Analiza zelene tranzicije u komunalnom sektoru

Analiza zelene tranzicije u komunalnom sektoru

Savez samostalnih sindikata Hrvatske ( SSSH) objavio je poziv za izradu analize o učincima zelene tranzicije na radna mjesta i sindikalne aktivnosti u komunalnom sektoru, s posebnim naglaskom na gospodarenje otpadom. Ciljevi analize su unaprijediti razumijevanje sindikata, ali i stručne i šire javnosti, o utjecaju zelene tranzicije na komunalni sektor te prilagodba sindikalnog djelovanja izradom preporuka i prijedloga mjera.


Zelena tranzicija, prijelaz na održivo, niskougljično gospodarstvo utječe na radnike i radna mjesta, a ti učinci bit će sve izraženiji u godinama pred nama. Zelena tranzicija utječe na otvaranje i zatvaranje pojedinih radnih mjesta, organizaciju i uvjete rada, na infrastrukturne zahtjeve, te istovremeno povećava potrebu za novim znanjima i vještinama. Zelena tranzicija i transformacija sa sobom nose i izazove i prilike za većinu sektora gospodarstva, a time i za zaposlene u komunalnom sektoru i za njihove sindikate. Kako bi se osiguralo da transformacija i tranzicija prema klimatskoj neutralnosti budu pravedne i uključive, tim procesima je potrebno upravljati. To zahtijeva uključenost sindikata u razvoj i provedbu mjera usmjerenih na prilagodbu i zaštitu radnika, njihovih uvjeta rada, ali i prilagodbu načina djelovanja samih sindikata.

Analiza o učincima zelene tranzicije na radna mjesta i sindikalne aktivnosti u komunalnom sektoru trebala bi obuhvatiti sljedeće:


RADNA MJESTA:
• analizirati postojeće stanje utjecaja zelene tranzicije na postojeća radna mjesta (u komunalnom sektoru, uključujući i uvjete rada, s naglaskom na poslovima gospodarenja otpadom)
• mapirati ključne čimbenike koji će utjecati na zaposlenost u sektoru u tijeku tranzicije,
• razraditi scenarije mogućih utjecaja tranzicije u sektoru u smislu kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog utjecaja na radna mjesta, uvjete rada, potrebne vještine te prilike za otvaranje novih radnih mjesta;

SINDIKALNE AKTIVNOSTI:
• analizirati postojeće stanje utjecaja zelene tranzicije na sindikalno djelovanje
• mapirati mogućnosti sindikalnog organiziranja, pružanja usluga članovima sindikata, specifičnih tema za kolektivno pregovaranje, sindikalno osposobljavanje i sl.;
• razraditi scenarije djelovanja sindikata nastavno na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ključne čimbenike zelene tranzicije na radna mjesta, uvjete rada, vještine i dr.
• izraditi preporuke i prijedloge mjera za prilagodbu sindikalnih strategija, politika i djelovanja, s posebnim naglaskom na sindikalno organiziranje i pružanje usluga članovima.

Više o opisu zadatka, očekivanim ishodima, okvirnom vremenskom planu, sadržaju i procesu prijave pogledajte u prilogu i na poveznici.


Prijave je potrebno dostaviti do 11. studenoga 2022. na sssh@sssh.hr uz napomenu „Analiza o učincima zelene tranzicije na radna mjesta i sindikalne aktivnosti u komunalnom sektoru“.


Ponude s prijedlozima analize bit će ocijenjene sukladno sljedećim kriterijima:
– 30% cijena (neto)
– 30% iskustvo/znanje o temi koja je predmet analize
– 40% koherentnost koncepta.

U slučaju zaprimanja više prijedloga približno jednake kvalitete, s kandidatima će biti održani dodatni sastanci.

Analiza učinaka zelene transformacije na radna mjesta i sindikalne aktivnosti u komunalnom sektoru izrađuje se u okviru projekta „Sindikati za pravedni oporavak“, koji se provodi uz financijsku potporu Europske unije.

SSSH

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *