SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI

Posjeta mađarskom Sindikatu HVDSZ-2000 16-21. rujna 2014. godine u Vargatanya-i

fotoalbum

Marko Maslić, predsjednik SSKH i Radovan Tadej, tajnik SSKH su od 16. do 21. rujna 2014. godine prisustvovali su međunarodnom seminaru u organizaciji mađarskog Sindikata HVDSZ-2000, održanog u mađarskom gradiću Vargatanya.

Na seminaru se raspravljalo o granskom socijalnom dijalogu u komunalnim djelatnostima – očekivanja od granskog kolektivnog ugovora.


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr