SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

STATUTARNA TIJELA

SSKH StatutStatutarna tijela SSKH su Skupština, Glavni odbor, Izvršni odbor, Statutarna komisija i Nadzorni odbor. Skupština je najviše tijelo SSKH, a održava se svake četiri godine. Status skupštinara imaju članovi Glavnog odbora, Statutarne komisije, Nadzornog odbora, te izabrani zastupnici iz sindiklanih podružnica. Glavni odbor SSKH je najviše tijelo Sindikata koje između 2 skupština obavlja sve poslove organizacije i provodi odluke Skupštine. Ovo tijelo može, prema Statutu, imati od 25 do 31 člana, a između sebe bira Izvršni odbor, koji je izvršno tijelo Glavnog odbora. Sastoji se od 13 članova, a čine ga 9 izabranih članova, predsjednik, dva potpredsjednika i tajnik Sindikata. Članove Izvršnog odbora bira Glavni odbor iz svojih redova tajnim ili javnim glasovanjem prema odluci samog Glavnog odbora. Statutarna komisija ima 5 članova koje bira Skupština tajnim glasovanjem. Nadzorni odbor ima 5 članova, koje bira Skupština tajnim glasovanjem. Zadatak je Nadzornog odbora da razmatra i nadzire materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Sindikata.

Glavni odbor SSKH

Izvršni odbor SSKH

Statutarna komisija SSKH

Nadzorni odbor SSKH

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr