Održan sastanak glavnih sindikalnih povjerenika SSKH Međimurske županije u središnjici SSKH u Zagrebu

Sastanak glavnih sindikalnih povjerenika SSKH Međimurske županije održao se u prostorijama SSKH, Zlatarska 14, u Zagrebu, dana 25.8.2021.godine sa početkom u 10 sati.

Sastanku su prisustvovali Vladimir Zadravec – Međimurske vode Čakovec, Davor Vikert – GP Ekom Čakovec, Dragutin Kontrec – Međimurje plin Čakovec, Dragan Podvezanec – GKP Čakom Čakovec, Stjepan Sinković – GKP PRE-KOM Prelog, Baldo Kovačević – predsjednik SSKH i Slobodan Kapor – tajnik i pravni savjetnik SSKH.

Vladimir Zadravec županijski sindikalni povjerenik je otvorio i vodio sastanak. Uvodno je predstavnik licencirane agencije za kreditno posredovanje „Media fortis“ g. Jurica Barbarić predstavio i upoznao prisutne s uslugama agencije koje se nude članovima SSKH u posredovanju prema bankama u ostvarivanju najpovoljnijih kredita, zatvaranja ovrha, blokada i drugo.
Predsjednik SSKH Baldo Kovačević i tajnik SSKH Slobodan Kapor pozdravili su nazočne i predstavili ukratko situaciju u Sindikatu, plan rada u narednom razdoblju do iduće glavne izborne skupštine SSKH 2022. godine. Također je upoznao sindikalne povjerenike o svim aktualnostima rada SSKH i aktivnostima u svezi organizacije sindikalnog susreta u Belom Manastiru, planiranog za 1. listopada 2021. godine na kojem se očekuje preko 140 povjerenika, organizacije pružanja proširene besplatne pravne pomoći putem odvjetnice Jasmine Češo-Žanić, novom izgledu web stranice SSKH i potrebi za kontinuiranom komunikacijom sa sindikalnim povjerenicima radi provedbe statutarnih obveza SSKH, dostave financijskih izvješća, ažuriranja evidencije članstva i ostale obveze. Posebno je istaknut problem raspodjele sindikalne članarine, odnosno mogućnosti plaćanja članarine u bruto ili neto iznosu, o mogućnosti uplate cjelokupnog iznosa prema SSKH, različite financijske situacije po podružnicama te namjeri statutarnih promjena u narednom periodu.
U raspravi su sudjelovali svi prisutni. Davor Vikert istaknuo je problem nedostatne pravne pomoći jer su potrebe za pravnim savjetovanjem puno češće zbog čega je u slučajevima hitnih postupaka savjetovanja morao zatražiti pomoć pravne savjetnice SSSH u Zagrebu Gordane Palajse. Slobodan Kapor mu je odgovorio da je to organizacijski problem jer SSSH nema pravnog povjerenika za područje Varaždinske i Međimurske županije već se potrebe za pravnom pomoći članovima na tom području rješavaju samo kroz uredovni dan odvjetnice Jasmine Češo Žanić. Sklapanjem ugovora o radu sa tajnikom i pravnim savjetnikom SSKH Slobodanom Kaporom stekli su se uvjeti za pružanje pravne pomoći iz područja rada i u svezi s radom za sve članove SSKH te je tajnik pozvao i nazočne povjerenike SSKH da ga prema potrebi odmah kontaktiraju na službeni broj mobitela ili putem službenog mail-a, na što će nastojati odgovoriti u što kraćem vremenu. Na pitanje oko svrhe sekcije žena i sekcije mladih od strane Vikerta, tajnik Kapor je objasnio svrhu i strukturu tih sekcija pri SSSH. Davor Vikert postavio je pitanje postojanja određenog obrasca, odnosno primjera kolektivnog ugovora koja bi se mogla koristiti u budućim pregovorima sa poslodavcem na što je Slobodan Kapor odgovorio da postoje šprance postojećih ili dosada sklopljenih kolektivnih ugovora koje mogu biti podloga kolektivnom pregovaranju, ali konačan tekst podoban za pregovaranje s poslodavcem ovisi od mnogobrojnim faktorima (uvjeti rada, sadašnjeg financijskog stanja, zaostajanja u materijalnim pravima u odnosu na poduzeća slične djelatnosti, mogućnosti ugovaranja neoporezivih iznosa i naknada i dr.) zbog čega je najbolji način da se prijedlozi koji su utvrđeni na razini povjereništva dostave tajniku kako bi se dogovorno napravio najbolji prijedlog koji odgovara potrebama radnika. Predsjednik se je obvezao dostaviti primjerak ovogodišnjeg zadnjeg potpisanog ugovora u SSKH kako bi mogao na temelju toga izraditi prijedlog i pokrenuti kolektivno pregovaranje.
Dragutin Kontrec naglasio je sve češću praksu podnošenja zahtjeva za učlanjenje u sindikat od strane radnika koji su u prijašnjim aktivnostima radili protiv interesa sindikata ili članstvo kratkoročno žele iskoristiti radi ostvarivanja osobnih ciljeva neposredno prije izbornog ciklusa za izbor novog povjerenika ili povjereništva te je zaključeno da se takvi zahtjevi mogu odobravati samo nakon provedenih izbora, po procjeni i odluci povjerenika ili povjereništva Podružnice.
Županijski sindikalni povjerenik Vladimir Zadravec najavio je skorašnji odlazak u mirovinu ali istovremeno iskazao svoju spremnost da i dalje obnaša funkciju županijskog povjerenika i drugih tijela u SSKH ukoliko to prihvate i potvrde svi sindikalni povjerenici sa područja Međimurske županije. Predsjednik i tajnik istakli su da je prethodno obavljen razgovor sa Vladimirom Zadravcem te da je utvrđeno kako nema statutarnih zapreka da kolega Zadravec i dalje, nakon odlaska u mirovinu, obnaša svoje trenutačne sindikalne funkcije u SSKH, posebice zbog bogatog sindikalnog iskustva, sindikalnog rada , dobrog odnosa sa svim povjerenicima i komunikacijom s uredom SSKH u Zagrebu. Svi prisutni sindikalni povjerenici podržali su jednoglasno takav prijedlog i izrazili želju da Vladimir Zadravec i dalje obnaša svoje dosadašnje funkcije u SSKH, te će o tome dostaviti i svoju pisanu suglasnost tajniku SSKH.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *