Potpisan je Kolektivni ugovor za radnike Zagrebačkog Holdinga

Potpisan je Kolektivni ugovor za radnike Zagrebačkog Holdinga

Zagreb, 8. veljače 2023.

Nakon završenog postupka mirenja i sklopljenog Sporazuma  između reprezentativnih sindikata i Uprave Zagrebačkog Holdinga, u srijedu, 8. veljače u prostorijama Zagrebačkog Holdinga potpisan je Kolektivni ugovor za radnike Zagrebačkog Holdinga.

Povjerenici sindikalnih podružnica SSKH u Zagrebačkom Holdingu prethodno su, 1. veljače, održali sastanak u sjedištu SSKH, na kojem ih je županijski povjerenik SSKH za Grad Zagreb Zdravko Stoilković informirao o sadržaju Sporazuma.

Za radnike su ugovorena sljedeća materijalna prava:

 • Osnovica plaće utvrđuje se u iznosu od 425,35 EUR za koeficijent složenosti poslova 1.00 s primjenom od 1. siječnja 2023.
 • Od 1. srpnja osnovica za koeficijent složenosti poslova 1.00 uvećava se za 3 posto, te iznosi 438,11 EUR
 • Cijena sata rada temeljem osnovice za obračun plaće  za koef. složenosti poslova 1.00 za 174 sata rada, iznosit  će 2,44 EUR
 • Cijena sata rada temeljem osnovice za obračun plaće  za koef. složenosti poslova 1.00 za 174 sata rada, iznosit  će od 1. srpnja 2023. godine 2,51 EUR

Stalni dodatak utvrđuje se u bruto iznosu kako slijedi:

 • Za radnike koji obavljaju poslove iz prve i druge grupe složenosti poslova 172,53 EUR bruto
 • Za radnike koji obavljaju poslove iz treće grupe složenosti poslova 146 EUR bruto
 • Za radnike koji obavljaju poslove iz četvrte i pete grupe složenosti poslova te radnike koji obavljaju poslove izvan grupe složenosti poslova utvrđenih Kolektivni ugovorom 132,72 EUR bruto
 • Mjesečna naknada za prehranu u iznosu 1/12 od ukupnog godišnjeg neoporezivog iznosa
 • Dar za djecu do 15. godina starosti u najvećem iznosu priznatom u porezno dopuštene rashode
 • Regres za korištenje godišnjeg odmora utvrđuje se u najvećem neoporezivom neto iznosu prema važećim porezni propisima, ali ne u iznosu većem od 232,26 EUR neto
 • Božićnica se u utvrđuje u  najvećem neoporezivom neto iznosu prema važećim poreznim propisima, ali ne u iznosu većem od 232, 26 EUR, a mora biti isplaćena najkasnije do 20. prosinca tekuće godine
 • Nagrada u najvećem neoporezivom neto iznosu prema važećim propisima, ali ne u iznosu većem od 995,42 EUR
 • Nagrada će se isplaćivati u iznosu od 66,36 EUR neto mjesečno u razdoblju od siječnja do prosinca uključujući i prosinac
 • Preostali dio nagrade u neto iznosu od 199,08 EUR isplaćuje se u prosincu najkasnije do 31. prosinca svim radnicima koji su na dan isplate u radnom odnosu kod Poslodavca.

Također, Poslodavac će snosit trošak periodične izobrazbe radnika koji obavljaju poslove vozača sukladno važećem Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (KOD 95), što je bio jedan od glavnih zahtjeva radnika Čistoće.

Kolektivni ugovor primjenjivat će se do 31. ožujka 2026. godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *