SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

NADZORNI ODBOR SSKH

Bušić Vesnica
Sisačko-moslavačka županija
Sisački vodovod d.o.o. Sisak

Oršulić Đurđica
Brodsko-posavska županija
Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. Nova Gradiška

Stanić Ingrid
Primorsko-goranska županija
Liburnijske vode d.o.o. Ičići

Marković Mario
Zagrebačka županija
Ivaplin d.o.o. Ivanić Grad

Holetić Boris
Grad Zagreb
Gradska plinara Zagreb d.o.o. Zagreb

 

 

Glavni odbor SSKH
Izvršni odbor SSKH
Statutarna komisija SSKH
Nadzorni odbor SSKH

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr