Sastanak sindikalnih povjerenika SSKH Sisačko – moslavačke  županije 

Sastanak sindikalnih povjerenika SSKH Sisačko – moslavačke  županije 

Sastanak sindikalnih povjerenika SSKH Sisačko – moslavačke  županije održao se u srijedu 15. prosinca 2021. godine u Zagrebu, Zlatarska 14 u prostorijama SSKH sa početkom u 10.00 sati. Sastanku su prisustvovali predsjednik samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske Baldo Kovačević, potpredsjednik SSKH Davor Gotal, predsjednica Nadzornog odbora SSKH Vesnica Bušić,  tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor, županijski sindikalni povjerenik SSKH Dražen Falica i sindikalni povjerenik Sisački Vodovod, sindikalni povjerenik Novokom Novska   Jozo Kalizan, sindikalni povjerenik Ekomoslavina Kutina Marijo Kovačić,  sindikalni povjerenik Komunalac Glina Dejan Drvodelić,  sindikalni povjerenik Komunalac Petrinja Marijan Borić, sindikalna povjerenica Gospodarenje otpadom Sisak Erna Kerfut, sindikalni povjerenik Komunalac Hrvatska Kostajnica Paulo Karanović, sindikalni povjerenik Komunalac Sunja Zvonko Dumbović, sindikalna povjerenica Komunalac Sisak Nevenka Varačić, sindikalna povjerenica Gradska tržnica Sisak Dijana Cerovšek, sindikalni povjerenik Moslavina Kutina Šime Sruk.

Predsjednik SSKH Baldo Kovačević  uvodno je upoznao prisutne povjerenike sa načinom rada ureda SSKH , o zatečenom stanju i radu zadnjih šest mjeseci  svih tijela Sindikata. Napomenuo je iako slijedi izborna godina da će  se nadalje raditi  po regijama dodatno osposobljavanje sindikalnih povjerenika i zainteresiranih radnika za kolektivno pregovaranje, rad u povjereništvu zaštite na radu i ostale sindikalne aktivnosti.

Tajnik i pravni savjetnik je nakon predstavljanja govorio o osnovama kolektivnog pregovaranja i kolektivnim ugovorima i upoznao prisutne o pravnoj i proširenoj pravnoj pomoći koju imaju članovi SSKH. Svi prisutni povjerenici su pojedinačno iznijeli svu problematiku u svojim podružnicama  oko kojih se diskutiralo, a tajnik i pravni savjetnik upućivao na pravne korake oko istih.

Naglasak je bio na malim plaćama, koje su godinama na minimalcu, na lošim uvjetima rada i lošoj komunikaciji sa upravama i vlasnicima društava na čemu bi se trebalo raditi u narednom periodu. Također razgovaralo se o izborima za radnička vijeća i predstavnika radnika u nadzornim odborima, utvrđivanju reprezentativnosti i problematici nesuradnje ili suradnje sa drugim sindikatima, o problematici člana i nečlana koja utječe na rad sindikalnih povjerenika .

Svi prisutni su se još jednom zahvalili na pomoći koja im  je nakon prošlogodišnjeg potresa dostavljena od  SSKH, angažmanu dva potpredsjednika SSKH  Roberta Maršanića i Davora Gotala i   predsjednice nadzornog odbora SSKH Vesnice Bušić i ostalih članova tijela SSKH.

Predsjednik se zahvalio svima na dolasku, a posebno županijskom povjereniku Draženu Falici koji se nakon izbora u Glavni odbor uključio u rad Izvršnog odbora SSKH zadnjih pola godine, pohvalio je njegov rad i dobru komunikaciju….

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *