Sastanak sindikalnih povjerenika SSKH Karlovačke županije

Sastanak sindikalnih povjerenika SSKH Karlovačke županije

Sastanak sindikalnih povjerenika SSKH Karlovačke županije održao se u utorak 28. rujna 2021. godine u Zagrebu, Zlatarska 14 u prostorijama SSKH sa početkom u 10sati. Sastanku su prisustvovali predsjednik samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske Baldo Kovačević, tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor, županijska sindikalna povjerenica SSKH Jasna Požar sindikalna povjerenica Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, sindikalni povjerenik Čistoća d.o.o.  Berislav Besedić, sindikalni povjerenik Zelenilo d.o.o. Karlovac Alen Požar, sindikalni povjerenik Vodovod i kanalizacija d.o.o.  Ogulin Mario Sušanj i organizator seminara SSKH za ZNR i RV Igor Pavlović.

Predsjednik Sindikata Baldo Kovačević je uvodno upoznao prisutne sa načinom rada ureda SSKH koji je konačno ekipiran prema potrebama Sindikata. Napomenuo je trenutno aktualnu situaciju oko sindikalnih susreta SSKH i nadu daće se uskoro pokrenuti akcija po regijama dodatnog osposobljavanja sindikalnih povjerenika i zainteresiranih radnika za kolektivno pregovaranje, rad u povjereništvu zaštite na radu i ostale sindikalne aktivnosti. Nazočni su još jednom upoznati sa programom sindikalnih susreta koji bi se sukladno epidemiološkim mjerama trebali održati od 01-03. listopada 2021. godine. Tajnik i pravni savjetnik je upoznao prisutne o osnovama kolektivnog pregovaranja i kolektivnim ugovorima i upoznao prisutne o pravnoj i proširenoj pravnoj pomoći koju imaju članovi SSKH. U raspravi su sudjelovali svi prisutni. Naglasak je bio na izborima za radnička vijeća, utvrđivanju reprezentativnosti i problematici nesuradnje ili suradnje sa drugim sindikatima. Kao i uvijek nametnula se tematika o članu i nečlanu koja utječe na rad sindikalnih povjerenika. Razgovaralo se i na temu vezanu za udruživanje društava u uslužna područja i nacrtu prijedloga Uredbe o uslužnim područjima na temelju koje će se provesti okrupnjavanje javnih isporučitelja vodnih usluga. Zaključeno je da postoji određena zabrinutost zbog načina organizacije radnih mjesta,  mogućih premještanja dijela radnika u druge gradove i ostalih problema vezanih uz opstojnost radnih mjesta, u slučaju spajanja Društva sukladno Nacrtu Uredbe o uslužnim područjima.

Na kraju sastanka Igor Pavlović je upoznao prisutne o organizaciji naredne edukacije, tematikama koje će se obrađivati, te zamolio prisutne da obavijeste svoje poslodavce i da se prijave na seminar u Stubičkim Toplicama. 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *