Potpisan novi kolektivni ugovor u GSKG Zagreb

Potpisan novi kolektivni ugovor u GSKG Zagreb

Nakon utvrđivanja reprezentativnosti u rujnu 2022. godine i pripreme novog teksta kolektivnog ugovora, pregovori su započeli 22.12.2022. te su nakon šest pregovaračkih sastanaka prekinuti nakon čega je pokrenut proces mirenja.
Pregovarački odbor sindikata imao je sedam članova od kojih su iz redova SSKH sudjelovali u pregovorima članica SSKH Tatjana Tadić, član SSKH Franjo Nevistić, Slobodan Kapor tajnik SSKH i Sandra Crnković glavna sindikalna povjerenica SSKH u GSKG i predsjednica pregovaračkog odbora. Od strane SKRH sudjelovali su Laura Tomkić, sindikalna povjerenica SKRH, Matija Petrović član SKRH i Davor Bučar predsjednik SKRH. Pregovarački odbor poslodavca je predstavljao direktor GSKG Marko Šarić kao predsjednik pregovaračkog odbora poslodavca , Andrea Markešić direktorica Službe za pravne poslove GSKG d.o.o i Željka Šurbek Deduš u ime Zagrebačkog holdinga d.o.o. U postupku mirenja od strane poslodavca pregovarački odbor je bio u istom sastavu dok su od strane sindikata u mirenju sudjelovali Laura Tomkić, Sandra Crnković i Slobodan Kapor. Pregovarački odbori su bili suglasni da se za postupak mirenja imenuje miriteljica Aida Marijan. Mirenje je okončano 22. ožujka. 2023. potpisivanjem Kolektivnog ugovora. Povećana su materijalna prava radnika povećanjem osnovice, međumjesnog prijevoza, nagrade za radne rezultate, povećanje dana godišnjeg odmora, povećanja iznosa solidarnih potpora i ostala prava koja nisu bila zastupljena u ranijem KU GSKG-a.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *