SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI


Broj: 131/16. Gradac, 23. rujna 2016. godine

Skraćeni zapisnik

9. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane u petak, 23. rujna 2016. godine
u Gradcu, hotel Labineca s početkom u 10:00 sati


PRISUTNI ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA: Bačić Nenad, Đuzel Anita, Gotal Davor, Hamedović Ljiljana, Ivandić Zdravko, Kovačević Baldo, Maršanić Robert, Maslić Marko, Petrović Mutavdžija Antonija, Pisk Stjepan, Požar Jasna, Vlašić Jakovčić Bruna i Zadravec Vladimir.

OSTALI PRISUTNI: Novosel Mladen - predsjednik SSSH, Feis Boris-tajnik SSSH, Tadej Radovan - tajnik SSKH i Šmuljić Ivana - administrativna radnica SSKH.

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, predsjednik SSKH te utvrdio da su nazočni svi članovi Izvršnog odbora. Nakon toga je  jednoglasno usvojen predloženi

dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 8. sjednice Izvršnog odbora SSKH od 17. lipnja 2016. godine;
  2. Financijski doprinos Savezu za 2017. godinu;
  3. Revizijski uvid u financijsko izvješće za 2015. godinu i postupanje po zaključcima revizije;
  4. Pitanja, prijedlozi i informacije.

Ad. 1. Usvajanje zapisnika 8. sjednice Izvršnog odbora SSKH od 17. lipnja 2016. godine

Izvršni odbor SSKH jednoglasno je usvojio zapisnik 8. sjednice Izvršnog odbora SSKH od 17. lipnja 2016. godine.

Ad. 2. Financijski doprinos Savezu za 2017. godinu

Nakon uvodnog izlaganja Mladena Novosela o platformi Saveza, financiranju u 2017. godini, organizaciji rada SSSH i broju zaposlenih, te sindikalnoj imovini, u raspravu su se uključili Marko Maslić, Boris Feis, Baldo Kovačević i Bruna Vlašić Jakovčić. Nakon toga je Izvršni odbor jednoglasno donio Zaključak da će SSKH umanjiti financijski mjesečni doprinos prema SSSH za 10.000,00 kn, što bi značilo da će SSKH od 1.1. do 31.12.2017. godine uplaćivati oko 66.000,00 kn mjesečnog financijskog doprinosa prema SSSH. Konačnu Odluku s točnim iznosima mjesečnog doprinosa koji se od SSKH uplaćuje Savezu donijet će se od strane nadležnih tijela, a na osnovu ovog Zaključka zbog umanjenja prihoda članarine.

Ad. 3. Revizijski uvid u financijsko izvješće za 2015. godinu i postupanje po zaključcima revizije

Nakon uvodnog izlaganja Borisa Feisa i rasprave u kojoj su sudjelovali Robert Maršanić, Marko Maslić, Boris Feis i Radovan Tadej, Izvršni odbor jednoglasno je donio Zaključak da se svim sindikalnim podružnicama uputi dopis o dostavi početnog izvoda iz 2016. godine (izvod br. 1/2016.) s rokom dostave do 15. listopada ove godine. Zaključeno je i da se svim podružnicama uputi dopis s priloženim prijedlgoom plana poslovanja podružnice za 2017. godinu s rokom dostave do 25. studenog ove godine, dok se financijski izvještaji sindikalnih podružnica trebaju dostaviti najkasnije do 15. siječnja 2017. godine. Podružnice koje ne postupe sukladno ovom Zaključku, snosit će sankcije sukladno Zakonu.

Ad. 5. Pitanja, prijedlozi i informacije

  1. Radovan Tadej informirao je nazočne s dopisom povjerenice podružnice Komunalac Požega, gđe Nede Marčetić o korisnosti organizacije seminara na kojem bi se za povjerenike ili njihove zamjenike podučilo pravilno vođenje knjigovodstvene evidencije.
  2. Nakon uvodnog izlaganja Radovana Tadeja i Balda Kovačevića, Izvršni odbor jednoglasno je donio Odluku da se sindikalna podružnica Čistoća Opuzen briše iz registra podružnica i povjerenika našeg Sindikata. Nakon smrti povjerenika Gorana Zonjića, preostali članovi te podružnice izrazili su želju za istupanjem iz članstva Sindkata te prestankom obračuna članarine.
  3. Radovan Tadej informirao je nazočne s odgovorom Ministarstva pravosuđa, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo u svezi zaštićenog računa i ustezanja sindikalne članarine.
  4. Radovan Tadej informirao je nazočne o mišljenju Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture o tumačenju KOD-a 95. Zamolio je da se informacija proslijedi i drugim povjerenicima koje bi moglo zanimati ovo područje.
  5. Svi nazočni dobili su izvještaje pravne službe SSSH o stanju predmeta (sudskih sporova) od 1. do 6. 2016. godine.
  6. Radovan Tadej je informirao nazočne da smo za svakog člana Izvršnog odbora naručili zastve SSKH manjih dimenzija koje su praktične za potrebe sindikalnih skupova, industrijskih akcija i demonstracija. Svaki od članova IO SSKH svoj će primjerak zastave dobiti na sljedećoj sjednici Izvršnog odbora u Zagrebu.

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo.

Sjednica je završila s radom u 11,50 sati.

Zapisnik sastavila:                                                                          Predsjednik SSKH:
Ivana Šmuljić                                                                                    Marko Maslić


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr