SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

SSKH StatutPRISTUPNICA


Online pristupnica - ispuni i pošalji
Pristupnica u pdf formatu - preuzmi
Pristupnica u MS Word formatu - preuzmi
Pristupnica u OpenOffice formatu - preuzmi


ŠTO JAMČIMO ČLANOVIMA

• zastupanje u pregovorima i zaštitu prava iz kolektivnog ugovora;
• besplatnu pravnu pomoć i zastupanje u ostvarivanju prava iz rada i na osnovi rada;
• zaštitu i pomoć u štrajku;
• dopunsko obrazovanje i osposobljavanje za sindikalni rad.


KONTAKT

Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske - SSKH
Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb
tel: +385 1 / 46 55 716
tel/fax: +385 1 / 46 55 003
web: http://www.sskh.hr
e -mail: sskh@zg.t-com.hr

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr