Sastanak sindikalnih povjerenika SSKH Ličko – senjske županije

Sastanak sindikalnih povjerenika SSKH Ličko – senjske županije 

Sastanak sindikalnih povjerenika SSKH Ličko – senjske županije održao se u petak 21. siječnja 2022. godine u Zagrebu, Zlatarska 14 u prostorijama SSKH sa početkom u 11,00 sati. Sastanku su prisustvovali predsjednik Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske Baldo Kovačević, tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor, član Izvršnog odbora SSKH zadužen za Ličko-  senjsku županiju Robert Maršanić, županijski sindikalni povjerenik SSKH Tomislav Prpić i sindikalni povjerenik Gradsko komunalno društvo i Vodovod i odvodnja Senj, sindikalna povjerenica Usluga Gospić Marijana Balenović , sindikalni povjerenik Komunalac Korenica Ante Juko, sindikalni povjerenik Arburoža Novalja Danijel Zubović,sindikalni povjerenik Komunalac Gospić Josip Krmpotić, sindikalni povjerenik Gacka Otočac Ivan Ostrović, sindikalni povjerenik Komunalac Otočac Tomislav Bogdanić i Igor Pavlović organizator seminara SSKH.

Član Izvršnog odbora SSKH zadužen za Ličko-  senjsku županiju Robert Maršanić je nakon uvoda govorio o aktualnoj situaciji u SSKH i podružnicama. Predsjednik SSKH Baldo Kovačević je obavijestio prisutne o zatečenom stanju u SSKH , o trenutačnom načinu rada ureda SSKH i aktivnostima svih tijela SSKH. Napomenuo je da će se nastaviti seminari po regijama dodatnog osposobljavanja sindikalnih povjerenika i zainteresiranih radnika za kolektivno pregovaranje, rad u povjereništvu zaštite na radu i ostale sindikalne aktivnosti, o čemu je više govorio organizator seminara Igor Pavlović.

Tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor upoznao je prisutne o osnovama kolektivnog pregovaranja i kolektivnim ugovorima, sa smjernicama prema kolektivnom pregovaranju i potpisivanju kolektivnih ugovora.  Naglasak je bio na izborima za radnička vijeća, utvrđivanju reprezentativnosti i problematici nesuradnje ili suradnje sa drugim sindikatima. Osvrnulo se i na tematiku o članu i nečlanu koja ponajviše utječe na rad sindikalnih povjerenika. U raspravi su sudjelovali svi prisutni.

Prisutni sindikalni povjerenici su pojedinačno iznijeli svu problematiku u svojim  podružnicama i društvima.  Oko njih se diskutiralo, a tajnik i pravni savjetnik uputio ih je na pravne korake oko istih….

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *