Proizvodi i ostalo

Proizvodi i ostalo

POSREDOVANJE U POTROŠAČKOM I STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU Poštovani članovi, MEDIA FORTIS d.o.o. je jedna od …

Franja coffee and tea house Članovi sindikata udruženih u SSSH pri svakoj kupnji ostvaruju popust …

Apios benzinski servisi Članovi sindikata  udruženih u SSSH, sukladno Ugovoru o poslovanju APIOS A-CARD BONUS …

CleanExpress Članovi sindikata udruženih u SSSH ostvaruju 20 % popusta u kemijskim čistionicama & praonicama …

Croatia Airlines Članovi i članice sindikata udruženih u SSSH do 1. rujna 2021. godine ostvaruju …

Perutnina Ptuj Članovi sindikata ostvaruju popust od 10 % na gotovinsko plaćanje na sve proizvode …

CRODUX Članovi sindikata udruženih u SSSH ostvaruju popust na plaćanje goriva na CRODUX benzinskim servisima …

Laser Članovi sindikata udruženih u SSSH ostvaruju sljedeće pogodnosti u svim trgovinama tvrtke Laser – …

Bauerfeind Članovi sindikata udruženih u SSSH ostvaruju 15 % na maloprodajne cijene u svim poslovnicama …

Dinmag i Nosači Članovi sindikata udruženih u SSSH ostvaruju popuste za kupnju preko webshopa na …

Giant Članovi sindikata udruženih u SSSH ostvaruju popuste u Giant biciklističkom dućanu (Grada Mainza 21, …

Servis mobitela SmartLab Članovi udruženih sindikata ostvaruju: 10 % popusta na uslugu servisa (mobitela,tableti,računala itd) …

NOSAČI.eu – 5% popusta

Članovi sindikata udruženih u SSSH ostvaruju popuste za kupnju preko webshopa na  www.nosači.eu po sljedećim …

PROIZVODI I OSTALO

 1. Croatia Airlines
 2. Giant
 3. Perutnina Ptuj
 4. Franja Coffee and Tea House
 5. Dinmag
 6. NOSAČI.eu
 7. Bauerfeind
 8. CleanExpress
 9. Laser
 10. SmartLab
 11. Apios benzinski servisi
 12. CRODUX
 13. Posmrtna pripomoć
 14. Euro-vrt d.o.o.
 15. TOKIĆ
 16. „LIRA“ pogrebni centar
 17. Vul-Pid d.o.o.
 18. Restorani Corner Osijek, Corner 2 i Restoran ZOO
 19. Iločki podrumi
 20. Borovo
 21. Media Fortis
 22. Odvjetnički ured Jasmina Češo-Žanić