SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

ČLANSTVO - KOLEKTIVNI UGOVORI - RADNIČKO VIJEĆE


SSKH-broj članova/zaposlenih u podružnicama po županijama,
na dan 1. travnja 2016. godine

Red. br.

Županija/Grad Zagreb

Broj podružnica

Broj zaposlenih u društvu

Broj članova podružnice SSKH

Postotak

1.

Zagrebačka

12

702

496

71%

2.

Krapinsko-zagorska

6/nisu obrađene

/

/

 

3.

Sisačko-moslavačka

14

968

614

63%

4.

Karlovačka

11

685

398

58%

5.

Varaždinska

9

814

536

66%

6.

Koprivničko-križevačka

7

497

291

59%

7.

Bjelovarsko-bilogorska

1/6 obrađeno

115

102

89%

8.

Primorsko-goranska

33

3082

1543

50%

9.

Ličko-senjska

10

336

247

74%

10.

Virovitičko-podravska

3

115

94

82%

11.

Požeško-slavonska

4

263

180

68%

12.

Brodsko-posavska

5

472

303

64%

13.

Zadarska

11

1095

455

42%

14.

Osječko-baranjska

23

2208

1302

59%

15.

Šibensko-kninska

7

581

240

41%

16.

Vukovarsko-srijemska

3

188

75

40%

17.

Splitsko-dalmatinska

16/18 obrađeno

1368

485

35%

18.

Istarska

17

1650

745

45%

19.

Dubrovačko-neretvanska

12

1089

644

59%

20.

Međimurska

5

512

337

66%

21.

Grad Zagreb

12

5802

1269

22%

Ukupno:

215

22.542

10.356

46%

Napomena:

Nisu dostavljeni podaci za:

  1. niti jednu podružnicu od ukupno 6 podružnica iz Krapinsko-zagorske županije;
  2. 5 podružnica iz Bjelovarsko-bilogorske županije (dostavljeni su podaci samo za jednu podružnicu iz ove županije);
  3. U Splitsko-dalmatinskoj županiji od ukupno 18 podružnica, prikupljeni su podaci za 16 podružnica.

Dakle, od ukupno 228 podružnica našega Sindikata, podaci koji su prikupljeni odnose se na 215 podružnica, a za 13 podružnica nema podataka.

 

 

 

Stanje članstva, kolektivnih ugovora i radničkih vijeća po podružnicama na dan 31. svibnja 2015. godine

 

Red. Br.

Županija

Broj podružn.

Broj
članova

Broj
KU

Broj RV

1.

Zagrebačka

14

487

6

3 (svi s naše liste)

2.

Krapinsko-zagorska

6

337

2

1 (sa naše liste)

3.

Sisačko-moslavačka

14

620

4

6 (svi s naše liste)

4.

Karlovačka

10

386

4

0

5.

Varaždinska

9

528

3

4 (2 s naše liste)

6.

Koprivničko-križ.

6

302

2

3 (svi s naše liste)

7.

Bjelovarsko-bilo.

5

384

2

2 (oba s naše liste)

8.

Primorsko-goranska

29

1.521

10

7 (5 s naše liste)

9.

Ličko-senjska

10

215

0

0

10.

Virovitičko-podr.

3

96

3

1 (s naše liste)

11.

Požeško-slavonska

3

182

3

2 (oba s naše liste)

12.

Brodsko-posavska

5

312

3

4 (svi s naše liste)

13.

Zadarska

11

467

0

6 (5 s naših lista)

14.

Osječko-baranjska

26

1.424

10

10 (5 s naših lista)

15.

Šibensko-kninska

7

236

2

5 (4 s naših lista)

16.

Vukovarsko-srijem.

4

86

0

0

17.

Splitsko-dalmatinska

17

522

4

6 (4 s naših lista)

18.

Istarska

17

767

7

7 (6 s naših lista)

19.

Dubrovačko-neret.

13

636

6

1 (s naše liste)

20.

Međimurska

5

364

3

3 (svi s naših lista)

21.

Grad Zagreb

12

1.252

11

5 (svi s naše liste)

UKUPNO

 

226

11.124

85

75 (62 s naših lista)


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr