SASTANAK SINDIKALNIH POVJERENIKA SSKH U DUBROVNIKU

SASTANAK  SINDIKALNIH POVJERENIKA SSKH DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE U DUBROVNIKU

Sastanak sindikalnih povjerenika Dubrovačko neretvanske županije s područja Grada Dubrovnika održao se 27. listopada 2021. godine u prostorijama Teritorijalnog ureda SSSH. Sastanku su prisustvovali predsjednik Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske Baldo Kovačević, tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor, županijski sindikalni povjerenik SSKH i sindikalni povjerenik u Vodovod Dubrovnik Vlaho Radičević, zamjenik županijskog sindikalnog povjerenika SSKH i sindikalni povjerenik u Vrtlaru Zdravko Papac, sindikalni povjerenik u Libertas Dubrovnik Pero Matuško, sindikalni povjerenik u Sanitatu Tomislav Raić.

Predsjednik SSKH je  čestitao kolegama u Sanitatu i Vrtlaru na izboru za predstavnike radnika u nadzornim odborima društava. Razgovaralo se o problematici sindikalne nesuradnje sa drugim sindikatima u Vodovodu, Čistoći, Libertasu i Vrtlaru, te specifičnosti   problematike s istima.  Stav SSKH ostaje isti, otvorenost prema svima ali sve u skladu za zakonom.

Pero Matuško je upoznao prisutne sa aneksom kolektivnog ugovora koji je potpisan dan prije sa Direktorom uz prisustvo Gradonačelnika i predsjednika Nadzornog odbora Libertasa. Predsjednik je upoznao prisutne o tematici za potpisivanjem temeljnog kolektivnog ugovora od strane SSKH na razini Grada ali i drugih gradova Hrvatske te o mogućnosti sektorskog kolektivnog ugovora.

Tajnik i pravni savjetnik SSKH upoznao je prisutne o tijeku rasprave o izmjenama Zakona o radu, te savjetovao o proceduri izbora povjerenika zaštite na radu, članova radničkih vijeća i predstavnika radnika u nadzornim odborima društava.

Predsjednik SSKH izvijestio  je o protekloj edukaciji SSKH u Stubičkim Toplicama te najavio početkom godine seminar za područje Dalmacije u Dugopolju kako bi se pokrilo područje od Zadra do Dubrovnika.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *