SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

Marko Maslić, predsjednik SSKHIN MEMORIAM

MARKO MASLIĆ
(8. OŽUJKA 1956.-1. LIPNJA 2020.). BIO JE PREDSJEDNIK NAŠEGA SINDIKATA OD 2004. GODINE, A NA ISTU DUŽNOST JE PONOVNO IZABRAN NA VIII. SKUPŠTINI SSKH ODRŽANOJ 26. LISTOPADA 2018. GODINE, ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2018.-2022
.

 

O NAMA

Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (u daljnjem tekstu SSKH) utemeljen je 15. ožujka 1990. godine. Ovdje valja naglasiti da je to bio prvi sindikat među svim hratskim sindikatima koji se odvojio od tadašnjeg Saveza Sindikata Jugoslavije. Član je Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (u daljnjem tekstu: SSSH), najveće hrvatske sindikalne središnjice, i međunarodne sindikalne udruge Public Services International (PSI).

SSKH je do IV. Skupštine, održane 3. prosinca 2004. godine, imao naziv Samostalni sindikat radnika u komunalnim i stambenim djelatnostima Hrvatske, a na naznaženoj Skupštini je promijenjeno ima na način kako i sada glasi. SSKH ima približno 14.000 članova, organiziranih u 180 podružnica rasprostranjenih na području cijele Republike Hrvatske, u svim županijama. Naša sindikalna udruga je samostalna, dragovoljna, interesna organizacija radnika zaposlenim u tvrtkama koje obavljaju komunalnu ili srodnu djelatnost. Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/2000, 129/2000 i 51/01) komunalne djelatnosti su: opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, opskrba plinom, opskrba toplinskom energijom, prijevoz putnika u javnom prometu, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice na malo, održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova, obavljanje dimnjačarskih usluga i javna rasvjeta.

SSKH potiče, pomaže i razvija sindikalno organiziranje radnika zaposlenih u komunalnim i svim srodnim djelatnostima u Republici Hrvatskoj da bi članovi na organizirani način mogli izražavati svoje zajedničke interese i ciljeve važne za njihov gospodarski i socijalni položaj, a naročito sa svrhom zastupanja interesa svojih članova na sindikalnom, gospodarskom, socijalnom, stručno-obrazovnom i kulturnom području, promicanja i unaprjeđivanja prava suodlučivanja radnika, pružanje pravne zaštite svakom članu u sporovima iz rada i po osnovi rada, sindikalnog obrazovanja, osposobljavanja i informiranja radnika, poboljšanja radno-socijalnog zakonodavstva, postizanja najpovoljnijih uvjeta rada i primjerenih zarada, sudjelovanje u kolektivnim pregovorima i zaključivanje kolektivnih ugovora radi uređivanja i utvrđivanja prava radnika. Na ovome mjestu, kada se spominje kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnih ugovora, potrebito je naglasiti da je prvi "kućni" kolektivni ugovor u samostalnoj,suverenoj i demokratskoj Hrvatskoj zaključen baš od strane ovoga Sindikata. To je bilo u ožujku 1993. godine, kada su Kolektivni ugovor za trgovačko društvo "Komunalac" d. o. o. Opatija potpisali s poslodavcima predstavnici upravo ovoga Sindikata, i to tadašnji i sadašnji predsjednik SSKH. Tadašnji predsjednik, pok. Ivan Babić, u svojstvu predsjednika Sindikata, a sadašnji predsjednik, g. Marko Maslić (na slici), u svojstvu sindikalnog povjerenika podružnice SSKH u ovom trgovačkom društvu. Od tada pa do sada je od strane ovoga Sindikata potpisano 86 kolektivnih ugovora koji jamče prava radnicima u tvrtkama diljem Hrvatske).

OIB :  27091826868

KONTAKT

Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske - SSKH
Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb
tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003
e -mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr

IBAN Zagrebačka banka: HR3423600001101342220
IBAN Privredna banka: HR8123400091102713007

 

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr