9.sjednica Nadzornog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske

9.sjednica Nadzornog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske

9.sjednica Nadzornog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (NO SSKH) održana je u petak 1. travnja 2022.godine u Zagrebu, sjedištu SSKH, Zlatarska 14, s početkom u 14.00 sati. Prisutni članovi: Vesnica Bušić, Ingrid Stanić, Đurđica Oršulić, Boris Holetić i Mario Marković. Ostali prisutni: Boris Feis-tajnik SSSH, Baldo Kovačević-predsjednik SSKH, Davor Gotal-potpredsjednik SSKH i Slobodan Kapor-tajnik SSKH. Sjednicu je otvorila predsjednica Nadzornog odbora SSKH Vesnica Bušić i utvrdila prisutnost svih članova Nadzornog odbora, slijedom čega su ispunjeni svi uvjeti za donošenje pravovaljanih odluka i zaključaka. Tajnik SSSH Boris Feis iznosi osnovne pokazatelje konsolidiranih izviješća o materijalno-financijskom poslovanju podružnica i bilance Ureda SSKH, koje je prethodno dostavljeno članovima NO SSKH. Izvješće se temelji na knjigovodstvenim podacima za 2021.g. i podložno reviziji u svibnju i lipnju 2022.g., nakon čega se dostavlja Ministarstvu financija. Od srpnja 2021.g. imamo gospodarski rast od 10,3%, ali i porast inflacije, koja je u prosincu 2021.g. iznosila 5,5%, a u veljači 2022.g. 6,3%, što je utjecalo u određenom smislu i na porast neto plaća, koje su u 2021.g. u prosjeku porasle za 4%, ali su ipak realno manje za 1,4% zbog porasta cijena energenata i hrane. Unatoč takvom povećanju, plaće u sektoru komunalnih djelatnosti i dalje zaostaju za 10% u odnosu na prosjek neto i bruto plaće u RH (6.558,00 kn neto). U okviru navedenih pokazatelja, Boris Feis detaljno iznosi podatke o pojedinim stavkama prihoda i rashoda, kako je to utvrđeno u pisanom izvješću, koje je priloženo ovom zapisniku. Vesnica Bušić zatražila je prethodno od Emire Silić i Borisa Feisa iz SSSH objašnjenje rashoda pojedinih stavaka konta, koje Boris Feis obrazlaže posebno.  Baldo Kovačević obrazlaže konto rashoda za odvjetničke usluge u sudskom postupku koje je trgovačko društvo INFRAGRAD iz Obrovca pokrenulo protiv SSKH radi naknade štete zbog nelegalno organiziranog štrajka kao i troškove postupaka koji su vođeni protiv ZGH d.o.o. Vesnica Bušić smatra da je izvješće objektivno i realno, sastavljeno u skladu sa računovodstvenim standardima te poziva članove NO SSKH da istaknu svoje prijedloge, primjedbe ili komentare. Na izviješće nema primjedbi i prijedloga te je isto jednoglasno prihvaćeno. Boris Holetić upoznaje prisutne sa situacijom u ZGH d.o.o. i savjetovanjem sa Upravom u svezi kolektivnog viška radnika u ZGH d.o.o. i povezanim društvima (GPZ, Plinara opskrba, VIO, GSKG) kao i problemima u komunikaciji sa drugim sindikatima koji djeluju u ZGH d.o.o. Također objašnjava i aktuelnu problematiku oko privatizacije djelatnosti opskrbe i distribucije plina u svezi najava preuzimanja opskrbe od strane HEP-a.

Baldo Kovačević ukratko obrazlaže situaciju oko podružnica koje nisu dostavile financijsko izvješće, navodeći da tek 5-6 podružnica nije dostavilo izvješće (među kojima ima i podružnica koje su se spajale ili razdvajale), što je očiti napredak u odnosu na prethodnu godinu, naglašavajući da se izvješća kontroliraju mjesečno.

Vesnica Bušić navodi da je zbog izostanka dostave izvješća od strane pretežito manjih podružnica (do 20 članova), od strane IO SSKH dana inicijativa da se materijalno-financijsko poslovanje svih manjih podružnica vodi preko računovodstvene službe SSSH jer se na taj način štedi na troškovima i ne stvara obveza sindikalnim povjerenicima da izrađuju polugodišnja i godišnja financijska izvješća. Baldo Kovačević ukratko iznosi kalendar održavanja stručno-edukativnih seminara po terenu, navodeći da je zaslugom Igora Pavlovića izrađen priručnik koji će se upotrebljavati u sljedećim terminima seminara.

Sjednica je završena u 15.00 sati.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *