SSKH  
Samostalni sindikat radnika
u komunalnim i srodnim
djelatnostima Hrvatske
 
 
 
 
 
Trgovačka društva u kojima djeluju podružnice
SSKH i u kojima je potpisan kolektivni ugovor
 
1. Komunalac d. o. o. Slavonski Brod
2. Vodovod d. o. o. Slavonski Brod
3. Slavča  d. o. o.  Nova Gradiška
4. Komunalac- Novi Marof
5. Čakom - Čakovec
6. Međimurske vode - Čakovec
7. Prekom d. o. o. Prelog
8. Međimurje-plin d. o. o. Čakovec
9. Vodovod i odvodnja - Šibenik
10. Gradska parking- Šibenik
12. Vodovod i kanalizacija d. o. o. Karlovac
13. Zelenilo d. o. o. Karlovac
15. Inkasator d o o. Karlovac
16. Čistoća d. o. o. Karlovac
17. Toplana Karlovac
18. 1.Maj - Labin d. o. o.      
19. Usluga d. o. o. Pazin
20. Vodovod Labin d. o. o.
21. Vodovod Pula d.o.o.
22. Usluga d. o. o. Poreč
23. Pula Herculanea d. o. o. Pula
24. Tržnice d. o. o. Pula 
26. 6.Maj d. o. o. Umag   
27. Komunalni servis d. o. o. Rovinj
28. Univerzal d. o. o. Đakovo
29. GPP d. o. o. Osijek
30. UKOP d. o. o. Osijek
31. Dvorac d. o.  o.  Valpovo
32. Đakovački vodovod d.o.o. Đakovo
33. KG Park d.o.o. Donji Miholjac
34. UNIKOM d. o. o. Osijek
35. Čistoća d. o. o. Dubrovnik
36. Sanitat Dubrovnik d. o. o.
37. Metković d. o. o.
38. KP Izvor Ploče
39. LIBERTAS DUBROVNIK d. o. o.
40. Vrtlar  d. o. o. Dubrovnik
41. GKTD Murvica d. o. o. Crikvenica
42. Vodovod Dubrovnik d. o. o.
43. Vodovod i čistoća d. o. o.  Cres-Mali Lošinj
44. GKTD Ivanj d.o. o. Novi Vinodolski
45. Komunalac d. o. o. Opatija
46. .Parkovi .d. o. o. Opatija
47. Autotrolej d.o.o. Rijeka
48. KD Čistoća d. o. o. Rijeka
49. Kozala d.o.o. Rijeka
50. Ponikve d.o.o. Krk
51. RIJEKA PROMET d. o. o. Rijeka
52. ENERGO d. o. o. Rijeka 
53. Komunalac d.o.o. Koprivnica
54. Komunalije d.o.o. Đurđevac
55. Moslavina d.o.o. Kutina
56. Moslavina plin d. o. o. Kutina
57. Vodoopskrba Kupa d.o.o. Petrinja    
58. Komunalac d.o.o. Sisak
59. Temeljni kolektivni ugovor za trgovačka društva u vlasištvu Grada Siska
60. Sisački vodovod d.o.o. Sisak    
61. Komunalno Topusko d. o. o.    
62. Gradska groblja Viktorovac d. o. o. Sisak
63. Privreda d.o.o. Petrinja    
64. Komunalac d.o.o. Konjšćina    
65. Krakom d.o.o. Krapina     
66. Komunalno Zabok d. o. o.
67. Zagorski metalac Zabok     
68. Zagorski vodovod d.o.o. Zabok   
69. Papuk d.o.o. Orahovica
70. Komrad d.o.o. Slatina
71. J P Tekija d.o.o. Požega    
72. Komunalac d.o.o.  Pakrac   
73. Komunalno društvo Pag d.o.o.   
74. Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac    
75. Komunalac d.o.o. Županja    
76. Komunalac d. o. o. Bjelovar   
77. Gradska tržnica Daruvar d. o. o.   
78. Darkom d. o.o. Daruvar
79. Dukom d. o. o. Dugo Selo  
80. Zelinske komunalije Zelina  
81. Komunalac d.o.o. Samobor
82. Zaprešić do.o.o. Zaprešić    
83. Vodovod Makarska
84. Dobrić d.o.o. Trogir   
85. Temeljni KU Grada Zagreba
86. Gradska plinara Zagreb d.o.o.     
87. Zagrebačke ceste d.o.o.
88. ZGOS d.o.o.    
89. Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci    
90. Novokom d. o. o. Novi Marof
91. Lukom d. o. o. Ludbreg     
92. Vodovod i kanalizacija d. o. o. Split     
93. Komunalac Vrbovec    
94. Sigurnost Labin    
95. Komunalije Ilok    
96. Vodovod d. o. o. Osijek
97. Komunalno d. o. o. Vrgorac
98. Koprivnica plin d. o . o.

Članstvo, kolektivni ugovori
i radnička vijeća 2015. i 2016.

 
Statut i tijela
Statut SSKH
Statutarna tijela SSKH su Skupština, Glavni odbor, Izvršni odbor, Statutarna komisija i Nadzorni odbor
Više...
 
Kolektivni ugovori
Podružnice
Prikaz trgovačkih društava u kojima djeluju podružnice SSKH i u kojima je potpisan kolektivni ugovor
Više...
 
Pristupnica
Učlanite se
Online pristupnica - otvori
PDF - preuzmi
MS Word - preuzmi
OpenOffice - preuzmi

Više...
 
Pogodnosti
Za članove
Popusti u trgovinama, prijevozu, ugostiteljstvu, turizmu, bankarstvu, osiguranju...
Više...
 
English pages
Contact us
English
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
 
ZAKON O RADU KORISNI LINKOVI
PRATITE NAS
Koronavirus - važne informacije
Sindikalni povjerenik i predstavnik
Sklapanje ugovora o radu
Radno vrijeme, stanka i naknada plaća
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu
Prestanak ugovora o radu
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,...
Rad po mjeri čovjeka - prava na radu
Besplatna pravna pomoć za članove
Kolektivni ugovori i pregovaranje
Narodne novine
Na našim mrežnim stranicama pratite aktualna sindikalna događanja, novosti u pogodnostima za članove našeg sindikata, novosti iz područja zakonodavstva i druge aktualne vijesti.
Više...
 
         
         
         
 
SSKH, Zlatarska 14, 10000 Zagreb, tel: +38514655716, tel/fax: +38514655003, sskh@zg.t-com.hr