SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI

Broj: 107/2017.  Zagreb, 8. prosinca 2017. godine

SKRAĆENI ZAPISNIK
sa Izvanredne  skupštine Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (SSKH),
koja je održana 8. prosinca 2017. S početkom u 11:00 sati, u sjedištu  SSKH, Zagreb, Zlatarska 14

fotoalbum

PRISUTNI ČLANOVI SKUPŠTINE: Marko Maslić, Antolić Tihomir, Bačić Nenad, Barišić Nada, Biloš Željka, Bušić Vesnica, Đuzel Anita, Franov Nikša, Gombarović Davorin, Gotal Davor, Grgurić Nino, Hamedović Ljiljana, Idrizović Mejrema, Ivandić Zdravko, Ivanić Ljilja, Ivković Mara, Kokot Andrej, KotigaVaš Eleonora, Kovačević Baldo, Maršanić Robert, Oršulić Đurđica, Pisk Stjepan, Pleština Nino, Požar Jasna, Prpić Tomislav, Puhek Branimir, Rastovčan Dario, Sandrini Davor, Scomersich Nives, Srdoč Katarina, Stoilković Zdravko, Šupe Branimir, Vlašić Jakovčić Bruna, Zadravec Vladimir.

NISU PRISUSTVOVALI IZVANREDNOJ  SKUPŠTINI: Petrović Mutavdžija Antonija, Božić Vladimir, Halambek Zdravko, Pavlović Igor.

OSTALI PRISTUNI: Radovan Tadej, tajnik SSKH,  Mladen Novosel, predsjednik SSSH Boris Feis, tajnik SSSH.

Izvanrednu skupštinu je otvorio predsjednik SSKH, ustvrdivši da je današnjoj izvanrednoj skupštini prisutno 34 od 38 zastupnika, pa će donesene odluke biti pravovaljane.

Za Izvanrednu skupštinu predlaže se sljedeći:

Dnevni red:

  1. Izbor radnog predsjedništva;
  2. Usvajanje Izmjena i dopuna Statuta SSKH;

(izvjestitelji: Marko Maslić i Radovan Tadej)

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad.1. Izbor radnog predsjedništva

U radno predsjedništvo jednoglasno su izabrani:

Marko Maslić, predsjednik Glavnog odbora SSKH, predsjedavajući
Nada Barišić, predsjednica Statutarne komisije,
Vesnica Bušić, predsjednica Nadzornog odbora.

Ad 2. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta SSKH

Nakon kratkog obrazloženja predsjednika SSKH o potrebi izmjena i dopuna Statuta SSKH, Radovan Tadej, tajnik, pojasnio je predložene izmjene i dopune sa svrhom pojednostavljenja rješavanja određenih situacija i postupaka na koje nailaze podružnice i povjerenici u praksi.

Predsjednik Marko Maslić otvorio je raspravu.

Za riječ se javio Zdravko Stoilković iz Podružnice Čistoća Zagrebačkog holdinga d.o.o. , član Glavnog odbora SSKH, koji je  predložio  nadopunu članka 4. Izmjena i dopuna Statuta SSKH.  Umjesto  dosadašnjeg teksta (''- odlaganje komunalnog otpada'') predlaže se nadopuna rječju ''skupljanje'' pa tako tekst glasi: ''- skupljanje i odlaganje komunalnog otpada''.

Nakon glasanja Izvanredna skupština je jednoglasno prihvatila nadopunu članka 4. Izmjena i dopuna Statuta SSKH te u cjelosti prihvatila Izmjene i dopune Statuta SSKH koji se prilažu ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Sjednica je završila sa radom u 12:00 sati.

Zapisnik pripremila:                                                                          Predsjednik SSKH:
Dragana Tresk                                                                                   Marko Maslić


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr