Sastanak sindikalnih povjerenika SSKH Šibensko – kninske županije

Sastanak sindikalnih povjerenika SSKH Šibensko – kninske županije

Sastanak sindikalnih povjerenika SSKH Šibensko – kninske županije održao se u četvrtak 16. prosinca 2021. godine u Zagrebu, Zlatarska 14 u prostorijama SSKH sa početkom u 11,00 sati. Sastanku su prisustvovali predsjednik samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske Baldo Kovačević, tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor, član Izvršnog odbora SSKH zadužen za Zadarsku i Šibensko-kninsku županiju Vinko Fabijan, županijski sindikalni povjerenik SSKH Branimir Šupe i sindikalni povjerenik Vodovod i odvodnja Šibenik, sindikalni povjerenik Leć Vodice   Ante Jurićev – Sudac, sindikalni povjerenik Tržnice Šibenik  Ante Pulić, sindikalni povjerenik Čempres Šibenik Zoran Juričev – Ivin, sindikalni povjerenik JU Športski objekti Šibenik Zoran Kvinta.

Županijski Sindikalni povjerenik Branimir Šupe  je nakon uvoda predložio dnevni red o aktualnoj situaciji u SSKH i podružnicama i drugo, razno i pitanja što je jednoglasno prihvaćeno. Predsjednik SSKH Baldo Kovačević je obavijestio prisutne o zatečenom stanju u SSKH , o trenutačnom načinu rada ureda SSKH i aktivnostima svih tijela SSKH. Napomenuo je kako mu je žao da nitko nije iz ove županije bio na sindikalnim susretima SSKH u Belom Manastiru i nadu da će se nastaviti seminari po regijama dodatnog osposobljavanja sindikalnih povjerenika i zainteresiranih radnika za kolektivno pregovaranje, rad u povjereništvu zaštite na radu i ostale sindikalne aktivnosti, te da će organizirati u dalmatinskom kraju.

Tajnik i pravni savjetnik je upoznao prisutne o osnovama kolektivnog pregovaranja i kolektivnim ugovorima i upoznao prisutne o pravnoj i proširenoj pravnoj pomoći koju imaju članovi SSKH. Vinko Fabijan se osvrnuo na rad Izvršnog odbora i sindikalni rad svih sindikalnih aktivista sa smjernicama prema kolektivnom pregovaranju i potpisivanju kolektivnih ugovora.  Naglasak je bio na izborima za radnička vijeća, utvrđivanju reprezentativnosti i problematici nesuradnje ili suradnje sa drugim sindikatima. Osvrnulo se i na tematiku o članu i nečlanu koja ponajviše utječe na rad sindikalnih povjerenika. U raspravi su sudjelovali svi prisutni.

Prisutni sindikalni povjerenici su pojedinačno iznijeli svu problematiku u svojim  podružnicama  oko kojih se diskutiralo, a tajnik i pravni savjetnik upućivao je na pravne korake oko istih. Branimir Šupe je naglasio sve teži sindikalni rad na terenu koji se odražava i na situaciju u županiji.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *