SSKH  
Samostalni sindikat radnika
u komunalnim i srodnim
djelatnostima Hrvatske
 
 
 
 
 

O nama

SSKH - utemeljen 15.03.1990.Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (u daljnjem tekstu SSKH) utemeljen je 15. ožujka 1990. godine. Ovdje valja naglasiti da je to bio prvi sindikat među svim hratskim sindikatima koji se odvojio od tadašnjeg Saveza Sindikata Jugoslavije. Član je Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (u daljnjem tekstu: SSSH), najveće hrvatske sindikalne središnjice, i međunarodne sindikalne udruge Public Services International (PSI).

SSKH je do 4. Skupštine, održane 3. prosinca 2004. godine, imao naziv Samostalni sindikat radnika u komunalnim i stambenim djelatnostima Hrvatske, a na naznaženoj Skupštini je promijenjeno ime na način kako i sada glasi. SSKH ima približno 14.000 članova, organiziranih u 180 podružnica rasprostranjenih na području cijele Republike Hrvatske, u svim županijama. Naša sindikalna udruga je samostalna, dragovoljna, interesna organizacija radnika zaposlenim u tvrtkama koje obavljaju komunalnu ili srodnu djelatnost. Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/2000, 129/2000 i 51/01) komunalne djelatnosti su: opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, opskrba plinom, opskrba toplinskom energijom, prijevoz putnika u javnom prometu, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice na malo, održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova, obavljanje dimnjačarskih usluga i javna rasvjeta.

Statut SSKHSSKH potiče, pomaže i razvija sindikalno organiziranje radnika zaposlenih u komunalnim i svim srodnim djelatnostima u Republici Hrvatskoj da bi članovi na organizirani način mogli izražavati svoje zajedničke interese i ciljeve važne za njihov gospodarski i socijalni položaj, a naročito sa svrhom zastupanja interesa svojih članova na sindikalnom, gospodarskom, socijalnom, stručno-obrazovnom i kulturnom području, promicanja i unaprjeđivanja prava suodlučivanja radnika, pružanje pravne zaštite svakom članu u sporovima iz rada i po osnovi rada, sindikalnog obrazovanja, osposobljavanja i informiranja radnika, poboljšanja radno-socijalnog zakonodavstva, postizanja najpovoljnijih uvjeta rada i primjerenih zarada, sudjelovanje u kolektivnim pregovorima i zaključivanje kolektivnih ugovora radi uređivanja i utvrđivanja prava radnika.   Više...

Na ovome mjestu, kada se spominje kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnih ugovora, potrebito je naglasiti da je prvi "kućni" kolektivni ugovor u samostalnoj,suverenoj i demokratskoj Hrvatskoj zaključen baš od strane ovoga Sindikata. To je bilo u ožujku 1993. godine, kada su Kolektivni ugovor za trgovačko društvo "Komunalac" d. o. o. Opatija potpisali s poslodavcima predstavnici upravo ovoga Sindikata, i to tadašnji i sadašnji predsjednik SSKH. Tadašnji predsjednik, pok. Ivan Babić, u svojstvu predsjednika Sindikata, a dosadašnji dugogodišnji predsjednik, pok. Marko Maslić, u svojstvu sindikalnog povjerenika podružnice SSKH u ovom trgovačkom društvu. Od tada pa do sada je od strane ovoga Sindikata potpisano 98 kolektivnih ugovora koji jamče prava radnicima u tvrtkama diljem Hrvatske.   Više...

9. Izvanredna skupština SSKH i izbor novog predsjednika održani su zbog preranog odlaska, odnosno smrti bivšeg predsjednika Marka Maslića koji je funkciju predsjednika obnašao od 2004. godine. Njegovu je dužnost više od 6 mjeseci vršio Robert Maršanić, trenutni podpredsjednik SSKH. 9. Izvanredna Skupština SSKH održana je 23. travnja 2021. godine u hotelu 'Matija Gubec', Stubičke Toplice. S obzirom na epidemiološku situaciju, bilo je omogućeno i online glasovanje.

Baldo KovačevićBaldo Kovačević izabran je za novog predsjednika, novi članovi Glavnog odbora su Sandra Crnković, Domagoj Fadiga, Boris Ljubić, Vlaho Radičević i Dražen Falica, a novi članovi Izvršnog odbora su Dražen Falica i Vlaho Radičević. Obraćajući se zastupnicima nakon izbora na novu funkciju, Kovačević je zahvalio svim zastupnicima na glasovanju te naglasio važnost zajedništva u daljnjem nastavku sindikalnih aktivnosti kojima namjerava sindikat podići još jednu stepenicu više. Nastavak i poboljšanje aktivnosti na području kolektivnog pregovaranja, osiguranja i kontrole provedbe svih ugovorenih prava članova SSKH te pravno zastupanje članova kod poslodavca bit će u fokusu djelovanja novog predsjednika Kovačevića.

Baldo Kovačević, Robert Maršanić, Zdravko Stoilković Osvrćući se na intenzivno razdoblje posljednjih šest mjeseci i aktivnosti SSKH u tom razdoblju, Robert Maršanić istaknuo je kako SSKH, zahvaljujući svim sindikalnim povjerenicima i članovima, i dalje dobro posluje, konsolidiran je, organizacijski dobro ustrojen i financijski stabilan. Ostvaren je značajan napredak u komunikaciji sa svih 218 sindikalnih podružnica i velikim brojem članova koji pripadaju ovom sindikatu. Zastupnicima skupštine obratio se i predsjednik SSSH Mladen Novosel   Više...  

 

KONTAKT

Samostalni sindikat radnika u komunalnim
i srodnim djelatnostima Hrvatske - SSKH
Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb
tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003
e -mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr
OIB: 27091826868
IBAN Zagrebačka banka: HR3423600001101342220
IBAN Privredna banka: HR8123400091102713007

 

 
Statut i tijela
Statut SSKH
Statutarna tijela SSKH su Skupština, Glavni odbor, Izvršni odbor, Statutarna komisija i Nadzorni odbor
Više...
 
Kolektivni ugovori
Podružnice
Prikaz trgovačkih društava u kojima djeluju podružnice SSKH i u kojima je potpisan kolektivni ugovor
Više...
 
Pristupnica
Učlanite se
Online pristupnica - otvori
PDF - preuzmi
MS Word - preuzmi
OpenOffice - preuzmi

Više...
 
Pogodnosti
Za članove
Popusti u trgovinama, prijevozu, ugostiteljstvu, turizmu, bankarstvu, osiguranju...
Više...
 
English pages
Contact us
English
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
 
ZAKON O RADU KORISNI LINKOVI
PRATITE NAS
Koronavirus - važne informacije
Sindikalni povjerenik i predstavnik
Sklapanje ugovora o radu
Radno vrijeme, stanka i naknada plaća
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu
Prestanak ugovora o radu
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,...
Rad po mjeri čovjeka - prava na radu
Besplatna pravna pomoć za članove
Kolektivni ugovori i pregovaranje
Narodne novine
Na našim mrežnim stranicama pratite aktualna sindikalna događanja, novosti u pogodnostima za članove našeg sindikata, novosti iz područja zakonodavstva i druge aktualne vijesti.
Više...
 
         
         
         
 
SSKH, Zlatarska 14, 10000 Zagreb, tel: +38514655716, tel/fax: +38514655003, sskh@zg.t-com.hr