SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

IZVRŠNI ODBOR SSKH

Marko Maslić

Marko Maslić

Predsjednik SSKH

gsm 098 9837 440
e-mail: marko.maslic@sskh.hr

Robert Maršanić

Robert Maršanić

Potpredsjednik SSKH

zaduženje za Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju
Rijekapromet d. o. o., Rijeka
098 9837 449
marsanic@rijekapromet.hr

Zdravko Ivandić

Zdravko Ivandić

Potpredsjednik SSKH

zaduženje za Grad Zagreb
Gradska piinara Zagreb d.o.o., Zagreb
098 9837 453
zivandic10@gmail.com


Davor Gotal

Davor Gotal

Potpredsjednik SSKH

zaduženje za Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku i Virovitičko-podravsku županiju
Baranjski vodovod d.o.o., Beli Manastir
098 9837 442
davor.got@gmail.com

Vinko Fabijan

Vinko Fabijan
zaduženje za Zadarsku i Šibensko-kninsku županiju
Odvodnja d.o.o. Zadar
098 9837 454
e-mail: vinko.fabijan@odvodnja.hr

Mario Banovac

Mario Banovac
zaduženje za Splitsko-dalmatinsku županiju
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split
098 9837 445
e-mail: mbanovac@gmail.com

Mario Leljak

Mario Leljak
zaduženje za Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku županiju
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Vrbovec
098 9837 441
e-mail: mario.leljak@viozz.hr

Vladimir Zadravec

Vladimir Zadravec

zaduženje za Međimursku, Koprivničko-križevačku i Varaždinsku županiju
Međimurske vode d.o.o., Čakovec
098 9837 446
vladimir.zadravec@medjimurske-vode.hr

Ljiljana Hamedović

Ljiljana Hamedović

zaduženje za Brodsko-posavsku, Bjelovarsko-bilogorsku i Požeško-slavonsku  županiju
Komunalac d.o.o. Sl. Brod
098 9837 451
ljiljana.hamedovic@komunalac-sb.hr

Bruna Vlašic-Jakovcic

Bruna Vlašić-Jakovčić

zaduženje za Istarsku županiju
Vodovod Labin d.o.o., Labin
098 9837 450
bruna.vlasic.jakovcic@vodovod-labin.hr

Jasna Požar

Jasna Požar

zaduženje za Karlovačku županiju
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac
098 9837 448
jasna.pozar@vik-ka.hr
Baldo Kovačević

Baldo Kovačević

zaduženje za Dubrovačko-neretvansku županiju
Libertas-Dubrovnik d.o.o.
098 9837 452
baldo.kovacevic@gmail.com
     

 

 

Glavni odbor SSKH
Izvršni odbor SSKH
Statutarna komisija SSKH
Nadzorni odbor SSKH

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr