SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POVJERENIŠTVA SSKH ISTARSKE ŽUPANIJE

SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POVJERENIŠTVA SSKH ISTARSKE ŽUPANIJE

U gradu Puli je 27. prosinca 2021. godine održana sjednica županijskog povjereništva SSKH Istarske županije na kojoj su bili prisutni sindikalna povjerenica Vodovod Labin Bruna Vlašić Jakovčić, županijska sindikalna povjerenica SSKH i članica Izvršnog odbora SSKH, sindikalna povjerenica Vodovod Pula Nives Scomersich, članica Glavnog odbora SSKH, Nijaz Delić i Dean Buršić, sindikalni povjerenici Pula Herculanea, Roberto Bolković sindikalni povjerenik Tržnica Pula,  Dražen Puškadija sindikalni povjerenik Komunela Umag, Silvano Peruško sindikalni povjerenik Komunalni servis Rovinj , te Slobodan Kapor, tajnik i pravni savjetnik SSKH. Na sjednici se razgovaralo o problematici oko teritorijalnog ureda u Puli, reorganizaciji rada unutar ureda SSKH, o pokrenutom postupku izmjena i dopuna Statuta SSKH, zapisniku sa sjednice Glavnog odbora od 10. prosinca 2021. godine  i tekućim problemima unutar sindikalnih podružnica.

Od odlaska Slobodana Kapora iz Pule, teritorijalni ured u Puli nema zaposlenika od strane SSSH te je zbog potreba od strane sindikalnih povjerenika SSKH zatraženo rješenje nastalog problema. Dosada je poslove pravnog savjetnika u razdoblju od lipnja do prosinca 2021. godine povremeno obavljao Slobodan Kapor ali je zbog povećanih radnih obveza to postalo sve teže tako da je od 01. siječnja 2022. godine došlo do promjene organizacije rada teritorijalnog ureda u Puli. Prema obavijesti koja je zaprimljena od strane ureda SSSH ali i na sjednici od strane Slobodana Kapora, od 1. siječnja 2022. godine u teritorijalnom uredu u Puli će na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu na poslovima „sindikalnog organizatora“ biti zaposlen kolega Damir Lučić. Sudske sporove će do povratka Petre Vaci sa rodiljnog dopusta rješavati pravna služba SSSH. Za ostale pravne pomoći članovima SSKH na raspolaganju je i dalje tajnik i pravni savjetnik SSKH za proširenu pravnu pomoć odvjetnica Jasmina Češo-Žanić, sve prema uobičajenom postupku, a što je dostupno i na web stranici SSKH.

Sindikalni povjerenici su zadovoljni da se je pronašlo trenutno rješenje oko rada Teritorijalnog ureda u Puli ali i dalje ostaju pri svojem zahtjevu od početka da u Puli bude zaposlen pravnik koji će pokrivati potrebe sindikalnih povjerenika SSSH na području Istarske županije. Prihvaćaju činjenicu da nije lako pronaći prikladnu i kvalitetnu osobu koja će biti idealna za odrađivanje sindikalnih i pravnih procesa ali smatraju da se financijski doprinos SSKH prema SSSH nije umanjio i  iz razloga što trenutno nema zaposlenika u Teritorijalnom uredu u Puli i ne vide razlog ovakvog stanja. Sindikalni povjerenici SSKH Istarske županije ponovno će uputiti zahtjev za zapošljavanjem pravnika koji bi radio u teritorijalnom uredu u Puli ali bi se složili i sa rješenjem da barem nekoliko dana u tjednu u uredu u Puli, uz zaposlenika koji nije pravne struke, bude prisutna Petra Vaci, pravna savjetnica SSSH zaposlena u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije, znajući da je osoba kvalitetna pravnica sa iskustvom u radu sindikata. Vjerujemo da bi i takvo rješenje zadovoljilo potrebe naših sindikalnih povjerenika i članova SSKH, ali i ostalih članova SSSH na području Istarske županije.

Prisutni sindikalni povjerenici, iako su ranije zaprimili pismenu obavijest, detaljno su informirani o promjenama do kojih je došlo u organizaciji rada ureda SSKH u Zagrebu, razlozima i rješenju trenutne situacije. Sindikalni povjerenici na terenu, a niti članovi SSKH neće biti zakinuti u ničemu što je dosada bilo odrađivano.

Slobodan Kapor je sa pravne strane objasnio povjerenicima o aktima Sindikata i nadležnosti svih tijela SSKH prema pojedinim aktima. Što se tiče postupka za pokretanje izmjena i dopuna Statuta SSKH, sindikalni povjerenici su upoznati sa hodogramom aktivnosti oko navedenog procesa te je dogovoreno da svaki povjerenik osobno prouči trenutni Statut SSKH i da su slobodni dostavljati svoje prijedloge za izmjenu i dopunu istog. Datum prikupljanja prijedloga u županiji odrediti će naknadno ali će pokušati to odraditi unutar narednih mjesec dana a po potrebi će se rok produljiti što sve ovisi o planovima za odrađivanje daljnjih postupaka.

Postavilo se pitanje oko financijskog plana poslovanja SSKH u pojedinim  stavkama jer je preopćenito napisano i nije u potpunosti jasno što u to ulazi. Slobodan Kapor je objasnio da je došlo do smanjenja troškova u svakom pogledu u odnosu na ranije, naveo je nekoliko primjera uštede i potvrdio da se i dalje radi na uštedama u svakom pogledu, da se sve transparentno prikazuje, da svaki povjerenik pa i član našeg sindikata može slobodno zatražiti sve detaljne informacije i dokumentaciju na uvid.

Pri kraju sjednice povjereništva razgovaralo se o tekućim problemima unutar sindikalnih podružnica. Potvrđeno je da se sindikalni povjerenici moraju truditi da zadrže članstvo, da je sve teže vršiti učlanjenje novih članova i da je komunikacija sa poslodavcem u većini slučajeva otežana. Sindikalni povjerenici imaju odgovornu zadaću ali su aktivni i ne odustaju od svojih namjera i ciljeva. Cilj svih povjerenika je da članovi sindikata budu zadovoljni i na tome se redovito radi.  Svaki je član slobodan da se obrati u ured, predsjedniku SSKH ili tajniku i pravnom savjetniku. Kontakti su poznati svima od ranije ali su i ponovno navedeni u obavijesti koja je dostavljena svim sindikalnim povjerenicima SSKH.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *