Sastanak sindikalnih povjerenika SSKH Brodsko-posavske , Požeško -slavonske i Bjelovarsko-bilogorske županije

Sastanak sindikalnih povjerenika SSKH Brodsko-posavske , Požeško -slavonske i Bjelovarsko-bilogorske županije

Sastanak glavnih sindikalnih povjerenika SSKH Brodsko-posavske županije, Požeško -slavonske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije održao se u prostorijama SSKH, Zlatarska 14, u Zagrebu, dana 4. veljače 2022 . godine sa početkom u 10 sati.

Sastanku su prisustvovali Ljiljana Hamedović – Komunalac Slavonski Brod, Neda Marčetić – Komunalac Požega, Davor Sandrini – Komunalac Pakrac, Krunoslav Glazer–  Vode Lipik Pakrac, Dalibor Herceg  – Zaštitar Sučić Bjelovar, Vladimir Ravlić – Komunalije Čazma, Vlado Poslon – Čaplin Čazma, Đurđica Oršulić – Vodovod Zapadne Slavonije Nova Gradiška, Ljiljana Ivanić  – Komunalac Bjelovar, Alen Žitka – Komunalno Daruvar, Krešimir Miškulin – Tekija Požega,  Baldo Kovačević – predsjednik SSKH i Igor Pavlović – organizator seminara SSKH.

Članica Izvršnog odbor  SSKH Ljiljana Hamedović zadužena za sve tri županije  je otvorila i vodila sastanak.  Predsjednik SSKH Baldo Kovačević predstavio je ukratko situaciju u Sindikatu, plan rada u narednom razdoblju do iduće glavne izborne skupštine SSKH 2022. godine. Također je upoznao sindikalne povjerenike o svim aktualnostima rada SSKH i aktivnostima svih tijela , o novom izgledu web stranice SSKH i potrebi za kontinuiranom komunikacijom sa sindikalnim povjerenicima radi provedbe statutarnih obveza SSKH, dostave financijskih izvješća, ažuriranja evidencije članstva i ostale obveze. Posebno je istaknut problem različite financijske situacije po podružnicama, te namjeri statutarnih promjena u narednom periodu.

Sklapanjem ugovora o radu sa tajnikom i pravnim savjetnikom SSKH Slobodanom Kaporom stekli su se uvjeti za pružanje pravne pomoći iz područja rada i u svezi s radom za sve članove SSKH, te je predsjednik pozvao nazočne povjerenike SSKH da ga prema potrebi kontaktiraju na službeni broj mobitela ili putem službenog mail-a.

Prisutni povjerenici su pojedinačno iznijeli svoju problematiku u podružnicama i njihovim društvima koja  ovisi od mnogobrojnim faktorima , kao uvjetima rada, financijskog stanja društva, zaostajanja u materijalnim pravima u odnosu na društva slične djelatnosti, mogućnosti ugovaranja neoporezivih iznosa i naknada i povećanje osnovne plaće. Igor Pavlović je izvijestio o seminarima koje SSKH organizira  po regijama , te dodatnog osposobljavanja sindikalnih povjerenika i zainteresiranih radnika za kolektivno pregovaranje, rad u povjereništvu zaštite na radu i ostale sindikalne aktivnosti, te odgovarao na postavljene upite iz tematike zaštite na radu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *