO SSKH. Određene isplate prema Pravilniku o radu i Statutu može vršiti i sam predsjednik SSKH u svojstvu poslodavca radnicima zaposlenim u SSKH ali ni to ne radi bez suglasnost potpredsjednika koji su ovlašteni supotpisnici.

Tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor iznosi da je zahtjev za rješavanje radno pravnog statusa radnice  donošenjem odluke o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu došao od nje same, kada je zatražila od predsjednika i njega da se svi aspekti i detalji odluke te prava i obveza koji iz nje proizlaze sukladno Pravilniku o radu SSKH formaliziraju u dogovoru sa njezinom odvjetnicom. Predložila je oslobođenje od rada u sljedećih šest mjeseci koliko traje otkazni rok prema Pravilniku o rad, što omogućuju i odredbe Zakona o radu. Prema tome zahtjevu izrađena je i konačna Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu prema kojoj joj prestaje radni odnos 15. lipnja 2021. godine. Nakon kraće rasprave prisutnih naglašena je potreba daljnjih promjena Statuta SSKH radi prilagođavanja potrebama članstva i uvjetima rada SSKH prvenstveno zbog  sindikalne konkurencije, a prema dosadašnjim zaključcima nakon utvrđivanja ukupnog broja članova i minimuma funkcioniranja Ureda i ustroja SSKH, slijedom čega je i pokrenuta procedura statutarnih promjena na proteklim sjednicama Izvršnog i Glavnog odbora SSKH.

Ingrid Stanić je predložila da se po podružnicama izradi točna analitika iz koje je točno razvidno koliko koji član plaća. U tom smislu trebao bi ići prijedlog prema županijskim povjerenicima da dopisom prema sindikalnim povjerenicima zatraže, uz popis članova SSKH i analitiku virmana obustave sindikalne članarine. Uz takav popis potrebno je označiti radnike koji su cijeli mjesec bili na bolovanju, rodiljnom dopustu ili drugim slučajevima opravdane odsutnosti radnika,  jer isti ne podliježu obvezi uplate članarine. Prijedlog je usvojen i kao takav se upućuje prema IO SSKH. Predsjednik SSKH ukratko je naveo uštede koje su učinjene u poslovanju Ureda SSKH od promidžbenih materijala, troškova prezentacija i susreta u Belom Manastiru iznoseći kao primjer i troškove sjednica radnih tijela SSKH koji su se višestruko smanjili jer se organiziraju u prostorijama SSKH. Sjednica je završena u 14.30 sati.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *