Pučko otvoreno sveučilište – niz pogodnosti do čak 35%

Članovi sindikata udruženih u SSSH, njihova djeca i umirovljeni članovi sindikata udruženih u SSSH ostvaruju pogodnosti pri upisu u obrazovne programe POU Zagreb:

  • 30 % popusta na upis + 5 % popusta na gotovinsko plaćanje na upis u sljedeće četverogodišnje srednjoškolske programe i/ili prekvalifikacije:

o upravni referent, prodavač i komercijalist.

  • Za upis u ostale srednjoškolske programe odobrava se 15 % popusta za grupni upis od 7 do 10 polaznika i 20 % popusta za grupni upis više od 10 polaznika;
  • 30 % popusta na upis + 5 % popusta na gotovinsko plaćanje na upis u sljedeće  programe osposobljavanja i usavršavanja:

o osposobljavanje za osnovne poslove montera servisera rashladnih i klima uređaja – frigomehaničar, osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju soboslikarličilac, ECDL specijalist, administrator, ekološko poljodjelstvo, osposobljavanje za frizera/frizerku, osposobljavanje za visažista/vizažisticu, program voditelj upravljanja projektnim ciklusom i dadilja.

Za upis u ostale programe osposobljavanja i usavršavanja odobrava se 15 % popusta za grupni upis od 7 do 10 polaznika i 20 % popusta za grupni upis više od 10 polaznika;

–     5 % popusta na gotovinsko plaćanje pri upisu u obrazovne programe namijenjene za osobe treće životne dobi.

Članovi sindikata udruženih u SSSH i njihova djeca ostvaruju slijedeće pogodnosti pri upisu u programe za ispunjenje slobodnog vremena:

30 % popusta na upis + 5 % popusta na gotovinsko plaćanje na upis u sljedeće umjetničke radionice: fotografija, suvremeni nakit i tkanje;

  • 30 % popusta na upis + 5 % popusta na gotovinsko plaćanje na upis u sljedeće radionice za djecu i mladež: plesne i likovne radionice, modni dizajn i kostimografija, digitalna fotografija te art kuhinja;
  • Za upis u ostale programe za ispunjenje slobodnog vremena odobrava se 10 % popusta za individualni upis i 15 % popusta za grupni upis.

Popis ovih programa i moguća veličina grupe po svakom programu navedena je dolje: Tablica: Ostali programi za ispunjenje slobodnog vremena i veličina grupe po programu:

R. br.NAZIV PROGRAMAVELIČINA GRUPE
1.OBLIKOVATELJ/ICA SUVREMENOG NAKITAnajmanje 6, a najviše 9 polaznika
2.FOTOGRAF RAZLIČITIH TEHNIKAnajmanje 6, a najviše 12 polaznika
3.TKANJE NA TKALAČKOM STANUnajmanje 6, a najviše 8 polaznika
4.HOBI: POP-ROCK AKADEMIJA (gitara, bubnjevi, synthetizer, udaraljke)najmanje 7, a najviše 10 polaznika
5.HOBI – ART KUHINJAnajmanje 6, a najviše 10 polaznika
6.MODNI DIZAJN I KOSTIMOGRAFIJA ZA DJECUnajmanje 7, a naviše 12 polaznika
7.LIKOVNE RADIONICE ZA DJECU I ODRASLEnajmanje 6, a najviše 10 polaznika
8.PLESNI CENTAR – plesne grupe za djecu (suvremeni ples, hip-hop, jazz dance) i rekreacija za odrasle (pilatesfit, pilates– stottmetoda, pilatesmix, bodysculpt)  najmanje 8, a najviše 15 polaznika

Članovi SSSH, njihova djeca i umirovljeni članovi SSSH pogodnosti ostvaruju uz predočenje članske iskaznice sindikata udruženih u SSSH kao dokaz članstva. POU Zagreb zadržava pravo ne početi s obrazovanjem ukoliko se ne upiše dovoljan broj polaznika.

ABC Strani jezici – Popust do 35%

Članovi sindikata udruženih u SSSH ostvaruju popuste na tečajeve stranih jezika kao i na prijevode i usluge sudskog tumača, na sljedeći način:

                                                Grupni tečajevi stranih jezika                                                35 %

                                                Individualni tečajevi                                                              25 %

                                                Usluge prijevoda i sudskog tumača eng/njem/tal/špa         15 %

Pri ostvarivanju popusta članovi trebaju pokazati člansku iskaznicu sindikata.

Algebra – 10-20% popusta na edukacija

Članovi sindikata udruženih u SSSH ostvaruju popust od 10 do 20 % prema cjeniku za ugovorene edukacijske usluge iz svoje ponude (Algebra zadržava pravo korekcije cjenika kvartalno).

Važeće cijene seminara i programa su dostupne telefonski, mailom ili na webu. Kontakt podaci: info@algebra.hr, 01/2332861, kontakt osoba: Nina Međimorec, 01/2222160, nina.medimorec@algebra.hr

Za ostvarivanje popusta članovi sindikata udruženih u SSSH moraju pri upisu pokazati važeću člansku iskaznicu sindikata.

Popusti se odnose isključivo na gotovinsko i kartično plaćanje građanstva, te gotovinske rate uz sve uvjete Učilišta.

Lingua Osijek

 LINQUA

Gundulićeva 5

31000 Osijek

In house tečajevi stranih jezika, tečajevi u prostoru Linqua d.o.o. ili online, pismeni prijevodi bez ovjere, pismeni prijevodi s ovjerom sudskog tumača, lektura teksta, programi izobrazbe u području javne nabave, poslovna komunikacija i bonton, EU projekti – verificirani programi – upis u e-radnu knjižicu, 

                  Informacije:

                  031 20 15 15 ili  091 465 11 11 lingua.osijek@gmail.com