Ugovorena nova materijalna prava za radnike u Međimurske vode d.o.o.

Ugovorena nova materijalna prava za radnike u Međimurske vode d.o.o.

Već pri najavi povećanja minimalne plaće za 2024., koja je krajem prošle godine lansirana u javnost, odmah je pokrenuta inicijativa za kolektivne pregovore  u Međimurske vode d.o.o., a danas je i  uspješno potpisan III. Sporazum o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora.

Ugovorena su neka od sljedećih prava s primjenom od 1. veljače 2024. godine:

  • Povećanje naknade za troškove prehrane radnika u iznosu 100,00 eura mjesečno,
  • Povećanje iznosa nagrade za radne rezultate na iznos 1.120,00 eura godišnje,
  • Povećanje iznosa otpremnine za odlazak u mirovinu na iznos 1.400,00 eura,
  • Povećanje iznosa prigodnih nagrada (božićnica, naknada za godišnji odmor) na iznos 700,00 eura godišnje,
  • Povećanje nagrade učenicima i studentima na iznos 280,00 eura mjesečno,
  • Povećanje potpore u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana na iznos 560,00 eura godišnje,
  • Povećanje osnovne plaće kroz integraciju stalnog mjesečnog dodatka u satnicu i korekciju raspona koeficijenata

radnih mjesta po tarifnim grupama gdje iznosi bruto plaće najviše rastu radnicima nižih tarifnih grupa, a načelno osnovna bruto plaća otprilike 5 %  svima.

U pregovaračkom odboru ispred SSKH sudjelovali su glavni sindikalni povjerenik Hrvoje Krsnik i članovi pregovaračkog odbora Miljenko Pintarić i Saša Mesarić.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *