ODRŽANA 1. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA I 1. SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA SSKH U HOTELU JEZERO NA PLITVIČKIM JEZERIMA

ODRŽANA 1. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA I 1. SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA SSKH U HOTELU JEZERO NA PLITVIČKIM JEZERIMA

U sklopu Sindikalnih susreta SSKH održana je 1. konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (NO SSKH) u subotu 5. studenog 2022.godine u hotelu „Jezero“, Plitvička jezera, Josipa Jovića 19, s početkom u 18 sati. Na IX. Skupštini SSKH održanoj 29. i 30. rujna 2022.g. u Stubičkim Toplicama za članove NO SSKH u mandatnom razdoblju 2022.-2026.g. izabrani su: Vesnica Bušić, Ingrid Stanić, Nives Scomersich, Vesna Zaborski i Boris Holetić te se ovom sjednicom konstituirao novi saziv NO SSKH uz prisustvo Balda Kovačevića predsjednika SSKH, Roberta Maršanića potpredsjednika SSKH, Davora Gotala potpredsjednika SSKH, Slobodana Kapora tajnika i pravnog savjetnika SSKH. Nakon prijedloga Vesnice Bušić za predsjednicu NO SSKH, ističući njezin uspješan rad kao predsjednice u prethodnom sazivu NO SSKH, nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka o imenovanju Vesnice Bušić za predsjednicu NO SSKH, a za zamjenicu predsjednice predložena je  Ingrid Stanić te nakon izjašnjenja svih članova donesena jednoglasna odluka o imenovanju Ingrid Stanić za zamjenicu predsjednice NO SSKH.

Predsjednik SSKH Baldo Kovačević ukratko obrazlaže trenutnu financijsku situaciju, ističući da je nakon statutarne promjene iznosa članarine (1% neto) i većih rashoda iz 2021. i 2022.g. (isplata pomoći nakon potresa, isplata otpremnine i materijalnih prava Ivani Šmuljić) vidljiv određeni pad u prihodima, koji se s druge strane nije negativno odrazio na ukupni financijski rezultat, pored ostalih i zbog učlanjivanja novih članova i formiranja novih podružnica. Povećani troškovi organizacije IX. Skupštine i XVIII. Sindikalnih susreta nisu poremetile stabilnost financija te se i za 2023.g. planira održavanje XIX. Sindikalnih susreta. Baldo Kovačević upoznaje prisutne i sa rastom troškova pričuve i ostalih troškova koji terete prostor u Zlatarskoj 14 zbog čega je Izvršni odbor SSKH donio odluku o povećanju naknade za korištenje unutarnjih i vanjskih parkirališnih mjesta, odnosno spremišta, za 50% te će se temeljem takve odluke pristupiti sklapanju pojedinačnih ugovora sa korisnicima. Planira se sljedeća sjednica NO SSKH najvjerojatnije u prosincu 2022.g., na kojoj će se raspraviti financijski plan za 2023.godinu.  

Predsjedništvo na temelju odluka Vijeća SSKH, za predstojeći IX. Kongres SSSH u Tuheljskim Toplicama 1.-3. prosinca 2022.g., imenovalo je sljedeće zastupnike: Baldo Kovačević, Robert Maršanić, Davor Gotal, Zdravko Stoilković, Marina Abramić, Ljiljana Hamedović, Bruna Vlašić-Jakovčić, Jasna Požar, Mario Leljak, Vlaho Radičević, Dražen Falica, Mario Banovac, Vinko Fabijan, Vesnica Bušić, Ivana De Vrgna, Nives Scomersich, Davor Vikert i Slobodan Kapor. Kao kandidati SSKH za članove Vijeća SSSH u mandatnom razdoblju 2022.-2026.g. potvrđuju se: Davor Gotal, Dario Rastovčan, Igor Pavlović i Davor Vikert.  Za kandidata SSKH za člana Nadzornog odbora SSSH u mandatnom razdoblju 2022.-2026.g. potvrđuje se Ingrid Stanić, a za kandidata SSKH za člana Statutarne komisije SSSH u mandatnom razdoblju 2022.-2026.g. potvrđuje se Tatjana Kordić. Baldo Kovačević upoznaje prisutne članove Predsjedništva SSKH o troškovima nabavke reklamnog materijala i tiskanja akata, tiskanje Statuta SSKH i Priručnika za članove radničkih vijeća i povjerenike zaštite na radu koji su značajno manji troškovi u odnosu na troškove nabavke navedenih artikala u prethodnom razdoblju. Baldo Kovačević ukratko upoznaje prisutne o potrebi zapošljavanja radnika na radnom mjestu “administrativna tajnica”, počevši od 1.1.2023.g., odnosno nakon isteka 6 mjesečnog moratorija zapošljavanja, utvrđenog ZOR-om. Predsjednik SSKH Baldo Kovačević ukratko obavještava članove Predsjedništva SSKH o Odlukama Izvršnog odbora SSSH o imenovanju Brune Vlašić- Jakovčić za člana u Verifikacijsku komisiju i Slobodana Kapora za člana-predsjednika Izborne komisije SSSH na predstojećem Kongresu SSSH. Baldo Kovačević je upoznao članove Predsjedništva SSKH sa potrebom transparentne evidencije članstva putem informacijskog sustava kao i razgovorima s određenim ponuditeljima koji će osnovom upita izraditi ponudu kompletnog programa za vođenje članstva i evidenciju službenih aktivnosti ureda (urudžbeni zapisnik, putni nalozi, registar podružnica i povjerenika i dr.). U inventurnu komisiju SSKH imenovani su: Mario Leljak-član, Igor Pavlović-član i Slobodan Kapor-predsjednik. Inventurna komisija izvršit će popis inventara i imovine u prostorijama SSKH Zlatarska 14, Zagreb i o tome sastaviti zapisnik koji se dostavlja članovima Predsjedništva i Izvršnog odbora SSKH.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *