SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

STATUTARNA KOMISIJA SSKH

Pavlović Igor
Grad Zagreb
Vodoopskrba i odvodnja Zagreb

Pleština Nino
Splitsko-dalmatinska županija
KD Grad d.o.o. Supetar

Vaci Petra
Primorsko-goranska županija
Teritorijalni ured SSSH Rijeka

Bolković Roberto
Istarska županija
Tržnica d.o.o. Pula

Kordić Tatjana
Varaždinska županija
Termoplin d.d. Varaždin

 

Glavni odbor SSKH
Izvršni odbor SSKH
Statutarna komisija SSKH
Nadzorni odbor SSKH

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr