Održana je 15. sjednica Izvršnog odbora SSKH

Održana je 15. sjednica Izvršnog odbora SSKH

15. sjednica Izvršnog odbora SSKH održana je u petak, 10. rujna 2021. godine u Zagrebu, sjedištu SSKH, Zlatarska 14 s početkom u 11:00 sati.

Prisustvovali su svi članovi izvršnog odbora;  Baldo Kovačević, Robert Maršanić, Davor Gotal, Bruna Vlašić Jakovčić, Zdravko Stoilković, Ljiljana Hamedović, Jasna Požar, Vinko Fabijan, Vladimir Zadravec, Mario Banovac, Mario Leljak, Dražen Falica i Vlaho Radičević. Sjednici su prisustvovali Vesnica Bušić, predsjednica Nadzornog odbora SSKH, Slobodan  Kapor, tajnik i pravni savjetnik SSKH, Ivana Šmuljić ,administrativna tajnica SSSH, Mladen Novosel, predsjednik SSSH i Boris Feis tajnik SSSH.

Prije početka sjednice odvjetnica Jasmina Češo Žanić prisutnima je predstavila i objasnila proširenu pravnu pomoć koja se pruža članovima, te odgovarala na upite. Sjednicu je otvorio predsjednik Baldo Kovačević.  Utvrdio je da  su prisutni svi članovi Izvršnog odbora SSKH te da će sve Odluke koje budu usvojene biti pravovaljane. Bez dodatnih primjedbi i nadopune usvojen je predloženi dnevni red i pod prvom točkom skraćeni zapisnik sa 14. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 12. srpnja 2021. godine elektroničkim izjašnjavanjem je jednoglasno usvojen.

Nakon uvodnog izlaganja Vesnice Bušić  i detaljnijeg obrazloženja Borisa Feisa jednoglasno je prihvaćeno izvješće o financijskom poslovanju SSKH za prvo polugodište 2021. godine. Predsjednik je upoznao prisutne o neredovitoj uplati članarine i nepredavanju izvješća pojedinih podružnica. Iako se to radi o samo desetak podružnica jednoglasno je prihvaćen prijedlog Nadzornog odbora da se uputi obavijest poslodavcima  onih podružnica koje to neredovito rade da se temeljem Statuta SSKH dio članarine uplaćuje direktno na račun SSKH, a onim podružnicama koje ne dostavljaju izvještaj obavijest o statutarnoj i zakonskoj obvezi koju moraju ubuduće izvršavati.

Nakon prijedloga i kraće rasprave Izvršni odbor je donio odluku  da se pristupi nabavci uređaja za izradu novih članskih iskaznica i novog programa evidencije članstva. Nakon obrazloženja Balda Kovačevića o zamolbi sindikalne povjerenice  Nede Marčetić jednoglasno je odobrena pomoć sindikalnoj podružnici Komunalac Požega za nastradale članove u proglašenoj elementarnoj nepogodi. Jednoglasno je usvojen prijedlog da se izradi Pravilnik o isplati pomoći i nagradama članovima SSKH za što se zadužuje tajnik i pravni savjetnik SSKH.

Predsjednik je upoznao prisutne o namjeri organizacije seminara za članove radničkih vijeća i povjerenike zaštite na radu u Stubičkim Toplicama sredinom pod organizacijom kolege Igora Pavlovića sredinom listopada. Nakon kraće rasprave inicijativa je prihvaćena. Izvršni odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog predsjednika da se prvog dana sindikalnih susreta sazove sjednica Glavnog odbora SSKH. Također jednoglasno je prihvaćeno da je obveza svakoga sudionika susreta da ima covid putovnicu ili potvrdu da je prebolio covid ili napravio antigenski test. Nakon prezentacije dostavljenih materijala i pregleda dostavljenih ponuda jednoglasno je prihvaćen Promostart za izradu promidžbenih materijala SSKH.

Predsjednik SSSH Mladen Novosel informirao je o tijeku pregovora sa Vladom i HUP-om, oko Zakona o radu, Sektorskom kolektivnom ugovoru, o radu teritorijalnih ureda SSSH i uputio preporuku za većim angažmanom SSKH kroz medije i pregovaranja na razinama gradova i županija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *